Wyniki ocen ofert i wykaz przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu:

- Działalność na rzecz poszerzania oferty kulturalnej oraz stwarzania możliwości uczestnictwa
w kulturze.

- Działalność na rzecz dzieci i młodzieży z Gminy Bodzentyn w tym wypoczynku.

Zarządzenie Burmistrza

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA