Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn w  sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 19/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Działalność na rzecz poszerzania oferty kulturalnej oraz stwarzania możliwości uczestnictwa w kulturze”, „ Działalność na rzecz dzieci i młodzieży z Gminy Bodzentyn w tym wypoczynku.”

Zarządzenie

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA