Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn dbając o dalszy rozwój gminy w miesiącach styczeń i luty podpisał szereg umów, najważniejsze z nich to:

 • Umowa 2/2022 z dnia 31.12.2022 r. na „Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego” za kwotę 81 180,00 zł. Wykonawcą jest firma ARCHIPiplaneo Karol Skuza.
 • Umowa 4/2022 z dnia 31.12.2022 r. na ,,Wyłapywanie bezdomnych psów i kotów z terenu gminy Bodzentyn oraz sprawowanie opieki nad nimi w 2022 r.” 1500,00 zł za bezdomnego psa, 500,00 zł za bezdomnego kota. Wykonawcą zadania jest firma BAROS Maciej Giljer.
 • Umowa 6/2022 z dnia 31.12.2022 r. na ,,Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminy Bodzentyn i jednostek organizacyjnych Gminy Bodzentyn w 2022r.” za kwotę 77 000,00 zł. Wykonawcą jest firma TERM-IL Sp.
 • Umowa 7/2022 z dnia 31.12.2022 r. na „Wywóz, zagospodarowanie i transport nieczystości stałych z kontenerów i pojemników zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn w roku 2021”. Kwota za tonę 97 500,00 zł całość zamówienia. Wykonawcą jest firma EKO-KWIAT.
 • Umowa 8/2022 z dnia 31.12.2022 r. na ,,Konserwacja oświetlenia drogowego i innych miejsc użyteczności publicznej na terenie gminy Bodzentyn” za kwotę 4 512,75 zł x 12 msc. Wykonawcą jest firma B. Bukowski ELEKTROINSTALATOR.
 • Umowa 9/2022 z dnia 19.01.2022 r. dot. ,,Rewitalizacji Miasta Bodzentyn – etap II – przebudowa 4 stawów wraz z wycinką drzew.” za kwotę 871 311,52 zł . Wykonawcą jest Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J Mieczysław Siemaszek, Antoni Gancarz.
 • Umowa 10/2022 na ,,Nadzory Budowlane – Obsługa Inwestycji MJJ Marek Jakubkiewicz Kielce – Os. Na Stoku 35B/32.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach inwestycji Rewitalizacja Miasta Bodzentyn – etap II – przebudowa 4 stawów wraz z wycinką drzew. Zadanie nr. 1 Inspektor nadzoru robót archeologicznych” za kwotę 9 225,00 zł.
 • Umowa 11/2022 z dnia 19.01.2022 r. na ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach inwestycji Rewitalizacja Miasta Bodzentyn – etap II – przebudowa 4 stawów wraz z wycinką drzew. Zadanie nr. 2 Inspektor nadzoru robót melioracyjnych” za kwotę 14 145,00 zł. Wykonawcą jest Zakład Obsługi Inwestycji EKOINWEST Krystyna Wiorek.
 • Umowa 12/2022 z dnia 19.01.2022 r. na ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach inwestycji Rewitalizacja Miasta Bodzentyn – etap II – przebudowa 4 stawów wraz z wycinką drzew. Zadanie nr. 3 Inspektor nadzoru zieleni” za kwotę 8 856,00 zł. Wykonawcą jest Zakład Obsługi Inwestycji EKOINWEST Krystyna Wiorek.
 • Umowa 13/2022 z dnia 31.08.2022 r. na ,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami wod-kan do budynków granicy pasa drogowego ul. Piłsudskiego w Bodzentynie.” za kwotę 40 221,00 zł. Wykonawcą jest Zakład Usługowo- Projektowy KIS-SAN Kisiel Wiesław.
 • Umowa 14/2022 z dnia 14.02.2022 r. na ,,Obsługa geodezyjna Gminy Bodzentyn w 2022 r.” za kwotę 54 000,00 zł. Wykonawcą jest firma Nieruchomości Karolina Góźdź- Skuła.
 • Umowa 15/2022 z dnia 31.12.2022 r. na ,,Sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2022 r.” za kwotę 6 840,00 zł. Wykonawcą jest firma INHO NIERUCHOMOŚCI  Marcin Sendorski.
 • Umowa 16/2022 z dnia 21.01.2022 r. na ,,Rewitalizacja Miasta Bodzentyn – etap II – Budowa amfiteatru na działce 688/4 w msc. Bodzentyn” za kwotę 2 380 000,00 zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Handlowe AN-BUD Andrzej Jakubczyk.
 • Umowa 18/2022 z dnia 28.02.2022 r. na ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. „Rewitalizacja Miasta Bodzentyn – etap II – Budowa amfiteatru na działce nr 688/4 w msc. Bodzentyn” Zadanie 1- inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej” za kwotę 8 957,95 zł. Wykonawcą jest firma Arkadis sp. z o. o S1 sp.k.
 • Umowa 19/2022 z dnia 28.02.2022r. na ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. „Rewitalizacja Miasta Bodzentyn – etap II – Budowa amfiteatru na działce nr 688/4 w msc. Bodzentyn. Zadanie 2- inspektor nadzoru w branży drogowej” za kwotę 1 968,00 zł. Wykonawcą jest firma MPA Adam Łakomiec.
 • Umowa 20/2022 z dnia 28.02.2022r. na ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. „Rewitalizacja Miasta Bodzentyn – etap II – Budowa amfiteatru na działce nr 688/4 w msc. Bodzentyn. Zadanie 3 inspektor nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.” za kwotę 4 977,27 zł. Wykonawcą jest firma Arkadis sp. z o. o S1 sp.k.
 • Umowa 21/2022 z dnia 28.02.2022r. na ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. „Rewitalizacja Miasta Bodzentyn – etap II – Budowa amfiteatru na działce nr 688/4 w msc. Bodzentyn. Zadanie 4-inspektor nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.” za kwotę 4 977,27 zł. Wykonawcą jest firma Arkadis sp. z o. o S1 sp.k.
 • Umowa 22/2022 z dnia 28.02.2022r. na ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. „Rewitalizacja Miasta Bodzentyn – etap II – Budowa amfiteatru na działce nr 688/4 w msc. Bodzentyn. Zadanie 5 - inspektor nadzoru w branży archeologicznej.” za kwotę 4 305,00 zł. Wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Janek - Jan Chlebdowski.
 • Umowa 23/2022 z dnia 28.02.2022r. na ,,Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Święta Katarzyna, ul. Wzorki” za kwotę 33 825,00 zł. Wykonawcą jest firma EKO-PROJEKT Przeworsk Sp. z o. o.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA