Wojna jest najstraszniejszą rzeczą, która zdarza się w świecie. Dziś dotyka ona naszych sąsiadów – społeczeństwo Ukrainy. Mieszkańcy opuszczają swój kraj i szukają schronienia w sąsiednich państwach. Granicę polsko- ukraińską przekroczyło ponad 200 tysięcy osób.

Jest potrzebna pomoc wielowymiarowa: mieszkania, żywność, środki czystości, pomoc medyczna i psychologiczna.Stowarzyszenia, które zrezygnują ze składania projektów w otwartym konkursie ofert przeznaczając ewentualną dotację na rzecz uchodźców z Ukrainy, proszone są o złożenia w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie oświadczenia, deklaracji o rezygnacji z udziału w konkursie i przekazaniu zarezerwowanych środków finansowych na pomoc dla osób, które w wyniku inwazji Rosji są zmuszone opuścić swój kraj.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA