W 2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba podpisał szereg umów na wykonanie różnych inwestycji, najważniejsze z nich to:

 • Umowa z dnia 04.01.2021 r. z firmą RRS projekt Radosław Szlichta na wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy sieci na ul. Armii Krajowej
  w Bodzentynie
  , za łączną kwotę 36 285,00 zł.
 • Umowa z dnia 10.02.2021 r. z firmą Biuro Projektowo-wykonawcze ,,Drogi i ulice” na ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Podlesie” (odcinek drogi powiatowej Psary St Wieś - Podlesie - Cerle) za łączną kwotę 220 785,00 zł brutto.
 • Umowa z dnia 10.02.2021 r. z firmą Drogowa Pracownia Projektowa z Kielc na ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0609T w msc. Siekierno Podmieście - Sieradowice Parcele - Sieradowice Drugie, Śniadka Druga, śniadka Pierwsza” za łączną kwotę 291 190,00 zł brutto.
 • Umowa z dnia 10.02.2021 r. z firmą Drogowa Pracownia Projektowa z Kielc na ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0583T w msc. Podmielowiec – Nowa Wieś w kierunku Siekierna” za łączną kwotę 192 255,00 zł brutto.
 • Umowa z dnia 10.02.2021 r. z firmą Biuro Projektowo-wykonawcze ,,Drogi i ulice” na ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary Podłazy – Hucisko – Wzdół Kolonia” za łączną kwotę 249 075,00 zł brutto.
 • Umowa z dnia 05.02.2021 r. z firmą Pracownia Architektury AMAX na koncepcję architektoniczno – budowlaną żłobka w miejscowości Wilków, za łączną kwotę 10 000,00 zł brutto.
 • Umowa z dnia 04.01.2021 r. z firmą RRS projekt Radosław Szlichta na wykonania dokumentacji projektowej budowy i przebudowy sieci na ul. Armii Krajowej w Bodzentynie, za łączną kwotę 36 285,00 zł.
 • Umowa z dnia 10.02.2021 r. z firmą Biuro Projektowo-wykonawcze ,,Drogi i ulice” na ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Podlesie” (odcinek drogi powiatowej Psary St Wieś - Podlesie - Cerle) za łączną kwotę 220 785,00 zł brutto.
 • Umowa z dnia 10.02.2021 r. z firmą Drogowa Pracownia Projektowa z Kielc na ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0609T w msc. Siekierno Podmieście - Sieradowice Parcele - Sieradowice Drugie, Śniadka Druga, śniadka Pierwsza” za łączną kwotę 291 190,00 zł brutto.
 • Umowa z dnia 10.02.2021 r. z firmą Drogowa Pracownia Projektowa z Kielc na ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0583T w msc. Podmielowiec – Nowa Wieś w kierunku Siekierna” za łączną kwotę 192 255,00 zł brutto.
 • Umowa z dnia 10.02.2021 r. z firmą Biuro Projektowo-wykonawcze ,,Drogi i ulice” na ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary Podłazy – Hucisko – Wzdół Kolonia” za łączną kwotę 249 075,00 zł brutto.
 • Umowa z dnia 05.02.2021 r. z firmą Pracownia Architektury AMAX na koncepcję architektoniczno – budowlaną żłobka w miejscowości Wilków, za łączną kwotę 10 000,00 zł brutto.
 • Umowa na ,,Opracowanie dokumentacji koncepcji dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie dokumentacji budowy dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Bodzentyn - Etap IV drogi gminne koncepcja".  Wykonawca: Geo-Projekt Inwest SP. z o.o. Kwota całości zadania: 76 260,00 zł brutto.

Zadanie 1 
,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. Widokowa w latach 2021-2022 - wykonanie koncepcji za kwotę 12 054,00 zł brutto.
Zadanie 2 
,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Wzdół-Kolonia na odcinku od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej w latach 2021-2023 - wykonanie koncepcji za kwotę 18 450,00 zł brutto.
Zadanie 3 
,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Wilków ul. Sosnowa w latach 2021-2022 - wykonanie koncepcji za kwotę 13 161,00 zł brutto.
Zadanie 4
,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Święta Katarzyna ul. Grabowa (przez wieś) w latach 2021-2023 - wykonanie koncepcji za kwotę 18 450,00 zł brutto.
Zadanie 5
,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowyodcinka drogi gminnej w msc. Podgórze w latach 2021-2022 - wykonanie koncepcji za kwotę 6 150,00 zł brutto.
Zadanie 6 
,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w msc. Orzechówka wraz z odwodnieniem tego odcinka drogi w latach 2021-2022 - wykonanie koncepcji za kwotę 7 995,00 zł brutto.

 • Umowa na ,,Aktualizacja opracowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn wraz z inwentaryzacją tych wyrobów za kwotę 17 900,00 zł brutto. Termin realizacji - 31.07.2021 r. Wykonawca: Eco.Geo.Invest.
 • Umowa na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg na terenie gminy Bodzentyn za kwotę 32 916,00 zł. Wykonawca - ALBUD.
 • Umowa na ,,Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2023 - dokumentacja projektowa". Wykonawca - plan3D za kwotę 79 704,00 zł. Termin wykonania - do 01.04.2022 r.
 • Umowa na ,,Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. ,,Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn" za kwotę 183 270,00 zł. Wykonawca - Zenon Kubicki.
 • Umowa z dnia 08.09.2021 r. na ,,Wykonanie zagospodarowania działki sołeckiej (zakup wiaty, ławostołu) w sołectwie Psary-Kąty – Budowa altany za kwotę 35 700,00 zł. Wykonawca jest CIESIELNIA Mirosław Nowocień.
 • Umowa z dnia 14.09.2021 r. na ,,Rewitalizację Miasta Bodzentyn – etap II- ul. Langiewicza, ul. Kościelna, parking, plac targowy” za kwotę 6 639 914,50 zł. Wykonawcą jest Krzysztof Dychała ,,KDBUD”.
 • Umowa z dnia 23.09.2021 r. na ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. ,,Rewitalizacja Miasta Bodzentyn – etap II ul. Langiewicza, ul. Kościelna, parking, plac targowy” za kwotę 35 670,00 zł.
 • Umowa z dnia 30.09.2021 r. na ,,Remont drogi gminnej 311042T w msc. Ściegnia, gm. Bodzentyn” za kwotę 1 032 962,50 zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ,,Fart” Sp. z o.o.
 • Umowa z dnia 30.09.2021r. na ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. ,,Remont drogi gminnej 311042T w msc. Ściegnia, gm. Bodzentyn” za kwotę 4 305,00 zł.
 • Umowa z dnia 11.10.2021 r. ,,Przebudowa drogi wewnętrznej – droga łącząca Dąbrowę Dolną z Dąbrową Górną” za kwotę 93 972,00 zł. Wykonawcą jest BUDROMOST – STARACHOWICE Sp. z o.o.
 • Umowa na ,,Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół budowy w sołectwie Dąbrowa Górna” za kwotę 349 999,48 zł. Wykonawcą jest Grzegorz Harabin ,,Greg” – Usługi Budowlano-Sprzętowe.
 • Umowa z dnia 02.11.2021 r. na ,,Wykonanie badań archeologicznych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Rewitalizacja Miasta Bodzentyn etap II” – ul. Langiewicza, ul. Kościelna, parking, plac targowy”, którego wykonawca jest Pracownia Badań Archeologicznych - Waldemar Gliński. Wartości z umowy:
 • ul. Kościelna i plac targowy za kwotę 8 610, 00 zł brutto,
 • ul. Langiewicza za kwotę 9 840,00 zł brutto.
 • Umowa z dnia 02.12.2021 r. na ,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bodzentyn”, którego wykonawcą jest S-K Elektro Sławomir Kapelewski za kwotę 37 800,00 zł.
 • Umowa z dnia 15.12.2021 r. na „Budowa dróg gminnych w msc. Święta Katarzyna gm. Bodzentyn” Część nr 2 – Budowa ul. Kielecka w Świętej Katarzynie, gm. Bodzentyn. Wykonawcą jest firma BUDROMOST-STARACHOWICE za kwotę 931 095,12 zł.
 • Umowa z dnia 13.12.2021 r. na ,,Przebudowę drogi wewnętrznej na działki 88 obręb Śniadka”. Wykonawcą jest firma F.H.U. KOWEX Piotr Cieśla za kwotę 78 338,53 zł.
 • Umowa z dnia 13.12.2021 r. na ,,Przebudowę drogi wewnętrznej nr działki 491 obręb Ścignia”. Wykonawcą jest firma F.H.U. KOWEX Piotr Cieśla za kwotę 43 705,54 zł.
 • Cztery umowy na odśnieżanie dróg gminnych:

Zadanie 1 – Umowa z dnia 07.12.2021 r. na ,,Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych w latach 2021-2022” (miasto Bodzentyn).Wykonawca ATOPEX Grzegorz Plewiński.

Zadanie 2 - Umowa z dnia 02.12.2021 r. na ,,Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych w latach 2021-2022”. Wykonawca DOMTECH Ireneusz Kołomański.

Zadanie 3 – Umowa z dnia 02.12.2021 r. na ,,Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych w latach 2021-2022”. Wykonawca Grzegorz Harabin ,,Greg” Usługi Budowlano-Sprzętowe.

Zadanie 4 - Umowa z dnia 06.12.2021 r. na ,,Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych w latach 2021-2022” (targowica). Wykonawca Grzegorz Harabin ,,Greg” Usługi Budowlano-Sprzętowe.

 • Umowa z dnia 28.12.2021 r. na „Aktualizacja oprogramowania eGmina” Wykonawcą jest firma GEOSYSTEM za kwotę 3 075,00 zł.
 • Umowa z dnia 22.12.2021 r. na ,, Świadczenie usług transportowych realizowanych na podstawie biletów miesięcznych w zakresie dowozu i odwozu do/z placówek oświatowych na terenie gminy Bodzentyn w okresie od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.” Umowę zawarto między Kierownikiem Centrum Obsługo Oświaty w Bodzentynie a wykonawcą „MAT-BUS” Warzecha Michał.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA