DODATEK OSŁONOWY 

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wnioski można składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzentynie

- osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzentynie ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, w poniedziałek w godz. 800-1600, od wtorku do piątku w godzinach od 715 do 1515 ;

-  przesłać drogą pocztową na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn; od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r

- elektronicznie - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Kiedy można złożyć wniosek

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r.

 Dla osób, które złożą wniosek do dnia 31 stycznia 2022 r. - wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

 

WZÓR  WNIOSKU 

Wniosek w wersji PDF

Wniosek w wersji edytowanie

 

MGOPS w Bodzentynie

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA