Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

W ramach programu ,,Infrastruktura Kultury Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Gmina Bodzentyn otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 260.000,00 zł na zadanie pn. "Budowa świetlicy Wiejskiej w Dąbrowie Górnej".

Kolejne pozytywne efekty moich działań! Cieszę się, że gmina Bodzentyn otrzyma środki rządowe w kwocie 260 tys. zł na budowę świetlicy w Dąbrowie Górnej. Świetlica powinna być wybudowana do końca 2022 r. Gratulacje dla Pana Burmistrza i Radnych Gminy a szczególnie Przewodniczącej Teresy Bzymek i Radnej Zofii Gliwy. Dziękuję Panu Wicepremierowi Piotrowi Glińskiemu za pozytywną ocenę wniosku w ramach programu INFRASTRUKTURA KULTURY. – napisała na swoim profilu na Facebooku Agata Wojtyszek Poseł na Sejm RP. Te słowa zostały wypowiedziane przez Panią Poseł wiosną bieżącego roku, a już teraz mamy pierwsze efekty tej wspaniałej inicjatywy. W dniu 21.12.2021 r. odbył się odbiór częściowy prac budowlanych przy łączącym pokolenia obiekcie w Dąbrowie Górnej.

W ramach realizacji zadania pn. "Budowa świetlicy Wiejskiej w Dąbrowie Górnej" zostanie wybudowana od istniejącego poziomu 0 (wybudowanego z Funduszu Sołeckiego) do stanu surowego zamkniętego - świetlica wiejska, pełniąca funkcję społecznokulturalną. Koszt budowy obiektu do stanu surowego zamkniętego wynosi 349.999,48 zł, wkład własny gminy Bodzentyn to 89.999,48 zł.

Kolejny etap budowy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej zostanie dofinansowany ze środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W kwietniu br. Gmina Bodzentyn złożyła wniosek o dofinansowanie pozostałych do wykonania robót budowlanych i wyposażenie obiektu. W dniu 23 grudnia br. Gmina, reprezentowana przez Burmistrza i Skarbnika, podpisała z Marszałkiem Województwa umowę o dofinansowanie w kwocie 474.407,00 zł, co stanowi 63,63% pozostałych kosztów. Środki te zostaną przeznaczone na wykończenie budynku, tj. wykonanie tynków, posadzek, przyłączy elektrycznego i wody, instalacji wewnętrznych, instalacji fotowoltaicznej, wyposażenia obiektu oraz zagospodarowania terenu (miejsca parkingowe, chodniki).

Świetlica w Dąbrowie będzie pełnić rolę miejsca spotkań stowarzyszeń, integracji mieszkańców oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Celem jest budowa miejsca przyjaznego mieszkańcom oraz miejsca, gdzie mogą się oni edukować oraz integrować. Na terenie świetlicy będą organizowane imprezy kulturalno – rozrywkowe dla mieszkańców wsi. Świetlica ze względu na swoją dostępność będzie naturalnym miejscem aktywności różnorodnych grup zainteresowań, pasjonatów. Świetlica, która jest blisko miejsca zamieszkania członków wspólnoty wiejskiej, będzie właściwym zapleczem dla kreatywnej i ambitnej społeczności tego regionu. Wybudowanie takiego zaplecza znacząco wzmocni świadomość kulturową, jej rozwój i kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów.

 

Logo MKDNiS kolorowe 1

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA