Wykład „Ignacy Daszyński: pierwszy premier niepodległej Polski” - Kielce, ul.Warszawska 5, 17 listopada 2021 r., godz. 17.00

Ignacy Daszyński był jednym z najbardziej znanych polskich polityków okresu międzywojennego, zaliczany do grona ojców założycieli niepodległego państwa polskiego. Od wczesnej młodości angażował się w ruch patriotyczny. Mimo wyrazistych poglądów był człowiekiem kompromisu, absolutnie wyzbytym ambicji sprawowania władzy. Marzył o niepodległej i socjalistycznej Polskiej Republice, lecz zakładał, że można do niej zmierzać poprzez stopniowe polepszanie kondycji klasy robotniczej i wychowywanie robotników do bycia obywatelami. Ten realizm towarzyszył Daszyńskiemu przez całą jego drogę polityczną. Jego orężem było słowo, zasłynął jako wybitny mówca i polemista. W 1918 r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, stanął na czele rządu lubelskiego. 

Zapraszamy na wykład Jakuba Mularczyka z Referatu Edukacji Narodowej IPN w Kielcach poświęcony życiu i działalności Ignacego Daszyńskiego, jednego z Ojców Niepodległości. Spotkanie odbędzie się 17 listopada o godz. 17.00 w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach. Wykład będzie kolejnym spotkaniem w stałym cyklu „Historia dla każdego”, w którym historycy prezentują w przystępnej formie zagadnienia dotyczące dziejów Polski.

 

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu – Delegatura w Kielcach

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA