Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Strzeżcie Ojczyzny jak strzegły Jej pokolenia, które przed nami żyły, strzeżcie gdyż ktoś obcy, może jedynie na nowo nas zniewolić. Ta ziemia droga była tym, którzy za nią oddawali swe życie.

                                                                                                                                                               Święty Jan Paweł II

Odrodzenie polskiej państwowości po 123 latach niewoli wiąże się z datą 11 listopada. To data symboliczna, ale droga do odzyskania niepodległości była długa i stanowiła następstwo walki i pracy wielu środowisk społeczno-politycznych.

W okresie międzywojnia zastanawiano się, kiedy należy obchodzić Święto Niepodległości. Z różnych stron w zależności od przekonań politycznych padały propozycje eksponujące określone wydarzenia ważne dla polskiego bytu narodowego.

Na datę 11 listopada wskazywało środowisko legionowo-peowiackie. W tym dniu Józef Piłsudski otrzymał z rąk Rady Regencyjnej  Królestwa Polskiego władzę zwierzchnią nad Wojskiem Polskim. Tego samego dnia na froncie zachodnim w lesie Compiègne został podpisany układ rozejmowy między Ententą a Cesarstwem Niemieckim, kończący I wojnę światową. 14 listopada 1918 r., Rada Regencyjna rozwiązała się przekazując pełną władzę Józefowi Piłsudskiemu jako Tymczasowemu Naczelnikowi Państwa.

Koła związane z Narodową Demokracją podkreślały rolę czynników zewnętrznych w odbudowie państwa polskiego, a zwłaszcza poparcie udzielone przez Francję i Stany Zjednoczone. W działaniach dla sprawy polskiej na forum międzynarodowym wyjątkowo zasłużyli się Ignacy Jan Paderewski i Roman Dmowski. Przypominano również rolę „Błękitnej Armii”, pod dowództwem gen. Józefa Hallera, organizowanej we Francji.

Po przewrocie majowym w 1926 r., kwestię święta niepodległości uregulowano decyzją prawną. Zrobił to Marszałek Józef Piłsudski jako premier i minister spraw wojskowych, wydając 8 listopada okólnik wewnętrzny. W nim zwrócono uwagę na rolę 11 listopada jako dnia, w którym państwo polskie obchodzić będzie 8. rocznicę „zrzucenia jarzma niewoli i uzyskania pełnej, faktycznej niezawisłości”.

Dopiero mocą ustawy z 23 kwietnia 1937 r. ogłoszono, że „dzień 11 listopada jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięstwem Wodza Narodu w walkach o Wolność Ojczyzny” – jest uroczystym Świętem Niepodległości. Rok później obchodom towarzyszyło hasło „Obrony Polski”. Było to ostatnie święto w wolnej Polsce, przed wybuchem II wojny światowej.

Od 1989 r. na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dzień 11 listopada jest obchodzony jako Narodowe Święto Niepodległości.

Na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn znajduje się blisko 40 miejsc pamięci narodowej z okresu powstania styczniowego, I i II wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej;  kilkadziesiąt mogił na cmentarzach parafialnych w Bodzentynie i we Wzdole-Kolonii.

Pomniki, krzyże, mogiły zapisane w pejzażu ziemi bodzentyńskiej wskazują na  tych co odeszli, oddając życie w imię wolności Ojczyzny. Zatrzymajmy się przy tych znakach polskiej historii, zapalmy znicze, oddajmy hołd Bohaterom Niepodległości!

                                                     

                                                                                                                                              Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen

                                                                                                                                                                      Prezes

                                                                                                                                          Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna

Fot. Urszula Oettingen, wybrane miejsca pamięci narodowej z terenu Gminy Bodzentyn.

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech