Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn dbając o dalszy rozwój gminy w miesiącach wrzesień oraz październik podpisał szereg umów, najważniejsze z nich to:

  • Umowa z dnia 08.09.2021 r. na ,,Wykonanie zagospodarowania działki sołeckiej (zakup wiaty, ławostołu) w sołectwie Psary-Kąty – Budowa altany za kwotę 35 700,00 zł. Wykonawca jest CIESIELNIA Mirosław Nowocień.

  • Umowa z dnia 14.09.2021 r. na ,,Rewitalizację Miasta Bodzentyn – etap II- ul. Langiewicza, ul. Kościelna, parking, plac targowy” za kwotę 6 639 914,50 zł. Wykonawcą jest Krzysztof Dychała ,,KDBUD”.

  • Umowa z dnia 23.09.2021 r. na ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. ,,Rewitalizacja Miasta Bodzentyn – etap II ul. Langiewicza, ul. Kościelna, parking, plac targowy” za kwotę 35 670,00 zł.

  • Umowa z dnia 30.09.2021 r. na ,,Remont drogi gminnej 311042T w msc. Ściegnia, gm. Bodzentyn” za kwotę 1 032 962,50 zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ,,Fart” Sp. z o.o.

  • Umowa z dnia 30.09.2021r. na ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. ,,Remont drogi gminnej 311042T w msc. Ściegnia, gm. Bodzentyn” za kwotę 4 305,00 zł.

  • Umowa z dnia 11.10.2021 r. ,,Przebudowa drogi wewnętrznej – droga łącząca Dąbrowę Dolną z Dąbrową Górną” za kwotę 93 972,00 zł. Wykonawcą jest BUDROMOST – STARACHOWICE Sp. z o.o.

  • Umowa na ,,Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół budowy w sołectwie Dąbrowa Górna” za kwotę 349 999,48 zł. Wykonawcą jest Grzegorz Harabin ,,Greg” – Usługi Budowlano-Sprzętowe.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA