Samorządy z województwa świętokrzyskiego otrzymają blisko 973 miliony złotych w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Za otrzymaną kwotę zostanie zrealizowanych aż 138 inwestycji.

Gmina Bodzentyn z Rządowego Funduszu ma otrzymać  4 887 000,00 zł na realizację zadania pn. ,,Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn”.

W najbliższym czasie cena energii elektrycznej ma ulec znacznemu podwyższeniu więc  inwestycja ta jest jak najbardziej zasadna do realizacji, również z korzyścią dla budżetu gminy.

Nabór wniosków trwał od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. Każda jednostka samorządu terytorialnego mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nieprzekraczającym 5 mln zł.

Gmina Bodzentyn zgłosiła trzy następujące wnioski:

  • Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn.

Projekt dotyczący modernizacji 1531 punktów oświetlenia ulicznego oraz budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego zakładającej powstanie 185 nowych punktów na terenie gminy Bodzentyn. Projekt obejmuje między innymi modernizacją punktów oświetlenia wraz z redukcją mocy realizowaną przez programowalne zasilacze elektroniczne z możliwością monitoringu parametrów sieci oświetlenia, wymianę zabezpieczeń, bezpieczników, tablic bezpiecznikowych oraz remont szaf ster. SOU., budowę linii oświetlenia drogowego, montaż opraw z wysięg. na nowo budowanych słupach. Kwota wnioskowanych środków – 4 887 000,00 zł. Złożony wniosek uzyskała dofinansowanie w wysokości 90% łącznej wartości inwestycji, która ma wynieść 5 430 000,00 zł.

  • Infrastruktura wodno-kanalizacyjna.

Przedmiotem wniosku jest budowa kanalizacji sanitarnej w Świętej Katarzynie w ulicy: Wzorki, Grabowa, Jodłowa, Widokowa, części ulicy Spacerowej oraz miejscowości Wzdół-Parcele. Inwestycja obejmuje budowę ogółem 6,24 km kanału grawitacyjnego, 2,27 km kanału tłoczonego, 5 kpl. Przepompowni ścieków, budowę przyłączy kanalizacyjnych (w tym również dla gospodarstw agroturystycznych, punktów usługowych). Inwestycja zlokalizowana jest na Obszarach Chronionego Krajobrazu (Świętokrzyskiego i Sieradowickiego), przy Świętokrzyskim Parku Narodowym, na terenach atrakcyjnych turystycznie. Kwota wnioskowanych środków 11 278 166,30 zł.

  • Przebudowa dróg na terenie gminy Bodzentyn.

Wniosek dokładam zaprojektowanie i przebudowy dróg w miejscowości Wzdół-Kolonia, Podgórze, Orzechówka, ulica Grabowa w Świętej Katarzynie oraz przebudowę ulicy Piłsudskiego i wolności w Bodzentynie. Roboty budowlane będą dotyczyć wykonania nawierzchni bitumicznej jezdni, utwardzenia poboczy (częściowo chodniki), odwodnienia, wymiany/budowy przepustów i zjazdów. W Bodzentynie będzie przebudowana ulica Piłsudskiego z chodnikiem, budową kanalizacji deszczowej, wymianą sieci wod.-kan. W ul. Wolności zostanie wybudowany chodnik oraz fragment wodociągu. W sumie przebudowanych będzie 3,5 km dróg. Kwota wnioskowanych środków 6 998 460,00 zł.

Dzięki Rządowemu Funduszu Polski Ład w Gminie Bodzentyn zostanie zmodernizowanych wiele punktów oświetlenia ulicznego oraz wybudowana napowietrzna sieć elektroenergetyczna oświetlenia drogowego, co przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię. Żarówki LED zużywają mniej energii w porównaniu z tradycyjnymi, a co za tym idzie są także bardziej przyjazne dla środowiska.

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA