W dniu 13 października 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach odbyło się pierwsze spotkanie członków Powiatowej Rady Seniorów. W zebraniu uczestniczyli reprezentanci Zarządu Powiatu: Stefan Bąk, Cezary Majcher, Mariusz Ściana oraz senator RP Krzysztof Słoń. Zebranie powadził przedstawiciel Zarządu Powiatu Stefan Bąk, który z ramienia Powiatu został desygnowany do współpracy z nowo powołaną Radą.

Po wystąpieniach władz Powiatu i senatora RP Krzysztofa Słonia, zapoznano obecnych ze statutem Rady. Kandydaci w liczbie 19, reprezentujący wszystkie gminy z powiatu, otrzymali nominacje na członków Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego.

Następnie przystąpiono do wyborów Prezydium Rady. Na przewodniczącego jednogłośnie wybrano Witolda Combera reprezentującego Gminę Bodzentyn. Wiceprzewodniczącą została Zofia Puchała z Gminy Chęciny, a sekretarzem Halina Musiał z Gminy Nowiny.

Po dokonaniu wyborów prowadzenie zebrania przejął przewodniczący Witold Comber, który podziękował za zaufanie i wybór na to stanowisko oraz zachęcił zebranych do dyskusji. Jednocześnie w Dniu Edukacji Narodowej życzył wszystkim nauczycielom pracującym, emerytom i rencistom – seniorom, pracownikom administracji i obsługi szkół pomyślności i wytrwałości w ich odpowiedzialnej pracy na rzecz młodego pokolenia.

Pan mgr Witold Comber jest mieszkańcem Bodzentyna. Ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z wykształcenia jest artystą plastykiem, autorem wielu obrazów, w tym utrwalających postaci i widoki ziemi świętokrzyskiej. Był wieloletnim nauczycielem bodzentyńskich szkół, Dyrektorem szkoły w Psarach, Komendantem Hufca ZHP w Bodzentynie. Aktywnie działał jako  wiceprzewodniczący Gminnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, później przemianowanego na im. Jana Piwnika „Ponurego”, przewodniczył Obywatelskiemu Komitetowi ds. Odzyskania Praw Miejskich.  Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Odbudowy Kościoła św. Ducha w Bodzentynie.  Współinicjator upamiętnienia postaci Józefa Szermentowskiego i Józefa Piłsudskiego – Honorowych Obywateli Miasta Bodzentyna; regionalista, autor tekstów poświęconych historii walk żołnierzy AK w latach II wojny światowej w regionie świętokrzyskim.

Serdecznie gratulujemy Panu Witoldowi Comberowi wyboru i życzymy pomyślnych działań na rzecz seniorów powiatu kieleckiego.

                                                                                     Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen

Fot.: Starostwo Powiatowe w Kielcach

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA