1. Cel projektu:

 • podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wpływu jakości powietrza,
 • zainteresowanie dzieci i młodzieży zagadnieniami zmian klimatu, jak również działaniami mającymi na celu zmniejszenie lub uniknięcie ich negatywnych skutków dla zdrowia człowieka i środowiska,
 • wskazanie źródeł zanieczyszczenia powietrza i sposobów walki o czyste powietrze,
 • propagowanie idei proekologicznego, wolnego od smogu  stylu życia,
 • zmiana społecznego nastawienia wobec nieprawidłowych zachowań dot. np.: spalania odpadów, wypalania traw.

2. Adresaci  projektu:

Uczniowie szkół: podstawowych kl. IV-VIII i ponadpodstawowych z terenu powiatu kieleckiego (z wyłączeniem uczniów z klas maturalnych). Prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych:

 • szkoły podstawowe klasy IV-VII
 • szkoły podstawowe klasa VIII i szkoły ponadpodstawowe (z wyłączeniem uczniów z klas maturalnych)

 3. Formy pracy

indywidualna – 1 praca

Zainteresowane szkoły podstawowe i ponadpodstawowe uczestniczą w konkursie, po uprzednim zgłoszeniu przez nauczyciela lub dyrekcję placówki, na przygotowanym przez organizatora konkursu formularzu (www.powiat.kielce.pl - zakładka Dla Klienta/Ekologia/ Konkursy ekologiczne/XVIII edycja).

Powietrze to jeden z najważniejszych elementów naszego środowiska. Potrzebują go ludzie, rośliny i zwierzęta. Tymczasem coraz częściej dostrzegamy, że powietrze wokół nas jest zanieczyszczone, a główną tego przyczyną jest niska emisja, czyli dymiące kominy naszych domów, lokalnych kotłowni węglowych i samochody. Niska emisja oznacza również, że szkodliwe związki przedostają się do atmosfery czyli wpływają bezpośrednio na jakość powietrza, którym oddychamy. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w postaci braku wiatru i dużej wilgotności, może dojść do powstania smogu, który jest szczególnie niebezpieczny dla naszych dróg oddechowych i w związku z tym powoduje, poważne schorzenia. W ramach konkursu uczestnicy odpowiedzą na pytanie jak skutecznie poradzić sobie z tym problemem?

            Na zajęciach lekcyjnych uczniowie powinni dowiedzieć się: co to jest powietrze?, jak wygląda?, jakie powietrze znajduje się w najbliższym otoczeniu?, poznać definicje klimatu smogu i niskiej emisji. Nauczyciele przedstawią źródła zanieczyszczenia powietrza: naturalne (wybuchy wulkanów, pożary lasów, huragany) oraz związane z działalnością człowieka (komin, ognisko, samochód, papieros, wypalanie traw) i skutki powodowane przez te zanieczyszczenia. Opowiedzą jak i gdzie powstają, jak można rozpoznać w powietrzu różne dymy np. papierosowy oraz konsekwencje  płynące z przebywania w zatrutym  otoczeniu i oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Omówią jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na klimat i jakie zmiany klimatyczne powoduje. Przedstawią problemy najbliższego regionu, w zakresie zanieczyszczenia powietrza i sposoby poprawy jego jakości oraz walki z niską emisją jak również sposoby ochrony zdrowia przed  szkodliwym wpływem smogu.

Każdy uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, wykonaną dowolnie wybraną techniką plastyczną i artystyczną.

Nadesłana/dostarczona na konkurs praca powinna być:

 1. oryginalna i w przejrzysty sposób przedstawiać temat konkursu;
 2. wykonana wyłącznie w formacie A3 (29,7 cm x 42,0 cm);
 3. pracą własną, nigdzie wcześniej nie wykorzystywaną;
 4. czytelnie podpisana: tytuł konkursu, nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, telefon kontaktowy

Uwaga:

Do pracy, każdy uczeń dołączy zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO), w związku z udziałem w konkursie na przygotowanym przez organizatora konkursu formularzu (www.powiat.kielce.pl - zakładka Dla Klienta/Ekologia/Konkursy ekologiczne/XVIII edycja).

4. Komisja konkursowa

Wyboru najciekawszych prac dokona komisja konkursowa powołana przez Starostę Kieleckiego.

5. Wybór nagrodzonych prac

Przy wyborze laureatów najciekawszych prac, komisja konkursowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:

 • zgodność z tematem konkursu,
 • jasność przekazu,
 • walory edukacyjne,
 • walory artystyczne,
 • kreatywność, pomysłowość i staranność wykonania,
 • wrażenie estetyczne i oryginalność pracy.

 

6. Terminy i czas realizacji projektu

 • ogłoszenie projektu -  październik 2021 r.,
 • zgłoszenie uczestnictwa - do 26 listopada 2021 r. należy dostarczyć do siedziby Starostwa (pokoje: 353, 354, 356) lub przesłać: na adres Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25–211 Kielce, fax. (41) 200-12-10, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • termin składania prac - do 22 kwietnia 2022 r. do siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach (pokoje numer 353, 356 lub 354),
 • wyłonienie laureatów i wręczenie nagród - do dnia 17 czerwca 2022 r.

 

 7. Nagrody indywidualne

- sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne, książki

I grupa wiekowa: szkoły podstawowe klasy IV-VII

I miejsce – nagroda o wartości ok. 300,00 zł

II miejsce - nagroda o wartości ok. 250,00 zł

III miejsce – nagrody o wartości ok. 200,00 zł

4 wyróżnienia – nagroda o wartości 4 x ok. 150,00 zł

II grupa wiekowa: szkoły podstawowe klasa VIII i szkoły ponadpodstawowe (bez uczniów klas maturalnych)

 

I miejsce – nagroda o wartości ok. 300,00 zł

II miejsce - nagroda o wartości ok. 250,00 zł

III miejsce – nagroda o wartości ok. 200,00 zł

4 wyróżnienia – nagrody o wartości 4 x ok. 150,00 zł

 

Łączny koszt nagród: około 2 700,00 zł

8. Uwagi ogólne

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania projektu, gdy liczba uczestników będzie mniejsza niż 20 osób (po 10 w każdej grupie wiekowej).
 2. W przypadku, gdy z uwagi na pandemię COVID-19 wprowadzone zostanie nauczanie zdalne i na konkurs nie wpłynie wymagana ilość prac, organizator zastrzega sobie   możliwość dokonania zmian w zakresie ilości, wartości i jakości przyznawanych nagród.
 3. Istnieje możliwość odbioru prac po wręczeniu nagród laureatom, najpóźniej do 30 czerwca 2022 r. Po tym okresie prace stają się własnością organizatora konkursu       i mogą zostać przekazane innym zainteresowanym lub zniszczone.
 4. Organizator informuje, że będzie dysponował przekazanymi na konkurs pracami, w celu promowania własnego wizerunku, poprzez ich publiczne udostępnianie (wystawa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach), publikowanie na portalu internetowym powiat.kielce.pl, w mediach informujących o konkursie, folderach oraz innych materiałach. W każdym ww. przypadku, określony zostanie autor pracy.  
 5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w zakresie ilości, wartości i jakości przyznawanych nagród.
 6. Opiekunowie konkursu w okresie trwania Programu edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego pn. „Dla Ziemi, dla siebie”, w roku szkolnym 2021/2022, dostaną pisemne podziękowania za opiekę merytoryczną nad uczestnikami konkursu.
 7. Szkoły zobowiązane są do wypełnienia „Potwierdzenia liczby uczestników Programu” na formularzu udostępnionym na stronie organizatora (powiat.kielce.pl - zakładka Dla Klienta/Ekologia/Konkursy ekologiczne/XVIII edycja), i przedłożenia go w dniu dostarczania prac, wręczenia nagród laureatom lub najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 r.

 

Materiały do pobrania:

Zgłoszenie udziału w Programie edukacji ekologicznej dla Powiatu Kieleckiego pn. Dla ziemi dla siebie w roku szkolnym 2019-2020

Zgoda RODO - uczestnicy indywidualni

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA