Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych jest to projekt partnerski realizowany przez Powiat Kielecki w ramach Programu ERASMUS +. Projekt dedykowany jest nauczycielom pracującym z dzieckiem/uczniem z 3 obszarów projektowych: uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczeń z Zespołem Aspergera, uczeń zdolny.

zaproszenie na konferencj 1

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA