Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659, 41 311 50 10 wewn. 18

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych interesantów, jak również mając na uwadze automatyzację procesów w ramach funduszy promocji, uprzejmie informuję, iż na platformie usług eRolnik https://erolnik.gov.pl/#/ uczestnicy funduszy promocji mogą składać drogą elektroniczną dokument Deklaracja wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych FPZ_f1. Warunkiem skorzystania z możliwości wypełnienia deklaracji jest posiadanie aktywnego Profilu Zaufanego.
Jednocześnie przypominamy o obowiązku naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na rzecz danego funduszu promocji produktów rolno-spożywczych, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 43, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 3 ustawy z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na poszczególne fundusze promocji zobowiązani są przedsiębiorcy:

 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń,
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju bydła lub cieląt,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywego bydła lub cieląt,
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju koni,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych koni,
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju jagniąt lub owiec,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych jagniąt lub owiec,
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa zbóż,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują owoce lub warzywa od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, tj. rolników ryczałtowych,
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju drobiu,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywego drobiu,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują ryby od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT,
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych.

Wpłaty w wysokości 0.1 % wartości netto nalicza się na: Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, Fundusz Promocji Mięsa Końskiego, Fundusz Promocji Mięsa Owczego, Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego, Fundusz Promocji Ryb, natomiast w wysokości 0.2% wartości netto nalicza się w przypadku Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Naliczenie i pobranie powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury za ww. towary. Ww. przedsiębiorcy zobowiązani są do składania Deklaracji Wpłaty na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych FPZ_f1 do Oddziału Terenowego KOWR właściwego terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy. Deklaracja powinna zostać złożona po zakończeniu kwartału którego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Przedsiębiorcy z woj. świętokrzyskiego składają deklaracje na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Kielcach
ul. Piaskowa 18, 25-323 Kielce

Informujemy, iż podmiot zobowiązany, który nie będzie realizował przepisów ustawy o funduszach promocji produktów rolno — spożywczych zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 4 po przeprowadzeniu kontroli przez KOWR będzie zobowiązany do zapłacenia wszystkich zaległości we wpłatach na dany fundusz wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości naliczonymi jako od zaległości podatkowych.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech