Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech
Drukuj

Zasiłek dla ubezpieczonego rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875 ze zm.) poprzez art. 46 pkt 45 wprowadziła nowe brzmienie art. 31zy3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), które umożliwiło Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznanie rolnikom i domownikom objętym ubezpieczeniem społecznym rolników, prawa do zasiłku z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, zwanego dalej zasiłkiem z tytułu objęcia kwarantanną, za okres objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 przypadający nie wcześniej niż przed dniem 18 kwietnia 2020 r.

Do przyznawania i wypłaty zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Komu przysługuje zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną

Zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną początkowo przysługiwał ubezpieczonemu (z mocy ustawy lub na wniosek) rolnikowi i domownikowi, który:

- w związku z COVID-19

Od dnia 24 października 2020 r. zostały zmienione zasady kierowania na obowiązkową kwarantannę.

W myśl nowych zasad z kręgu osób obejmowanych kwarantanną i uprawnionych do zasiłku z tego tytułu wyłączono osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące z osobą:

Dopiero w przypadku pozytywnego wyniku testu osoby badanej, osoby wspólnie z nią gospodarujące lub zamieszkujące są obejmowane obowiązkową kwarantanną i przysługuje im prawo do zasiłku.

Ponadto państwowa inspekcja sanitarna nie wydaje decyzji osobom skierowanym do odbycia obowiązkowej kwarantanny od dnia 24 października 2020 r. Informacje o objęciu kwarantanną znajdują się w systemie teleinformatycznym, do którego ma dostęp zarówno osoba odbywająca kwarantannę – na Internetowym Koncie Pacjenta, jak i KRUS.

W jakiej wysokości przysługuje zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną

Zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi w sytuacji objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które:

– od dnia 1 stycznia 2020 r. wynosi 2600 zł,
– od dnia 1 stycznia 2021 r. wynosi 2.800 zł.

Wobec powyższego kwota zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19:

– do dnia 31 grudnia 2020 r. wynosi 1300 zł,
– od dnia 1 stycznia 2021 r. wynosi 1400 zł.

Od kiedy przysługuje zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną

Zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi za okres objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 przypadający nie wcześniej niż przed dniem 18 kwietnia 2020 r.

W jaki sposób można ubiegać się o zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną

Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną

Do wniosku należy dołączyć decyzję państwowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego o zakażeniu koronawirusem lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP, w przypadku jej posiadania bądź dokumenty potwierdzające przekroczenie granicy.

Uwaga!

Osoba, skierowana na kwarantannę od dnia 24 października 2020 r. do wniosku o zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną nie załącza żadnych dokumentów. Fakt odbycia kwarantanny KRUS potwierdza we własnym zakresie w systemie teleinformatycznym zawierającym dane osób poddanych kwarantannie.

O czym należy poinformować KRUS, jeśli przyznano zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną

Źródło: krus.gov.pl

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech