Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Rok 2020 w Mieście i Gminie Bodzentyn był rokiem zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa dostaw wody i oczyszczania ścieków.

   Przypomnijmy, że realizację zadań z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gmina Bodzentyn powierzyła specjalnie do tego celu utworzonej jednostce – Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. – bez powołania Spółki zakres opisywanych działań nie byłby możliwy.

Dzięki powołaniu w 2016 r. Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przez gminę Bodzentyn, w 2017 r. pozyskaliśmy prawie 40 mln zł ze środków ujętych w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn. Projekt obejmuje budowę ok.55 km sieci kanalizacyjnej, przyłączy o długości ponad 20 km w 16 miejscowościach dla ponad 4 tys. mieszkańców, remonty i budowę nowych wodociągów, stacji uzdatniania wody oraz studni głębinowych. Sukcesem było to, że nasz wniosek znalazł się na 4 miejscu w Polsce na 134 złożone wnioski. Jest to największa inwestycja w regionie jaką pozyskała tego typu gmina w okresie programowania.

   Dodatkowo na ten cel, dzięki naszym staraniom, w 2019 r. przyznano do tego projektu jeszcze 4 mln zł. W sumie od kilku lat realizujemy inwestycje w obszarze gospodarki wodno-ściekowej o wartości za ponad 95 mln zł.

Pamiętamy, że ujęcia wody nie miały studni awaryjnych. Do 31 grudnia 2020 r. udało się je wybudować i uzbroić na wszystkich trzech ujęciach, z których dostarczana jest woda do mieszkańców Miasta i Gminy Bodzentyn, tj.: we Wzdole oraz w Bodzentynie przy ul. Opatowskiej i ul. Suchedniowskiej. Na tym ostatnim ujęciu została wyremontowana i uzbrojona także „stara studnia”. Ponadto do domów na Górze Miejskiej dopłynęła woda z sieci dzięki zestawowi hydroforowemu wybudowanemu w Celinach.

A skoro już mowa o zaopatrzeniu w wodę, to warto wskazać na zakończone roboty budowlane  na Stacjach Uzdatniania Wody w Bodzentynie przy ul. Opatowskiej oraz w miejscowości Wzdół. Problemy wynikające z COVID-19 odrobinę opóźniły inwestycje, jednak na czas po Nowym Roku pozostały tylko drobne elementy wykończeniowe i zakończenie procedur administracyjnych związanych z użytkowaniem i rozliczeniem inwestycji. I tu mamy bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców zaopatrywanych w wodę z ujęcia we Wzdole: zastosowana technologia redukcji jonów ołowiu jest skuteczna! Ostatnie badania pokazują stężenie ołowiu w normie! Trwałość efektu będzie oczywiście sprawdzana poprzez powtarzanie badań.

Od 30 lat, czyli od kiedy istnieje studnia głębinowa we Wzdole Parcelach poziom ołowiu był na tym samym poziomie jak obecnie, lecz w 2013 r. w wyniku zmian w prawie, zmniejszyły się dopuszczalne normy ołowiu w wodzie, dlatego od kilku lat byliśmy zobowiązani do zmniejszenia jonów ołowiu w sieci wodociągowej. Warto podkreślić, że jesteśmy jedyną gminą w Polsce, która przy dużym wysiłku wprowadziła innowacyjny system usuwania jonów ołowiu z wody.

Zadbaliśmy też o podniesienie komfortu mieszkańców Gminy Bodzentyn w zakresie odprowadzania ścieków. Przed końcem 2020 roku udało się wybudować sieć kanalizacyjną i podłączyć do niej nieruchomości w Dąbrowie Górnej. Większość mieszkańców podpisała już właściwe umowy umożliwiające rozliczanie się z odprowadzanych ścieków. W Śniadce, Sieradowicach oraz w Psarach Podłazach budowa kanalizacji sanitarnej jest na finiszu – zawieranie umów z mieszkańcami tych miejscowości planowane jest już w I kwartale 2021 roku. Kolejny etap budowy sieci kanalizacyjnej rozpoczęty w 2020 roku dotyczy miejscowości: Wzdół Rządowy, Wiącka,  Wzdół-Kolonia i Stara Wieś. Takiego – albo jeszcze większego – tempa skanalizowania Gminy pozostaje nam życzyć mieszkańcom w 2021 roku.

W 2020 roku w znacznym stopniu zrealizowany został projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Bodzentynie (na koniec listopada 2020 zaawansowanie finansowe projektu osiągnęło poziom 65,7 %). Plany zakończenia inwestycji z końcem roku 2020 pokrzyżowały problemy związane z COVID-19, a w konsekwencji zastana zima (w niskich temperaturach nie przeprowadza się rozruchów). Termin przesunięto do 30 czerwca 2021 r.

            W 2020 r. w Gminie Bodzentyn wdrożony został, odczuwalny już w ostatnich miesiącach  przez mieszkańców, bo ułatwiający rozliczenia, system cyfryzacji. Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzone zostanie kolejne udogodnienie: mieszkańcy będą mogli rozliczać się z usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w częściach miesięcznych. Dotąd było to możliwe tylko kwartalnie.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech