Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości

wraz z Partnerem Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

zapraszają mikro, małe i średnie firmy do udziału w projekcie:

,,Akademia Kompetencji Menadżera – makroregion 3 woj. małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie”

 

Dofinansujemy do 80% kosztów szkoleń i doradztwa dla kadry menadżerskiej!

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i ich pracowników, którzy:

  • należą do sektora MMŚP;
  • posiadają siedzibę na terenie woj. małopolskiego, świętokrzyskiego lub podkarpackiego; 
  • planują objęcie wsparciem właścicieli przedsiębiorstw, osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze; 
  • posiadają „Analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa” lub deklarują gotowość do jej przygotowania.

W 2021 roku planujemy minimum 4 nabory. Najbliższy już w styczniu!

Szczegóły na stronie https://www.opiwpr.org.pl/projekty/akademia oraz pod nr tel. 602 598 495.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności usług rozwojowych dla MMŚP z makroregionu 3 województw małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, służących podniesieniu kompetencji kadry menadżerskiej (właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowniczym, pracowników, wobec których właściciele mają plany awansu na stanowisko kierownicze) tj. co najmniej 630 (378K;252M) pracowników objętych zostanie wsparciem, w tym pracowników małych firm 221 (133K,88M) oraz min. 567 pracowników (340K; 227M) podniesie swoje kompetencje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi do 30.06.2022 r.

 

PLAKAT 1

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA