Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech
Drukuj

Zmiana danych firmy w tym zmiana wszelkich adresów związanych z firmą to zmiany, które powinno się zgłosić do urzędu. W przypadku niezaktualizowania adresu do doręczeń skutkuje to tym, że korespondencja będzie wędrowała na stary adres i będzie miała moc prawną doręczenia, a za tym mogą iść kolejne skutki.

Zaniedbywanie obowiązku aktualizacji danych może skutkować dla przedsiębiorcy również wezwaniem do uzupełnienia, a w najgorszym przypadku wykreśleniem z rejestru przedsiębiorstw.

 

Gdzie należy zaktualizować swoje dane

W większości przypadków wystarczy, że przedsiębiorca zgłosi zamianę adresów swojej firmy do rejestru, gdzie została wpisana jego firma ( CEIDG, KRS). W przypadku spółek koniecznym będzie również zgłoszenie zmian do urzędu skarbowego ( w zależności od spółki będzie wymagany inny formularz). Następnie zaktualizowane w rejestrze dane trafią do innych urzędów związanych z działalnością przedsiębiorstw np. do ZUS.  

 

Działalność jednoosobowa oraz Spółka Cywilna zarejestrowana w CEIDG

Termin na dokonanie aktualizacji danych za pomocą formularza CEIDG-1 należy zgłosić w ciągu 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Formularz można złożyć:

Aktualizację adresu można dokonać poprzez wprowadzenie zmian w kodach wniosku:

Wypełniając odpowiednią pozycję formularza CEIDG-1 przedsiębiorca może zgłosić zmiany w następujących adresach:

Informacja o zmianie z CEIDG trafiają automatycznie m.in. do ZUS lub KRUS, GUS i urzędu skarbowego

Ważne! W przypadku gdy zmieniła się właściwość urzędu skarbowego należy dokonać aktualizacji danych za pomocą formularza VAT-R w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Zmiana wpisu w rejestrze CEIDG jest bezpłatna, płatność może wystąpić jedynie w przypadku realizacji usługi przez pełnomocnika.

 

Zmiana adresu podmiotów wpisanych w rejestr KRS

Termin na dokonanie aktualizacji danych w rejestrze w KRS należy zgłosić w ciągu 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Usługę można zrealizować w sądzie rejonowym (osobiście lub przez pełnomocnika), dołączając do formularza dokumenty w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.

Istnieje również możliwość dokonania zmian online poprzez Portal PDI (każda spółka; wymaganie posiadania podpisu elektronicznego) lub Portal S24 (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z o.o. – tylko jeśli zostały założone w elektroniczny sposób), należy wtedy dołączyć załączniki w formie elektronicznej.

W celu dokonania aktualizacji danych adresowych należy złożyć odpowiedni wniosek na przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości formularzach.

Link do formularzy: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-o-wpis-do-krajowego-rejestru-sadowego

Przykłady nazw formularzy przypisanych do konkretnych podmiotów:

Do wniosku zmianowego KRS trzeba załączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Należy również dołączyć odpowiednie dokumenty, jeśli zmiana wymagała odpowiednich uchwał wspólników lub zarządów.

Oprócz dokonania aktualizacji danych za pomocą odpowiedniego wniosku KRS należy za pomocą formularza NIP-8 w formie papierowej do urzędu skarbowego (lub elektronicznie przez e-Deklaracje) jeśli zmiana adresu jest związana ze zmianą miejsca prowadzenia działalności, adresu miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, adresu do korespondencji, czy adresu prowadzenia działalności.

Dokonując zmiany we wpisie KRS nie trzeba składać dodatkowych formularzy do ZUS. Informacje z KRS przesyłane są do ZUS i na ich podstawie ZUS sporządza odpowiednie dokumenty.

Ważne! W przypadku gdy zmieniła się właściwość urzędu skarbowego należy dokonać aktualizacji danych za pomocą formularza VAT-R.

Za dokonanie zmian wpisu w rejestrze KRS pobierane są opłaty. Gdyż w przypadku KRS pełnomocnikiem może być jedynie pełnomocnik profesjonalny.

 

Aktualizacja danych adresowych w rejestrze REGON podmiotów, które nie podlegają wpisowi do CEIDG i KRS

Wniosek mający na celu aktualizacje danych adresowych należy złożyć w ciągu 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Aktualizacji danych można dokonać:

W celu aktualizacji danych adresowych w REGON należy złożyć wniosek o zmianę danych we wpisie do rejestru, są to dokumenty:

Do pobrania: wersja pdf lub wersja docx.

Do pobrania: wersja docx.

Wniosek o zmianę danych należy złożyć na tym samym formularzu, który służy do uzyskania wpisu.

Do wniosku należy również dołączyć dokumenty potwierdzające zmianę danych (w tym przypadku adresu) działalności.

Jeśli dana osoba jest reprezentowana przez pełnomocnika należy dołączyć również pełnomocnictwo.

Do pobrania: wersja pdf lub wersja docx.

Gdy na stronie internetowej GUS pojawią się nowe dane to potwierdzenie aktualizacji danych zostanie przekazane składającemu wniosek.

 

Informacje na temat pełnomocnictwa do załatwiania spraw w urzędzie można znaleźć pod następującym linkiem:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/zalatwianie-spraw-firmowych-przez-pelnomocnika

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech