Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb dla uchodźców z Ukrainy

 
ukraina
Infolinia informacyjna
 
інформаційна гаряча лінія

W obliczu zagrożenia koronawirusem Główny Inspektorat Sanitarny opublikował informacje dla rolników i plantatorów. Wśród nich można znaleźć odpowiedzi jak powinien postępować rolnik przebywający na kwarantannie oraz jak powinna wyglądać higiena pracy rolnej.

Podstawowe wymagania

Osoby chore i wykazujące objawy chorobowe nie mogą pracować w zakładach spożywczych, dotyczy to również rolników i ich rodzin. Zobowiązują do tego zarówno ogólne wymagania higieniczne przy produkcji żywności, jak również aktualne zagrożenie Covid-19.

Dlatego każdy rolnik, wykonujący prace polowe powinien bacznie obserwować swój stan zdrowia, a w przypadku wystąpienia symptomów Covid-19 postępować zgodnie z zaleceniami. Rekomenduje się także unikanie bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego, np. w postaci kichania czy kaszlu. Za niezbędne w miejscach produkcji, przechowywania żywności uznaje się też częste mycie/dezynfekcje powierzchni roboczych oraz przedmiotów często dotykanych takich jak klamki, uchwyty, itp.

Kwarantanna

Rolnik pozostający w kwarantannie jest osobą zdrową mającą potencjalny kontakt z osobą chorą. W przypadku gdy nie występują u niego objawy zakażenia, może wykonywać prace w swoim gospodarstwie. Jednakże nie może opuszczać terenu gospodarstwa i mieć kontaktu z innymi osobami. Należy zachować wysoki poziom higieny (mycie rąk, dezynfekcja rąk i powierzchni etc). Dopuszczalne jest  prowadzenie na terenie gospodarstwa prac polowych i zajmowanie się inwentarzem, jednakże zalecane jest stosowanie maseczki. W przypadku wystąpienia objawów COVID-19  czynności te nie mogą być wykonywane.

Dystans społeczny i środki ochrony osobistej

Rolników również obowiązują przepisy dotyczące dystansu społecznego, w tym konieczność utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich (poza rodzicami z dziećmi wymagającymi opieki -do 13 roku życia i osobami niepełnosprawnymi lub niemogącymi się samodzielnie poruszać i ich opiekunów).

Obowiązek zakrywania nosa i ust nie dotyczy rolników podczas pracy w gospodarstwie rolnym, czy też podczas przebywania na terenie prywatnym wokół domu.

Natomiast, w przypadku działalności rolnika gdzie koniecznym jest uczestnictwo innych osób niebędących domownikami (np. przy sortowaniu, obieraniu, krojeniu warzyw/owoców) wymagane jest by stanowiska pracy poszczególnych osób były oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Kiedy jednak nie można zapewnić takiej odległości  z obiektywnych względów  – gdy zbyt małe są odległości pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy, na linii produkcyjnej to pracownicy winni stosować środki ochrony osobistej przede wszystkim w postaci maseczki.

Jeśli chodzi o stosowanie rękawiczek to powinny być one zmieniane jak najczęściej, szczególnie po wszelkich czynnościach nie związanych z żywnością, takich jak: ręczne otwieranie/zamykanie drzwi, wyrzucanie śmieci. Stosowanie rękawiczek sprzyja rozwojowi drobnoustrojów na powierzchni rąk, dlatego też po zdjęciu rękawiczek ręce muszą być zawsze umyte. Należy unikać dotykania oczu i twarzy w trakcie noszenia rękawiczek. Używanie rękawiczek nie może zastąpić mycia rąk.

Higiena produkcji rolnej

Przedsiębiorców branży spożywczej w UE, którymi są także rolnicy, obowiązują surowe przepisy dotyczące higieny żywności, a ich wdrażanie podlega kontrolom ze stron urzędów. Wymagania higieniczne wdrożone przez podmioty działające na rynku spożywczym, w tym również producentów rolnych mają na celu zapobieganie wszelkiemu zanieczyszczeniu żywności przez jakiekolwiek patogeny, a zatem będą również miały na celu zapobieganie zanieczyszczeniu żywności przez wirus SARS-CoV-2.

W związku z tym rolnicy powinni uczestniczyć jak najczęściej w dostępnych szkoleniach z zakresu higieny i bezpieczeństwa żywności oraz zapewniać wszystkim osobom zaangażowanym w prace polowe dostęp do toalet, wody i środków do mycia i dezynfekcji rąk.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował w dniu 9 marca 2020 r. stanowisko, iż zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2.

Targowiska i bazary

Zarządcy targowisk/bazarów powinni postępować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25.03.2020 r dla targowisk i bazarów, na których sprzedawana jest żywność, w celu zapobiegania zagrożeniu jakim jest ryzyko zakażenia COVID-19. Do tych wytycznych powinni stosować się także rolnicy handlujący wyprodukowaną żywnością na bazarach i targowiskach.

Bardzo ważna jest dbałość o czystość i higienę całego targowiska, w tym zarządzanie odpadami,  wywóz śmieci, regularne sprzątanie, zintensyfikowanie mycia i dezynfekcji toalet. Wskazane jest także ustalenie harmonogramów dezynfekcji obiektów ogólnodostępnymi środkami.

Źródło: https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/zagrozenie-covid-19-informacja-dla-rolnikow-plantatorow/

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech