Drukuj

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed korzystaniem z ofert produktów będących suplementami diety o sugerowanych właściwościach przeciwwirusowych lub chroniących przed zarażeniem SARS-CoV-2, których natłok pojawiły się w ostatnim czasie głównie w internecie.

O ile o suplemencie diety można powiedzieć, że stanowi skoncentrowane źródło witamin lub składników mineralnych bądź innych substancji fizjologicznych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy, to jednak w praktyce nie jest on lekiem.

GIS przypomina, że suplement diety jest jedynie środkiem spożywczym mającym na celu uzupełnienie normalnej diety. Gdyż nie przechodzi on badań klinicznych i nie posiada potwierdzonego w badaniach działania farmakologicznego. W związku z czym nie można przypisywać suplementom działania leczniczego. Właściwości lecznicze może wykazywać tylko produkt leczniczy.

Definicja produktu leczniczego w świetle ustawy Prawa Farmaceutycznego prezentuje się w następujący sposób: „produktem leczniczym jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne”.

Co więcej, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. jasno określa, że informacje na temat żywności nie mogą wprowadzać w błąd, w szczególności:

Informacje na temat żywności muszą być rzetelne, jasne i łatwe do zrozumienia dla konsumenta. Z tego powodu znakowanie, prezentacja i reklama nie mogą przypisywać jakiemukolwiek środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób ludzi bądź też odwoływać się do tego rodzaju właściwości.

Zgodnie z ww. przepisami, do produktu spełniającego jednocześnie kryteria produktu leczniczego oraz kryteria innego rodzaju produktu, w szczególności suplementu diety, kosmetyku lub wyrobu medycznego, określone odrębnymi przepisami, stosuje się przepisy ustawy Prawa Farmaceutycznego.

Zatem wskazywanie w oznakowaniu, reklamie czy prezentacji środków spożywczych, w tym suplementów diety na ich właściwości lecznicze (takie jak np.: leczenie grypy, działanie przeciwwirusowe, ochrona przed zarażeniem SARS-Cov-2, leczenie infekcji COVID-19) stanowi naruszenie prawa i nie znajduje oparcia w medycynie opartej na faktach.

Dlatego GIS przestrzega przed kupnem i stosowaniem suplementów o rzekomych właściwościach.

Dodatkowo należy pamiętać, że suplementacja nie zastąpi zdrowego odżywiania ani leczenia.

Suplementacja może być jednak stosowana u osób cierpiących na niedobory poszczególnych witamin lub składników mineralnych lub w przypadku, kiedy z dietą nie są dostarczane wystarczające ilości witamin i składników mineralnych.

Dlatego GIS rekomenduje: w celu zadbania o swoje zdrowie i system immunologiczny w okresie kwarantanny, ograniczenia aktywności zawodowej i społecznej, w czasie większej zachorowalności na infekcje powinno się stosować zdrową i zbilansowaną dietę, odpowiednią długość snu, odpoczynek i rekreacje.

Opracowano na podstawie: