Drukuj

W dn. 16 marca 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Pan Dariusz Skiba podpisał umowę na remont przepustu przy drodze gminnej. Umowa została podpisana przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Danuty Kopeć.

Umowa została podpisana z Firmą Usługową DOMTECH Ireneusz Kołomański na kwotę 28 843, 50 zł . Dotyczy ona remontu przepustu przy drodze gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 82 w msc. Kamienna Góra o długości 12 m wraz z naprawą nawierzchni drogi. Do zadań wykonawcy należało będzie:

Termin realizacji robót ustalony jest do dn. 20 maja 2020 r.

Remont przepustu drogowego wraz z naprawą nawierzchni drogi z pewnością usprawni poruszanie się po niej różnymi środkami lokomocji.