Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry"

 Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 23 maja 2016 roku (poniedziałek), o godz. 17.00 w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach, Ciekoty 76,
26-001 Masłów

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór przewodniczącego WZC oraz sekretarza WZC.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu z poprzedniego WZC.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej i finansowej LGD Wokół Łysej Góry 
  w 2015 roku.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej 
  z działalności LGD Wokół Łysej Góry w 2015 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2015 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat 
  z działalności LGD Wokół Łysej Góry za 2015 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2015.
 11. Przedstawienie planu merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia  na 2016 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia merytorycznego i finansowego planu działania LGD Wokół Łysej Góry na 2016
 13. Przedstawienie planowanych zmian w statucie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie.
 15. Wolne wnioski i dyskusja.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Więcej informacji: http://www.wokollysejgory.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=87&artykul=1678&akcja=artykul 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech