Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Rada Programowa ds. Rozwoju Marki Turystycznej Góry Świętokrzyskie jest społeczną inicjatywą ludzi należących do różnych branży z różnorodnym doświadczeniem w zakresie turystyki i promocji. Przyświeca im jeden cel, a mianowicie działanie na rzecz turystycznego rozwoju  Gór Świętokrzyskich.

Rada Programowa składa się z osób prowadzących swoją działalność w różnych organizacjach sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. W prezydium zasiadają: Irmina Maliszewska – właścicielka gospodarstwa agroturystycznego, Zenon Dańda- Właściciel Parku rozrywki i Miniatur „Sabat Krajno”, Jan Reklewski - Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Paweł Walczyszyn – właściciel domu gościnnego „Carownica”.

Na wniosek Rady Przewodniczący Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (ZGGŚ) Pan Sławomir Kopacz zaprosił Wójtów oraz Burmistrzów należących do ZGGŚ na spotkanie, które odbyło się w Bielinach. Poruszone zostały tematy dotyczące rozwoju turystycznego. Ponadto Związek zadeklarował objęcie swoim patronatem Budowy Strategii Gór Świętokrzyskich jako beneficjenta w budowie strategii Gór Świętokrzyskich.

Podkreślić należy, iż członkowie Rady od marca ubiegłego roku regularnie spotykają się w każdy drugi wtorek miesiąca na terenie gmin należących do ZGGŚ, aby dyskutować nad nowymi pomysłami prowadzącymi do kreowania turystyki w Górach Świętokrzyskich. Do tej pory odbyły się spotkania w Nowej Słupi, Bielinach, Bodzentynie, Suchedniowie i Pawłowie. W tym celu utworzone zostały dwa zespoły robocze. Pierwszy pod przewodnictwem Pana Pawła Walczyszyna odpowiada za budowanie marki turystycznej Gór Świętokrzyskich. Z kolei drugi zespół kierowany przez Dariusza Skibę zajmuje się tematyką dotyczącą ścieżek rowerowych na terenie Gór Świętokrzyskich.

Ponadto warto wspomnieć o tym, iż Rada Programowa zaprasza do dyskusji oraz zgłaszania własnych pomysłów w kreowaniu pozytywnego wizerunku turystycznego Gór Świętokrzyskich mającej na celu pozyskanie większej liczb turystów odwiedzających nasz region.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA