Drukuj

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że 15 marca 2020 roku mija termin na wniesienie opłaty produktowej i recyklingowej za 2019 r.

Obowiązek wniesienia opłaty produktowej dotyczy m.in. przedsiębiorców którzy w 2019 r. importowali bądź wprowadzali na rynek:

- sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- baterie i akumulatory (np. import samochodów),

- produkty w opakowaniach,

- oleje, opony.

Jeżeli spełnione są warunki określone ustawami można skorzystać z pomocy de minimis, która oprócz zwolnienia z wnoszenia opłat, zwalnia również z wielu obowiązków ciążących na przedsiębiorcach, np. prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, organizowania i finasowania zbierania zużytych baterii i akumulatorów, zawarcia umowy ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory, itp.

Możesz skorzystać z pomocy de minimis pod warunkiem, że do 15 marca złożysz do marszałka województwa wniosek o udzielenie pomocy de minimis wraz z załącznikami, w tym wyliczoną wartością pomocy de minimis obejmującą wartość zwolnienia z opłaty produktowej oraz ew. zwolnienia z prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Pomoc de minimis dotyczy przedsiębiorców którzy w 2019 r.:

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku nie skorzystania z pomocy de minimis w ustawowym terminie, na przedsiębiorcach ciążyć będzie obowiązek nie tylko wniesienia opłaty produktowej oraz prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych (np. co najmniej 2% wartości netto opakowań w których wprowadzono produkty na rynek), ale również konieczność spełnienia wielu innych ustawowych obowiązków.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/Informacja-dla-przedsiebiorcow/idn:7440.html