Drukuj

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Komunikat

Formularz uwag

Załącznik 1 - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego