Drukuj

Wyniki ocen ofert i wykaz przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Zarządzenie nr 16/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 17.02.2020 - wyniki ocen ofert i wykaz przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Protokół komisji konkursowej.