Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech
Drukuj

OGŁOSZENIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie informuje, że od 05.02.2020r. podjął współpracę ze Stowarzyszeniem Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim w postaci realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które m.in. :

           - 1.402,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

           - 1.056,00 zł na osobę, w przypadku osoby w rodzinie.

Wymagane dokumenty:

Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Podprogramu PŻ zapraszamy do pobrania skierowań, które wydawane będą w okresie od 10.02.2020r. do 01.03.2020r.

OSOBY, KTÓRE NIE UZYSKAJĄ SKIEROWANIA W WYZNACZONYM TERMINIE NIE OTRZYMAJĄ POMOCY W RAMACH PODPROGRAMU.

 

Osoby, które korzystały z pomocy społecznej w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie będą musiały przedkładać wymaganych dokumentów.

Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej tut. Ośrodka, a które są zainteresowane wsparciem w ramach programu POPŻ, zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz udokumentować spełnianie kryterium z art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Informujemy, iż osoby zakwalifikowane do korzystania z żywności będą odbierać żywność z magazynu w Bodzentynie ul. Suchedniowska 3 (budynek Urzędu Miasta i Gminy) w wyznaczonym terminie.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech