Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb dla uchodźców z Ukrainy

 
ukraina
Infolinia informacyjna
 
інформаційна гаряча лінія

OGŁOSZENIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie informuje, że od 05.02.2020r. podjął współpracę ze Stowarzyszeniem Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim w postaci realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które m.in. :

 • spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej:
 • ubóstwo ( kryterium dochodowe: 528 zł na osobę w rodzinie, 701 zł na osobę samotnie gospodarująca)
 • bezdomność ( dane w Ośrodku Pomocy Społecznej)
 • bezrobocie (status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy)
 • niepełnosprawność ( zaświadczenie o niepełnosprawności)
 • długotrwała lub ciężka choroba ( zaświadczenie lekarskie )
 • przemocy w rodzinie ( dane w Ośrodku Pomocy Społecznej)
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności ( min. 3 dzieci akty urodzenia do wglądu)
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych ( dane w Ośrodku Pomocy Społecznej)
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego ( świadectwo zwolnienia z zakładu karnego)
 • alkoholizm lub narkomania ( dokumentacja potwierdzająca uzależnienie)
 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna
 • których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

           - 1.402,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

           - 1.056,00 zł na osobę, w przypadku osoby w rodzinie.

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie o gospodarstwie rolnym lub nakaz płatniczy za 2020r.;
 • odcinek emerytury, renty z miesiąca poprzedzającego;
 • zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający;-
 • alimenty na dzieci (odcinek lub wyrok);
 • świadczenia rodzinne, opiekuńcze pobierane na dzieci;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2019r w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
 • inne zaświadczenia związane z uzyskanymi dochodami;

Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Podprogramu PŻ zapraszamy do pobrania skierowań, które wydawane będą w okresie od 10.02.2020r. do 01.03.2020r.

OSOBY, KTÓRE NIE UZYSKAJĄ SKIEROWANIA W WYZNACZONYM TERMINIE NIE OTRZYMAJĄ POMOCY W RAMACH PODPROGRAMU.

 

Osoby, które korzystały z pomocy społecznej w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie będą musiały przedkładać wymaganych dokumentów.

Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej tut. Ośrodka, a które są zainteresowane wsparciem w ramach programu POPŻ, zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz udokumentować spełnianie kryterium z art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Informujemy, iż osoby zakwalifikowane do korzystania z żywności będą odbierać żywność z magazynu w Bodzentynie ul. Suchedniowska 3 (budynek Urzędu Miasta i Gminy) w wyznaczonym terminie.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech