Drukuj

Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2020 r.