Drukuj

Dziś została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn.: „Remont dróg gminnych nr 311003T i 31101T w miejscowości Siekierno, gmina Bodzentyn” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Umowę z Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Andrzeja Klimczaka podpisał Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba.

Remont dotyczy dwóch odcinków dróg gminnych o łącznej długości 1,144 km tj. drogi dojazdowej do wsi Siekierno nr 311031T oraz drogi nr 311003T przez wieś Siekierno Przedgrab.

Obecny stan dróg wymaga remontu ze względu na liczne ubytki, spękania i „ dziury”, zarośnięte pobocza oraz zniszczone bariery przy przepuście. Prace remontowe zakładają wykonanie nowych nawierzchni, utwardzenie poboczy, montaż znaków drogowych, wymianę barier ochronnych. Remonty w/w dróg zakładają też prace remontowe na dwóch skrzyżowaniach tj. początek drogi dojazdowej do wsi Siekierno- Przedgrab z przylegająca drogą powiatową oraz skrzyżowanie łączące koniec drogi nr 311031T z drogą przez wieś Siekierno – Przedgrab przy której zostanie również utwardzona zatoka autobusowa.

Remont dróg gminnych stworzy spójny układ komunikacyjny z drogą powiatową gdzie planowane jest (od skrzyżowania z droga wojewódzką do skrzyżowania w kierunku zjazdu na Podmielowiec) wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz wybudowanie chodnika w miejscowości Siekierno - Podmieście.

Całkowita wartość zadania wynosi 458 927,03 zł dofinansowanie wynosi 275 356,00 zł wkład własny gminy to 183 571,03 zł.

Wykonawcą prac jest firma BUDROMOST Starachowice Spółka z o.o.

W/w prace przewidziane są na rok 2020.