Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb dla uchodźców z Ukrainy

 
ukraina
Infolinia informacyjna
 
інформаційна гаряча лінія

W województwie świętokrzyskim zarejestrowanych jest 19 Zagród Edukacyjnych. Z naszej gminy 3 gospodarstwa przynależą do Ogólnopolskiej Sieci. Zagrody dają korzyść rolnikom i uczniom miejskich szkół, bowiem dzieci mogą poznać wiejską kulturę, kuchnię czy zdobyć wiedzę na temat roślin i zwierząt. Z kolei rolnicy zyskują dodatkowe źródło dochodu.

Wczoraj w jednej z Zagród w gminie Masłów w miejscowości Ciekoty w gospodarstwie agroturystycznym „Radostowa” odbywał się Dzień Otwarty organizowany przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach przy wsparciu Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Gminy Masłów.

W programie znalazły się pokazowe zajęcia edukacyjne dla dzieci tzw. „lekcje w zagrodzie” w których uczestniczyli dzieci klas 4 ze szkół podstawowych z gmin Bodzentyn i Masłów. Lekcja pierwsza – „Od mleczka do sereczka – czyli o mleku  jego przetworach” - rozpoczęła się omówieniem gatunków zwierząt, od których pozyskujemy mleko, a także uczestnicy dowiedzieli się czym różni się mleko świeże od zsiadłego i co z mleka można zrobić. Zajęcia prowadzone były przez Krystynę Krzciuk z Gospodarstwa Agroturystycznego „EKOSTOKROTKA” w Kapkazach. Lekcja druga - „Tradycje i obrzędy wsi świętokrzyskiej – jak to z lnem było i nie tylko” – rozpoczęła się od przybliżenie historii tkactwa, zapoznania dzieci z etapami uprawy i obróbki lnu, który zostanie wykorzystany do pracy na krośnie.  Następnie odbyły się praktyczne zajęcia tkackie. Lekcja prowadzona była przez Państwo Jadwigę i Marka Dulębów z Gospodarstwa Agroturystycznego ,,Na Górce" we Wiącce.

Dla dorosłych odbyły się wykłady na tematy „Dywersyfikacja źródeł dochodu dla mieszkańców obszarów wiejskich”, „Dobre przykłady funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych w woj. świętokrzyskim” oraz „Usługi społeczne, opieka, terapia – różne rodzaje działalności w gospodarstwach rolnych w ramach rozwoju rolnictwa społecznego”. Zainteresowani uczestnicy mogli wziąć udział w pokazowych zajęciach edukacyjnych w Zagrodzie.

 

O Zagrodzie Edukacyjnej

Zagrody edukacyjne mają m.in. za zadanie reedukację społeczeństwa i kształcenie jego najmłodszego pokolenia. Dla rolnika jest to dodatkowe źródło dochodu i możliwość zatrudnienia członków rodziny oraz bardzo często realizowanie swoich pasji. Dla szkolnictwa, to urozmaicony proces kształcenia. Dla dzieci jest to ciekawa forma spędzania czasu a jednocześnie nieszablonowy sposób edukacji

Podstawowym warunkiem funkcjonowania zagrody edukacyjnej jest możliwość zaprezentowania co najmniej dwóch celów edukacyjnych spośród wymienionych niżej. Są to m.in. edukacja w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej, przetwórstwa, świadomości ekologicznej, dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej. Bardzo często zdarza się, że wystarczy rozmowa z doradcami oraz drobne, kosmetyczne zmiany w gospodarstwie i już możemy przystąpić do prestiżowej Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, aby czerpać profity z dodatkowej działalności.

Pojęcie „Zagroda edukacyjna” jest zastrzeżone dla gospodarstw należących do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Upowszechnianie idei edukacji w gospodarstwie rolnym, to podstawowy cel sieci. Drugim ważnym celem jest promowanie działalności gospodarstw edukacyjnych. Innymi aspektami działalności sieci jest podniesienie prestiżu zawodu rolnika i upowszechnianie wiedzy na temat pochodzenia żywności. Nie bez znaczenia jest również działanie mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi oraz propagowanie pozarolniczej działalności na terenach wiejskich. Udział w sieci jest bezpłatny pod warunkiem spełnienia pewnych wymagań. A co w zamian? Gospodarstwa uczestniczące w przedsięwzięciu korzystają z promocji ofert w ogólnopolskim systemie internetowym i wsparcia doradców. Mają też prawo używać logo zagrody edukacyjnej.

 

Więcej informacji na temat Zagród Edukacyjnych:

https://www.sodr.pl/informacje-branzowe/zagrody-edukacyjne

https://www.zagroda-edukacyjna.pl/

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech