Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb dla uchodźców z Ukrainy

 
ukraina
Infolinia informacyjna
 
інформаційна гаряча лінія

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy nr 23/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 r. z dnia 20.02.2019 r. oraz Zarządzeniem nr 24/2019 z dnia 21.02.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2019 z dnia 20.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 r. Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie zebrała się powołana Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Andrzej Jarosiński – Przewodniczący Komisji
 2. Wojciech Furmanek – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Ewa Świątkowska – członek komisji

W wyniku oceny formalnej złożonych ofert, stwierdzono:

Zadanie 1: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  i sportu:

 • Ilość ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie: 13
 • Ilość ofert podlegających uzupełnieniu: 11
 • Ilość ofert odrzuconych z powodu niespełnienia warunków formalnych: 1
 • Ilość ofert, które nie wymają uzupełnień: 1

Zadanie 2: Działalność na rzecz poszerzania oferty kulturalnej oraz stwarzanie możliwości uczestnictwa w kulturze:

 • Ilość ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie: 19
 • Ilość ofert podlegających uzupełnieniu: 10
 • Ilość ofert odrzuconych z powodu niespełnienia warunków formalnych: 0
 • Ilość ofert, które nie wymają uzupełnień: 9

Zadanie 3: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży z Gminy Bodzentyn, w tym wypoczynku:

 • Ilość ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie: 1
 • Ilość ofert podlegających uzupełnieniu: 0
 • Ilość ofert odrzuconych z powodu niespełnienia warunków formalnych: 0
 • Ilość ofert, które nie wymają uzupełnień: 1

 

W przypadku ofert podlegających uzupełnieniu, oferent powinien zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy w terminie do 27.02.2019 r. do godziny 15:00, celem uzupełnienia oferty.

W przypadku nie uzupełnieniu braków formalnych, oferta podlega odrzuceniu.

 

 Informacja o wynikach oceny formalnej ofert:

Zadanie nr 1: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  i sportu.

Numer oferty

Nazwa oferenta

Tytuł zadania

Uwagi

S1/2019

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GRÓD”  Gimnazjum Bodzentyn

„Propagowanie lekkiej atletyki, biegów przełajowych oraz gier zespołowych wśród młodzieży Gimnazjum w Bodzentynie”

Oferta do  uzupełnienia

S2/2019

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ORŁY” Bodzentyn

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez przygotowanie uczniów z terenu Gminy Bodzentyn i zawodników ULKS „ORŁY” do udziału w zawodach.”

Oferta do  uzupełnienia

S3/2019

Wędkarski Klub Sportowy „KLEŃ” Bodzentyn

„Współzawodnictwo sportowe na szczeblu lokalnym i regionalnym. Promocja Gminy i regionu poprzez wędkarstwo wyczynowe.”

Oferta do  uzupełnienia

S4/2019

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GULIWER”

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zapasach oraz w sumo.”

Oferta do  uzupełnienia

S5/2019

Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND SPORT

„Kształtowanie sportowego wizerunku Miasta i Gminy Bodzentyn.”

Oferta przeszła do oceny merytorycznej

S6/2019

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „JODŁA” Bodzentyn

„Bieganie i strzelanie – Bodzentyńskie wyzwanie.”

Oferta do  uzupełnienia

S7/2019

Ludowy Klub Sportowy „ŁYSICA” Bodzentyn

„Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez upowszechnianie kultury fizycznej w formie sekcji piłki nożnej.”

Oferta do  uzupełnienia

S8/2019

Stowarzyszenie CHAMPION DOG

„Międzynarodowe współzawodnictwo championów”

Oferta odrzucona

S9/2019

Uczniowski Klub Sportowy „START” Św. Katarzyna

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym”

Oferta do  uzupełnienia

S10/2019

Stowarzyszenie MINIATURKA

„Mój sport – taniec.”

Oferta do  uzupełnienia

S11/2019

Uczniowski Klub Sportowy „ATLAS” Bodzentyn

„Rozwijanie Talentów Sportowych”

Oferta do  uzupełnienia

S12/2019

Uczniowski Klub Sportowy „SPRINT” Psary

„Wyrównać szanse”

Oferta do  uzupełnienia

S13/2019

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „OLIMP” we Wzdole Rządowym

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży, uczestnictwo we współzawodnictwie, zakup niezbędnego sprzętu i odzieży sportowej, organizacji obozu i turniejów sportowych”

Oferta do  uzupełnienia

Zadanie nr 2: zadanie działalność na rzecz poszerzania oferty kulturalnej oraz stwarzanie możliwości uczestnictwa w kulturze

K1/2018

Stowarzyszenie Wilków Nasz Dom

 

„VII Świętokrzyski Festiwal Zupy Rybnej nad zalewem w Wilkowie”

Oferta do  uzupełnienia

K2/2019

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Leśnej

„Promowanie Gminy Bodzentyn poprzez udział Zespołu Pieśni i Tańca Leśnianie w przeglądach i festiwalach folklorystycznych.”

Oferta do  uzupełnienia

K3/2019

Stowarzyszenie ŚWIĘTOKRZYSKIE JODŁY

 "Świętokrzyskie Jodły - kultura i promocja"

Oferta przeszła do oceny merytorycznej

K4/2019

Stowarzyszenie DĄBROWA

„Dąbrowa – uczestnictwo w kulturze.”

Oferta przeszła do oceny merytorycznej

K5/2019

Stowarzyszenie FURMANI

„Zespół Furmani promuje Bodzentyn”

Oferta przeszła do oceny merytorycznej

K6/2019

towarzyszenie Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej ŁYSICA-SABAT

„Urodziny Łysicy.”

Oferta przeszła do oceny merytorycznej

K7/2019

Stowarzyszenie ŚWIĘTOKRZYSKIE TKACZKI

„Dzień Tkaczki.”

Oferta do  uzupełnienia

K8/2019

Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna

„Strażacka Niepodległa – w 100. rocznicę odrodzenia straży pożarnych  na ziemiach polskich.”

Oferta do  uzupełnienia

K9/2019

Stowarzyszenie INICJATYWA

„Kulturalnie z Inicjatywą.”

Oferta przeszła do oceny merytorycznej

K10/2019

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa

„Śladami tradycji i kultury ludowej” – promowanie ludowej kultury regionu świętokrzyskiego oraz poznawanie kultury ludowej różnych obszarów Polski.”

Oferta do  uzupełnienia

K11/2019

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Edukacji „Nasza Szkoła” w Psarach

„Poznajemy zakątki Polski – Kraków.”

Oferta do  uzupełnienia

K12/2019

Stowarzyszenie WZDOLSKIE KOŁOWROTKI

„Działalność zespołu „Wzdolskie Kołowrotki” – przygotowanie programów artystycznych oraz uczestnictwo w konkursach i przeglądach zespołów ludowych.”

Oferta przeszła do oceny merytorycznej

K13/2019

Koło Gospodyń Wiejskich w Siekiernie

„Festyn rodzinny w Siekiernie.”

Oferta przeszła do oceny merytorycznej

K14/2019

Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Wsi „ODNOWICA”

„XI Festiwal Wędrowania”

Oferta przeszła do oceny merytorycznej

K15/2019

Ochotnicza Straż Pożarna w Bodzentynie

„Warsztaty muzyczne promujące działalność kulturalną Gminy Bodzentyn”

Oferta do  uzupełnienia

K16/2019

Koło Gospodyń Wiejskiej „CELINIANKI” w Celinach

„Integracja Festyn Rodzinny „W zdrowym stylu.”

Oferta do  uzupełnienia

K17/2019

Stowarzyszenie „STREFA WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY”

„Muzyka na szlaku świętokrzyskich zabytków sakralnych.”

Oferta przeszła do oceny merytorycznej

K18/2019

Stowarzyszenie BODZENTYN NASZE MIASTO

„Harcerze z wizytą w Małopolsce.”

Oferta do  uzupełnienia

K19/2018

Stowarzyszenie „MIEJSKA GÓRA” na Rzecz Rozwoju Celin i Podgórza

„Wycieczka kulturoznawcza”

Oferta do  uzupełnienia

Zadanie nr 3: zadanie działalność na rzecz dzieci i młodzieży z Gminy Bodzentyn,
w tym wypoczynku.

W1/2018

ZHP Chorągiew Kielecka,

Hufiec Kielce - Powiat

„Czynny i zdrowotny wypoczynek dzieci i młodzieży zrzeszonej w ZHP”

Oferta przeszła do oceny merytorycznej

 

 

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech