Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659, 41 311 50 10 wewn. 18

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Mgr Stefan Rachtan Honorowy Obywatel Miasta Bodzentyn ur. 16 listopada 1932 r. w Dąbrowie pow. kielecki, syn Jana i Władysławy z Goździów. Żonaty, żona Krystyna z domu Wołczyk, ojciec dwójki dzieci Bogusławy i Michała.

Ukończył Szkołę Podstawową w Bodzentynie w 1948 r., Państwowe Liceum Pedagogiczne w Bodzentynie w 1951 r. Po ukończeniu liceum rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Bodzentynie jako nauczyciel w latach 1955 - 1962 r., był zastępcą kierownika szkoły. W 1963 r.  podjął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Bodzentynie  jako nauczyciel języka polskiego. Od 1970 r. był zastępcą dyrektora a od 1974 r. Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Zawodowego Rolniczego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bodzentynie, pracując na tym stanowisku do chwili przejścia na emeryturę tj. do roku 1991 r.

W czasie pracy zawodowej systematycznie doskonalił swoje wykształcenie. I tak: w 1961 r. ukończył Wydział Filologiczno – Historyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, w roku 1973 Studia Podyplomowe dla nauczycieli języka polskiego. W 1978 r. ukończył Studia Podyplomowe z organizacji i zarządzania dla dyrektorów szkół ogólnokształcących w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.

Od najmłodszych lat związany był ze środowiskiem Bodzentyna. Czynnie uczestniczył w działalności społecznej, organizatorskiej i redakcyjnej pełniąc wiele funkcji. Był min.: Radnym Gromadzkiej i Gminnej Rady Narodowej – również jako jej przewodniczący w latach 1982 -1989, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni w Bodzentynie, Prezesem Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bodzentynie w latach 1956 – 1970. Był współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna w 1972 r. a od 1992 r. pełnił funkcję Prezesa TPB.

Jako regionalista interesował się historią i zabytkami Bodzentyna i okolic. Był przewodnikiem dla wycieczek i zorganizowanych grup po zabytkach Bodzentyna. Tematykę zabytkową i historyczną Bodzentyna prezentował  jako prelegent na licznych konferencjach, seminariach i sympozjach naukowych. Jako nauczyciel emeryt nie tracił kontaktu ze szkołami, zapoznając młodzież z historią naszego miasteczka. Ponadto do ostatnich dni swego życia był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Średnich w Bodzentynie.

Za całokształt pracy zawodowej i działalność społeczną był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Był Laureatem nagród Ministra Oświaty i Wychowania II stopnia w 1972 r., I stopnia w 1978 r., i nagrody specjalnej w 1986 r.. Odznaczony został także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem zasługi, złotą odznaką „Za zasługi dla Kielecczyzny” oraz innymi odznaczeniami państwowymi i regionalnymi.

Dzięki Jego staraniom zostało wydane wiele cennych publikacji o historii naszego miasteczka. Był redaktorem i współautorem Kronik jubileuszowych na 80-cio, 90-cio i 100 lecie Szkół Średnich w Bodzentynie. Ponadto był autorem wielu artykułów, które ukazywały się w prasie regionalnej.

Pan mgr Stefan Rachtan był skarbnicą wiedzy o historii naszego miasteczka.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

/TPB

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech