Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech
Drukuj

Beztytuu

W dniu 10 lipca 2018 roku podpisana została umowa pomiędzy Gminą Bodzentyn a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków”.

Prace związane z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków trwają. Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Świętej Katarzynie zostanie rozbudowana i zmodernizowana w technologii MBR HYBRYD. Biologiczne Reaktory Membranowe(MBR) to aktualnie najbardziej nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się technologia oczyszczania ścieków z wykorzystaniem osadu czynnego. Zastosowanie technologii membranowej zakłada osiągnięcie efektów zgodnych z wymaganiami również w zakresie oczyszczania fosforu i azotu. Ma to bardzo duże znaczenie z uwagi na lokalizację oczyszczalni, która położona jest na terenie Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w bliskiej odległości od Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Inwestycja jest współfinansowana z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”.

Całkowita wartość inwestycji: 6 549 569,12 PLN

Wartość dofinansowania: 4 179 879,98 PLN

Zadanie zostanie zrealizowane do końca grudnia br.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech