Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Gmina Bodzentyn działając zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr RPSW.08.03.02-IZ.00-26-177/18 w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.

Treść otwartego naboru Partnerów

Wzór oferty

Prosimy również o zapoznanie się z dokumentacją konkursu RPSW.08.03.02-IZ.00-26-177/18 zamieszczoną na stronie Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1989-ogloszenie-konkursu-numer-rpsw-08-03-02-iz-00-26-177-18-w-ramach-poddzialania8-3-2-wsparcie-ksztalcenia-podstawowego-w-zakresie-kompetencji-kluczowych

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech