• Referat Organizacyjny, Kadr i Spraw Obywatelskich /symbol organizacyjny SOO/
  Kierownik Referatu - Anna Wacińska

 • Referat Finansów i Rachunkowości /symbol organizacyjny Fn/
  Kierownik Referatu - Artur Nadolny (skarbnik gminy)

 • Referat Budowlano-Inwestycyjny, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska /symbol organizacyjny BGK/
  Kierownik Referatu - Marek Lesisz

 • Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami /symbol organizacyjny RG/
  Kierownik Referatu - Anna Szczepańczyk

 • Referat Mienia Komunalnego i Obsługi Placu Targowego /symbol organizacyjny MK/
  (na chwilę obecną Referat jest nieobsadzony)

 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Dariusz Skiba (burmistrz)
  Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Dorota Armuła

 

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA