W latach 2017-18 utonęły w województwie świętokrzyskim aż 43 osoby, dlatego WOPR postanowił przeciwdziałać temu negatywnemu zjawisku poprzez szkolenia i prewencję. Od początku sierpnia realizujemy projekt WOPR z nami bezpieczniej nad wodą w Kielcach i woj. świętokrzyskim. Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności z udzielania pierwszej pomocy zwłaszcza na akwenach wodnych. Działania skierowane są do osób młodych i ich rodziców.

Program „Dożynek Powiatu Kieleckiego i Gminy Mniów”

·         12.30 – Zbiórka delegacji gminnych z wieńcami (plac przy stadionie sportowym w Mniowie).

·         13.10 – Przemarsz korowodu dożynkowego

·         13.30 – polowa Msza Święta (poświęcenie chleba i wieńców dożynkowych).

·         14.30 – Część oficjalna, powitanie gości.

·         15.20 – występ Zespołu Pieśni i Tańca Furmani występ Koła Gospodyń Wiejskich Żurawinki

·         15.55 – Ogłoszenie wyników:

   powiatowego etapu konkursu p.n. „Piękna i bezpieczna zagroda – przyjazna środowisku”

   powiatowego konkursu na „Najpiękniejsze Gospodarstwo Agroturystyczne Powiatu Kieleckiego”

·         16.25 – występ Kapeli Sióstr Piotrowicz, występ Zespołu Pieśni i Tańca „Wincentowianie”

·         16.55 – Ogłoszenie wyników konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i wręczenie nagród dla uczestników konkursu.

·         17.10 – występ Zespołu Ludowego „Chełmowianki”

·         18.30 – występ zespołu VERY NICE

·         20.00 – zabawa taneczna z zespołem HERTZ

Plakat Doynki 2019

Podczas tegorocznych Dożynek Gminnych było obchodzone także III Święto Miodu oraz Festyn Rodzinny. Wszyscy uczestnicy spotkali się nad zalewem w Wilkowie. Wydarzenie rozpoczęło się od wystawy sprzętu pszczelarskiego oraz rożnego rodzaju miodów. Ciekawą ekspozycję dopełnił interesujący wykład dla pszczelarzy.

Oficjalne otwarcie Dożynek Gminnych poprzedziła Msza święta w Kościele Parafialnym p.w. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Świętej Katarzynie. Po przybyciu nad zalew w Wilkowie odbyło się oficjalne otwarcie Dożynek Gminnych w którym wzięli udział przedstawiciele władz oraz mieszkańcy gminy. Starostwie Ewa Wzorek i Marian Przeździecki z Wilkowa przekazali Burmistrzowi Bodzentyna Dariuszowi Skibie symboliczny chleb którym podzielił się z mieszkańcami życząc „ Aby się wiodło i godnie żyło na ziemi przodków” oraz podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowania.

Prezes Świętokrzyskiego Związku Pszczelarzy Pan Andrzej Dąbrowski i Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek wręczyli odznaczenia dla pszczelarzy.

Kolejnym punktem uroczystości dożynkowych było ogłoszenie konkursu na najpiękniejszy wieniec. W tym roku prezentowało się 6 sołectw: Sieradowice, Leśna, Dąbrowa, Wola Szczygiełkowa, Wilków oraz Celiny. Tytuł najpiękniejszego wieńca który będzie reprezentował naszą gminę na dożynkach powiatowych zdobył wieniec z sołectwa Sieradowice. Drugie miejsce ex aequo sołectwa Leśna i Celiny.

Podczas tegorocznych Dożynek Gminnych odbył się również Festyn Rodzinny z mnóstwem gier, konkursów oraz atrakcyjnych zabaw miedzy innymi tradycyjny „rzut mietłom”. Ważnym elementem wydarzenia była charytatywna licytacja na rzecz Angeliki Kómor z Wilkowa, która w maju tego roku uległa wypadkowi i wymaga kosztownej rehabilitacji. W akcję charytatywną włączyło się bardzo wielu uczestników wydarzenia w tym również przedstawiciele władz wraz zaproszonymi gośćmi.

W część artystycznej, na scenie zaprezentowały się zespoły folklorystyczne z naszej gminy oraz Kamil Szpankowski. Na podsumowanie obchodów dożynkowych na scenie wystąpił zespół Free Boys .

Uroczystości zorganizowane zostały dzięki Samorządowi Miasta i Gminy w Bodzentynie, Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury i Turystyki, a także Stowarzyszeniu Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej Łysica-Sabat.          

Fundacja Dar Oze informuje o możliwości uzyskania do 800.000 zł na mikoinstalacje fotowoltaiczne od 3KWp do 200 KWp w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski. Dofinansowanie nie może wynosić więcej jak 40% wartości inwestycji.

Parafia Garnizonowa Wojska Polskiego w Kielcach wraz z Krajowym Impresariatem Kultury “ProArtPol” zapraszają na uroczysty Koncert Galowy z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego oraz 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej pt: "DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI” -  14 sierpnia 2019 r. o godz. 17.00 w KOŚCIELE GARNIZONOWYM WP w KIELCACH

0001 3

Kolejna miejscowość w gminie Bodzentyn ma nowe oświetlenie. Energooszczędne, nowoczesne oświetlenie drogowe powstało w miejscowości Wzdół Parcele.

Dziś dokonano odbioru inwestycji dotyczącej budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w tej miejscowości.

W ramach inwestycji wykonano montaż 10 lamp typu LED z wysięgnikiem na zaprojektowanych 10 słupach oraz wykonanie uziemienia.

Wykonawca robót było P.U.H. „ELEKTROINSTALATOR” Bartosz Bukowski

Wartość robót zgodnie z umową: 34 580, 00 zł

Budowa oświetlenia ulicznego to kolejna inwestycja w gminie Bodzentyn poprawiająca infrastrukturę oświetleniową, mając na uwadze potrzeby mieszkańców, bezpieczeństwo na drodze, a także oszczędności.

 

Każdy człowiek a w szczególności harcerz powinien znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, aby w razie jakiegokolwiek wypadku czy przykrego zdarzenia umieć zadziałać skutecznie i szybko.

Dzięki dużym wielomiesięcznym staraniom Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusza Skiby Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał dodatkowe dofinansowanie w kwocie 1 mln zł dla projektu pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Aneks do umowy który zwiększył kwotę dofinansowania o 1 mln zł do poziomu 3.654.708,95 zł został podpisany w dniu dzisiejszym.

Przypomnijmy że, budowana ścieżka rowerowa będzie składała się z dwóch odcinków, tj. od granicy Gmin Bodzentyn-Górno przez obszar leśny oraz od kapliczki w Św. Katarzynie do Podgórza. Trasę ścieżki wyznaczono nawiązując do istniejących pasów dla rowerów drogi wojewódzkiej nr 752 stanowiąc uzupełnienie i połączenie tzw. Małej Pętli Świętokrzyskiej. Ścieżka będzie przebiegała za rowem przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Będzie wyposażona w elementy edukacyjne jak tablice z informacjami na temat chronionych gatunków roślin i zwierząt, czy siedlisk przyrodniczych. Przy ścieżce, naprzeciw obszaru ochrony ścisłej „Mokry Bór” będzie wydzielone miejsce wypoczynkowe tj. wiata z ławkami i stołami, stojak na rowery.

Gmina Bodzentyn poczyniła bardzo duże starania w przygotowanie tej inwestycji do realizacji. Trudny i długotrwały proces rozpoczął się już w 2015 r. Wymagane decyzje umożliwiające rozpoczęcie inwestycji Gmina uzyskała po trzech latach intensywnych prac. Gmina Bodzentyn jest jedynym samorządem gminnym w Polsce, który samodzielnie podjął się trudu przystąpienia do realizacji budowy ścieżki rowerowej na terenie objętym najwyższą formą ochrony, tj. zarówno parku narodowego jak i obszaru Natura 2000, jednocześnie nie posiadając pod inwestycję nawet 1m2 swojego gruntu.

Budowa ścieżki rowerowej jest elementem projektu pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”.

Całkowita wartość projektu: 5.093.212,76 zł, w tym dofinansowanie w wysokości: 3.654.708,95 zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych a jednocześnie (71,76 % kosztów całkowitych), wkład Gminy 1.438.503,81 zł

Zapraszamy na Dożynki Gminy Bodzentyn, III Święto Miodu oraz Festyn Rodzinny 15 sierpnia 2019 r. Święta Katarzyna - Wilków

 

Plakat 1

Dnia 5 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbyło się podpisanie umowy na realizację projektu pod nazwą „Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn”. Umowę z Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn Dariuszem Skibą podpisali Wicemarszałek Renata Janik oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Gmina Bodzentyn wykorzysta wsparcie w wysokości 858 953,38 zł na aktywizację zawodową i społeczną 42 osób, będących klientami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie. Projekt realizowany jest na terenie gminy Bodzentyn od 01 lipca 2019r. do końca czerwca 2021 r. we współpracy z fundacją Centrum Europy Lokalnej w Kielcach. Oferowane w ramach Projektu wsparcie to: doradztwo zawodowe, konsultacje psychologiczne, poradnictwo zawodowe, trening umiejętności społecznych, grupowe poradnictwo prawne, pośrednictwo pracy, opieka trenera pracy, praca socjalna związana z realizacją kontraktów socjalnych, grup dyskusyjnych i grup wsparcia, szkolenia zawodowe oraz staże zawodowe, organizowane na terenie województwa świętokrzyskiego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu 1 012 003,38 zł

Fot. UMWŚ

Od połowy grudnia 2019 r. w krajach Unii Europejskiej będzie obowiązywało nowe prawo w zakresie zdrowia roślin. Zmiana wpłynie na produkcję roślinną i obrót roślinami, produktami roślinnymi i przedmiotami, w tym także nasiennictwo i obrót materiałem siewnym.

Podstawy prawne w tym zakresie zawarte zostały w rozporządzeniu PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin oraz w rozporządzeniu PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin.

Więcej informacji zawarte jest na stronie:piorin.gov.pl

W miniony piątek odbyło się spotkanie mieszkańców Celin oraz członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Miejsko Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w spotkaniu pt. „Senior na drodze - Pamiętaj o bezpieczeństwie”. Spotkanie odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Celinach.

Zapraszamy mieszkańców gminy Bodzentyn na FESTYN RODZINNY który odbędzie się 15 sierpnia 2019 r. Święta Katarzyna - Wilków

 

Festyn w Wilkowie 1 1

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości z inicjatywy Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek powstał projekt „Świętokrzyskie dla Europy”.

Jego celem jest włączenie do udziału wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego, kształtowanie właściwej postawy patriotycznej i etyczno-moralnej wśród dzieci i młodzieży, wzrost zainteresowania wydarzeniami historycznymi, które na przestrzeni lat odbywały się na terenie województwa świętokrzyskiego.

W ramach projektu dla mieszkańców Ziemi Świętokrzyskiej zorganizowany został konkurs fotograficzny „Świętokrzyskie dla Europy”, którego ideą jest wykorzystanie umiejętności sprawnego posługiwania się współczesnymi zdobyczami technologii przez wszystkich Polaków. Za pośrednictwem innowacyjnej platformy internetowej www.swietokrzyskiedlaeuropy.pl, uczestnicy konkursu mogą umieszczać na niej zdjęcia upamiętniające lokalnych bohaterów oraz krótkie informacje tekstowe na temat danej osoby oraz wydarzenia, które upamiętnia sfotografowane miejsce. W bazie umieszczać można także zdjęcia prezentujące to, w jaki sposób zmieniło się województwo świętokrzyskie dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej.

Konkurs jest jednoetapowy i otwarty dla wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach:

- I kategoria: Uczniowie szkół podstawowych,

- II kategoria: Uczniowie szkół ponadpodstawowych,

- III kategoria (OPEN): Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, którzy ukończyli 18. rok życia.

Wyboru najlepszych zdjęć i opisów dokonają internauci poprzez glosowanie online w mediach społecznościowych. Kluczowym w konkursie będzie zaangażowanie twórców w promocję swojego dzieła. Każde udostępnienie oraz „lajk” przybliży autora do zwycięstwa w konkursie.

Wszelkie formularze uprawniające do udziału w konkursie oraz regulamin dostępne są bezpośrednio na stronie www.swietokrzyskiedlaeuropy.pl.

Autorskie projekty można przesyłać za pośrednictwem platformy internetowej www.swietokrzyskiedlaeuropy.pl do 26 września 2019 r.

0001 4

Na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W”. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Armia Krajowa i władze Polskiego Państwa Podziemnego zamierzały ujawnić się i wystąpić wobec Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (utworzonego w Lublinie i zależnego od woli Stalina) w roli gospodarza, jako jedyna legalna władza niepodległej Rzeczypospolitej.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS