Na 62 sesjach, w tym 15 wyjazdowych oraz 4 uroczystych radni podjęli 486 uchwał, zgłosili około 870 interpelacji. Najkrótsza sesja trwała 45 min, najdłuższa ponad pięć godzin. W gminie Bodzentyn podsumowano pracę Rady Miejskiej przez minione 4 lata. Przedostatnie spotkanie radnych w tej kadencji było też okazją do przyznania medali i podziękowań.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, na podstawie Uchwały Nr IV/11/2010 Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu „Rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach współpracy międzynarodowej na poziomie Unii Europejskiej koordynuje udział Polski w Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN), dzięki czemu państwa członkowskie mogą wymieniać między sobą informacje i doświadczenia dotyczące zapobiegania przestępczości. Sieć zapewnia także dostęp do dobrych praktyk i rozwiązań legislacyjnych, w tym do projektów profilaktycznych prowadzonych w innych państwach członkowskich. Projekty, które państwa członkowskie zgłaszają do Programu Prac EUCPN, zamieszczane są na stronie internetowej Sieci oraz w Newsletterach UE. Ponadto Sekretariat EUCPN promuje konkretne projekty w mediach społecznościowych (głównie na Twitterze). Jest to niewątpliwie ogromna szansa na promocję swoich projektów na szczeblu międzynarodowym. W załączeniu przesyłam Państwu do zapoznania się - Work Program na rok 2018.

W związku z powyższym jeśli realizują/koordynują Państwo ciekawe projekty profilaktyczne, z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, które będą realizowane bądź kontynuowane w roku 2019, zachęcam do współpracy.

Projekt należy opisać na załączonym formularzu w języku angielskim.

 

Proszę o przesyłanie formularzy do dnia 19.10.2018 r. na adres:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

aleja IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

 

Wybrane projekty zostaną przekazane jako polskie propozycje do promowania w ramach Programu Prac EUCPN na 2019 r.

Formularz EN

Formularz PL

Program

Zapraszamy mieszkańców gminy Bodzentyn dnia 30.10. 2018 r. godzina 10.00 ( Sala Konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn) na konferencję pt. „ Bezpieczna Gmina ”.

 

BEZPIECZNA GMINA Bodzentyn

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ! Formularz zgłoszeniowy dostepny pod adresem: https://bit.ly/2DQJnUG

 

Program:

W  ubiegły piątek w Szkole podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których pierwszoklasiści oficjalnie wstąpili w poczet uczniów szkoły.

Ten wyjątkowy dzień przebiegający w podniosłej atmosferze został połączony z przekazaniem przez Pana Adama Żebrowskiego – Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Pana Piotra Żołądka – członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na ręce Pana Dariusza Skiby – Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn umowy na realizację działań poświęconych doposażeniu oraz wsparciu uczniów i nauczycieli pięciu szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

Dyrektorzy tych szkół oraz Burmistrz złożyli podziękowania przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego za wieloletnią pomoc w realizacji dofinansowanych projektów. 

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Bodzentyn, w najnowszym Biuletynie Informacyjnym Miasta i Gminy Bodzentyn „Głos z Bodzentyna” nr 8-9 (73-74) na stronie 20, w informacjach z wykonania Funduszu Sołeckiego w latach 2015 – 2018, w sołectwie Kamieniec w roku 2015 napisano: "Wykonano boisko sportowe z placem zabaw". Otóż w roku 2015 za kwotę 11 600 zł wyremontowano drogi gminne w obrębie sołectwa.

Za pomyłkę przepraszamy.

Proponowany porządek obrad

 

W miniony czwartek 11października br. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba oraz Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Józef Szczepańczyk dokonali kontroli wyremontowanych dróg powiatowych w gminie Bodzentyn oraz przecięcia wstęgi i oficjalnego przekazania wykonanej drogi w miejscowości Hucisko. Drogi w miejscowościach Śniadka, Psary Kąty , Psary Stara Wieś oraz w Hucisku od wielu lat znajdowały się w złym stanie technicznym. W okresie wiosenno – jesiennym poruszanie się po nich było wyjątkowo uciążliwe dla mieszkańców. Dzięki dobrej współpracy Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn- Dariusza Skiby z radnymi, sołtysami, mieszkańcami i Powiatowym Zarządem Dróg realizacja inwestycji została uwieńczona sukcesem. Wartość zadania w Śniadce wyniosła 126 000,00 zł. Natomiast odcinek Psary Kąty - 78 702,00 zł, Psary Stara Wieś – 166 000,00 zł zł, w Hucisku - 175 268,00 zł. Gmina Bodzentyn na realizację tych inwestycji z budżetu gminnego wydała 272 985,00 zł.

 

,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może" - to słowa Janusza Korczaka, wielkiego pedagoga i przyjaciela dzieci.

10 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej wraz z opiekunami, p. Martą Koniarską i p. Małgorzatą Skarbek wybrali się na wycieczkę do Starachowic.

Celem wyjazdu była projekcja filmu „Dywizjon 303” oraz zwiedzanie Muzeum Przyrody i Techniki. Ekranizacja powstała na podstawie kultowej książki Arkadego Fiedlera.

Polscy piloci początkowo niedoceniani, stali się legendą. Utworzyli elitarna jednostkę DYWIZJON 303, który nie miał sobie równych. Uczniowie przekonali się, jak wielki był wkład Polaków w zwycięskiej bitwie o Anglię, czym jest prawdziwe bohaterstwo i niezwykły patriotyzm.Wspaniała gra aktorska oraz efekty specjalne sprawiły, że była to niezapomniana lekcja historii.

 Kolejnym punktem wycieczki było Muzeum Przyrody i Techniki, gdzie młodzież mogła zobaczyć 22-metrowypiec z 1899 roku, służący do wytopu żelaza oraz tropy dinozaurów sprzed 200 mln lat.Dumą placówki jest również jedna z największych na świecie maszyn parowych, która trafiła tu wprost z wystawy światowej w Paryżu w 1889 r.Dla miłośników motoryzacji również nie zabrakło atrakcji; mogliśmy podziwiać najpopularniejsze polskie samochody ciężarowe marki STAR.

Serdeczne podziękowania składamy na ręce Pana Marcina Sikorskiego, Dyrektora MGCKiT w Bodzentynie za wsparcie finansowe w organizacji tej wycieczki.

W minioną niedzielę 7 października 2018 roku na cmentarzu parafialnym w Dębnie dokonano odsłonięcia i poświęcenia pomnika mieszkańców Woli Szczygiełkowej  poległych w czasie II wojny światowej.

Wczoraj w budynku dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego odbyło się spotkanie, z inicjatywy dr inż. Jana Reklewskiego Dyrektora ŚPN, podsumowujące wieloletnią i owocną współprace między Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, a Gminą Bodzentyn.

Dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości na terenie gminy Wąchock i gminy Bodzentyn 5 października 2018 r. odbył się  I Marsz Szlakiem Józefa Piłsudskiego w Górach Świętokrzyskich.

I N F R O M A C J A o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach

Realizując zapis § 3 pkt. 5 UMOWY DOTACJI NR 906/18 zawartej w dniu 18.09.2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a Gminą Bodzentyn na dofinansowanie w 50% kosztów kwalifikowanych zadania z zakresu demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pn.: „Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w roku 2018”

informujemy, iż przyznana została dotacja na realizację w/w zadania w wysokości 29.211,57 zł brutto tj. 50 % kosztów kwalifikowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach.

 Całkowite koszty kwalifikowane zadania stanowią wartość: 58 423,13 zł.

Niniejsza „Informacja”, w celu podania do publicznej wiadomości, zostaje umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn jak również na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. 

WFO

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS