Miejsko - Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie serdecznie zaprasza w czwartek 3-go maja o godzinie 15:00 na plac przy Szkole Podstawowej w Leśnej na Koncert Charytatywny. Podczas wydarzenia odbędą się licytacje różnych przedmiotów przekazanych przez instytucje, kluby sportowe oraz zwykłych ludzi, którzy chcą pomóc Piotrkowi Mikulce. Całość zebranych pieniędzy zostanie przekazana właśnie na pomoc Piotrkowi. Chętni do przekazania przedmiotów na licytacje mogą je przynosić do siedziby MGCKiT w Bodzentynie, Rynek Górny 11. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Stowarzyszenie Miejska Góra na rzecz rozwoju Celin i Pogórza informuje, że na portalu internetowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostało zamieszczone ogłoszenie Nr 69/24/04/2018 na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod. - kan., c.o. energii elektrycznej) oraz infrastrukturą zewnętrzną”. Dokumenty dotyczące postępowania można pobrać pod adresem internetowym:https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html

Termin składania ofert do dnia 10.05.2018 r. do godz. 14.30.

Z dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 41 3115 010 wew. 28.

Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie zapraszają na Uroczyste Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

31318422 2090634924481331 7198843651747741696 n

Podczas uroczystej gali w Centrum Kongresowym Targi Kielce 27 kwietnia po raz dwunasty w historii wręczono Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski 2017”. Prof. Urszula Oettingen otrzymała nominację do Nagrody Wojewody w kategorii: „Działanie na Rzecz Polskiej Pamięci Historycznej” i tym samym znalazła się jako jedna z czterech osób w gronie nominowanych. Wśród tej grupy byli również Robert Mazur dowódca Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, Gmina Koprzywnica i prof. Adam Massalski, który otrzymał główną nagrodę.

Statuetki i dyplomy wręczała laureatom wojewoda Agata Wojtyszek. Przed ogłoszeniem wyników podkreślano, że już sama nominacja do „Laura Świętokrzyskiego” to wyróżnienie dla tych, którzy wnoszą wkład w rozwój i promocję regionu oraz przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku ziemi świętokrzyskiej nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen z wykształcenia historyk od blisko 30 lat prowadzi działalność w dziedzinie opieki nad dobrami kultury i utrwalania pamięci historycznej, popularyzowania historii ziemi świętokrzyskiej. W 1993 r. jako pierwsza w regionie rozpoczęła prowadzenie kwest na ratowanie zabytków kieleckich nekropolii, co dało przykład do podejmowania takich działań w wielu miejscowościach. Służyła swoją wiedzą przy renowacji i wznoszeniu obiektów w miejscach pamięci narodowej. Promuje region świętokrzyski dzięki swoim publikacjom, organizowaniu i wspieraniu przedsięwzięć w sferze kulturalno-oświatowej.

Prof. Urszula Oettingen mieszka w Siekiernie-Podmieściu. Jest Prezesem Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna. Od 2010 r. działa na terenie miasta i gminy Bodzentyn. W 2017 r. była inicjatorką i współorganizatorką wielu wydarzeń pokazujących ważne fakty i postaci z historii ziemi bodzentyńskiej.

Nominacja jest wyrazem docenienia Jej aktywności w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz pamięci historycznej, a zwłaszcza promocji swojej Małej Ojczyzny.

Elżbieta Firlet

W niedzielę 29 kwietnia w Podgórzu przy wejściu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego odbyła się uroczystość oficjalnego odsłonięcia pomnika upamiętniającego mjr Henryka Dobrzańskiego pseudonim "Hubal" oraz jego żołnierzy. Udział w wydarzeniu wzięło kilkadziesiąt osób, wśród których znaleźli się mieszkańcy Bodzentyna, Podgórza oraz Gminy Bodzentyn, zaproszeni goście i turyści schodzący ze szlaku.

Uroczystości rozpoczęły się tuż po godzinie 16:00 od wspólnego zaśpiewania hymnu, który zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Bodzentyna oraz wygłoszenia krótkiego wstępu oraz powitania przez Burmistrza Dariusza Skibę zaproszonych gości. Jako pierwszych Burmistrz powitał inicjatorów oraz projektantów pomnika: Stanisława Szreka - Prezesa Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach, mgr inż. Henryka Dłużewskiego, Pelagię Barwicką oraz Stanisława Piaseckiego. Ponadto powitani zostali kpt. Tadeusz Zyzik, Tadeusz Kuczyński, Janusz Kabała, Dionizy Krawczyński-Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych "JODŁA" , przedstawiciel IPN w Kielcach Leszek Bukowski, ksiądz proboszcz Leszek Sikorski, prof. UJK Urszula Oettingen, dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół z terenu MiG Bodzentyn oraz radni Bodzentyna i powiatu, sołtysi, Poczty Sztandarowe oraz wielu innych znakomitych gości, którzy zdecydowali się na udział w tym wydarzeniu.

W dalszej części uroczystości rys historyczny mjr Hubala przybliżyła prof. UJK Urszula Oettingen, która opowiedziała m.in. o tym skąd pochodził, jak potoczyły się jego losy oraz o wkładzie Hubala w działania partyzanckie w naszym regionie. Chwilę po wygłoszeniu ciekawego wykładu nastąpiło oficjalne odsłonięcie pomnika oraz poświęcenie go przez proboszcza Leszka Sikorskiego. Na zakończenie części oficjalnej zebrani goście złożyli symboliczne kwiaty pod nowym pomnikiem i uczczono minutą ciszy poległych za wolną Polskę.

Ostatnią częścią wydarzenia był koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Bodzentynie i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz poczęstunek pyszną grochówką przygotowaną przez Stwarzyszenie Miejska Góra na rzecz rozwoju Celin i Podgórza.

 

Święta Katarzyna to dość popularna miejscowość w gminie Bodzentyn, coraz liczniej odwiedzana przez turystów ze względu na swoje atrakcje turystyczne.

Problem z parkowaniem jest tu szczególnie widoczny w weekendy, święta a także gdy dopisuje wyjątkowo słoneczna aura. Dlatego w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców i turystów Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba podpisał umowę z Firmą Usługową DOMTECH na rozbudowę istniejącego już parkingu oraz wykonanie niwelacji terenu nawierzchni parkingu wraz z odwodnieniem i wykonaniem utwardzenia terenu o powierzchni 2000 m2. Przedmiotowe roboty budowlane wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową pozwoliły na uzyskanie ok. 60 miejsc parkingowych. W kolejnym etapie przebudowy parkingu planowane jest ułożenie kostki a także posadzenie krzewów ozdobnych.

Powiększony i przebudowany parking zapewnia kilkadziesiąt darmowych miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz uczestników uroczystości kościelnych.

Jak twierdzi Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba - Ważne jest zadowolenie mieszkańców i turystów ponieważ zależy nam, aby Gmina była funkcjonalnym i przyjaznym miejscem oraz spełniała wszystkie najważniejsze funkcje.

Wszyscy pierwszoklasiści z Gminy Bodzentyn otrzymali w piątek 27 kwietnia narodowe flagi. Przekazywanie flag  najmłodszym, to akcja z okazji zbliżających się świąt: Święta Flagi oraz Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Serdecznie zapraszamy na uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika pamięci mjr Henryka Dobrzańskiego ps. "Hubal"

29 kwietnia 2018 r. o godz. 16:00 w Podgórzu (obok wejścia na niebieski szlak turystyczny na Miejską Górę)

Szanowni Państwo,

poniżej przekazujemy informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne.

DOFINANSOWANIA DOTACJE NA INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE DLA ROLNIKÓW

 ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ  - DOFINANSOWANIE 25%

Firma EKO DOM FOTOWOLTAIKA  OFERUJE:

- Bezpłatny audyt w miejscu inwestycji

- Pomoc w uzyskaniu dofinansowania

- Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do ZE

 

Więcej informacji - INFOLINIA 732622651

WWW.EKODOM-OZE.PL

Dzięki udziałowi w programie dla gmin województwa świętokrzyskiego: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach nasza szkoła wyposażona została w liczne pomoce dydaktyczne, które urozmaicają lekcje przyrody, biologii,  fizyki i chemii. Zestawy doświadczeń pozwalają uzupełnić i zobrazować informacje zawarte w podręczniku i podstawie programowej; przyrządy pomiarowe będą przydatne do obserwacji i badań najbliższego otoczenia (powietrza, wody, gleby) podczas zajęć terenowych. Dzięki udziałowi programie pracownia przyrodnicza zostały wyposażona w odpowiednie meble, co dało możliwość odpowiedniego przechowywania sprzętu laboratoryjnego, przyrządów pomiarowych, atlasów, ponadto szkoła otrzymała stojaki na plansze, czy też ekran ścienny oraz projektor multimedialny, dzięki któremu można dokonywać prezentacji. W ramach programu również nauczyciele przedmiotów przyrodniczych - panie Baran E., Hajduk E. i Stępień B. poszerzały swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach dotyczących wykorzystania w edukacji zakupionych pomocy dydaktycznych i sprzętu.

Podejmowane działania w ramach programu mają na celu podniesienie jakości edukacji ekologicznej w szkołach i kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska.

Stępień B.

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem oraz Markiem Szczepanikiem członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie projektu pn.„Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bodzentyn” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Działania 3.3 ,,Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi III ,,Efektywna i zielona energia ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 4 miliony złotych.

- Jest to bardzo duże zadanie i potężna inwestycja.  Planujemy ocieplenie ścian budynków, wymianę okien, zainstalowanie pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej. Da  to gminie oszczędności, według ekspertów będzie to 75 procent dzisiejszego zużycia energii – poinformował Dariusz Skiba, burmistrz Bodzentyna.   

Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji siedmiu obiektów użyteczności publicznej na terenie naszej gminy:

  1. Budynek Gminny w Bodzentynie (ul.Kielecka 83)
  2. Ośrodek Zdrowia w Św. Katarzynie
  3. Ośrodek Zdrowia w miejscowości Wzdół
  4. Budynek UMiG w Bodzentynie
  5. Ośrodek Zdrowia w Bodzentynie
  6. Szkoła Podstawowa w Psarach
  7. Szkoła Podstawowa w miejscowości Wzdół Rządowy

Istniejący stan techniczny w zakresie efektywności energetycznej tych obiektów nie jest zadowalający dlatego siedem budynków użyteczności publicznej z naszej gminy już niedługo zmieni się na korzyść. Wymienione budynki przejdą termomodernizację z wykorzystaniem OZE, zostaną docieplone, a niektóre z nich zyskają nowoczesny i atrakcyjny wygląd dzięki nowym elewacjom zewnętrznym. W poszczególnych placówkach wykonany zostanie także szereg dodatkowych prac, wpływających na ich funkcjonalność. Rezultatem inwestycji będzie przede wszystkim redukcja ubytków ciepła, która pozwoli na oszczędności w zakresie kosztów energii elektrycznej oraz ogrzewania.

 

 

 

 

 

 

Z inicjatywy Aleksandra Ponikowskiego mieszkańca Bodzentyna oraz Pani Teresy Danielskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleniowie zasadzono trzy dęby pamięci. Inicjatorzy pochodzą z tej pięknie położonej pod Świętym Krzyżem miejscowości.

Podniosła uroczystość odbyła się 20 kwietnia w wiosennej letniej scenerii. Rozpoczęła się występem uczniów szkoły. W jego trakcie śpiewano narodowe pieśni i przypomniano życiorysy osób, zasłużonych dla życia religijnego i narodowego, którym poświęcono dęby. Są to ks. Rajmund Mateuszczyk (1862-1942), proboszcz parafii Nowa Słupia od 1912 r., zmarły w lipcu 1942 r. w wyniku załamania po niemieckiej egzekucji 31 Polaków na rynku w Nowej Słupi, kiedy towarzyszył skazanym do ostatniej chwili. Bp. Franciszek Jop (1897-1976), ur. w Starej Słupi, biskup pomocniczy sandomierski w latach 1946–1952, potem wikariusz archidiecezji krakowskiej i biskup na Śląsku Opolskim, obrońca polskości i wiary w powojennych latach. Ks. ppłk Walenty Ślusarczyk (1904-1981), jako oficer Wojska Polskiego przyjął w 1933 r. święcenia kapłańskie, w czasie II wojny światowej współdziałał z Armią Krajową, proboszcz w Nowej Słupi, kolekcjoner pamiątek poświęconych walce Polaków o niepodległość, szczególnie Powstaniu Styczniowemu. Swoje zbiory przekazał opactwu cysterskiemu w Wąchocku.

Następnie zebrani, wśród nich uczniowie, nauczyciele i członkowie Rady rodziców udali się w pobliże szkoły, gdzie zasadzono dęby i oznakowano tabliczkami przybranymi w biało-czerwone wstążki. Dęby sadzili Wójt Gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior, ks. Krzysztof Bartochowski proboszcz w Nowej Słupi, dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen i Aleksander Ponikowski przy współudziale Kazimierza Wilkosza, Dyrektor szkoły Teresa Danielska i radna z Jeleniowa Janina Misiurska. Po odmówieniu modlitwy za dusze upamiętnionych patriotów ks. proboszcz poświęcił dęby. Odtąd pod opieką szkoły będą przypominać o ważnych postaciach polskiej historii.

                                                                                                                                                                                                                                                              Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen, Aleksander Ponikowski

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 15

 

W dniach 13-16.04.2018r. na terenie naszej gminy odbyły się pierwsze spotkania mieszkańców z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp.z.o.o., Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn Dariuszem Skibą, a także przedstawicielami Wykonawcy kanalizacji sanitarnej Inżynierii Rzeszów S.A.

Tematem spotkań była budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Bodzentyn, w ramach projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”.

Przypomnijmy iż, realizacja zadania możliwa jest dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość dofinansowania całego projektu - 39 932 224,37 zł.

Wśród uczestników spotkań słychać było głosy zadowolenia, bowiem mieszkańcy naszej gminy za budowę ani projekt przyłączy nic nie zapłacą.

Kolejne spotkania będą odbywać się sukcesywnie w poszczególnych miejscowościach objętych projektem.

Dzięki realizacji umowy dla część I, w miejscowościach: Wzdół Rządowy, Wiącka, Hucisko, Stara Wieś, Wzdół – Kolonia zostanie zaprojektowanych oraz wybudowanych 25,01 km kanalizacji sanitarnej i 7,83 km przyłączy dla mieszkańców. Wartości umowy brutto to 16 496 391 zł.

W ramach II części w miejscowościach: Psary - Podłazy, Leśna - Stara Wieś, Podkonarze, Parcelanci, Kamienna Góra zaprojektowanych oraz wybudowanych zostanie 11,61 km kanalizacji sanitarnej, 2,63 km przyłączy dla mieszkańców. Wartość umowy brutto - 10 229 910 zł.

III częścią zostaną objęci mieszkańcy miejscowości: Sieradowice Drugie, Sieradowice Pierwsze, Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Dąbrowa Górna. Dzięki realizacji tej umowy zaprojektowanych oraz wybudowanych zostanie 18,47 km kanalizacji sanitarnej, 5,81 km przyłączy dla mieszkańców. Wartość umowy brutto to 15 047 451 zł.

Na podstawie podpisanych umów, do 31.12.2021 roku, w 16 miejscowościach Gminy Bodzentyn zostanie zaprojektowanych oraz wybudowanych łącznie 55,11 km kanalizacji sanitarnej i 16,27 km przyłączy dla mieszkańców. Budowa przyłączy dla mieszkańców zostanie zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

Szanowni Mieszkańcy,

w poniedziałek tj. 23 kwietnia 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn będzie przyjmował interesantów dopiero od godziny 10:00. Opóźnienie spowodowane jest służbowym wyjazdem burmistrza. Za utrudnienia przepraszamy.  

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS