W Kielcach w Wojewódzkim Domu Kultury, już po raz czwarty odbyła się gala Świętokrzyskiej Akademii Sportu, podsumowująca rozgrywki LEWIATAN CUP 2017/2018.

Podczas Akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie. W poczet uczniów tej szkoły weszło 46  dzieci.

Ślubowanie pierwszoklasistów jest wyjątkowym dniem. To wielkie przeżycie dla wszystkich osób biorących udział w uroczystości. Rodzice, nauczyciele, starsi koledzy i zastępca burmistrza Andrzej Jarosiński byli świadkami ślubowania, które na sztandar szkoły złożyli najmłodsi uczniowie.

Gmina Bodzentyn zakupiła 15 kompletów damskich strojów ludowych dla Zespołu Pieśni i Tańca „Leśnianie” działającym przy Stowarzyszeniu Gospodyń Wiejskich w Leśnej. Zakup obejmował zdobione gorsety, spódnice z tasiemkami, bawełniane halki. Nabycie strojów było możliwe dzięki dotacji w wysokości 4.020,00 zł, którą Gmina Bodzentyn otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”. Pozostała brakująca kwota (ok. 50%) pochodziła z budżetu gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, informuje że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu ochrony zwierząt podczas uboju oraz rolniczego handlu detalicznego.

Proponowany porządek obrad

 

Już ruszyła trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn. W tym roku można zgłaszać projekty ze swoimi pomysłami na kwotę  80 143, 93 złotych. Warto zaznaczyć, iż przydzielona kwota jest wyższa w stosunku do roku ubiegło o niecałe 6 tysięcy złotych!

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu „Rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Serdecznie zapraszamy Panie w wieku 25 – 59 na bezpłatne badania cytologiczne realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii, które odbywać się będą na Rynku Górnym w Bodzentynie w mobilnym gabinecie, 15 listopada 2018 r. w godzinach 12:00 – 18:00.

Dnia 24.10.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” w Starej Wsi odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas I. Dzieci wraz z opiekunkami przygotowały program artystyczny, w którym zaprezentowały swoje umiejętności i zdolności artystyczne dla zgromadzonych gości: pana  dyrektora Romana Pytla, pana Burmistrza Dariusza  Skiby, nauczycieli, uczniów  klas starszych oraz rodziców.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h z zachodu w nocy skręcający na połnocno-zachodni, od godz. 17:00 dnia 23.10.2018 do godz. 18:00 dnia 24.10.2018.

 

SKW 2604 SW 20181023062924 1

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza przedsiębiorców do udziału w PAIH EXPO 2018 – Pierwszym Forum Wsparcia Polskiego Biznesu Za Granicą, które odbędzie się na PGE Narodowy w Warszawie, 25 października 2018 r.

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Bodzentyn, poniżej prezentujemy wyniki wyborów samorządowych na burmistrza i do Rady Miejskiej w Bodzentynie.

W związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

hpai

hapi 2

W dniu 4 października br. sąd konkursowy dokonał oceny 2 prac, które wpłynęły na konkurs dotyczący opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania i odmulenia 4 stawów biskupich, budowy amfiteatru/muszli koncertowej oraz utworzenia ścieżki edukacyjnej.

Działania te realizowane są w ramach projektu „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II”. Przedmiotem konkursu objęty był teren zlokalizowany między zabudowaniami Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego a rzeką Psarką, tuż u podnóża wzgórza zamkowego, zaś budowa amfiteatru planowana jest w obniżeniu terenu na działce, gdzie znajduje się gimnazjum.

Sąd konkursowy, w skład którego wchodzili m.in. przedstawiciele Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Świętokrzyskiego Parku Narodowego wybrali do realizacji pracę złożoną przez firmę z Bilczy. Praca ta podkreśla oraz eksponuje walory przyrodnicze terenu, kształtując projektowane elementy tak, by jak najlepiej wpisały się w zastany krajobraz przyrodniczo-kulturowy oraz umożliwiły dokładną jego obserwację.

Ścieżka zaczyna się tuż przy kładce między ulicą Suchedniowską i Kielecką. Przy wejściu na ścieżkę oraz na trasie utworzono niewielkie placyki na których usytuowano miejsca odpoczynku – ławki oraz stojaki na rowery. Ścieżka prowadzona jest ponad poziomem terenu i dostępna jest jedynie z dwóch wejść: od strony kładki oraz od strony drogi przy amfiteatrze. Ukształtowanie ścieżki oraz przyjęte rozwiązania uniemożliwią opuszczenie ścieżki w miejscach innych niż projektowane wejścia.

Amfiteatr zlokalizowano w naturalnym zagłębieniu terenu, co umożliwiło zlokalizowanie trybun z wykorzystaniem spadku terenu. Trybuny skierowane są w stronę ruin zamku, na osi widokowej. Pod sceną znajdują się pomieszczenia techniczne, garderoby oraz łazienka.

Plansze konkursowe można zobaczyć na wystawie w UMiG w Bodzentynie. Prezentujemy je również poniżej. Kolejnym etapem będzie podpisanie z firmą, która wygrała konkurs architektoniczny umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem wniosków i zaleceń Zamawiającego. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2020-21.

                                                                                                                                                                                                     J. Gawlik

 

Miejsce I

PLANSZA 1 1  PLANSZA 2 1

PLANSZA 3 1    PLANSZA 4 1

 

Miejsce II

B1 1 1    B1 2 1

 

B1 3 1  B1 4

Kampania "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej"

Więcej informacji: http://mon.gov.pl/zostan-zolnierzem 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS