Na południowym stoku Sieradowskiej Góry, skąd roztacza się rozległy widok na pasmo Łysogór, położone są obiekty mówiące o przeszłości regionu. Jeden to płyta z fragmentem  tekstu z Dzienników Stefana Żeromskiego, chwalącym okoliczny krajobraz. Drugi to krzyż z tablicą upamiętniającą miejsce obozu Zgrupowania Partyzanckiego Armii Krajowej „Jędrusie” od października do grudnia 1944 r.

Od niedawna właścicielami działki, gdzie znajdują się te pamiątki, są Państwo Agnieszka i Michał Kowalczykowie z Kielc, miłośnicy ziemi świętokrzyskiej.

Warto przypomnieć, że niegdyś znajdowały się tu wiaty, przystosowane dla turystów. Teren został zagospodarowany z inicjatywy społecznika i regionalisty Antoniego Wacińskiego. Również on jako Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna był fundatorem pamiątkowej płyty  upamiętniającej pobyt Stefana Żeromskiego w Sieradowicach. Obecnie po wiatach nie pozostał ślad. Tym bardziej należy docenić inicjatywę Państwa Kowalczyków zadbania o to miejsce.

Organizatorzy konkursu

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz Katedra Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie

koncepcji rewitalizacji strefy zabytkowej w Bodzentynie obejmującej zespół Pałacu Biskupów Krakowskich wraz z przyrodniczym otoczeniem

03 marca 2017 uczniowie klas piątych i szóstych Szkoły Podstawowej w Bodzentynie – uczestnicy projektu edukacyjnego „Klucz do lepszej edukacji” z zainteresowaniem odkrywali ekspozycje warszawskiego „Centrum Nauki Kopernik”.

Lider w nauce i zachowaniu wybierany jest każdego roku w Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie spośród  uczniów klas IV – VI, którzy uzyskali najwyższą średnią z przedmiotów, otrzymali wzorową ocenę z zachowania i aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Rada Pedagogiczna na koniec I semestru. Nagroda wręczana jest przez Dyrektora szkoły na apelu podsumowującym pracę szkoły. Wyróżniona osoba otrzymuje  tytuł „Ucznia z klasą”, dyplom oraz specjalnie zaprojektowaną statuetkę.

W bieżącym roku szkolnym nagrodę otrzymał  uczeń klasy  VI – Kacper Paź.  Uzyskał on na zakończenie I semestru średnią ocen z przedmiotów 5,09 oraz wzorową ocenę z zachowania. Kacper posiada duży zasób wiedzy z różnych dziedzin. Interesuje się przyrodą i informatyką. Z dużym zaangażowaniem bierze udział w różnych przedsięwzięciach na rzecz klasy i szkoły. Aktywnie działa w samorządzie szkolnym. Lubi czytać książki fantasy, przygodowe i historyczne.  Czas wolny spędza aktywnie, najchętniej na świeżym powietrzu.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.                                                   

/Magdalena Skrzeczyna

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAPRASZA W dniu 20.03.2017 MIESZKANKI MIASTA I GMINY BODZENTYN I OKOLIC w wieku 50-69 lat na BEZPŁATNE BADANIE PIERSI MAMMOGRAFIĘ(przysługujące co 24 miesiące), w wieku 25-59 lat na BEZPŁATNE BADANIE CYTOLOGICZNE(przysługujące co 36 miesięcy)

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII

ZAPRASZA

W dniu 20.03.2017

MIESZKANKI MIASTA I GMINY BODZENTYN

I OKOLIC

  • w wieku 50-69 lat

Na BEZPŁATNE BADANIE PIERSI MAMMOGRAFIĘ

( przysługujące co 24 miesiące)

  • w wieku 25-59 lat
  • Na BEZPŁATNE BADANIE CYTOLOGICZNE

( przysługujące co 36 miesięcy)

Badania wykonywane będą w nowoczesnym cytomammobusie

stacjonującym na Rynku Górnym w Bodzentynie

w godz. 10.00-15.30

Jesteśmy jedyną w województwie świętokrzyskim jednostką mobilną wykonującą badania mammograficzne

aparatem cyfrowym najnowszej generacji oraz badania cytologiczne.

NIE CZEKAJ NA ZAPROSZENIE WYBIERZ ZDROWIE

ZADZWOŃ POD NUMER TELEFONU

661 911 300

Dyskusyjne Kluby Książki adresowane są do wszystkich, którzy nie tylko lubią czytać, lecz także rozmawiać o książkach. Klubowiczem może zostać każdy użytkownik biblioteki, niezależnie od wieku, zainteresowań oraz tego, jak wiele i jak szybko czyta.

 Projekt realizowany przez Instytut Książki zakłada, że najważniejszą  rzeczą jest to, by czerpać przyjemność z czytania oraz dyskutowania o literaturze, nie zawsze będąc jej znawcą,czy krytykiem.

 Wszystkich chętnych chcących uczestniczyć w tym przedsięwzięciu  w naszej bibliotece, prosimy o kontakt: Miejsko – Gminna  Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie, Rynek Górny 11; tel. 41/311 55 19

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Świętokrzyski Park Narodowy oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie serdecznie zapraszają koła przewodnickie, organizacje zrzeszające przewodników oraz przewodników niezrzeszonych do zgłaszania się na szkolenie z zakresu udostępniania Parku do zwiedzania, walorów przyrodniczych ŚPN oraz atrakcji turystycznych na terenie miasta Bodzentyn.

Zadanie I: Wspieranie i upowszechnianie kultury  fizycznej.

W dniu 8 marca bieżącego roku wCentrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach odbyła się uroczystość, na której zostały podpisane pre-umowy dotyczące wyboru wniosków o dofinansowanie w  ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”  VII  Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Rozpoczynamy kolejny etap prac nad Budżetem Obywatelskim Miasta Bodzentyn.

28 lutego upłynął termin składania propozycji do Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn. Wpłynęło 7 wniosków. Kolejny etap to weryfikacja złożonych wniosków przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy, a następnie Zespół Opiniujący oraz opracowanie ostatecznej listy projektów, w terminie do 31 marca 2017 r.

17 lutego Gmina Bodzentyn dokonała otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach-Starej Wsi i Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie”. Termin realizacji zamówienia upłynął 28 lutego 2017 roku. Do tego czasu swoje oferty do siedziby Urzędu przesłało dwanaście firm. Najbardziej korzystną kwotę; 63843,15zł przedstawiło przedsiębiorstwo F.H.U. HORYZONT.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza w dniu 20 marca 2017 mieszkanki Miasta i Gminy Bodzentyn i okolic w wieku 50-69 lat na bezpłatne badanie mammograficzne, w wieku 25-56 na bezpłatne badanie cytologiczne.

cytologia

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje, że w dniu 12 MARCA 2017 r. (niedziela) o godz. 16.00 w Miejsko - Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Bodzentyna.

Na spotkaniu zostaną poruszone następujące tematy:

  1. Prezentacja uchwalonego budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2017 r.
  2. Omówienie planowanych inwestycji na lata 2017 - 2018.
  3. Działalność bieżąca Samorządu Miasta i Gminy Bodzentyn.
  4. Informacja dotyczącawnioskówzłożonych do Budżetu Obywatelskiego.
  5. Sprawy różne.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

/-/ Dariusz Skiba

Właśnie dobiegła końca II edycja projektu „Zimowe wyczyny z Bodzentyńskiej doliny” realizowanego przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jodła” Bodzentyn. W tym roku pogoda była niezwykle łaskawa, dzięki czemu zajęcia odbyły się zgodnie z harmonogramem na stoku narciarskim „Baba Jaga” w Bodzentynie, gdzie grupa uczniów ze szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum wzięła udział w zajęciach mających na celu upowszechnianie sportów zimowych. Pod okiem instruktorów pracujących na stoku  oraz nauczycieli wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie – p. Magdaleny Tusień-Kuzki i p. Marcina Lesisza, uczestnicy projektu, podzieleni na grupy uwzględniające stopień posiadanych umiejętności, uczyli się i doskonalili technikę jazdy na nartach i snowboardzie. Klub „Jodła” Bodzentyn już  po raz drugi podjął  się realizacji podobnego zadania, a wszystko to dzięki p. Leszkowi Wnętrzakowi, który podczas jednego z zebrań Członków Klubu „Jodła” poddał pomysł na złożenie wniosku w otwartym konkursie na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych   do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

„Cieszymy się, że nasze dzieci bezpłatnie mogą wziąć udział w projekcie i spędzić aktywnie czas na świeżym powietrzu” jednogłośnie mówili rodzice dzieci zaangażowanych w projekt, którzy obserwowali każde zajęcia i  postępy w jeździe swoich pociech.

Ostatnie zajęcia na stoku obfitowały w nie lada emocje związane z zawodami polegającymi na zjeździe slalomem z pomiarem czasu. Każdy z zawodników pokazał maksimum swoich umiejętności i z ogromną gracją i szybkością pokonywał slalom ustawiony na całej długości stoku. Tylko jedno spotkanie odbyło się według programu alternatywnego, gdzie uczestnicy wzięli udział w grach i zabawach ruchowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego liceum.

Podsumowanie projektu oraz przedstawienie wyników zawodów sportowych rozegranych na stoku nastąpiło 2 marca 2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie.  Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom, a na podium stanęli  najlepsi z narciarze oraz snowboardziści edycji 2017.

„Trzeba przyznać, że zainteresowanie udziałem w projekcie było ogromne. W ciągu zaledwie dwóch dni przyjęliśmy ponad 50 zgłoszeń, natomiast w projekcie było tylko 27” mówi koordynator projektu – p. Magdalena Tusień-Kuzka.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli przeprowadzić III edycję projektu i zarazimy kolejne młode osoby pasją do uprawiania sportów zimowych dodał p. Marcin Lesisz – Sekretarz ULKS „Jodła” Bodzentyn.

Projekt współfinansowany został ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz wsparciu sponsora – stoku narciarskiego „Baba Jaga” w Bodzentynie.

ULKS „Jodła” Bodzentyn

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS