W Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie 5 grudnia odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Podczas wydarzenia nadany został tytuł Honorowego Obywatela Józefowi Szermentowskiemu malarzowi pejzażyście, który pochodził z Bodzentyna.

W niedzielę, 3 grudnia, w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kielcach odbył się Halowy Turniej Trójek Piłkarskich Kobiet.

W turnieju wzięło udział dziesięć zespołów z województwa świętokrzyskiego. Najlepsze okazały się dziewczęta z Łysicy Bodzentyn - podopieczne trenera Mirosława Rubinkiewicz, które w finale wygrały 6:1 z Moravią Morawica. Trzecie miejsce przypadło KSP Kielc. Najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe puchary.

Szanowni Państwo, 

Liczba zachorowań na choroby nowotworowe stale rośnie, a późna ich wykrywalność powoduje, że śmierć zbiera wielkie żniwo. Każdego dnia na raka szyjki macicy umiera w Polsce 5 kobiet! Podobnie jest z umieralnością na raka piersi.

Weź 39 400zł. Zostań przedsiębiorcą!!! Obszar realizacji: tereny wiejskie gmin obszaru osi woj. świętokrzyskiego.

wez 39400 1

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, szlak „Śladami kultury benedyktyńskiej" w gminach Bodzentyn, Bieliny, Pawłów, Łagów będzie realizowany!

Nadeszła zima więc wiele osób zastanawia się kto i jak często powinien odśnieżać ulice i drogi, przy których Państwo mieszkacie oraz którymi podróżujecie. Wychodząc na przeciw UMiG Bodzentyn przygotował krótką informację dotyczącą organów odpowiedzialnych za odśnieżanie konkretnych dróg. Poniżej przedstawiamy dokładne dane gdzie należy zgłaszać uwagi i zawiadomienia oraz mapę z nakreślonymi drogami. 

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. nowych przepisów dotyczących, obowiązku przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które odbędzie się 5 grudnia 2017 r., o godz. 12:00 w Miejsko Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11.

Spotkanie będzie także uzupełnieniem informacji związanych z dotacjami przeznaczonymi dla przedsiębiorców, rolników. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z formami pomocy, a także dowiedzieć się więcej na temat staży, czy też innych form zatrudnienia.

Planowane spotkanie jest niezbędnym elementem poznania nowych przepisów związanych z wchodzącymi w życie od przyszłego roku nowymi zasadami kontroli podatkowej przez mikroprzedsiębiorców z terenu naszej gminy.


„Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów,

ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób

„twórcą siebie samego””

/Święty Jan Paweł II/

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bodzentynie

ma zaszczyt zaprosić Państwa

 

na uroczystą sesję Rady Miejskiej w Bodzentynie

zwołaną z okazji nadania tytułu

 

Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn

Józefowi Szermentowskiemu

 

Uroczysta sesja odbędzie się w dniu 05 grudnia 2017 roku (wtorek),

o godz. 9.00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki

w Bodzentynieul. Rynek Górny 11

 

 

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum i zatwierdzenie porządku obrad.

3. Wystąpienia.

4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn Józefowi Szermentowskiemu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Józefa Szermentowskiego.

6. Zamknięcie Obrad.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Wojciech Kózka

Wszystkim mieszkańcom przypominamy o funkcjonowaniu mobilnego bezpłatnego systemu ostrzegania i powiadamiania, który funkcjonuje na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn. Wszyscy, którzy zgłoszą chęć otrzymywania informacji o zagrożeniach, czy niebezpieczeństwie będą otrzymywali prosto z UMiG Bodzentynie nieodpłatne SMS-y z dokładnym opisem zdarzenia.

Rada Sołecka w Sieradowicach zorganizowała kolejny wieczór literacki w Sieradowicach. Tym razem tematem przewodnim była poezja księdza Jana Twardowskiego. Mieszkańcy sołectwa Sieradowice -i ci młodsi, i ci starsi czytali i recytowali wybrane utwory. Wiersze Ks. J. Twardowskiego były powodem do chwil refleksji i zadumy nad przemijającym czasem. Kolejne wydarzenie kulturalne przeszło do historii naszej wsi, a mieszkańcy Sieradowic będą mieli co wspominać.

D.S.

Od dwóch miesięcy w naszej Gminie działa System Zgłaszania Obywatelskich Potrzeb – SZOP. To nowoczesne narzędzie pozwalające bez wychodzenia z domu zgłosić np. zagrożenie czy usterkę.

Zakończyły się prace budowlane związane z wymianą nawierzchni na placu targowym w Bodzentynie.

Ponad 200 adeptów sztuki ludowej zgromadziła sala chorzowskiego MDK 24 listopada podczas „Jesiennych Spotkań z Folklorem”. Wśród nich byli także reprezentanci Gminy Bodzentyn – zespół Furmani. Na występie naszego zespołu obecny był także Burmistrz MiG Bodzentyn Dariusz Skiba.

Dnia 26 listopada 2017 r. o godz. 15:00, w MGCKiT odbyło się pierwsze spotkanie Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, inicjatywa ta skierowana jest do osób będących w wieku emerytalnym. Spotkanie, które po raz pierwszy odbyło się w Bodzentynie, wzbudziło duże zainteresowanie wśród seniorów, którzy podkreślili potrzebę utworzenia Uniwersytetu i licznie wyrazili chęć udziału w jego spotkaniach.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA