Harmonogram spotkań mieszkańców z Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn II półrocze 2018 r.

 Uwaga, nastąpiła zmiana miejsca spotkania dla mieszkańców Dąbrowy Górnej .

Sołectwo Data Godzina Miejsce Uwagi
Ściegnia 24 sierpnia (Pt) 18.00 Mieszkanie Pana Jędrzejczyka, pos. nr 21  
Kamieniec 24 sierpnia (Pt) 19.00 Mieszkanie sołtysa  
Psary Podłazy 27 sierpnia (Pn) 18.30 Leśniczówka  
Hucisko 27 sierpnia (Pn) 17.00 Mieszkanie Sołtysa  
Podgórze 25 sierpnia (So) 18.00 Mieszkanie Sołtysa  
Celiny 25 sierpnia (So) 16.00 Mieszkanie Sołtysa  
Orzechówka 30 sierpnia (Czw) 17.30 Mieszkanie Sołtysa  
Wzdół Parcele 30 sierpnia (Czw) 19.00 Klub Rolnika  
Wzdół Kolonia 04 września (Wt) 18.00 Szkoła  
Wzdół Rządowy 19 września (Śr) 18.00 Klub Rolnika  
Wola Szczygiełkowa 05 września (Śr) 17.00 Szkoła  
Wiącka 05 września (Śr 19.00 Świetlica  
Dąbrowa Dolna 11 września (Wt) 17.00 Działki gminne        (Wiata)  
Dąbrowa Górna 11 września (Wt) 18.30 Mieszkanie p. A. Borowiec pos. Nr 46  
Św. Katarzyna 16 września (Nd) 16.00 Szkoła  
Wilków 16 września (Nd) 18.30 Świetlica  
Podmielowiec 20 września (Czw) 17.30 Świetlica w Siekiernie  
Ściegnia 20 września (Czw) 18.30 Klub Rolnika we Wzdole Wybór Sołtysa oraz f. sołecki
Bodzentyn 23 września (Nd) 16.00 SP Bodzentyn  
Siekierno 25 września (Wt) 17.00 Świetlica  
Leśna 25 września (Wt) 19.00 Szkoła  
Sieradowice 26 września (Śr) 17.30 Świetlica  
Śniadka 26 września (Śr) 19.00 Szkoła  
Psary Stara Wieś 29 września (So) 17.00 Szkoła  
Psary Kąty 29 września (So) 19.00 Szkoła  

 

Dyżury doradców Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

0001 002

31 sierpnia 2018r. w Mostkach, gmina Suchedniów zainaugurowany został cykl biegów nocnych w ramach I Nocnego Maratonu Wokół Świętokrzyskich Zbiorników Wodnych. Na starcie stanęło blisko 200 zawodników ubranych w czerwone koszulki z hasłem Fundacji „Życie lubi prędkość”.

Nocny Bieg w Mostach był niesamowitym eventem o charakterze globalnym. Poza wieloma biegaczami z całej Polski, wśród uczestników biegu znalazł się nawet Amerykanin. Większość uczestniczących w biegu osób potraktowała wydarzenie jako formę spędzenia czasu wolnego na świeżym powietrzu. Wszędzie czuć było rodzinną atmosferę – od szeroko uśmiechniętych biegaczy, poprzez zrelaksowanych nordic walkerów oraz zawsze życzliwych wolontariuszy. To właśnie uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie zawsze służyli wszystkim pomocą. Anna Kowalik, Joanna Jankowicz, Jagoda Pożoga, Maria Wierzbińska, Aleksandra Zawrzykraj wraz z przyjaciółmi spoza szkoły poświęciły piątkowy wieczór, dbając o to, aby wszystkie formalności w biurze zawodów były załatwione szybko i sprawnie, każdy zawodnik otrzymał na początku pakiet startowy, a na mecie medal.

– W projekcie aktywnie uczestniczy młodzież Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie, która od wielu lat pomaga w organizacji wydarzeń sportowych w województwie świętokrzyskim dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrektora i nauczycieli tej szkoły oraz jej absolwenta Leszka Wnętrzaka, który jako Kierownik Oddziału Kultury Fizycznej i Turystyki w Departamencie Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, zawsze wspiera działania na rzecz promocji i rozwoju sportu w naszym regionie – podkreślała Magdalena Tusień-Kuzka, wiceprezes Fundacji Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT.

Nauczyciele i pracownicy Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie nie tylko zajęli się zaangażowaniem do pomocy wolontariuszy. Wielu z nich wzięło udział w rywalizacji. Zdrowy styl życia propagowali w biegach: Magdalena Tusień-Kuzka – Dyrektor PZS w Bodzentynie, Agnieszka Latała – nauczyciel języka polskiego i Marcin Lesisz – nauczyciel wychowania fizycznego; w nordic walkingu: Monika Michta – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, Maria Lesisz – nauczyciel matematyki, Beata Dadziak – nauczyciel biologii, Magdalena Krawczyk – nauczyciel języka angielskiego i Edyta Chrzęszczyk – księgowa szkoły. Wszyscy osiągnęli zadowalające wyniki sportowe, a co więcej – spędzili czas w miłej, swobodnej i przyjacielskiej atmosferze.

Podczas zawodów swój wielki finał miał także projekt Radio KreSka prowadzony w ramach konkursu grantowego „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. W związku z tym przedstawiciele radia byli stale obecni w trakcie biegu, rozmawiając z biegaczami, częstując słodkościami oraz prowadząc zabawy dla dzieci.

Już dziś można powiedzieć, że Nocny Bieg w Mostkach, to wydarzenie, które warto powtórzyć. Biorąc pod uwagę niesamowity klimat wydarzenia, ilość uczestników, a także poziom rywalizacji, należy stwierdzić, że idea biegów nocnych w naszym regionie przyjęła się bardzo dobrze.

– Tak naprawdę każda impreza może odnieść sukces, jeśli jest poparcie ludzi, którzy rozumieją idee sportu. Cieszymy się, że w drodze do sukcesu w Mostkach poznaliśmy Burmistrza Suchedniowa Cezarego Błacha i Krzysztofa Szczygła, dyrektora Wiejskiego Domu w Mostkach, którzy profesjonalnie podeszli do idei wydarzenia. Nawet taka mała miejscowość jak Mostki, może być przykładem na to, że przy organizacji imprez w kolejnych latach można przyciągnąć nie setki a nawet tysiące osób, które przybędą tu z całej Polski. Dlatego tak ważna jest promocja i otwartość samorządów na tego typu działania we współpracy z organizacjami, które mają wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych projektów, takich jak nasza Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT – mówił prezes Fundacji Arkadiusz Nowak.

Cały projekt dofinansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, samorządów Suchedniowa, Wąchocka i Bodzentyna oraz lokalnych sponsorów. Impreza została objęta patronatem Starosty Kieleckiego, a także Starosty Skarżyskiego.

Oferta skierowana jest nie tylko dla biegaczy, lecz również dla amatorów aktywności fizycznej, którzy mogą pokonać krótszy dystans w marszu nordic-walking, a także dla dzieci, dla których organizator przewidział marszobieg dookoła zalewu.

Każdy uczestnik biegów otrzyma specjalnie zaprojektowaną koszulkę techniczną oraz unikatowy medal z wydarzenia, który po złożeniu da kontur województwa świętokrzyskiego. Start każdego biegu o godz. 20.00. Bieg wiedzie wokół zbiornika wodnego oświetlonego płonącymi pochodniami. Wydarzeniom towarzyszy szereg atrakcji.

Kolejne biegi odbędą się 14 września 2018r. w Wąchocku oraz 28 września 2018r. w Wilkowie, gmina Bodzentyn.

5 września br. w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn podpisana została umowa na realizację zadania pożytku publicznego pod tytułem: „Kultywowanie pamięci o mieszkańcach Woli Szczygiełkowej rozstrzelanych podczas pacyfikacji miejscowości w czasie II wojny światowej poprzez renowację pomnika na grobie poległych”. Umowę ze strony Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn podpisali: Burmistrz Dariusz Skiba w obecności skarbnika Artura Nadolnego z  przedstawicielkami Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba na realizacje zadania publicznego przekazał środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) co stanowi 62,50 % całkowitych kosztów zadania publicznego.

Celem zadania jest kultywowanie pamięci o 21 mieszkańców Woli Szczygiełkowej, którzy zostali rozstrzelani przez Niemców 25 maja 1943 roku w dniu pacyfikacji miejscowości. W związku z licznymi prośbami mieszkańców Woli Szczygiełkowej, w tym rodzin poległych, stowarzyszenie podjęło działania na rzecz budowy pomnika nagrobnego na cmentarzu parafialnym w Dębnie, gdzie po ekshumacji z Woli Szczygiełkowej złożone zostały szczątki poległych. Wykonany w latach 70 XX wieku nagrobek uległ ziszczeniu i wymagał natychmiastowej renowacji. Zebrane środki finansowe pozwoliły na wykonanie fundamentów, wraz z podstawą i nagrobkiem z czarnego granitu. Najważniejszą częścią pomnika jest wykonanie pionowych płyt z nazwiskami mieszkańców pomordowanych przez Niemców. Uzyskana dotacja pozwoli na dokończenie zaplanowanych prac przy budowie nowego pomnika poprzez umieszczenie na pomniku granitowych tablic z nazwiskami ofiar i pełne uświetnienie pamięci, tych którzy są i będą w świadomości mieszkańców bohaterami miejscowości Wola Szczygiełkowa. Działanie zakończone zostanie uroczystym poświęceniem i odsłonięciem pomnika jesienią 2018 roku, w którym obchodzimy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Samorząd Miasta i Gminy  Bodzentyn oraz Miejsko - Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie zapraszają na konkurs kulinarny " I Bodzentyńskie Smaki Golonki"

Sportowe zakończenie wakacji zorganizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, Stowarzyszenie „Bodzentyn Miasto Nasze” oraz Fundację „Szlachetne serce” odbyło się w minioną niedzielę. Tegoroczne wydarzenie miało świeżą, odmienioną formułę ukierunkowaną na aktywność sportową i wspólne działania dzieci i rodziców. Założeniem festynu była integracja, wspólne uczestnictwo w organizowanych grach i zabawach, co wspaniale się sprawdziło i zapewniło wszystkim dobrą zabawę. Taka rodzinna formuła odebrana bardzo pozytywnie przez uczestników przyciągnęła wielu mieszkańców na plac przy Pałacu Biskupów Krakowskich w Bodzentynie.

Wszyscy przybyli mieli możliwość uczestniczyć w grach i zabawach integracyjnych przygotowanych przez animatorów. Dalsza część programu sportowego skupiona na wspólnym pokonywaniu „Dziesięcioboju rodzinnego” przez drużyny składające się z rodzica i dziecka przyniosły wszystkim wyśmienitą zabawę. Nie zabrakło oczywiście odrobiny rywalizacji pomiędzy drużynami. Rodzice uczestnicząc ze swoimi pociechami w kolejnych dyscyplinach wspaniale się bawili tworząc rodzinne drużyny. Wiele radości przyniosły również zabawy przygotowane przez drużyny harcerskie z gminy Bodzentyn w ramach pikniku „Harcerska Brać”. Zabawa dzieci i dorosłych przyniosła mnóstwo uśmiechów i radości wszystkim uczestnikom imprezy.

Podczas festynu mieliśmy możliwość obejrzenie pokazów sportowych i tanecznych grup działających w naszej gminie. Jako pierwsi wystąpili w biało czerwonych strojach członkowie ULKS „Guliwer” prezentując umiejętności licznej grupy zawodników. Działająca od kilku lat w Bodzentynie sekcja karate kyokushin poprowadzona przez braci Kęćko z Kieleckiego Klubu Karate również pokazała umiejętności opanowane przez adeptów tej sztuki walki. Na zakończenie pokazów wystąpiła grupa Breakdance „Błąd Systemu”. Ten taneczny pokaz przyciągnął wielu fanów z radością podziwiających umiejętności występujących gości.

Jak przystało na poważne zawody sportowe na zakończenie sportowych zmagań wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani pamiątkowym medalem oraz dyplomem uczestnictwa.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w działania sportowe i organizacyjne festynu a w szczególności Panu Arturowi Cieślikowi, drużynom harcerskim, ULKS „Guliwer”, sekcji karate kyokushin z Bodzentyna, grupie Breakdance „Błąd Systemu”, Stowarzyszeniu „Bodzentyn Miasto Nasze”, Fundacji „Szlachetne serce” oraz pracownikom MGCKiT w Bodzentynie za pomoc w organizacji wydarzenia.

MGCKiT

Fot. MGCKiT

W słoneczną sobotę na Orliku w Bodzentynie odbył się turniej drużyn niepełnosprawnych w piłkę nożną oraz mecz pokazowy pomiędzy Łysicą Bodzentyn 35+ a Reprezentacją Polski 35+.  O miano najlepszego zespołu w turnieju Sokół Cup 2018 powalczyło cztery drużyny, które rozegrały mecze „każdy z każdym”. Integracja osób niepełnosprawnych oraz dobra zabawa to główne założenia turnieju „Sokół Cup”.Na zakończenie wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe medale oraz puchary za zdobycie poszczególnych miejsc. Organizatorem wydarzenia było Towarzystwo Sportowe "Sokół" Kielce. Wydarzenie współfinansowane było przez Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn a patronat nad wydarzeniem objął Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. 

1. miejsce - WTZ/DPS Opatów
2. miejsce - TS Sokół Kielce
3. miejsce - ŚDS Baranów Sandomierski
4. miejsce - DPS Ojców

Wyniki spotkań:

TS Sokół - DPS Ojców  6:1
WTZ/DPS Opatów -ŚDS Baranów S.  1:0
TS Sokół - WTZ/DPS Opatów  1:2
DPS Ojców - ŚDS Baranow S.  0:6
DPS Ojcow - WTZ/DPS Opatów 0:10
TS Sokół -  ŚDS Baranow S. 4:2

Mecz pokazowy: Łysica "35" - Reprezentacja Polski "35" w futsalu  2:8 (0:3

Zakończono prace związane z przebudową drogi gminnej – łącznika między miejscowościami Hucisko-Kapkazy. Stan przedmiotowej drogi gminnej był zły i stanowił trudności z dojazdem. Przebudowa drogi umożliwiła lepszy dostęp do  pól. Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego wraz z zagęszczeniem . Całkowita wartość zadania wynosi 26 199, 00 zł i pochodzi z funduszu sołeckiego.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo –Handlowe „ Manex” Zdzisława Maniary.

Wędkarski Klub Spotowy KLEŃ Bodzentyn oraz Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Zapraszają dzieci na Zawody Wędkarskie z okazji Zakończenia WakacjiWDKARSKI KLUB SPORTOWY plakat 4 1

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie serdecznie zapraszają na Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

NC2018

We wtorek po ponad dwóch miesiącach odpoczynku młodzież zasiądzie w szkolnych ławkach. Jak szkoły przygotowały się do nowego roku szkolnego 2018/2019, jakie zmiany czekają na uczniów i nauczycieli?

Zakończono już remonty trzech bloków sportowych w szkołach we Wzdole oraz Bodzentynie. We wzdolskiej szkole oraz bodzentyńskim gimnazjum wymieniono baterie w umywalkach i natryskach oraz drzwi w pomieszczeniach technicznych i szatniach. Dodatkowo w bloku sportowym położono nową wykładzinę PCV. We wszystkich trzech szkołach, odnowiono i odświeżono malowaniem ściany i sufity oraz wycyklinowano parkiety na salach gimnastycznych. Dodatkowo na ukończeniu są prace związane z termomodernizacją szkół we Wzdole i Psarach. O zmianach w szkole Podstawowej w Woli Szczygiełkowej pisaliśmy wcześniej.

Zmianę z pewnością odczują uczniowie klas 4-8 ze Szkoły Podstawowej w Bodzentynie, gdyż uczęszczać będą na zajęcia do budynku szkoły gimnazjalnej przy ul. Wolności 4. Większy budynek szkoły z pewnością poprawi komfort nie tylko samych uczniów, ale również nauczycieli.

Kolejne zmiany nastąpiły w szkołach we Wzdole Rządowym oraz Psarach Starej Wsi. W tym roku szkolnym obie szkoły mają nowych dyrektorów. W psarskiej szkole dla Pani Dyrektor Barbary Świetlik priorytetem jest rozbudowa bazy lokalowej, która wymaga doinwestowania, oraz przygotować szkołę na przyjęcie klas ósmych. – Pragnę, aby dzieci i młodzież chętnie przychodzili do szkoły ucząc się i rozwijać swoje umiejętności oraz talenty pod kierunkiem dobrej kadry pedagogicznej. Kluczowe dla mnie jest bezpieczeństwo wychowanków – uzupełnia Barbara Świetlik, dyrektor Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi.

Zamierzeniem dyrektora ze Wzdołu Rządowego jest aby uczniowie szkoły zostali dobrze przygotowani do egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalnego, a tym samym do startu w dorosłe życie. – Chciałbym, aby nasi uczniowie traktowali naukę jako cenny dar, a nie ciężki obowiązek – uzupełnia Roman Pytel, dyrektor Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym.

Z końcem ubiegło roku szkolnego zakończyła się realizacja dwóch projektów: „Klucz do lepszej edukacji – wsparcie szkół podstawowych w gminie Bodzentyn” oraz „Gimnazjum w Bodzentynie – szkoła z pasją”, które trwały przez dwa lata. W ramach tych projektów dzieci i młodzież szkolna podniosła kluczowe kompetencje w zakresie zajęć matematycznych, językowych, ICT i umiejętności uczenia się oraz przez uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w zakresie stosowania technologii informacyjnych.

W tym roku szkolnym ruszy kolejny projekt edukacyjny „Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu Gminy Bodzentyn”skierowany do szkół we Wzdole Rządowym, Woli Szczygiełkowej, Świętej Katarzyny, Psar Starej Wsi oraz Leśnej Starej Wsi, współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu podniesienie kompetencji kluczowych na etapie edukacji podstawowej oraz rozwój nauczania poprzez realizację następujących zadań: wsparcie doradcy zawodowego, rozwój kompetencji informatycznych dla uczniów klas IV-VIII, językowe grywalizacje - nowatorskie zajęcia z języka angielskiego, wykorzystanie wiedzy i umiejętności matematyczno-przyrodniczych na zajęciach prowadzonych w oparciu grywalizacje, doposażenie szkolnych pracowni oraz kursy dla nauczycieli. Całkowita wartość projektu: 831 663,75, z czego Wkład Funduszy Europejskich to 734 463,75.

Harmonogram spotkań mieszkańców z Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn II półrocze 2018 r.

 Uwaga, nastąpiła zmiana daty, godziny i miejsca spotkania dla mieszkańców Wzdółu Rządowego.

Sołectwo Data Godzina Miejsce Uwagi
Ściegnia 24 sierpnia (Pt) 18.00 Mieszkanie Pana Jędrzejczyka, pos. nr 21  
Kamieniec 24 sierpnia (Pt) 19.00 Mieszkanie sołtysa  
Psary Podłazy 27 sierpnia (Pn) 18.30 Leśniczówka  
Hucisko 27 sierpnia (Pn) 17.00 Mieszkanie Sołtysa  
Podgórze 25 sierpnia (So) 18.00 Mieszkanie Sołtysa  
Celiny 25 sierpnia (So) 16.00 Mieszkanie Sołtysa  
Orzechówka 30 sierpnia (Czw) 17.30 Mieszkanie Sołtysa  
Wzdół Parcele 30 sierpnia (Czw) 19.00 Klub Rolnika  
Wzdół Kolonia 04 września (Wt) 18.00 Szkoła  
Wzdół Rządowy 19 września (Śr) 18.00 Klub Rolnika  
Wola Szczygiełkowa 05 września (Śr) 17.00 Szkoła  
Wiącka 05 września (Śr 19.00 Świetlica  
Dąbrowa Dolna 11 września (Wt) 17.00 Działki gminne        ( Wiata)  
Dąbrowa Górna 11 września (Wt) 18.30 Działka gminna( Wiata)  
Św. Katarzyna 16 września (Nd) 16.00 Szkoła  
Wilków 16 września (Nd) 18.30 Świetlica  
Podmielowiec 20 września (Czw) 17.30 Świetlica w Siekiernie  
Ściegnia 20 września (Czw) 18.30 Klub Rolnika we Wzdole Wybór Sołtysa oraz f. sołecki
Bodzentyn 23 września (Nd) 16.00 SP Bodzentyn  
Siekierno 25 września (Wt) 17.00 Świetlica  
Leśna 25 września (Wt) 19.00 Szkoła  
Sieradowice 26 września (Śr) 17.30 Świetlica  
Śniadka 26 września (Śr) 19.00 Szkoła  
Psary Stara Wieś 29 września (So) 17.00 Szkoła  
Psary Kąty 29 września (So) 19.00 Szkoła  

Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bodzentynie odbędzie się w dniu 07 września 2018 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie.

Porządek obrad sesji obejmował będzie:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 21 czerwca 2018 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) powołania Zespołu Problemowego.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.

Serdecznie Zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji „PARAGEDON” II festiwal aktywności fizycznej dla osób niepełnosprawnych, który odbędzie się w dniu 22 września 2018 r.
Zgłoszenia do udziału w UMiG w Bodzentynie pok. nr 8 lub tel. 41 311-50-10 wew.36. do dnia 06.09.2018r.
 
paragedon2018 program grafika

Szanowni Państwo,

W związku z aktualizacją LSR Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” rozpoczyna proces konsultacji proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock – zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian w terminie do 12 września 2018 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać/dostarczyć do biura Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022

 1

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS