Zapraszamy na warsztaty pielęgnacyjne

15 listopada 2018 r., godziny: 15:00 i 17:00

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

Niedziela 18 listopada od godz. 9.00 do 14.00 - Ośrodek Zdrowia we Wzdole Rządowym, zbiórka krwi dla Marcina Gołębiowskiego

zbiorka 6

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w projekcie „ Włącz kurs na zatrudnienie” skierowanym dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz podstronie internetowej: http://projektyterra.pl/wlacz-kurs-na-zatrudnienie/

wlacz kurs na zatrudnienei A3 18 07 2018

Zaproszenie na Marsz Niepodległości

Stowarzyszenie Przyjaciół Świętej Katarzyny i Doliny Wilkowskiej

Miejsko – Gminne Centrum Kultury i Turystyki

Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn

Świętokrzyski Park Narodowy  

zapraszają do udziału w Marszu Niepodległości

Zachęcamy wszystkich do zabrania Flagi Państwowej!

plakat marsz 1 1

 

30 października 2018 r. uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie złożyli uroczyste ślubowanie.

 

Znasz osobę, bądź grupę osób angażujących się wolontaryjnie? Zachwyca cię ich działanie? Może warto promować taką postawę społeczną?

Regionalne Centrum Wolontariatu, Diecezjalne Centrum Wolontariatu wraz z Wolontariatem przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach zachęca do zgłaszania ludzi z pasją pomagania do konkursu Laur Wolontariatu! Rozstrzygnięcie odbędzie podczas uroczystej Świętokrzyskiej Gali Wolontariatu 5 grudnia 2018 roku.

Termin zgłaszania kandydatów do nagrody upływa dnia 26 listopada 2018 r.
Szczegóły na laurwolontariatu.pl

Formularz

Regulamin

Podczas tegorocznej kwesty udało się uzbierać 7,5 tysiąca złotych na odnowę i renowację starych i często zaniedbanych pomników w Bodzentynie. Dzięki tym środkom miejsca pamięci odzyskają dawny blask.

W Narodowe Święto Niepodległości pragniemy uczcić bohaterów, o których mówią pomniki, krzyże, mogiły zachowane w krajobrazie regionu świętokrzyskiego. To znaki kulturowe o wartościach historycznych, artystycznych, ideowych, emocjonalnych. Zapisane w pejzażu miasteczek i wsi wskazują na tych co odeszli, oddając życie w imię wolności Ojczyzny. Za wszystkich poległych i walczących będziemy modlić się w czasie uroczystych nabożeństw w kościołach.

Na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn znajduje się około 30 miejsc pamięci narodowej z okresu powstania styczniowego, I i II wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej; kilkadziesiąt mogił na cmentarzach parafialnych w Bodzentynie i we Wzdole Rządowym.

W dniu 11 listopada w miejscach pamięci narodowej przedstawiciele mieszkańców zapalą znicze, przewiązane biało-czerwonymi szarfami. Zachęcamy Państwa do udziału w tej akcji. Będzie to kolejne wydarzenie, wpisujące się w cykl uroczystości i działań, których celem jest przypominanie o polskiej drodze do niepodległości.

                                                                                                                                 Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen

Szanowni Mieszkańcy, informujemy że w Bodzentynie na ulicy Suchedniowskiej 19C powstał długo wyczekiwany Paczkomat. To największa na świecie sieć nowoczesnych urządzeń do samodzielnego odbierania i nadawania paczek 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z planowanymi od 14 listopada do 30 listopada 2018 roku naborami wniosków o powierzenie grantów w ramach przedsięwzięć:

26 października PIERWSZOKLASIŚCI z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej stali się pełnoprawnymi uczniami. Tego dnia odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia.

„Ślubuję być dobrym Polakiem,

dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.

Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,

będę starał się być dobrym kolegą,

swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom” - takie przyrzeczenie składali pierwszoklasiści. Program artystyczny przygotowali wraz ze swoją wychowawczynią p. Aleksandrą Mendak oraz uczniami klasy drugiej. Serdecznie witamy w gronie uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej. Życzymy sukcesów w dążeniu do celu, wspaniałych kolegów i koleżanek oraz samych dobrych ocen.

                                                                                                                                                                                                                                       Aleksandra Mendak

Lokalna Strategia Rozwoju

Stowarzyszenia
"Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry"
2016 – 2022

Gmina Bodzentyn zakupiła 230 sztuk drzew i krzewów miododajnych, które zostały przekazane członkom Koła Pszczelarskiego z terenu gminy Bodzentyn. Nowych nasadzeń dokonano w Celinach, Sieradowicach Pierwszych, Dąbrowie Górnej, Bodzentynie i Grabowej. Podobnie jak w latach ubiegłych zakup roślin miododajnych był sfinansowany ze środków dotacji przekazanej Gminie Bodzentyn przez Powiat Kielecki. Kwota 2 tys. zł została przeznaczona m.in. na ozdobne jabłonie, grusze, jarzęby, klony, lipy, śliwy ałycze, pigwowce, trzmieliny pospolite, irgi i derenie jadalne. W ciągu ostatnich 5 lat na terenie gminy Bodzentyn dzięki dotacjom z Powiatu Kieleckiego zakupiono i nasadzono ponad 860 szt. roślin miododajnych.

Nasadzenia drzew i krzewów miododajnych mają na celu zwiększenie populacji pszczół, których liczba w ostatnich latach spada na skutek chorób rodzin pszczelich jak również stosowania pestycydów.                                

                                                                                                                                                                                                                                     J.Gawlik

Do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych z udziałem pieszych dochodzi najczęściej po zmroku. Dodatkowo, gdy zapominają oni o korzystaniu z elementów odblaskowych oraz o przestrzeganiu przepisów, stwarzają ogromne niebezpieczeństwo dla samych siebie. Świętokrzyscy policjanci apelują do pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się po drogach, szczególnie tych nieoświetlonych.

Realizowany jest w ramach  REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020

Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia

Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia
na podstawie umowy Nr RPSW.10.02.01-26-0059/17-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS