17 października uczniowie klas VII i VIII oraz kilka reprezentantek klas młodszych wraz z wychowawczyniami udali się na wycieczkę po Regionie Świętokrzyskim.

Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Pierwszy etap stanowił Oblęgorek- miejsce, gdzie mieszkał i tworzył polski noblista Henryk Sienkiewicz. Choć przez chwilę mogliśmy poczuć ducha minionej epoki i poznać wiele ciekawostek z życia pisarza.

Następnie udaliśmy się do Podzamcza, gdzie mogliśmy poeksperymentować zwiedzając stałe ekspozycje Centrum Nauki Leonarda da Vinci.

W Kielcach udaliśmy się na Kadzielnię, gdzie piękna jesienna pogoda pozwoliła nam podziwiać amfiteatr i skałki wapienne w całej okazałości.

Bogatsi o nowe wspomnienia i doświadczenia wróciliśmy do Bodzentyna.

D.Surowiec, J. Milanowska, B. Gajek, A. Drabik

Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Miejsko – Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bodzentynie zapraszają na IV Przegląd Pieśni Patriotycznych Bodzentyn - 2019 10 listopada 2019 r. godz. 11.00

 Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Oświadczenie uczestnika

 

plakat na IV Przegld Pieni Patriotycznych 2019

 

 

Podczas Ogólnopolskiego Turnieju "Pierwszy Krok Zapaśniczy" w zapasach w stylu wolnym młodzików i dzieci, który został zorganizowany 12 października br. w Połańcu z okazji 40-lecia tamtejszej Elektrowni nasi zapaśnicy zdobyli wiele medali. W poszczególnych kategoriach wagowych przywieźliśmy łącznie w klasyfikacji chłopców 3 medale złote, 6 medali srebrnych i 3 medale brązowe.

  • Kurtek Tomasz waga 25                 miejsce 2
  • Babiarz Wojciech waga 27              miejsce 3
  • Kowalik Michał waga 28                 miejsce 2
  • Płaczkowski Aleksander waga 32   miejsce 1
  • Babiarz Maciej waga 32                 miejsce 3
  • Kowalik Michał waga 28                 miejsce 2
  • Kozera Wojciech waga 30              miejsce 1
  • Kwieciński Maciej waga 36             miejsce 2
  • Kuś Mateusz waga 35                    miejsce 2
  • Rubinkiewicz Łukasz waga 32         miejsce 2
  • Wilczyński Bartosz waga 38           miejsce 1
  • Staszewski Kacper waga 57           miejsce 3

Natomiast dziewczęta wywalczyły 2 złote medale, 1 medal srebrny i 1 medal brązowy:

 •  Spurek Zuzanna waga 35       miejsce 3
 • Kozera Amelia waga 46          miejsce 1
 • Kowalska Gabriela waga 46    miejsce 2   
 • Hajdenrajch Julia waga 46       miejsce 1

Nasze zawodniczki wystartowały ponadto w Ogólnopolskim Turnieju Młodziczek w zapasach w stylu wolnym, który odbył się w dniach 25-26 października br. w Miliczu. Rywalizacja była zacięta, jednak Wiktoria Płaczkowska nie ustąpiła żadnej przeciwniczce i zdobyła złoto. Jej klubowe zawodniczki Julia Hajdenrajch i Julia Kowalik wywalczyły odpowiednio 5 i 7 miejsce:

 • Hajdenrajch Julia waga 50                miejsce 5
 • Płaczkowska Wiktoria waga 58        miejsce 1
 • Kowalik Julia waga 58                      miejsce 7

Karol Kucharczyk

 W imieniu całej rodziny Pauliny Bernatek, pragniemy podziękować wszystkim osobom, które włączyły się w tą formę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i oddali krew dla Pauliny.

 

0001 72

 

 

Dnia 26 października odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Bodzentyn Andrzej Jarosiński , wiceprezes Aneta Mróz, przewodnicząca Rady Rodziców Matylda Frąk, ks. Proboszcz Radosław Sobalkowski, dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice uczniów klas pierwszych. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały "egzamin pierwszoklasisty". Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonała pani dyrektor kolorowym ołówkiem. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Śniadce. Dowodem były wręczone dzieciom legitymacje szkolne. Ślubowani otrzymali od zaproszonych gości wspaniałe pomoce dydaktyczne, kubki, zabawki oraz słodycze. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

SP w Śniadce

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 poz. 688).

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu Współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 stanowiący Załącznik nr 1 do zarządzenia.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie składania opinii, stanowisk, wniosków na piśmie w terminie od 29.10.2019 r. do 08.11.2019 r.

W konsultacjach mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Bodzentyn.

 

Zarządzenie nr 96/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 29.10.2019 r.

 

Dnia 22 października 2019 roku słowa ślubowania wypowiedziało zgodnym chórem 7 uczniów i 3 uczennice klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie.

Uroczystość pasowania na ucznia rozpoczęła się o godz. 1100. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego przywitała zebranych gości: Sekretarza Gminy pana Wojciecha Furmanka, panią Dyrektor Szkoły Ewę Orzechowską, nauczycieli, rodziców i uczniów, po czym nastąpiła część artystyczna. Pierwszaki pod kierunkiem pani Ewy Hajduk prezentowały swoje zdolności artystyczne. Recytowały wiersze i śpiewały wesołe piosenki przy akompaniamencie pana Roberta Puchały. Kulminacyjnym punktem było uroczyste ślubowanie. Po ślubowaniu pani Dyrektor dokonała pasowania na ucznia i wręczyła pierwszakom pamiątkowe dyplomy. Starsi koledzy obdarowali bohaterów dzisiejszego dnia drobnymi upominkami. Resztę dnia w szkole dzieci spędziły na wesołej zabawie oraz na pałaszowaniu smakołyków przygotowanych przez troskliwych rodziców.

Ewa Hajduk

Od 1 do 3 listopada 2019 r. ( od piątku do niedzieli) w rejonie cmentarza parafialnego w Bodzentynie w godz. 8 – 16 zostanie przeprowadzona kwesta. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na renowację i ratowanie zabytkowych pomników i nagrobków. Zwracamy się z gorącym apelem do odwiedzających cmentarz, by dobrowolnymi datkami pieniężnymi poparli tę inicjatywę, składając datki do puszek, które będą mieli kwestujący.

Tegoroczna kwesta jest już organizowana po raz XX z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna.

W roku ubiegłym podczas XIX kwesty udało się łącznie uzbierać aż 7 538,10 PLN i 500 HUF (forinty). Zebrane fundusze zostały przeznaczone na renowacje grobowca Państwa Majewskich z początku XX wieku. Dzięki dotychczasowo zebranym środkom udało się odrestaurować kilkadziesiąt zabytkowych nagrobków.

W dniach 25-27 października w Tarnogrodzie odbył się 36. Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej. Podczas trzech dni sejmiku na scenie zaprezentowało się 11 zespołów z całej Polski pokazując różnorodność  teatru wiejskiego. Można było zobaczyć komedię, farsę, dramat oraz obrzęd. Wszystkie spektakle pokazały bardzo wysoki  poziom  artystyczny.

91 001,91 zł ma zostać przekazane na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn na 2020 rok !

Propozycję projektu zadania do zrealizowania może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec Miasta Bodzentyn oraz organizacja pozarządowa działająca na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn, pod warunkiem uzyskania już na etapie zgłaszania poparcia co najmniej 15 mieszańców Bodzentyna. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty zadań, które należą do zadań własnych gminy.

Wnioski z propozycjami zadań można składać do końca listopada. Po upływie wyznaczonego terminu nastąpi weryfikacja złożonych wniosków przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy, a następnie Zespół Opiniujący opracuje ostateczną listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie.

Zachęcamy mieszańców Bodzentyna do składania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok !

 

Poniżej prezentujemy harmonogram konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BODZENTYN NA 2020 ROK

 

L.p.

Termin

Zadanie

1.       

Październik 2019 r.

Przekazanie informacji o wysokości środków Budżetu  Obywatelskiego oraz zabezpieczenie ww. kwoty w Budżecie Miasta i Gminy Bodzentyn oraz kampania informacyjna o konsultacjach społecznych.

2.       

do końca listopada 2019 r.

Składanie formularzy zgłaszania propozycji projektów.

3.       

do końca grudnia 2019 r.

Weryfikacja i ocena złożonych formularzy oraz opracowanie ostatecznej listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie.

4.       

Styczeń 2020 r.

 

Głosowanie.

 

5.       

Luty - marzec 2020 r.

 

Przystąpienie do realizacji projektu/ów/.

 

 

Wzorem lat ubiegłych Gmina Bodzentyn dokonała zakupu drzew i krzewów miododajnych, które zostały nasadzone na terenie gminy. Za kwotę 2 tys. zł dotacji pochodzącej ze środków Powiatu Kieleckiego zakupiono w tym roku 125 szt. roślin. Przy świetlicy wiejskiej w Wilkowie zasadzono klony zwyczajne oraz irgi pospolite. Uzupełniono również irgami nasadzenia na skarpie przy Urzędzie Miasta i Gminy. Pozostałe drzewa i krzewy miododajne typu głogi dwuszyjkowe, jabłonie, grusze, klony, lipy, śliwy ałycze, pigwowce, irgi, kruszyny pospolite, dzikie róże i derenie jadalne przekazano członkom Koła Pszczelarskiego z terenu gminy Bodzentyn. Nowych nasadzeń dokonano w Celinach, Dąbrowie Górnej, Bodzentynie, Grabowej i Śniadce Drugiej. Dzięki corocznym dotacjom z Powiatu Kieleckiego w ciągu ostatnich lat zakupiono i nasadzono na terenie gminy prawie tysiąc roślin miododajnych.

 J.Gawlik

 

Ma 100 lat i wciąż jest w bardzo dobrej kondycji. 20 października swoje urodziny obchodził Tadeusz Wzorek z Wilkowa.

 W dniu 16.10.2019 r. na boisku „Łysica” przy ZSP w Bodzentynie odbyły się Gminne Zawody w Biegach Przełajowych dziewcząt i chłopców klas IV – VIII. Grupa 124 zawodników reprezentujących: SP Bodzentyn, SP Wzdół Rządowy, SP Psary, SP Leśna rywalizowała na dystansach 400 m, 600 m, 800 m w swoich kategoriach.            

Po wyrównanej walce najlepszymi okazali się:

Chłopcy kl.VII -VIII  

I miejsce - Bartosz Cisłowski SP Bodzentyn                                                                                                  

II miejsce – Wiktor Łubek SP Wzdół Rządowy                                                                                          

III miejsce – Dominik Durlej SP Wzdół Rządowy

Dziewczęta kl.VII –VIII       

 I miejsce – Gabrysia Jagiełło SP Bodzentyn 

 II miejsce – Natalia Kołomańska SP Wzdół Rządowy 

 III miejsce – Oliwia Rubinkiewicz SP Wzdół Rządowy

Chłopcy kl.V-VI      

I miejsce - Michał Kleczaj SP Bodzentyn 

II miejsce – Kacper Sikora SP Bodzentyn                                                                                

III miejsce – Kacper Tusień SP Bodzentyn

Dziewczęta kl.V-VI   

I miejsce- Weronika Biskup SP Wzdół Rządowy                                                                                          

II miejsce – Zuzia Białek SP Bodzentyn                                                                                                     

III miejsce – Natalia Szafraniec SP Leśna          

Chłopcy rocznik 2009/2010                                                                                                                            

 I miejsce – Filip Rak SP Bodzentyn                                                                                                              

II miejsce – Jan Mijalski SP Bodzentyn                                                                                                       

III miejsce – Konrad Pająk SP Psary

Dziewczęta rocznik 2009/2010  

I miejsce- Zuzia Kłak SP Bodzentyn 

II miejsce – Martina Ważna SP Bodzentyn                                                                                                 

III miejsce – Julia Paluch SP Bodzentyn

 Opiekunami młodzieży z SP Bodzentyn i organizatorami turnieju byli: Sz. Sikora, M. Rubinkiewicz, J. Szczurek, T. Rzadkowski, K. Mazurkiewicz, T. Mazurkiewicz.      

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM GRATULUJEMY

I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. informuje, że z powodu prac modernizacyjnych

w dniu 28.10.2019 r.

w miejscowościach:

Wilków, Święta Katarzyna ul. Żeromskiego,

Grabowa, Psary Stara Wieś, Psary Kąty, Psary Podłazy

oraz Bodzentyn ul. Żeromskiego

wystąpi brak dostawy wody

w godzinach 8:00-15:00

Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo,

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. informuje, iż w związku z realizacją umowy podpisanej z firmą P.H.U METERING na dostawę i montaż urządzeń do radiowego odczytu stanu wodomierzy w dniach 12-15 listopada 2019 r. w miejscowości Orzechówka, Skorucin, Kamionka, Wzdół Parcele, rozpocznie się wymiana wodomierzy głównych na nowe wyposażone w tzw. „nakładki radiowe” – dotyczy wszystkich wodomierzy, które straciły legalizację i starszych niż 2 lata. Wodomierze wymienione w ostatnim czasie (2 lata) zostaną uzupełnione o moduły do zdalnego odczytu. Wymiana wodomierzy odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do ok. 19.00. W przypadku nieobecności Odbiorcy przy pierwszej próbie montażu, kolejna próba zostanie podjęta w godzinach wieczornych lub po kontakcie telefonicznym z monterami. Numery kontaktowe monterów pozostawione będą na posesji w widocznym miejscu lub w skrzynce pocztowej.

W związku z wymianą konieczna może okazać się przerwa w dostawie wody.

Obiorcy usług są zobligowani do:

 1. Przygotowania swobodnego dostępu do instalacji wodomierzowej (wodomierza wraz z zaworami). Jeśli dostęp do wodomierza będzie utrudniony, Odbiorca na własny koszt będzie zobligowany do przeróbki instalacji w celu umożliwienia montażu wodomierza w miejscu łatwo dostępnym. W przypadku braku technicznych możliwości zamontowania nowego wodomierza może nastąpić rozwiązanie umowy i zamknięcie przyłącza lub ewentualna zmiana umowy na rozliczenie ryczałtowe.
 2. Umożliwienia montażu nowych urządzeń pracownikom reprezentujących Wykonawcę poprzez udostępnienie pomieszczenia, w którym jest zamontowany wodomierz.
 3. Podpisu protokołu likwidacji „starego” wodomierza i montażu „nowego” (lub upoważnienie pisemne do podpisu innej osoby zgodnie z załącznikiem do pisma).
 4. Zlokalizowania i udostępnienia zasuw na przyłączach na czas wymiany wodomierza.

W efekcie realizacji inwestycji odczyty wodomierzy będą przeprowadzane zdalnie, dzięki czemu obecność odbiorcy podczas tych czynności przestanie być konieczną. Dodatkową korzyścią wynikającą z wdrożenia nowego systemu będzie regularność otrzymywanych faktur, co z pewnością wyeliminuje kumulowanie się kilku okresów rozliczeniowych w jedną płatność. Cyfryzacja odczytów wodomierzy umożliwi również identyfikację awarii, wycieków oraz wszelkich nieprawidłowości pracy wodomierzy.

Informujemy również Odbiorców, którzy mają zamontowane wodomierze dodatkowe tzw. „podliczniki” w ramach podpisanej umowy z PUK Bodzentyn o konieczności ich wymiany na własny koszt na wodomierze z modułem radiowym W-mbus IP 68 (nie jest to konieczne w przypadku wodomierzy, które mogą współpracować z wdrażanym systemem). Istnieje możliwość wymiany podliczników przez firmę wykonującą wymianę wodomierzy głównych po cenie umownej (cena usługi wraz z materiałem wynosi):

 • Dostawa i montaż wodomierza jednostrumieniowego, suchobieżnego, kl. dokładności R=160 wg MID dla średnicy fi 1/2” wraz z nakładką do odczytu radiowego – 250 zł netto + VAT,
 • Dostawa i montaż wodomierza jednostrumieniowego, suchobieżnego, kl. dokładności R=160 wg MID dla średnicy fi 3/4” wraz z nakładką do odczytu radiowego – 256 zł netto + VAT.

Jeśli wodomierze dodatkowe nie zostaną wymienione na radiowe, Spółka rozważa rozwiązanie dotychczasowej umowy, w zakresie podlicznika.

 

Wymiana wodomierza dodatkowego (tzw. podlicznika) odbywać się będzie na podstawie pisemnego oświadczenia/zlecenia złożonego przez odbiorcę lub osobę upoważnioną. Faktura za wodomierz dodatkowy zostanie wystawiona w terminie późniejszym, na etapie rozliczeń z Wykonawcą.

Odbiorcy, którzy chcieliby zamontować nowe wodomierze dodatkowe zobligowani są do złożenia wniosku o wyrażenie zgody przez PUK Bodzentyn na montaż wodomierza dodatkowego tzw. „podlicznika”. Wzór wniosku jest dostępny na stronie http://puk.bodzentyn.pl/ bądź w sekretariacie biura na ul. Kieleckiej 83.

Harmonogram wymiany wodomierzy w ramach realizacji zadania pn. „Cyfryzacja odczytu stanu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe"

Lp.

Miejscowość

Termin wymiany wodomierzy

          Godziny pracy monterów

1.

Kamieniec

7-8 października 2019 r.

7.00-19.00

2.

Ściegnia

7-8 października 2019 r.

3.

Chrusty

7-8 października 2019 r.

4.

Kamienna Góra

8-9 października 2019 r.

5.

Parcelanci

8-9 października 2019 r.

6.

Leśna Stara Wieś

9-10 października 2019 r.

7.

Podkonarze

14-15 października 2019 r.

8.

Bodzentyn, ul. Wolności

14-15 października 2019 r.

9.

Sieradowice Pierwsze

16-17 października 2019 r.

10.

Śniadka Pierwsza

16-17 października 2019 r.

11.

Śniadka Trzecia

16-17 października 2019 r.

12.

Śniadka Parcele

16-17 października 2019 r.

 13.

Sieradowice Parcele, Sieradowice Drugie, Śniadka Druga

21-22 października 2019 r.

 14.

Dąbrowa Górna

23-24 października 2019 r.

 15. Dąbrowa Dolna,Celiny  28-29 października 2019 r.
 16. Grabowa  30 październik 2019 r.
17. Orzechówka, Skorucin, Kamionka, Wzdół Parcele,   12-15 listopad 2019 r.

 

 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS