Po raz drugi Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi obchodziła swoje święto. W tym roku Dzień Patrona został połączony ze świętem Komisji Edukacji Narodowej.

Uroczystość miała miejsce 16 października 2016 r. Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz MiG w Bodzentynie p. Dariusz Skiba, historyk pani prof. UJK Urszula Oettingen, członkowie Rady Miasta z przewodniczącym na czele p. Wojciechem Kózką, przedstawiciele sołectw Psar Starej Wsi, Psar Kątów i Psar Podłazów oraz Podgórza, nauczyciele, rodzice i uczniowie oraz mieszkańcy Psar.

Po odśpiewaniu hymnu dyrektor  szkoły p. Jerzy Wójcik powitał uczestników uroczystości, a następnie oddał głos gościom. Mogliśmy m.in. usłyszeć z ust pani dr hab. prof. Urszuli  Oettingen o znaczeniu miejsc pamięci narodowej. Wpisują się do nich także Psary osobą pisarza Stefana Żeromskiego, który tutaj w latach 1873-1874 uczęszczał do szkoły.

Po wystąpieniu gości uczniowie szkoły w Psarach przedstawili program artystyczny pod tytułem „Ziemia mojej duszy” przygotowany przez p. Martę Borek-Cholewę. Na tle jesiennej dekoracji dzieci zaprezentowały sylwetkę pisarza jako piewcy świętokrzyskiej ziemi. Mogliśmy także przenieść się w czasie do wiejskiej szkółki z końca XIX wieku i do gimnazjum klerykowskiego, do których uczęszczał bohater  powieści „Syzyfowe prace” Marcin Borowicz. W jego losach dostrzegamy dzieje samego pisarza Stefana Żeromskiego. W dalszej części programu uczniowie wyrazili też wdzięczność swoim nauczycielom za dar edukacji w pięknej recytacji wierszy.

Kolejnym punktem uroczystości był przemarsz pocztu sztandarowego, gości, uczniów i mieszkańców pod obelisk Stefana Żeromskiego oraz złożenie wiązanki kwiatów.

Uroczystość  zakończyła się poczęstunkiem i wspólną zabawą wszystkich przybyłych na tegoroczne obchody Święta Patrona. Ten dzień długo pozostanie w naszej pamięci.

/Marta Borek – Cholewa

Fot.: /Archiwum szkoły

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna w porozumieniu z Urzędem Miasta i Gminy Bodzentyn, Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w uzgodnieniu z proboszczem dr Leszkiem Sikorskim, po raz siedemnasty organizuje kwestę przy cmentarzu parafialnym. Tegoroczna kwesta potrwa 3 dni od 30 października (niedziela) do 1 listopada (wtorek). Pieniądze zebrane w czasie kwesty zostaną przeznaczone, jak co roku, na konserwację cennych, zabytkowych pomników i rzeźb cmentarnych.

Bodzentyński cmentarz parafialny został założony na początku XIX w, zastępując dotychczasowy przy kościele pod wezwaniem Św. Ducha. I to nowe miejsce pochówku stało się nową wartością. Sadzono tam drzewa, stawiano pomniki, które w wielu wypadkach były dziełami sztuki. Na bodzentyńskim cmentarzu zachowało się wiele zabytkowych pomników i nagrobków, które często nie posiadają opiekunów, ulegają zniszczeniu i dlatego wymagają renowacji, aby mogły przetrwać następne dziesiątki lat, świadcząc o naszej długiej i chlubnej historii.

W b.r. i w kilku poprzednich latach prace konserwatorski przy grobowcach na cmentarzu po wygraniu przetargu wykonywało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Nowa Sztuka” z Kunowa pod kierunkiem mgr Dominika Roli. Zgodnie z tegoroczną umową odnowiono trzy obiekty:

- Pomnik Cezarego Nasse, byłego dzierżawcy majątku ziemskiego w Sieradowicach (następca po rodzinie Zalewskich). Pomnik wykonany z stylu neoklasycystycznym z piaskowca na planie kwadratu na mogile ziemnej. Składa się z cokołu z wyraźnymi schodkowymi podziałami poziomymi. Centralny element pomnika stanowi pozbawiona zdobień wręcz ascetyczna tablica napisowa. Całość wieńczy kamienny ostrosłup z krzyżem. Pomnik posiada walor artystyczny płynący z jego surowości monolitu.

- Pomnik nagrobny Antoniego Drążkiewicza wykonany w stylu neoklasycystycznym z piaskowca na planie prostokąta na mogile ziemnej. Początek XX w. Składa się z cokołu o kształcie sześcianu ze zdobieniami w formie płycin o obiegającym gzymsie, które stanowią jednocześnie tablice napisowe podziałami poziomymi. Całość wieńczy kamienny krzyż ze stylizowanymi ramionami. Pomnik posiada walor artystyczny wynikający z jego formy, jak również detalu rzeźbiarskiego. Przede wszystkim jest on ważny historycznie ze względu na osobę zmarłego, który był ojcem trzech synów, w tym dwóch  księży patriotów oraz wybitnego bohatera z okresu powstania styczniowego w oddziałach Dionizego Czachowskiego, autora znanych pamiętników Antoniego Drążkiewicza.

- Pomnik ks. Józefa Czekajowicza- proboszcza bodzentyńskiego (1812-1831) zmarłego w Bodzentynie w 1831r w wieku 62 lat. Były rektor szkół kieleckich, w 1825r podpisał formalny akt organizacji istniejącej Szkółki Elementarnej (państwowej). Przydzielił dla niej lokal w zabudowaniach plebańskich przy kościele, zasłużył się także w sprawie bodzentyńskich dzwonów. Pomnik stanowi przykład płyt epitafijnych spotykanych w XIX w. Z powodu swojego posadowienia horyzontalnego do dziś zachowało się niewiele nagrobków tego typu w dobrym stanie.

Dotychczas dokonano renowacji dwudziestu nagrobków i pomników nagrobnych, a wśród nich: pomnik ofiar z pacyfikacji Bodzentyna z 1943r, pomnik powstańców styczniowych z 1863r, grobowce Zalewskich i Pniewskich, pomniki księży Aleksandra Grabdzińskiego, Jana Kasperka, Michała Karcza, pomnik Katarzyny Szermentowskiej-Sadkowskiej, Walentego i Stanisława Zygadlewiczów, Józia i Stasi Mąkosów, dr Aleksandra Jopkiewicza, Fryczów, Śmigielskich i Latalskich, Doroty Mańki, Zosi Ruzikowskiej, Jana i Piotra Bryłów.

W kweście udział brali członkowie Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna, Burmistrzowie i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, przewodniczący i radni Rady Miejskiej, przewodnicząca Społecznej Rady Kultury, dyrektor i wolontariusze z Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki, bibliotekarze, dyrektorzy i nauczyciele szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej, członkowie OSP, sołtysi i młodzież szkolna z liceum.

Przed nami tegoroczna trzydniowa kwesta , dlatego też wciąż potrzeba nam osób dorosłych i młodzieży, którzy staną z puszkami w celu zbierania ofiar. Chętni do pomocy wolontariackiej otrzymają odpowiednie zaświadczenia i identyfikatory oraz harmonogram kwesty.

Wyrażam przekonanie, że za zebrane pieniądze w czasie XVII kwesty uratujemy kolejne pomniki.

Apeluję , również aby na wszystkich miejscach straceń i miejscach pamięci narodowej zapłonął znicz.

Prezes TPB 
Stefan Rachtan

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn - Dariusz Skiba informuje o wpłynięciu oferty od Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, o tytule: "Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Bodzentyn".

Oferta Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności

 

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Powiatowy Zespół Doradczy w Kielcach Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz UMiG w Bodzentynie zapraszają wszystkich zainteresowanych rolników na szkolenie, które odbędzie się dnia 24.10.2016 (poniedziałek) o godzinie 10:00 sala konferencyjna UMiG Bodzentyn

 

 1. Podatek VAT oraz podstawy rachunkowości gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem wymogów PROW 2014-2020
 2. Restrukturyzacja małych gospodarstw
 3. Afrykański pomór świń (ASF)
 4. BHP w rolnictwie oraz omówienie zagadnienia rehabilitacji
 5. Dyskusja i konkurs z nagrodami

 

Szkolenie przeprowadzą:

Damian Szpak

Małgorzata Orłowska Masternak

ŚODR w Modliszewicach

Rafał Wiatrowski KRUS Kielce

   

Uprzejmie zapraszamy Wszystkich zainteresowanych rolników.

W dniu 08.10.2016 roku odbyło się uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych położonego przy ul. Św. Ducha w Bodzentynie.

W uroczystości wzięli udział: Jego Ekscelencja Biskup Jan Piotrowski, duszpasterze: ks. dr Leszek Sikorski proboszcz tutejszej parafii, ks. Rafał Gudwański, sekretarz Miasta i Gminy Bodzentyn Pan Wojciech Furmanek, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna Pan Stefan Rachtan oraz przedstawiciele jednostek podległych gminie jak również wszyscy, którym leży na sercu los bodzentyńskich seniorów.

Podczas uroczystości Biskup Jan Piotrowski w przemówieniu do seniorów mówił o szacunku dla osób starszych i potrzebie niesienia im pomocy. W dalszej części uroczystości nastąpiło poświęcenie obiektu. Po dokonaniu poświęcenia głos zabrał sekretarz Miasta i Gminy Pan Wojciech Furmanek, który podziękował ks. proboszczowi za owocną współpracę oraz za inicjatywę utworzenia Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych.

Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych to miejsce, w którym seniorzy otrzymują wsparcie i pomoc. W ramach zajęć grupowych prowadzone są warsztaty, prelekcje oraz zajęcia integracyjne.

Placówka została utworzona z myślą o podtrzymywaniu kondycji psychicznej i zwalczaniu poczucia osamotnienia.

                                                                                                          Anna Kiljan

dom seniora

7 października odbył się wieczór literacki z Krzysztofem Nawrotem, wywodzącym się z Bodzentyna  pisarzem (autorem ponad 300 opowiadań), scenarzystą, twórcą spektakli teatralnych. Ostatnie zbiorki opowiadań to: „Portrety ze słów”, „Co widać w ciemności”. Podczas spotkania usłyszeliśmy kilka ciekawych, recytowanych przez autora tekstów, wśród których znalazły się również opowiadania związane z Bodzentynem. Panu Krzysztofowi Nawrotowi towarzyszył znany muzyk, karykaturzysta oraz malarz kielecki  Kazimierz Kołomyja - Run, który grając na gitarze prezentował znane utwory klasyczne.
Podczas spotkania wspominaliśmy mamę p. Krzysztofa -Adelę Nawrotową, która była pierwszą społecznie pracującą bibliotekarką w naszej bibliotece.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie w 2017 roku obchodzić będzie 70 - lecie powstania i w związku z tym, aby uhonorować szlachetną postawę, poświęcenie i stosunek do książki p. Adeli, kierownik biblioteki - Marta Janicka  zaproponowała aby nadać imię p. Adeli Nawrotowej bibliotece w Bodzentynie. Propozycja ta spotkała się z wielką przychylnością.
Tak p. Krzysztof Nawrot wspomina swoją matkę: „…Matka po wojnie zaczęła prowadzić miejską bibliotekę. Przychodziły tam często także inne dzieci i tam były czytane i deklamowane najpiękniejsze teksty. To matce zawdzięczam, że mój patriotyzm jest pełny humanizmu, że nie jest on roszczeniowy i budowany na nienawiści do innych….”

„…W mojej dziecięcej pamięci pozostał także obrazek, którego zrazu nie mogłem zrozumieć. Otóż matka, przez kilka kolejnych wieczorów niszczyła książki w bibliotece. Darła je na pół, płakała i rzucała na podłogę. Potem ładowała do worka i te podarte książki trafiały do pieca w kotłowni. Ale przy tym, każdego ciemnego wieczoru, mój stary dziecięcy wózek był wypełniony po brzegi innymi książkami. I te książki ukradkiem zawoziliśmy do domu. Książki zapełniły całe nasze skromne mieszkanie, zajmując miejsce również pod moim dziecięcym łóżeczkiem. W ten sposób matka ocaliła dla swoich uczniów księgozbiór, który według specjalnej listy ustalonej przez ówczesne komunistyczne władze oświatowe, musiał być zniszczony w całej Polsce…”

Organizatorami wieczoru literackiego byli: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie.

W dniu 10 października 2016 r. (poniedziałek) Burmistrz Miasta i Gminy - Dariusz Skiba będzie nieobecny. Obsługę interesantów będzie prowadził w tym dniu Zastępca Burmistrza - Andrzej Jarosiński.

Po raz pierwszy w naszym regionie 9 października odbędzie się wyjątkowe wydarzenie przygotowane specjalnie z myślą o seniorach z województwa świętokrzyskiego. Świętokrzyski Dzień Seniora, po raz pierwszy organizowany będzie w Ośrodku Rehalibitacyjno - Wypoczynkowym Polanika przy ul. Laskowej 95 w Chrustach k. Zagnańska. Wydarzenie dla uczestników jest bezpłatne. Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Prosimy o potwierdzenie przybycia.

Zapisy w Ośrodku Polanika pod numerem telefonu 791 000 837 - Paulina Pięta.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie zapraszają na wieczór literacki z Krzysztofem Nawrotem, 7 październik 2016r. godz 15.30.

„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”

 

„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”

Celem inicjatorów przedsięwzięcia jest odbudowa harcerstwa na terenie miasta i gminy Bodzentyn, pokazanie dzieciom i młodzieży dobrych zasad spędzania wolnego czasu, zwrócenie uwagi na wartości kształtujące młodych ludzi jako dobrych obywateli, Polaków; nauka współżycia społecznego, poszanowanie przyrody i dziedzictwa kulturowego.

W szeregach tej patriotycznej organizacji można przeżyć wspaniałą przygodę, nauczyć się radzić w trudnych sytuacjach, to szkoła przyjaźni, pomocy innym ludziom, kształtowania osobowości.

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce, liczącą ponad 100 tys. członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży. Jego misją jest wspieranie wychowania dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój.

Wychowanie w ZHP opiera się na wartościach, których odzwierciedleniem jest Prawo i Obietnica Zucha, Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, Zobowiązanie Instruktorskie.

Warto przypomnieć podstawowe zasady Prawa Harcerskiego:

 1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
 3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
 4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
 5. Harcerz postępuje po rycersku.
 6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
 8. Harcerz jest zawsze pogodny.
 9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
 10. Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

Zapraszamy dzieci i młodzież uczącą się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta i gminy Bodzentyn do zapisywania się do ZHP. Każdy może tu znaleźć swoje miejsce w grupach członkowskich: zuchy wiek 6-9 lat, harcerki i harcerze 10-13 lat, harcerki i harcerze starsi 13-16 lat, wędrowniczki i wędrownicy 16-21 lat, instruktorki i instruktorzy od 16 lat po złożeniu Zobowiązania Instruktorskiego.

Osoby chętne do zapisania się do organizacji mogą zgłaszać się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie.

Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych na zebranie, które planujemy zorganizować na początku listopada 2016 r. Wtedy przedstawimy Państwu dokładnie zasady działania organizacji, zastępów i drużyn, opowiemy czego można się nauczyć w trakcie harcerskich zbiórek, spotkań, ognisk, wycieczek i rajdów. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Chorągwi Kieleckiej ZHP. O dokładnej dacie zbiórki naborowej powiadomimy w późniejszym terminie.

Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen

Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego
i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn

Marcin Sikorski

Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z planowanymi w terminie 31.10.2016 – 30.11.2016 naborami wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć:

 • I.II.1 Uruchamianie działalności gospodarczej
 • I.II.2 Rozwój działalności gospodarczej
 • I.III.5 Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące  walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym 

w październiku 2016 roku w każdej z gmin z obszaru działania LGD (Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock) odbędą się spotkania informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.
Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Konsultacje będą ponadto szansą wyjaśnienia wielu wątpliwości pojawiających się w momencie wypełniania wniosku.

Wkrótce podamy szczegółowy harmonogram spotkań.

Lucyna Micek

logo FE Program Regionalny rgb 1woj swEU EFS rgb 1

Ruszyła rekrutacja uczniów i nauczycieli do I edycji projektu pt. „Klucz do lepszej edukacji – wsparcie szkół podstawowych w gminie Bodzentyn” realizowanego przez Fundację Centrum Europy Lokalnej w partnerstwie z Gminą Bodzentyn.

Projekt „Klucz do lepszej edukacji – wsparcie szkół podstawowych w gminie Bodzentyn” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Podziałanie 8.3.2. Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych. Okres realizacji projektu - od 1.09.2016 r. do 30.06.2018 r. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój nauczania opartego o eksperyment i narzędzia TIK wśród 180 U (81K i 99M) czterech szkół podstawowych dla których Gmina Bodzentyn jest organem prowadzącym, poprzez odbycie zajęć matematycznych, językowych, ICT i umiejętności uczenia się oraz przez uzupełnienie kwalifikacji zawodowych przez 12 N(10K i 2M) w zakresie stosowania technologii informacyjnych na lekcjach.

Do projektu zakwalifikowano te szkoły podstawowe, których uczniowie uzyskali wyniki z egzaminów zewnętrznych szóstoklasistów w 2015 r. na poziomie niższym niż średnia dla województwa świętokrzyskiego:

 • Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi (adres: Psary Stara Wieś 59a, 26-010 Bodzentyn)
 • Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej (adres: Wola Szczygiełkowa 63, 26-006 Nowa Słupia)
 • Szkoła Podstawowa im. A. Wacińskiego w Bodzentynie adres: ul. Rynek Górny 11, 26-010 Bodzentyn)
 • Szkoła Podstawowa im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym adres: Stara Wieś 28, 26-010 Bodzentyn)

Do I edycji realizacji projektu zostanie zrekrutowanych 85 uczennic i uczniów z klas IV – VI w tym: 10 osób z SP w Psarach Starej Wsi, 10 osób z SP w Woli Szczygiełkowej, 40 osób z SP w Bodzentynie oraz 25 osób z SP we Wzdole Rządowym. Wszyscy uczniowie i uczennice otrzymają wsparcie w zakresie zajęć dodatkowych:

 • Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego – 30 h
 • Warsztaty „Uczę się kreatywnie” – 24 h
 • Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe – 2 h
 • Zajęcia z matematyki metodą eksperymentu - 30 h
 • Warsztaty „Matematyka w Kosmosie” – 16 h
 • Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Dodatkowo 40 uczniów i uczennic weźmie udział w certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne kursie podnoszącym kompetencje komputerowe ECDL BASE + moduł „Współpraca online”.

Formularze zgłoszeniowe do projektu w formie elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Wnioskodawcy (www.fundacja-cel.pl) , Partnera (www.bodzentyn.pl) oraz na stronach www poszczególnych szkół. Wersję papierową formularzy zgłoszeniowych można pobrać oraz złożyć: w biurze projektu – siedziba Fundacji Centrum Europy Lokalnej (ul. Ks. Piotra Ściegiennego 35B w Kielcach, w sekretariacie Urzędu Gminy Bodzentyn (ul. Suchedniowska 3, 26-010) oraz w sekretariatach szkół.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie również 12 nauczycieli matematyki i języka angielskiego ze wszystkich 4 szkół biorących udział w projekcie. Podwyższą oni swoje kwalifikacje poprzez odbycie kursu „e-Nauczciel”.

Rekrutacja trwa do 7.10.2016 r.

Formularz zgłoszeniowy ucznia do projektu

Formularz zgłoszeniowy nauczyciela do projektu

 

 

 

Uwaga! Termin składania zgłoszeń do konkursu fotograficznego został przesunięty do 31 października 2016 r.

Konkurs 31

Dzień Podziemnego Państwa Polskiego obchodzimy 27 września. Święto uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1998 r. przypomina datę 27 września 1939 r., kiedy w okupowanej przez Niemców Warszawie powstała konspiracyjna organizacja wojskowa Służba Zwycięstwu Polski. To historyczne wydarzenie zapoczątkowało budowę Polskiego Państwa Podziemnego – tajnej struktury polityczno-wojskowej w ogarniętej wojną Europie.

W listopadzie 1939 r. Służba Zwycięstwu Polski została przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w lutym 1942 r. w Armię Krajową. Była to siła zbrojna Polskiego Państwa Podziemnego. 

Polskie Państwo Podziemne funkcjonowało w latach 1939-1945. Kierowane było przez władze polskie na uchodźstwie oraz ich krajowe przedstawicielstwa. Stanowiło system władz państwowych, działających w imieniu Rzeczypospolitej, w czasie okupowania jej terytorium przez Niemcy i Związek Sowiecki.

W Kielcach 25 września 2016 r. uczczono 77. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Po uroczystej mszy świętej w bazylice katedralnej uczestnicy obchodów przemaszerowali pod Pomnik Armii Krajowej na skwerze Stefana Żeromskiego. Tutaj przybyłych przywitał Dionizy Krawczyński ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”. Historię powstania i działalności Polskiego Państwa Podziemnego przedstawił dr Tomasz Domański z Instytutu Pamięci Narodowej. Następnie odczytano Apel Poległych. Po salwie honorowej, pod pomnikiem złożono kwiaty i wieńce.

Patriotyczne uroczystości są zawsze okazją do wyróżnienia osób zasłużonych dla utrwalania wiedzy o polskiej przeszłości. Wśród pięciu osób odznaczonych Medalem „Pro Patria”, za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, znalazła się dr hab. Urszula Oettingen prof. UJK. Medale „Pro Patria” przyznane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczył wyróżnionym Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski.

Prof. Urszula Oettingen mieszkanka Siekierna-Podmieścia jest historykiem, od wielu lat działa w zakresie ochrony dóbr kultury, miejsc pamięci narodowej i popularyzacji dziejów ojczystych w regionie świętokrzyskim. Od kilku lat prowadzi patriotyczną działalność na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn jako Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna oraz Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn.

Dzień Podziemnego Państwa Polskiego jest kolejnym ważnym świętem w rocznicowym kalendarzu historycznym. Przypomina o początku polskiej drogi do odzyskania niepodległości po wrześniowej agresji Niemiec na Polskę w 1939 r. 

Elżbieta Firlet

Fot. Mirosław Oettingen

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje, że opracowany na zlecenie Gminy Bodzentyn projekt dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bodzentyn” (PGN), został zweryfikowany pozytywnie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

PGN jest w trakcie analizy pod kątem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bodzentyn” jest dokumentem strategicznym, opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

W dokumencie zawarto charakterystykę stanu istniejącego, identyfikację obszarów problemowych, analizę scenariuszy rozwiązań dla wyznaczonych kierunków działań. Ponadto dokument zawiera zaplanowane działania ograniczające zużycie energii i redukujące emisję dwutlenku węgla.

Opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bodzentyn” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW) w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bodzentyn wyniósł 29 450 zł z czego dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach wyniosło 26 505 zł.

wfos

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA