Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, o naborach wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na przedsięwzięcia

Informacja o naborach granty 1

W styczniu 2019 r. dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen oraz mgr Witold Comber miejscowy regionalista wystąpili do Rady Miejskiej Bodzentyna z propozycją umieszczenia, w związku z przebudową i nadbudową budynku OSP i Centrum Kultury przy Rynku Górnym w Bodzentynie, w górnej części remontowanych obiektów kuranta (zegara z melodią), ewentualnie samego zegara.

Jak napisali w piśmie: To dawny zwyczaj, który występował i nadal istnieje w wielu miejscowościach. Stanowi istotny element krajobrazu kulturowego w sferze dźwięków, sygnałów i wyobrażeń, kształtujących życie miasta. Uważamy, że będzie to dobre nawiązanie do historii miejscowości, na której Rynku stał ratusz z zegarem-siedziba władz miejskich, o czym mówią źródła. Zarazem stanowiłoby to atrakcję dla mieszkańców i turystów odwiedzających Bodzentyn. Melodia byłaby wygrywana o określonej porze. Zegar taki pełniłby również ważną funkcję praktyczną pokazując mijający czas.

Dalej wnioskodawcy przypominają rolę jaką odegrał Bodzentyn w okresie Powstania Styczniowego i przed jego wybuchem. Dzięki działalności miejscowego duchowieństwa i mieszkańców był ważnym ośrodkiem myśli niepodległościowej skierowanej przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Tutaj podczas nabożeństw wygłaszano patriotyczne kazania i śpiewano pieśni, w tym „Boże coś Polskę”. Nawiązując do tych wydarzeń Urszula Oettingen i Witold Comber zaproponowali wykorzystanie melodii tej pieśni jako sygnału w miejskim zegarze.

Zegar umieszczony na fasadzie budynku w Rynku Górnym stanie się ważnym elementem dekoracyjnym miasta, tak dotkliwie dotkniętego wielkim pożarem w 1917 r. Będzie również wyrazem przywiązania mieszkańców do historii Bodzentyna, podkreśleniem jego miejskości i oddaniem pamięci tym, którzy poprzez codzienne życie budowali jego wartości materialne i duchowe.

                                                                                               Elżbieta Firlet

Wzorem lat ubiegłych 22 marca br. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie odbyły się XLII gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”. W turnieju wzięło udział 44 uczniów w trzech grupach wiekowych, reprezentując szkoły:

- Szkoła Podstawowa w Bodzentynie,

- Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej,

- Szkoła Podstawowa w Leśnej,

- Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie,

- Szkoła Podstawowa w Psarach – Starej Wsi,

- Szkoła Podstawowa w Śniadce,

- Gimnazjum w Bodzentynie,

- Gimnazjum we Wzdole Rządowym,

- Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie,

Nad sprawnością przebiegu eliminacji czuwała komisja na czele z zaproszonymi gośćmi: mł.bryg. Piotrem Witoniem, mł.bryg. Rafałem Wójcikiem, Katarzyną Klepacz koordynatorem medycznym z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Maciejem Świderskim Prezesem Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego Związku OSP RP w Bodzentynie oraz Markiem Białkiem Komendantem Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych w Bodzentynie. Uczestnicy konkursu w ciągu 30 min. sprawdzali swoja wiedzę na temat przepisów przeciwpożarowych, rozwiązując test.

Po sprawdzeniu prac komisja wyłoniła laureatów tegorocznej edycji Konkursu w poszczególnych grupach wiekowych:

I grupa wiekowa (klasy I-VI szkół podstawowych):

I miejsce – Adam Kołodziejski
II miejsce – Bartosz Biskup
III miejsce – Krzysztof Kurpiński

II grupa wiekowa (klasy VII-VIII szkół podstawowych oraz klasy III gimnazjum):

I miejsce – Oliwia Dziędziela
II miejsce – Oliwia Milanowska
III miejsce – Paulina Kisiel

III grupa wiekowa (Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie):

I miejsce – Kacper Furmańczyk
II miejsce – Sebastian Niemaszewski

III miejsce – Ernest Latała

Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród rzeczowych i dyplomów Burmistrz złożył serdeczne podziękowania i gratulacje laureatom i uczestnikom, opiekunom, przedstawicielom komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach i druhom z naszej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz pani Dorocie Armuła koordynatorce turnieju na szczeblu gminnym.

Laureaci tegorocznej edycji będą reprezentować naszą gminę na szczeblu powiatowym.

W bodzentyńskim gimnazjum odbył się II Otwarty Turniej Gór Świętokrzyski Młodziczek i Młodzików oraz Dzieci w zapasach w stylu wolnym.

Na Turniej przyjechali wybitni goście: Andrzej Supron - Prezes Polskiego Związku Zapaśniczego, trzynastokrotny mistrz Polski, dwukrotny mistrz Europy, mistrz świata i medalista olimpijski, oraz Stanisław Krzesiński – polski zapaśnik, olimpijczyk i najlepszy polski trener zapaśników.

W sumie do zawodów przystąpiła ponad dwieście sześćdziesięciu zawodników z całej  Polski jak również z Węgier i Rumunii.  

Zapraszamy na II Otwarty Turniej Gór Świętokrzyskich Młodziczek i Młodzików oraz dzieci w zapasach w stylu wolnym – 23.03.2019 r. Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” ul. Wolności 4 Bodzentyn

plakat B1 2019

W dniu 21 marca br. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba odebrał z rąk wicewojewody Bartłomieja Dorywalskiego promesę o wartości 211 000 złotych. Środki przeznaczone zostaną na usuwanie drogowych skutków klęsk żywiołowych w naszej gminie. Dzięki rządowemu wsparciu zostaną wyremontowane dwa odcinki dróg gminnych: Śniadka Druga – Śniadka Trzecia, oraz Śniadka Parcele. Wręczona przez wicewojewodę promesa stanowi drugą transzę środków przekazanych przez MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pierwszą promesę Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba odebrał z rąk wiceministra Jarosława Zielińskiego na kwotę 598 000 złotych. Łączna kwota dotacji to 809 000 złotych wkład własny gminy to ok. 200 000 złotych co stanowi kosztorysową kwotę ponad 1 mln złotych.

Nieznani sprawcy w ostatnich dniach dokonali zniszczenia części ogrodzenia, skradli metalowe łączniki oraz dwa elementy wiążące konstrukcję zabezpieczającą mury ruin Pałacu Biskupów Krakowskich w Bodzentynie co w połączeniu z bardzo silnym wiatrem doprowadziło do zawalenia się drewnianej konstrukcji. Dzień po odnotowaniu zdarzenia na miejscu pojawili się pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn wraz z wykonawca konstrukcji firmą JAR-BUD w celu przeprowadzenia oględzin.

Z przyjemnością informujemy, iż zawodniczka Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Guliwer” Klaudia Hajdenrajch, podczas rozgrywającego się w dniach 15-17.03.2019 r. w Karlinie Pucharu Polski Kadetek w zapasach kobiet wywalczyła znakomite 2 miejsce.

W dniu 19 marca przypadają imieniny Józefa. To imię noszą zasłużone osoby związane z naszym miastem: Józef Piłsudski i Józef Szermentowski.

W wyniku silnego i porywistego wiatru jaki miał miejsce ponad tydzień temu, uszkodzeniu uległa konstrukcja zabezpieczająca mury Pałacu Biskupów Krakowskich.

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.
W Polsce w 2018 roku odnotowano 149 434 pożarów, wśród których 48 767 (33% wszystkich pożarów w Polsce) to pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych.
W bieżącym roku na terenie powiatu kieleckiego odnotowano już 278 pożarów pozostałości roślinnych.

baner 2 1

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje, że w dniu 23 marca 2019 r.(sobota) o godz. 1600 w Zespole Szklono - Przedszkolnym w Bodzentynie (Rynek Górny 11) odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Bodzentyna

 informacja

Burmistrz Miasta i Gminy w Bodzentynie informuje, ze w dniu 23.03.2019 r. (sobota) w godz. 10.00 - 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie (sala konferencyjna) można będzie zapoznać się z propozycją zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bodzentyn.

0001

 

Dnia 02.03.2019 r. w Nowinach odbyły się klubowe Mistrzostwa Województwa w Futsalu Kobiet. Bardzo dobrze spisały się zawodniczki Łysicy Bodzentyn. Podopieczne trenera Mirosława Rubinkiewicza zajęły II miejsce ulegając w meczu finałowym Sparcie Daleszyce 2:4.

Skład zespołu: Kosiarska, Michta Weronika, Szewczyk, Błędzińska, Ziomek, Zyguła, Bazan, Kucharska, Zakrzewska i Michta Dominika.

/MR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry realizuje zadanie pod nazwą "Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD i opracowanie koncepcji marki LGD".

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS