W dniu 13 czerwca 2016 r. (poniedziałek) Burmistrz Miasta i Gminy będzie przyjmował mieszkańców od godziny 12.00

Każdy jubileusz jest ważnym świętem i wydarzeniem. Skłania  do refleksji, wspomnień i przemyśleń.

5 czerwca 2016 r. był szczególnym dniem dla członkiń i członków Koła Gospodyń Wiejskich we Wzdole, które uroczyście obchodziło jubileusz 90-lecia powstania.

Uroczystości rozpoczęły się  mszą świętą w kościele parafialnym we Wzdole. Odprawioną w intencji byłych i obecnych członkiń Koła oraz działaczy ludowych. Dalsze obchody jubileuszu odbywały się na boisku szkolnym Zespołu Szkół we Wzdole.  Maria Miziewicz obecna przewodnicząca Koła przedstawiła jego historię i dorobek. Ważnym punktem jej wystąpienia było uczczenie minutą ciszy zmarłych członkiń KGW. Wcześniej na grobach m.in. byłych przewodniczących Rozalii Szafraniec, Stanisławy Latała, Anny Szabla oraz Aleksandry Biskup, która odeszła od nas w ubiegłym roku, pozostawiając po sobie ogromną pustkę, gdyż do ostatnich swoich dni była zaangażowana w działalność kulturalną KGW i Wzdolskich Kołowrotków, zapalono znicze. Następnie głos zabrał Józef Szczepańczyk, który jest autorem książki ,,Ocalić od zapomnienia” i wystawy pod tym samym tytułem, która była prezentowana w budynku szkoły. Zarówno książka, która przedstawia historię, osiągnięcia, sukcesy i ogromny dorobek artystyczny KGW we Wzdole jak i wystawa cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Z okazji jubileuszu Koło Gospodyń Wiejskich otrzymało: odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej" nadaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego na wniosek starosty kieleckiego oraz medal "Za Zasługi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa" nadany przez Naczelny Komitet Wykonawczy PSL. Gratulacje i życzenia płynęły z ust przedstawicieli  władz wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych. Nie zabrakło również życzeń od zaprzyjaźnionych kół, zespołów i stowarzyszeń.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna. Jako pierwsi wystąpili gospodarze wykonując kilka utworów ze swojego szerokiego repertuaru, a na zakończenie wspólnie ze swoimi następczyniami Stowarzyszeniem ,,Wzdolskie Kołowrotki” zaśpiewano hymn KGW. Dalsze prezentacje artystyczne wykonały: Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Miniaturka ze Wzdołu, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Bodzentyna, zespół Kopcownianki z Woli Kopcowej, zespół Pieśni i Tańca ,,Leśnianie”, zespoły śpiewacze ,,Dabrowa”, „Wolanie spod Łysicy”, ,,Wzdolskie Kołowrotki”, ,,Michniowianie”, ,,Świętokrzyskie Jodły”, chór kameralny ,,Quodlibet” oraz Marian i Halina Przeździeccy z zespołu "Wilkowianie”.                                                                                 

Poza wspaniałymi występami artystycznymi zespoły przygotowały potrawy na konkurs pn. ,,Najciekawsza potrawa z mleka i produktów mlecznych” zorganizowany przez Stowarzyszenie Wzdolskie Kołowrotki w ramach projektu pn. ,,Świętokrzyskie smaki ze Wzdolskiej Krainy” współfinansowanego przez Gminę Bodzentyn.  Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych, które mogły spróbować swoich sił w dojeniu krowy, czy pozjeżdżać na ogromnej dmuchanej zjeżdżalni. Wszyscy mogli spróbować swoich sił w licznych konkursach. Kilka konkursów dotyczących bezpieczeństwa na wsi przeprowadził Stanisław Golmento, który na stoisku  Państwowej Inspekcji Pracy wręczał ulotki, broszury informujące o zagrożeniach  i ich zapobieganiu na wsi. 

Koło Gospodyń Wiejskich we Wzdole Rządowym należy do najstarszych na Kielecczyźnie, zostało założone w 1925 r. Początkowo liczyło 16 pań, przewodniczącą była Rozalia Szafraniec. W okresie wojny zaprzestało funkcjonowania, a jego członkinie uczestniczyły w ruchu oporu. Wznowienie działalności nastąpiło w 1948 r. Przewodniczącą została Stanisława Latała. Po niej funkcję tą objęła Anna Szabla, która kierowała Kołem przez 20 lat. Od 1979 r. Kołu przewodniczy Marianna Miziewicz. Swoją działalność członkinie Koła koncentrowały na czterech obszarach ; rozwoju organizacyjnym, podnoszeniu poziomu życia i zdrowia na wsi, działalności oświatowej i kulturalnej oraz opieką nad dziećmi. Panie uczestniczyły w różnorodnych konkursach organizowanych przez instytucje państwowe, struktury kółkowe i samorządowe. Koło było wielokrotnie wyróżniane i nagradzane. W nagrodę otrzymywało sprzęt agd, narzędzia do uprawy warzyw, leczenia zwierząt gospodarskich. Prowadzono kursy kroju i szycia, racjonalnego żywienia, przetwórstwa owocowo-warzywnego, pieczenia ciast, tkactwa i makramy. Przez wiele lat była prowadzona zbiorcza odchowalnia piskląt. Integracji członkiń służyły wycieczki krajoznawcze, do teatrów i kina, organizowanie obchodów Dnia Kobiet i zabaw sylwestrowych. Koło organizowało opiekę nad dziećmi w okresie nasilonych prac polowych, dofinansowywało szkolne zabawy choinkowe, sfinansowało przyjazd teatru lalkowego. Środki finansowe na swą działalność uzyskiwało z nagród konkursowych, składek, loterii fantowej, darowizn instytucji oraz z opłat za  wypożyczanie naczyń na uroczystości rodzinne.  Mottem artystycznej działalności Koła stało się przesłanie „Ocalić od zapomnienia”. Działalność artystyczną rozpoczęto wkrótce po powstaniu koła. Utworzono zespół teatralny, który w okresie międzywojennym wystawiał głównie jednoaktówki. Po wznowieniu działalności po II wojnie światowej powrócono do tej działalności. Przy Kole założono amatorski zespół teatralny. Powstał także Zespół Pieśni i Tańca „Wzdolanie”, który w 1983 r. przekształcił się w zespół obrzędowy. Repertuar tego zespołu stanowią widowiska związane tematycznie z porami roku, wydarzeniami w życiu społecznym i osobistym, zajęciami i zawodami na współczesnej wsi nie występującymi. Kierująca od 1964 r. działalnością kulturalną Aleksandra Biskup opierając się na wywiadach przeprowadzonych z najstarszymi mieszkańcami wsi opracowała około dziesięciu scenariuszy widowisk : „Kusoki”, „Pieczenie chleba”, „Prządki”, „U powroźnika” , „Wieczór u Józwowej”, „Weselne dziady” i.in. Prezentowane na konkursach i przeglądach widowiska z uwagi na autentyzm, wierność odtworzenia zwyczajów oraz świętokrzyską gwarę zdobywały najwyższe laury. Aleksandra Biskup poszukiwań śladów przeszłości nie ograniczyła tylko do sfery kulturalnej. Gromadziła stare przepisy kulinarne w oparciu o które Koło przygotowywało potrawy na konkursy. Specjalnością Koła są takie potrawy jak : spyrok, pasternocek, męcybuły, maścibrzuch, zimiocorz, marchwiok i zalewajka.

Organizacja tak dużego wydarzenia kulturalnego wymaga nakładu, nie tylko pracy, ale również pieniędzy. Szczególne podziękowania należą się: Organizatorom (KGW Wzdół, Stowarzyszenie Wzdolskie Kołowrotki, Stowarzyszenie Gmina Bodzentyn-Nasza Mała Ojczyzna) , współfinansującym - Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego Starostwu Powiatowemu w Kielcach, Gminie Bodzentyn oraz Bankowi Spółdzielczemu  w Kielcach. Dobra zabawa, wspaniała pogoda i uśmiechy wszystkich sprawiły, że obchody Jubileuszu 90 –lecia KGW ze Wzdołu przejdą do historii, jako wspaniałe wydarzenie, o którym będziemy długo pamiętać.

/KGW we Wzdole

/Archiwum prywatne

Proponowany porządek obrad

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje, że w dniach 7-9 czerwca 2016 roku odbędzie się ćwiczenie RENEGADE – SAREX 16/I z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

W ramach tego ćwiczenia nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza oznaczający:

Ogłoszenie alarmu: modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Odwołanie alarmu: ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

 

Sygnały alarmowe

 

 

 

 

W dniu 1 czerwca 2016 r. w Bodzentynie uczczono 73 rocznicę pacyfikacji miasta przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej.

Obchody rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą, w której uczestniczył Burmistrz Dariusz Skiba, Zastępca Burmistrza Andrzej Jarosiński, Dyrektor Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie Marcin Sikorski, Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn Urszula Oettingen, radni, dyrektorzy szkół, nauczyciele, poczty sztandarowe oraz zgromadzeni mieszkańcy.

Po zakończeniu mszy procesja ruszyła na Rynek Dolny gdzie przed 73 laty miała miejsce wstępna selekcja mężczyzn przeznaczonych do rozstrzelania. Uczestnicy procesji przeszli w milczeniu aż do placu egzekucji koło zagrody Czernikiewiczów. Przy pomniku przedstawiciele władz miasta oraz przedstawiciele społeczności Bodzentyna złożyli w hołdzie pamięci pomordowanych, symboliczne wiązanki biało- czerwonych kwiatów i zapalili znicze.

W dalszej części uroczystości, przy dźwiękach orkiestry pod batutą Kazimierza Podrazy, procesja ruszyła na cmentarz parafialny. Przed mogiłą pomordowanych, zebrani modlili się za spokój dusz tych, którzy oddali swoje życie dla Ojczyzny.

Również w tym miejscu przedstawiciele władz miasta oraz przedstawiciele społeczności Bodzentyna złożyli w hołdzie pamięci pomordowanych symboliczne wiązanki biało- czerwonych kwiatów i zapalili znicze. Po złożeniu kwiatów głos zabrała Pani Maria Domańska – Nogajczyk wnuczka zamordowanego w pacyfikacji Bodzentyna 1943 r., przypominając wszystkim o tych tragicznych wydarzeniach.

Na koniec Burmistrz  Dariusz Skiba w swym przemówieniu podkreślił powagę chwili i jej znaczenie dla obecnych mieszkańców Bodzentyna oraz podziękował wszystkim za udział w uroczystości oraz pamięć o pomordowanych 1 czerwca 1943 roku w Bodzentynie.

 

 

/MGCKiT

Zapraszamy również na relację zrealizowaną przez tv świętokrzyską: 


http://www.tvswietokrzyska.pl/powiat-kielecki/bodzentyn/item/17560-pamiec-nie-zginie.html

 

Szanowni mieszkańcy,

W Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie,  15 czerwca 2016 roku o godzinie 16.00, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naborów wniosków o dotacje dla mieszkańców obszaru LGD.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

         W niedzielne popołudnie  29 maja,  Rynek Górny w Bodzentynie stał się oazą uśmiechu i dobrej zabawy dla najmłodszych,  w związku z  przygotowanymi  gminnymi  obchodami  Międzynarodowego Dnia Dziecka.

       Uroczystego otwarcia imprezy dokonał burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie Marcin Sikorski.  Życzenia szczęścia, spokoju, uśmiechu, radości oraz dobrej zabawy popłynęły zarówno do najmłodszych jak i do ich rodziców.  Jako pierwszy  na scenie  wystąpił znany już  zespół ,,Krejzolki”, który przedstawił kilka utworów ze swojego szerokiego repertuaru. Nad przygotowaniem zespołu od lat czuwa Pani Joanna Szyda. Następnie mogliśmy podziwiać dzieci z Akademii Tańca ,,Zameczek”. Dzieci pokazały swoje umiejętności w akrobatyczno- artystycznym układzie tanecznym. Grupa powstała pół roku temu i był  to jej  debiut przed własną publicznością. Grupę  prowadzi  instruktor tańca Artur Cieślik.  Występy naszych milusińskich zostały nagrodzone zasłużonymi, gromkimi brawami. Młodzi wykonawcy oprócz satysfakcji z występu, dostali również słodkości z rąk organizatorów.  Przez  następne  godziny  dzieci nie mogły narzekać na nudę. Organizatorzy zadbali, aby było dla każdego coś miłego.  Najmłodsi korzystali z kącika malowania twarzy, gdzie przeistaczali się w postacie z bajek lub ulubione zwierzątka. Wielu uczestników miało możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia z fotobudki, a największą popularnością cieszyły się fotki z bajkową postacią Myszki Miki. Maluchy mogły  pobuszować w basenie z piłkami, przejść tor przeszkód lub pobujać się na bujakach lub poskakać na dmuchańcach. Nieco starsi uczestnicy imprezy z chęcią stali w długiej kolejce, aby spróbować swoich sił na ,, byku-rodeo” lub na segwayach.  Większość dzieci wybierała gry, zabawy i tańce proponowane przez animatorki z firmy ,,Prywatka dla Małolatka”.  Każdy kto brał udział w konkursach i zabawach otrzymywał symboliczny  upominek i dyplom. Na zakończenie festynu pojawiła się słodka niespodzianka w postaci ogromnego tortu. Wszyscy z uśmiechami na twarzy zajadali pyszne słodkości.

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby nasze maluchy były zadowolone i uśmiechnięte, a gminne obchody Dnia Dziecka zapamiętały jak najdłużej.

/MGCKiT

Szersza fotorelacja dostępna na stronie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki.

 

W dniu 06 czerwca 2016 r. (poniedziałek) Burmistrz Miasta i Gminy nie będzie przyjmował mieszkańców z powodu wyjazdu służbowego.

31 maja 2016 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zawarł 176 umów o przyznaniu pomocy na budowę, przebudowę lub zmianę nawierzchni dróg publicznych, które zostały zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc w wysokości niemal 14 mln Euro (61 432 000 zł) trafi do 82 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 9 powiatów i 73 gmin. W ramach 176 operacji objętych umowami, zostanie zbudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych ponad 450 odcinków dróg, usytuowanych w 446 miejscowościach. Wśród tych 73 gmin, którym przyznano dofinansowanie jest również Bodzentyn. Burmistrz Dariusz Skiba podpisał 5 umów o dofinansowanie 16 odcinków dróg na terenie naszej gminy. Przyznana kwota dofinansowania to 1 334 580 zł, co stanowi 63,63% kosztów inwestycji wynoszącej ogółem 2 097 412,73 zł.  

W wyniku rozstrzygniętego przetargu, który odbył się w dniu 2 maja br. Gmina Bodzentyn podpisała umowy z wykonawcą robót budowlanych tj. firmą BUDROMOST – STARACHOWICE, na zmianę nawierzchni dróg z gruntowych bądź szutrowych na asfaltowe. W roku bieżącym będą przebudowane następujące odcinki dróg:

  1. łącznik Psary Kąty – Podlesie długości 625 mb,
  2. Kapkazy przez wieś na długości 350 mb,
  3. łącznik Śniadka Druga – Śniadka Trzecia długości 570 mb,
  4. w Wilkowie szutrowy odcinek 290 mb od kaplicy w kierunku ul. Stara Wieś oraz ul. Łysogórskiej
  5. Kopciowiec na odcinku długości 400 mb.

W roku przyszłym firma BUDROMOST wykona kolejne odcinki dróg gminnych tj.: w miejscowości Orzechówka, Śniadka Pierwsza, ul. Błotna i Podgórska w Bodzentynie oraz łączniki ul. Łysogórska – Grabowa i Wiącka – Wzdół Rządowy.

Na pozostałe drogi, na które Gmina ma przyznane dofinansowanie, zostanie ogłoszony nowy przetarg. W 2017 roku są planowane do realizacji: w Św. Katarzynie ul. Spacerowa i Świętokrzyska, droga do ujęcia wody w msc. Wzdół-Parcele oraz 2 łączniki od drogi wojewódzkiej do Kamieńca. Ogółem ze środków PROW 2014-2020 na terenie Gminy Bodzentyn będzie wybudowane ponad 7 km dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej.

W ramach przeprowadzonego na przełomie grudnia 2015 r. i stycznia 2016 r. naboru wniosków, gminy i powiaty z Województwa Świętokrzyskiego złożyły łącznie 230 wniosków. Warunkiem uzyskania dofinansowanie było połączenie jednostek osadniczych z istniejącą siecią dróg publicznych. Wszystkie wnioski Gminy Bodzentyn (5) spełniały warunki programu i znalazły się na liście rankingowej zatwierdzonej przez Zarząd Województwa (więcej na: http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/)

J. Gawlik

 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” realizuje działania wyznaczone w Planie Komunikacji, które mają zapewnić dotarcie do mieszkańców z aktualną informacją na temat możliwości pozyskania dofinansowania ze środków LGD, wspierać mieszkańców doradztwem na różnych etapach przygotowania i realizacji projektów. 

Od czerwca w naszej gminie będą odbywały się dyżury pracownika i członka Zarządu LGD, w każdy wtorek w godzinach 8.30 - 10.30 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie,
ul. Rynek Górny 11.

 

25 maja w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie odbyła się pierwsza studencko-doktorancka konferencja, zorganizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Miasto i Gminę Bodzentyn, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki oraz Społeczną Radę Kultury,  Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn.

Na konferencję oprócz radnych, zaproszonych gości, mieszkańców, licznie przybyły dzieci i młodzież, dla których udział w tym wydarzeniu
z pewnością był nietypową lekcją historii.

Tematem przewodnim spotkania były „Bitwy i potyczki w regionie świętokrzyskim w XIX i XX wieku”. Konferencja stanowiła niepowtarzalną okazję do zaprezentowania prowadzonych badań, rozważań, spostrzeżeń przez młodych i ambitnych naukowców.

Wśród wykładów można było wysłuchać referatów m.in. o bitwach powstania styczniowego, o sytuacji
w gminach świętokrzyskich, a także wykładów, których tematyka była bliżej związana z naszą gminą Bodzentyn.

Konferencja składała się z trzech części. Na koniec każdej z nich uczestnicy zadawali pytania do prelegentów, dzięki czemu rozgorzała niejedna dyskusja.

Spotkanie otwierała  wystawa prac graficznych Michała Lisowskiego, studenta Instytutu Historii UJK, która powstała specjalnie na tę okoliczność. Przedstawiają m.in. Mariana Langiewicza, sylwetkę powstańca, a także widoki Kielc z okresu IX i XX wieku.

Ważnym elementem konferencji obok wystąpień studentów i doktorantów, były także wystąpienia przedstawicieli różnych instytucji. Gościnnie z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach,
mjr dr Tadeusz Banaszek przedstawił uczestnikom konferencji prezentację na temat „Przygotowanie województwa kieleckiego do wojny w 1939 roku”, a przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej z delegaturą w Kielcach, dr Marek Jedynak zaprezentował pt. „Bitwy i potyczki partyzanckie na Kielecczyźnie w latach 1943-1944”. Nie brakło również wystąpień pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Mauzoleum w Michniowie. Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen zaprezentowała „Miejsca pamięci z lat I wojny światowej w regionie świętokrzyskim jako źródła historyczne”, natomiast pracownik Mauzoleum w Michniowie mgr Ewa Kołomańska, pielęgnując pamięć o bohaterach przygotowała prezentację poświęconą „Pamięci bohaterów…  upamiętnienie uczestników walk niepodległościowych w XIX i XX wieku na terenie miasta i gminy Bodzentyn”.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba złożył podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację konferencji.

Opiekun studentów dr Edyta Majcher-Ociesa, mocno zaangażowana w organizację konferencji, gorąco podziękowała władzom gminy i dyrektorowi MGCKiT za wsparcie tej inicjatywy i pomoc w organizacji. Złożyła również podziękowania sekretarzowi konferencji Tomaszowi Świątkowskiemu, studentowi IH UJK za aktywny udział podczas jej organizacji.

Organizatorzy zapowiedzieli, że konferencja o tematyce  historycznej nie będzie ostatnim takim wydarzeniem w gminie Bodzentyn. Planowana jest kolejna w przyszłym roku.

Za udział, zaangażowanie, rozmowy, wymianę spojrzeń i doświadczeń serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji. Miejmy nadzieję, że dzięki takim wydarzeniom zachęcimy nie tylko młodych ludzi, ale również mieszkańców do większej aktywności społecznej.

„Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia.”
/Cyceron

 Zapraszamy na relację zrealizowana przez telewizję świętokrzyską:

http://www.tvswietokrzyska.pl/powiat-kielecki/bodzentyn/item/17463-lekcja-historii-w-bodzentynie.html

Zachęcamy do uczestnictwa w honorowym oddawaniu krwi, które odbędzie się 05 czerwca 2016 r. w godzinach od 9.00-12.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie, Rynek Górny 1. 

Organizatorem zbiórki krwi są Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz Stowarzyszenie „Łysica-Sabat” przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Podawana jest w stanach zagrożenia życia. Najnowocześniejsze i najbardziej skomplikowane zabiegi operacyjne nie byłyby możliwe, gdyby nie było krwi. Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj rodzaj posłannictwa i dar dla drugiego człowieka.

 

Władze Samorządowe Miasta i Gminy Bodzentyn oraz rodziny pomordowanych zapraszają w dniu 1 czerwca 2016 r. (środa) na uroczystości związane z uczczeniem pamięci ofiar Pacyfikacji Bodzentyna

 

Wieloletnie starania mieszkańców Leśnej-Starej Wsi o remont przepustu w ciągu drogi powiatowej na strumyku tzw. Zimnej Wodzie zostały uwieńczone powodzeniem. Dzięki pomocy finansowej Miasta i Gminy Bodzentyn Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach mógł przystąpić do rozpoczęcia prac.

Na sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie, która odbyła się w 24 maja w Szkole Podstawowej w Leśnej, radni podjęli uchwałę o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 67 700,00 zł na budowę nowego przepustu. Należy zaznaczyć, że jest to połowa sumy kosztu prac remontowych, która wyniesie w całości 135 567,53 zł.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Kawecki” S.C. z Ćmińska w gm. Miedziana Góra, które przed dwoma tygodniami rozebrało pozostałości starego przepustu, będącego w złym stanie technicznym, i zaczęło budowę nowej konstrukcji żelbetowej.

Jak przekonaliśmy się na miejscu prace postępują szybko, jest więc szansa, że zostaną wykonane wcześniej niż przed planowanym zakończeniem w końcu lipca 2016 r.

Autorzy fot. Urszula Oettingen, Mirosław Oettingen

Szanowni Państwo! Z okazji Dnia Pracownika Samorządowego pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim samorządowcom, a w szczególności pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz pracownikom podległych jednostek.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS