Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki zapraszają na I PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH - 6 listopada 2016 r. godz. 10.00, Gimnazjum ul. Wolności

plakat centrum

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z planowanymi od 14 listopada do 13 grudnia 2016 roku naborami wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć:

  • I.II.1 Uruchamianie działalności gospodarczej
  • I.II.2 Rozwój działalności gospodarczej
  • I.III.5 Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące  walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym 

Ruszyła rekrutacja uczniów i nauczycieli do I edycji projektu pt. „Gimnazjum w Bodzentynie – szkoła z pasją” realizowanego przez Fundację Centrum Europy Lokalnej w partnerstwie z Gminą Bodzentyn.

logo FE Program Regionalny rgb 1woj swEU EFS rgb 1

Ruszyła rekrutacja uczniów i nauczycieli do I edycji projektu pt. „Gimnazjum w Bodzentynie – szkoła z pasją” realizowanego przez Fundację Centrum Europy Lokalnej w partnerstwie z Gminą Bodzentyn.

Burmistrz Miasta i Gminy serdecznie zaprasza osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Na rozległej łące, spomiędzy  rozbujanych na wietrze traw, „wychylają się” dwa ogromne, ceramiczne naczynia. A kiedy podejdziemy i zajrzymy do nich, znajdziemy krystaliczną wodę pochodzącą z bijących wewnątrz dzbanów źródeł. To niezwykle urokliwe miejsce, od lat jest ulubionym celem spacerów wielu osób. Co roku przyjeżdżają tu turyści, aby odkrywać piękną przyrodę, żywą wodę i życie w rytmie Natury. „Dzbaniska” we wsi Kapkazy podkreślają urodę i charakter małej ojczyzny.

Ceramiczne, metrowe dzbany od kilku lat otulają źródła. Ukrycie nieestetycznych, betonowych cembrowin i wyeksponowanie ciekawego miejsca, było marzeniem artystki-plastyka, Ewy Skowerskiej-Kosmalskiej, mieszkającej we wsi Kapkazy. „Dzbaniska” składają się z dwóch części: zewnętrznego dzbana widocznego doskonale na łące i wewnętrznego, ukrywającego starą, betonową cembrowinę. Niestety, po latach okazało się, że ceramika, rzecz krucha, uległa uszkodzeniom. Dlatego też, autorzy tego unikatowego dzieła, 15 października zorganizowali spotkanie remontowo-edukacyjne. Oprócz pracy przy dzbanach, zaplanowano również spotkanie dla przybyłych przyjaciół oraz gości. Ekipa remontowa składająca się z ochotników z całej okolicy (Kapkazy, Wiącka, Bodzentyn),  naprawiła i zabezpieczyła wewnętrzny dzban stojący w źródle. W późniejszym happeningu wzięły udział również dzieci z Wiącki i Kapkazów, oraz goście przybyli aż z Łodzi i Zakopanego.

 
Organizatorzy wydarzenia, „Szkoła Wrażliwości” w Kapkazach, przygotowali dla wszystkich uczestników warsztaty, zabawę plastyczną oraz muzyczną przy kominku. Wydarzenie miało miejsce w domu zbudowanym z naturalnych surowców: gliny, drewna, słomy. Spontaniczny koncert Alicji Rozborskiej uprzyjemniał pobyt, tak samo jak ziołowe napary przygotowane przez lokalną zielarkę. Uczestnicy happeningu obejrzeli film i zdjęcia z akcji ustawiania dzbanów, „Dzbaniska-Źródliska”. Można było też postrzelać z tradycyjnego łuku.

Warto dodać iż mieszkańcy tych okolic uważają, że to właśnie w Dzbaniskach bije serce Gór Świętokrzyskich i źródła lokalnej tożsamości.

/EŚ

Fot. /Archiwum prywatne

Kolejna wycieczka edukacyjno-historyczna, w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna i Szkołę Podstawową w Leśnej projektu „Pamiętajmy o naszych bohaterach”, odbyła się 11 października 2016 r. Tym razem uczniowie zwiedzili Muzeum Historii Kielc.

W salach wystawowych uczniowie oglądali eksponaty związane z powstaniem i przeszłością miasta. Wysłuchali legendy mówiącej o nazwie miasta Kielce. Ma ona pochodzić od wielkich kłów nieznanego zwierzęcia, które miał znaleźć w miejscu przyszłej osady polujący w tej okolicy Mieszko, syn króla Bolesława Śmiałego.

Oglądali przedmioty związane z życiem codziennym mieszkańców z różnych epok.  Zasiedli w ławkach XIX-wiecznej szkoły. Obejrzeli narzędzia, przybory i materiały, których używano w dawnych zakładach rzemieślniczych, w zakładzie szewskim, krawieckim, dentystycznym, zobaczyli jak ubierały się dawniej modne kielczanki.

Uczniowie zapoznali się z historią gospodarczą miasta i postaciami, które wpłynęły na jego rozwój jak starosta kieleckich dóbr biskupich Stanisław Czechowski żyjący w XVII w. czy Stanisław Staszic, założyciel Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach.

Uwagę zwiedzających przyciągały pamiątki mówiące o udziale mieszkańców regionu w powstaniach kościuszkowskim, listopadowym i styczniowym, działalności Józefa Piłsudskiego w latach I wojny światowej i jego kilkukrotnym pobycie w Kielcach, walce ludności miasta i okolic z Niemcami w latach II wojny światowej.

Po zwiedzeniu ekspozycji uczniowie wzięli udział w warsztatach plastycznych, w czasie których malowali postać bohatera narodowego Tadeusza Kościuszki Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej w okresie insurekcji 1794 r., który po bitwie pod Szczekocinami w dniach 9-10 czerwca przebywał ze swoim wojskiem w Kielcach.

Wycieczka zorganizowana przy pomocy Pani Dyrektor Beaty Kózki odbyła się pod opieką nauczycieli: Barbary Czernikiewicz, Aleksandry Mendak, Elżbiety Stefańczyk, Anny Telki-Maciejskiej oraz Urszuli Oettingen. Słowa podziękowania należą się pracownikom Muzeum Historii Kielc, zwłaszcza Panu Leszkowi Dziedzicowi, który w sposób profesjonalny a jednocześnie przystępny przekazał uczniom wiedzę z zakresu historii Kielc i regionu świętokrzyskiego.

Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen


 

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad

Dnia 14 października 2016 r. w  Szkole Podstawowej w Św. Katarzynie  odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na sali gimnastycznej spotkali się emerytowani oraz obecni nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice, uczniowie. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Przewodniczący Rady Miejskiej w Bodzentynie Pan Wojciech Kózka, Ksiądz Proboszcz Jarosław Majka, Ksiądz Profesor Zygmunt Nocoń.

 Zebranych powitali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Daria Wojdyła i Kacper Paź. Złożyli pracownikom szkoły życzenia: zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, wielu sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z pracy.

Następnie rozpoczęło się przedstawienie pt. „Kopciuszek” przygotowane przez uczniów klasy III pod kierunkiem wychowawczyni Beaty Łapki.  Gra młodych aktorów, piękne stroje, ciekawa dekoracja, wzruszająca muzyka przyciągnęły uwagę widowni. Sztuka niosła naukę, że dobroć, pracowitość i dar przebaczania są bardzo ważne i pomagają w życiu. Widzowie wzruszeni nauką płynącą z przedstawienia nagrodzili młodych aktorów gromkimi brawami.

Beata Łapka

Fot. /Archiwum szkoły

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn - Dariusz Skiba informuje o wpłynięciu oferty od Stowarzyszenia "Miejska Góra" na Rzecz Rozwoju Celin i Podgórza na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, o tytule: "Dystrybucja artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Bodzentyn".

Oferta Stowarzyszenia "Miejska Góra" na Rzecz Rozwoju Celin i Podgórza

 

 

Po raz drugi Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi obchodziła swoje święto. W tym roku Dzień Patrona został połączony ze świętem Komisji Edukacji Narodowej.

Uroczystość miała miejsce 16 października 2016 r. Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz MiG w Bodzentynie p. Dariusz Skiba, historyk pani prof. UJK Urszula Oettingen, członkowie Rady Miasta z przewodniczącym na czele p. Wojciechem Kózką, przedstawiciele sołectw Psar Starej Wsi, Psar Kątów i Psar Podłazów oraz Podgórza, nauczyciele, rodzice i uczniowie oraz mieszkańcy Psar.

Po odśpiewaniu hymnu dyrektor  szkoły p. Jerzy Wójcik powitał uczestników uroczystości, a następnie oddał głos gościom. Mogliśmy m.in. usłyszeć z ust pani dr hab. prof. Urszuli  Oettingen o znaczeniu miejsc pamięci narodowej. Wpisują się do nich także Psary osobą pisarza Stefana Żeromskiego, który tutaj w latach 1873-1874 uczęszczał do szkoły.

Po wystąpieniu gości uczniowie szkoły w Psarach przedstawili program artystyczny pod tytułem „Ziemia mojej duszy” przygotowany przez p. Martę Borek-Cholewę. Na tle jesiennej dekoracji dzieci zaprezentowały sylwetkę pisarza jako piewcy świętokrzyskiej ziemi. Mogliśmy także przenieść się w czasie do wiejskiej szkółki z końca XIX wieku i do gimnazjum klerykowskiego, do których uczęszczał bohater  powieści „Syzyfowe prace” Marcin Borowicz. W jego losach dostrzegamy dzieje samego pisarza Stefana Żeromskiego. W dalszej części programu uczniowie wyrazili też wdzięczność swoim nauczycielom za dar edukacji w pięknej recytacji wierszy.

Kolejnym punktem uroczystości był przemarsz pocztu sztandarowego, gości, uczniów i mieszkańców pod obelisk Stefana Żeromskiego oraz złożenie wiązanki kwiatów.

Uroczystość  zakończyła się poczęstunkiem i wspólną zabawą wszystkich przybyłych na tegoroczne obchody Święta Patrona. Ten dzień długo pozostanie w naszej pamięci.

/Marta Borek – Cholewa

Fot.: /Archiwum szkoły

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna w porozumieniu z Urzędem Miasta i Gminy Bodzentyn, Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w uzgodnieniu z proboszczem dr Leszkiem Sikorskim, po raz siedemnasty organizuje kwestę przy cmentarzu parafialnym. Tegoroczna kwesta potrwa 3 dni od 30 października (niedziela) do 1 listopada (wtorek). Pieniądze zebrane w czasie kwesty zostaną przeznaczone, jak co roku, na konserwację cennych, zabytkowych pomników i rzeźb cmentarnych.

Bodzentyński cmentarz parafialny został założony na początku XIX w, zastępując dotychczasowy przy kościele pod wezwaniem Św. Ducha. I to nowe miejsce pochówku stało się nową wartością. Sadzono tam drzewa, stawiano pomniki, które w wielu wypadkach były dziełami sztuki. Na bodzentyńskim cmentarzu zachowało się wiele zabytkowych pomników i nagrobków, które często nie posiadają opiekunów, ulegają zniszczeniu i dlatego wymagają renowacji, aby mogły przetrwać następne dziesiątki lat, świadcząc o naszej długiej i chlubnej historii.

W b.r. i w kilku poprzednich latach prace konserwatorski przy grobowcach na cmentarzu po wygraniu przetargu wykonywało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Nowa Sztuka” z Kunowa pod kierunkiem mgr Dominika Roli. Zgodnie z tegoroczną umową odnowiono trzy obiekty:

- Pomnik Cezarego Nasse, byłego dzierżawcy majątku ziemskiego w Sieradowicach (następca po rodzinie Zalewskich). Pomnik wykonany z stylu neoklasycystycznym z piaskowca na planie kwadratu na mogile ziemnej. Składa się z cokołu z wyraźnymi schodkowymi podziałami poziomymi. Centralny element pomnika stanowi pozbawiona zdobień wręcz ascetyczna tablica napisowa. Całość wieńczy kamienny ostrosłup z krzyżem. Pomnik posiada walor artystyczny płynący z jego surowości monolitu.

- Pomnik nagrobny Antoniego Drążkiewicza wykonany w stylu neoklasycystycznym z piaskowca na planie prostokąta na mogile ziemnej. Początek XX w. Składa się z cokołu o kształcie sześcianu ze zdobieniami w formie płycin o obiegającym gzymsie, które stanowią jednocześnie tablice napisowe podziałami poziomymi. Całość wieńczy kamienny krzyż ze stylizowanymi ramionami. Pomnik posiada walor artystyczny wynikający z jego formy, jak również detalu rzeźbiarskiego. Przede wszystkim jest on ważny historycznie ze względu na osobę zmarłego, który był ojcem trzech synów, w tym dwóch  księży patriotów oraz wybitnego bohatera z okresu powstania styczniowego w oddziałach Dionizego Czachowskiego, autora znanych pamiętników Antoniego Drążkiewicza.

- Pomnik ks. Józefa Czekajowicza- proboszcza bodzentyńskiego (1812-1831) zmarłego w Bodzentynie w 1831r w wieku 62 lat. Były rektor szkół kieleckich, w 1825r podpisał formalny akt organizacji istniejącej Szkółki Elementarnej (państwowej). Przydzielił dla niej lokal w zabudowaniach plebańskich przy kościele, zasłużył się także w sprawie bodzentyńskich dzwonów. Pomnik stanowi przykład płyt epitafijnych spotykanych w XIX w. Z powodu swojego posadowienia horyzontalnego do dziś zachowało się niewiele nagrobków tego typu w dobrym stanie.

Dotychczas dokonano renowacji dwudziestu nagrobków i pomników nagrobnych, a wśród nich: pomnik ofiar z pacyfikacji Bodzentyna z 1943r, pomnik powstańców styczniowych z 1863r, grobowce Zalewskich i Pniewskich, pomniki księży Aleksandra Grabdzińskiego, Jana Kasperka, Michała Karcza, pomnik Katarzyny Szermentowskiej-Sadkowskiej, Walentego i Stanisława Zygadlewiczów, Józia i Stasi Mąkosów, dr Aleksandra Jopkiewicza, Fryczów, Śmigielskich i Latalskich, Doroty Mańki, Zosi Ruzikowskiej, Jana i Piotra Bryłów.

W kweście udział brali członkowie Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna, Burmistrzowie i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, przewodniczący i radni Rady Miejskiej, przewodnicząca Społecznej Rady Kultury, dyrektor i wolontariusze z Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki, bibliotekarze, dyrektorzy i nauczyciele szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej, członkowie OSP, sołtysi i młodzież szkolna z liceum.

Przed nami tegoroczna trzydniowa kwesta , dlatego też wciąż potrzeba nam osób dorosłych i młodzieży, którzy staną z puszkami w celu zbierania ofiar. Chętni do pomocy wolontariackiej otrzymają odpowiednie zaświadczenia i identyfikatory oraz harmonogram kwesty.

Wyrażam przekonanie, że za zebrane pieniądze w czasie XVII kwesty uratujemy kolejne pomniki.

Apeluję , również aby na wszystkich miejscach straceń i miejscach pamięci narodowej zapłonął znicz.

Prezes TPB 
Stefan Rachtan

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn - Dariusz Skiba informuje o wpłynięciu oferty od Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, o tytule: "Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Bodzentyn".

Oferta Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności

 

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Powiatowy Zespół Doradczy w Kielcach Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz UMiG w Bodzentynie zapraszają wszystkich zainteresowanych rolników na szkolenie, które odbędzie się dnia 24.10.2016 (poniedziałek) o godzinie 10:00 sala konferencyjna UMiG Bodzentyn

 

  1. Podatek VAT oraz podstawy rachunkowości gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem wymogów PROW 2014-2020
  2. Restrukturyzacja małych gospodarstw
  3. Afrykański pomór świń (ASF)
  4. BHP w rolnictwie oraz omówienie zagadnienia rehabilitacji
  5. Dyskusja i konkurs z nagrodami

 

Szkolenie przeprowadzą:

Damian Szpak

Małgorzata Orłowska Masternak

ŚODR w Modliszewicach

Rafał Wiatrowski KRUS Kielce

   

Uprzejmie zapraszamy Wszystkich zainteresowanych rolników.

W dniu 08.10.2016 roku odbyło się uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych położonego przy ul. Św. Ducha w Bodzentynie.

W uroczystości wzięli udział: Jego Ekscelencja Biskup Jan Piotrowski, duszpasterze: ks. dr Leszek Sikorski proboszcz tutejszej parafii, ks. Rafał Gudwański, sekretarz Miasta i Gminy Bodzentyn Pan Wojciech Furmanek, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna Pan Stefan Rachtan oraz przedstawiciele jednostek podległych gminie jak również wszyscy, którym leży na sercu los bodzentyńskich seniorów.

Podczas uroczystości Biskup Jan Piotrowski w przemówieniu do seniorów mówił o szacunku dla osób starszych i potrzebie niesienia im pomocy. W dalszej części uroczystości nastąpiło poświęcenie obiektu. Po dokonaniu poświęcenia głos zabrał sekretarz Miasta i Gminy Pan Wojciech Furmanek, który podziękował ks. proboszczowi za owocną współpracę oraz za inicjatywę utworzenia Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych.

Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych to miejsce, w którym seniorzy otrzymują wsparcie i pomoc. W ramach zajęć grupowych prowadzone są warsztaty, prelekcje oraz zajęcia integracyjne.

Placówka została utworzona z myślą o podtrzymywaniu kondycji psychicznej i zwalczaniu poczucia osamotnienia.

                                                                                                          Anna Kiljan

dom seniora

7 października odbył się wieczór literacki z Krzysztofem Nawrotem, wywodzącym się z Bodzentyna  pisarzem (autorem ponad 300 opowiadań), scenarzystą, twórcą spektakli teatralnych. Ostatnie zbiorki opowiadań to: „Portrety ze słów”, „Co widać w ciemności”. Podczas spotkania usłyszeliśmy kilka ciekawych, recytowanych przez autora tekstów, wśród których znalazły się również opowiadania związane z Bodzentynem. Panu Krzysztofowi Nawrotowi towarzyszył znany muzyk, karykaturzysta oraz malarz kielecki  Kazimierz Kołomyja - Run, który grając na gitarze prezentował znane utwory klasyczne.
Podczas spotkania wspominaliśmy mamę p. Krzysztofa -Adelę Nawrotową, która była pierwszą społecznie pracującą bibliotekarką w naszej bibliotece.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie w 2017 roku obchodzić będzie 70 - lecie powstania i w związku z tym, aby uhonorować szlachetną postawę, poświęcenie i stosunek do książki p. Adeli, kierownik biblioteki - Marta Janicka  zaproponowała aby nadać imię p. Adeli Nawrotowej bibliotece w Bodzentynie. Propozycja ta spotkała się z wielką przychylnością.
Tak p. Krzysztof Nawrot wspomina swoją matkę: „…Matka po wojnie zaczęła prowadzić miejską bibliotekę. Przychodziły tam często także inne dzieci i tam były czytane i deklamowane najpiękniejsze teksty. To matce zawdzięczam, że mój patriotyzm jest pełny humanizmu, że nie jest on roszczeniowy i budowany na nienawiści do innych….”

„…W mojej dziecięcej pamięci pozostał także obrazek, którego zrazu nie mogłem zrozumieć. Otóż matka, przez kilka kolejnych wieczorów niszczyła książki w bibliotece. Darła je na pół, płakała i rzucała na podłogę. Potem ładowała do worka i te podarte książki trafiały do pieca w kotłowni. Ale przy tym, każdego ciemnego wieczoru, mój stary dziecięcy wózek był wypełniony po brzegi innymi książkami. I te książki ukradkiem zawoziliśmy do domu. Książki zapełniły całe nasze skromne mieszkanie, zajmując miejsce również pod moim dziecięcym łóżeczkiem. W ten sposób matka ocaliła dla swoich uczniów księgozbiór, który według specjalnej listy ustalonej przez ówczesne komunistyczne władze oświatowe, musiał być zniszczony w całej Polsce…”

Organizatorami wieczoru literackiego byli: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie.

Realizowane projekty

     

 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS