W dniach 12-13.10.2019 r w Bodzentynie Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego MTBCross zakończy cykle biegowe i rowerowe.

Finał biegów - UltraMaraton 4 Pory Roku Edycja JESIEŃ oraz CrossRun GRAND Prix Gór Świętokrzyskich na dystansie DYSZKA odbędą się w sobotę12 października. W przeddzień startu czyli 11-10-2019 w Gimnazjum w Bodzentynie przy ul.Wolności uruchomione zostanie Biuro Zawodów. W godzinach od 16 do 20 biegacze będą mogli odbierać pakiety startowe. Biuro Zawodów będzie czynne również w dniu startu od godz. 5 rano. O godz.7-7.15 wyjeżdża autokar z zawodnikami na miejsce startu Ultra Jesień do Gołoszyc, gdzie około godz. 8-8.15 nastąpi start. Zawodnicy do przebiegnięcia będą mieli 60 km i ponad 2000 metrów w pionie. Limit czasowy to 12h.

Dystans Dyszka wystartuje o godz. 11.00. Dekoracje etapu oraz klasyfikacja Generalna cyklu odbędą się około godz.14.00 Dekoracje etapu Ultra o godz. 16,00, klasyfikacja Generalna około 17-18

Finał Rower Sport Scott MTBCrossMaraton, a zarazem ostatni etap cyklu, odbędą się w niedzielę 13-10-2019. Start najdłuższego dystansu Master to godz. 10,30, dystans Fan to 11.00 oraz Family godz.11.30. Na dystansach Fan I Family odbędą się również Mistrzostwa Polski Kolejarzy.

Klasyfikacja najlepszych zawodników etapu w Bodzentynie odbędzie się ok.godz 13-13.30, a klasyfikacja Generalna cyklu około godz.17—18.

BODZ PLAKAT

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH BODZENTYN SP. Z O.O. INFORMUJE, IŻ OD 14 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU ROZPOCZYNAJĄ SIĘ KONTROLE POSESJI W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ WYELIMINOWANIA PRZYPADKÓW ŁAMANIA PRZEZ MIESZKAŃCÓW ZAKAZU WPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH, ROZTOPOWYCH ORAZ WÓD DRENAŻOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ

PUK 1

Dzień 29 września upamiętnia urodziny znanej i lubianej autorki książek dla dzieci i młodzieży - Janiny Porazińskiej. W 2001 roku decyzją Polskiej Izby Książki został on ustanowiony Ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania. Jak ważne i potrzebne człowiekowi jest głośne czytanie, wiedzą chyba wszyscy. Wśród jego zalet należy wspomnieć choćby kilka: rozwija wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, poprawia pamięć i koncentrację, a przede wszystkim wprowadza w ciekawy świat literatury. Dlatego też, biblioteka w Zespole Szkół we Wzdole Rz. od wielu lat zamienia Dzień Głośnego Czytania na TYDZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA. W tym czasie do akcji włączają się uczniowie zarówno klas młodszych, jak i starszych. Starsi czytają młodszym, ale i młodsi świetnie radzą sobie z czytaniem. Jednak w tym roku szkolnym bezkonkurencyjni w głośnym czytaniu okazali się nasi harcerze.

Harcerze to organizacja zrzeszająca grupy uczniów – w różnym wieku, które w oparciu o wieloletnią tradycję, zasady i wartości, kształtują młodych ludzi gotowych podjąć wyzwania codzienności, otwartych, pracowitych i wrażliwych na otaczający świat.

W czasie Tygodnia Głośnego Czytania harcerze wraz ze swym opiekunem p. Piotrem Kitą i Dyrekcją szkoły odwiedzili Samorządowe Przedszkole we Wzdole Rz. Z biblioteki zabrali ze sobą książki autorstwa P. Bourgeois o przygodach sympatycznego żółwia Franklina. Przedszkolaki uwielbiają radosnego żółwika, jego zabawne historie i pouczające rady: jak postąpić w trudnych sytuacjach i jakie wartości są w życiu najważniejsze. Dlatego też, każda grupa najmłodszych czytelników z wielką uwagą słuchała opowiadań czytanych przez harcerki. Dzięki niezwykłym zajęciom dzieci mogły przenieść się w krainę wyobraźni i marzeń, otrzymać cenne wskazówki oraz wzory dobrego, właściwego postępowania.

Spotkanie z harcerzami było także częścią projektu Fundacji ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom pn. „Z dzieckiem w świat wartości”, jaki od lat realizuje szkolna biblioteka. Jego głównym celem jest wspieranie rozwoju moralnego dzieci i młodzieży oraz promocja czytelnictwa i wartościowej literatury.

Uśmiech na buziach przedszkolaków świadczył o tym, że harcerze z Zespołu Szkół we Wzdole Rz. cel ten zrealizowali wyśmienicie. Biblioteka szkolna bardzo dziękuje harcerzom i ich opiekunowi za świetną, pouczającą zabawę i poświęcony czas.

Biblioteka Zespołu Szkół

we Wzdole Rządowym

Zapraszamy mieszkanki gminy Bodzentyn na bezpłatne badania mammografia cyfrowa i cytologia płynna w nowoczesnym cytomammobusie w dniu 10 -11 października 2019 r. w godzinach od 10 do 16 przy Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie.

plakat mammobus nowe naklejki

Mieszkańcy gminy Bodzentyn którzy złożyli wnioski o usunięcie azbestu z pokryć dachowych, skorzystają w tym roku z programu usuwania wyrobów zawierających azbest. W dniu 3 października 2019 Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn podpisał umowę na dofinansowanie „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w 2019 roku” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach .

W tym roku dofinansowanie wynosi 100%. Na kwotę dotacji składają się środki z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 40.802,26 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania oraz środki udostępnione przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie także w wysokości 40.802,26 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt zadania wynosi 81.604, 53 tys. zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba podkreśla że maksymalne dofinansowanie jest dla nas bardzo istotne. Jesteśmy gminą miejsko –wiejską i bardzo duża część budynków gospodarczych pokryta jest nadal eternitem. Zdrowie i ekologia są dla mnie bardzo ważne. Azbest ma zniknąć z polskich dachów do 2032 roku, dlatego nasza gmina co roku realizuje program.

Program usuwania azbestu na terenie gminy Bodzentyn jest realizowany od 2015 roku. Zgodnie z ustawa o samorządzie gminny, gmina pojęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowanego „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn na lata 2016-2032. Celem opracowanego programu jest przede wszystkim wyeliminowanie oddziaływania azbestu na środowisko i zdrowie mieszkańców.

I tak od 2015 roku do 2018 liczba zrealizowanych wniosków które wpłynęła do UMiG Bodzentyn wyniosła 277. A od 2015 do 2018 oczyszczono i wywieziono 50 489,82 m2.

W latach 2015-2018 gmina na ten cel uzyskała  dotację w wysokości 120 485,96 zł. pochodziła ona z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.    

Wnioski na usuwanie azbestu można składać w Referacie Budowlano-Inwestycyjnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok.nr 1 w UMiG Bodzentyn.

 

 

2 października 2019 r. nastąpił końcowy odbiór czterech wyremontowanych i przebudowanych odcinków dróg gminnych. Inwestycja zrealizowana została w ramach dofinansowania z rządowego programu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych. W odbiorze drogi uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn , wykonawca firma Budromost Starachowice sp. z o. o, inspektor nadzoru, pracownicy referatu Budowlano – Inwestycyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz mieszkaniec Śniadki Parceli który osobiście podziękował Burmistrzowi.

 Również jestem bardzo zadowolony, droga umożliwi łatwy dostęp do posesji oraz gospodarstw, teraz będzie się wygodniej jechało, długo na tę drogę czekaliśmy ale nareszcie jest dlatego, składam serdeczne podziękowania i słowa uznania dla Burmistrza – mówił mieszkaniec Śniadki Parceli.

Drogi w Śniadce naprawiane były co roku, wciąż wymagały nakładów pieniężnych. Remonty bieżące nie przynosiły efektów, więc pozyskane środki z programu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych bardzo nam pomogły w zrealizowaniu tych zadań – powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn.

W ramach inwestycji przebudowano drogi gminne w miejscowości Śniadka Parcele ( na działce nr 118 o długości 210 m i działce nr 87 o długości 190 m), Śniadka Parcele –Śniadka Trzecia ( na działce o nr 119 o długości 1200 m oraz wyremontowano drogę w miejscowości Śniadka Druga – Śniadka Trzecia ( nr 311011T o długości 10 m).

W wyniku zrealizowanego zadania, na przedmiotowych odcinkach dróg powstała jezdnia asfaltowa oraz pobocza z kruszywa łamanego. W ramach inwestycji oczyszczono, pogłębiono i wzmocniono istniejące już rowy przydrożne, zamontowano barierki i wyremontowano przepust oraz wykonano odwodnienie drogi na działce nr 119.

Łączna wartość inwestycji wynosi 794 612,47 zł. Zadanie to dofinansowane jest ze środków Wojewody Świętokrzyskiego ( w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych) zgodnie z otrzymanymi promesami w wysokości 80 % wartości zadania.

Tegoroczny Dzień Przedszkolaka w Samorządowym Przedszkolu we Wzdole Rządowym miał niezwykły charakter. Panie wychowawczynie grupy 3-latków – p. E. Pajdo i p. J. Zaczkowska na wielkie świętowanie zaprosiły Rodziców najmłodszych przedszkolaków. We wrześniu maluszki rozpoczęły wspaniałą przygodę z przedszkolem, dlatego też głównym celem spotkania była nie tylko zabawa, ale także wspólna integracja.

Oczywiście Rodzice nie zawiedli i 20 września o godz. 10.30 stawili się w pełnym komplecie. I zaczęła się wspaniała zabawa… Były tańce ze śpiewem: „Karuzela”, „Dwóm tańczyć się zachciało”, „Boogie-woogie”, „Labada”. Duże zainteresowanie wśród dzieci wywołała wykonana przez p. Elę interpretacja ruchowa wiersza „Jestem duża, byłam mała”. Jednak największe zaangażowanie, przy salwach śmiechu i radości - Rodzice, dzieci i pozostali uczestnicy wykazali podczas zabaw ruchowych: z chustą animacyjną, zabawy „Jeż” – z rozrzuconych przez jesienny wiatr liści maluszki budowały gniazdko dla jeża oraz zabawy „Tunel” – każdy, kto chciał (dzieci i dorośli) na czworakach pokonywał długi tunel zbudowany przez Rodziców. Idealne zgranie ze swoimi dziećmi Rodzice wykazali w czasie wspólnej ilustracji recytowanych przez Panie wychowawczynie wierszyków.

O przedszkolakach w dniu ich Święta pamiętała także Dyrekcja oraz Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół we Wzdole Rz. Przedstawiciele szkolnej społeczności wraz z Dyrekcją złożyli życzenia oraz obdarowali Małych Jubilatów ogromnym cukierkiem pełnym smakowitych słodkości. Fundatorem upominków dla wszystkich przedszkolaków była Spółdzielnia Uczniowska Puchatek.

Na zakończenie zajęć Rodzice bardzo serdecznie podziękowali za tak miłe, przyjazne i pełne humoru spotkanie oraz za możliwość choć przez chwilę jeszcze raz bycia dzieckiem. Już teraz wprosili się na kolejne tak radosne otwarte zajęcia.

   Samorządowe Przedszkole we Wzdole Rządowym

Dnia 13 września dzieci Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej uczestniczyły w XII edycji przedsięwzięcia edukacyjno - profilaktycznego "Kochane Pierwszaki". Uroczystość odbywała się w Hali Legionów w Kielcach a brało w niej udział ponad tysiąc pierwszaków z województwa świętokrzyskiego.  Była to wspaniała okazja do wspólnej integracji i zabawy w czasie której dzieci pogłębiały wiedzę z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa. Wszyscy z zainteresowaniem oglądali pokazy wozów pożarniczych, wojskowych, policyjnych oraz sprzętu jakim posługują się podczas akcji. Największą atrakcją okazało się wsiadanie na policyjny motocykl i pojazd quad. Bardzo ważnym momentem było błogosławieństwo dzieci i poświęcenie tornistrów przez Biskupa Pomocniczego Mariana Florczyka. Z uśmiechem i radością wszyscy bezpiecznie wrócili do domu.  

Agata Bzymek

W Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzentynie wystartował projekt „Mała książka - wielki człowiek”. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3 – 6 lat). Realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka — wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko, które przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie wyjątkową wyprawkę czytelniczą na dobry czytelniczy start.

Ogólnopolski projekt Instytutu Książki „Mała książka - wielki człowiek”, sfinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ZAPRASZAMY !!!

 

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na szkolenie : „Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania, „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”, „Premie na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej”, "Działań inwestycjnych w programie operacyjnym "Rybactwo i morze".

zapr szkol Kielce

 

W dniu 27.09.2019 r. w budynku szkolnym przy ul. Rynek Górny 11 odbył się pokaz doświadczeń w ramach projektu „Pracowania edukacyjna w szkole podstawowej - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”. Uczniowie klas 8: Oliwia Marzec, Paulina Świątek i Rafał Słotnicki pod okiem nauczyciela i przy pomocy nowoczesnych pomocy dydaktycznych otrzymanych w ramach projektu, przeprowadzili pokaz doświadczeń. Przedszkolaki oraz najmłodsi uczniowie, którzy aktywnie brali udział w pokazie, dzieląc się swoimi doświadczeniami i wiedzą, mieli okazje dowiedzieć się, jak działa elektrownia wiatrowa, a także w jaki sposób można wyprodukować prąd przy użyciu wody i soli. Największe wrażenie na widowni robił jednak model samochodu napędzany wodorem.

   Łukasz Biskup

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków 26 września w naszej szkole uczniowie klasy 7b i 8a przygotowali apel pt. „WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH”.W krótkich scenkach sytuacyjnych pokazali jak przydatne są w dzisiejszych czasach umiejętności językowe. Uczniowie uświadomili sobie, że nawet w najprostszych sytuacjach dnia codziennego posługiwanie się językiem obcym jest niezbędne.

B.Telka

fot. K.Bis

Zapraszamy dzieci i młodzież z gminy Bodzentyn do wstępowania w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego. Zgłoszenia od 1 do 15 października 2019 r.

 

HARCERSKI START 2 jpg 1

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku- Kamiennej zapraszają do udziału w projekcie partnerskim „DIAGNOZA –AKTYWIZACJA-PRACA”. Nabór do projektu od dnia 01.10.2019 r. – 30.10.2019 r. Więcej informacji na stronie: http://www.rig.org.pl/

0002 2

 

0044

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza uczniów szkół podstawowych z całej Polski do wzięcia udziału w Akcji Mural. Najlepszy pomysł na mural ozdobi ścianę w centrum Warszawy. Dzieci i młodzież mogą rywalizować o atrakcyjne nagrody zarówno dla zwycięskiej klasy, jak i całej szkoły. Konkurs trwa od 1 października do 15 grudnia 2019 r.

Konkurs organizowany przez Urząd Transportu Kolejowego w ramach „Kampanii Kolejowe ABC” przeznaczony jest dla uczniów klas III-VI szkół podstawowych z całej Polski. Zadaniem uczestników będzie stworzenie najlepszej grafiki prezentującej zasady bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Projekt powinien być związany tematycznie także z nosorożcem Rogatkiem, bohaterem „Kampanii Kolejowe ABC”.

Spośród wszystkich nadesłanych prac zostanie wybrany najlepszy projekt. Przy współpracy jego autorów i znanych artystów muralowców w czerwcu 2020 roku koncept zostanie przeniesiony
na ścianę budynku przy Placu Zawiszy w centrum Warszawy jako wielkoformatowy mural i będzie ozdobą stolicy przez kolejne pół roku.

– Konkurs plastyczny na projekt muralu organizowany w ramach „Kampanii Kolejowe ABC” pozwoli dzieciom na odkrycie w sobie artystycznych zdolności. Wierzę, że udział w Akcji Mural będzie dla nich niezapomnianą przygodą, a jednocześnie pozwoli im utrwalić zasady bezpiecznego podróżowania koleją i poszerzyć wiedzę dotyczącą właściwego poruszania się na terenach kolejowych – uważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Poza wielkoformatowym muralem, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Autorzy najlepszej pracy pojadą na 3-dniową zieloną szkołę, a szkoła, której podopieczni zwyciężyli, otrzyma 20 000 zł na odmalowanie wybranych pomieszczeń. Jurorzy przyznają także 5 wyróżnień, a szkoły, do których uczęszczają ich autorzy, otrzymają 5 000 zł na odmalowanie jednego pomieszczenia szkolnego.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać kolorowy projekt muralu w formacie A4 lub A3 w orientacji pionowej, w zespole liczącym od 3 do 30 uczniów z klas III-VI szkoły podstawowej. Prace należy przesłać do 15 grudnia 2019 r. za pomocą formularza dostępnego na stronie www.kolejoweabc.pl/akcjamural.

Akcję merytorycznie i praktycznie wspiera m.in. psycholog dziecięca, dr Aleksandra Piotrowska, będąca społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka i Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Nad wykonaniem projektu muralu czuwać będą profesjonalni artyści muralowcy, Lucy Fidos oraz Bartek Podlewski, znani między innymi z murali ursynowskich w Warszawie.

Akcja Mural organizowana jest w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC” realizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące Akcji Mural dostępne są na stronie internetowej www.kolejoweabc.pl/akcjamural.

Akcja Mural grafika 1

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS