W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. nowych przepisów dotyczących, obowiązku przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT), Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie zorganizował 5 grudnia spotkanie informacyjne dla mikroprzedsiębiorców i rolników z terenu Gminy Bodzentyn, na którym pojawili się przedstawiciele z Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Skarbowego oraz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Specjaliści prowadzący szkolenie przekazali uczestnikom informacje na temat dotacji przeznaczonych dla przedsiębiorców i rolników. Uczestnicy mogli także zapoznać się z formami pomocy oraz dowiedzieć się więcej na temat staży, czy też innych form zatrudnienia. Ważnym elementem spotkania było dokładne omówienie programów unijnych przeznaczonych dla rolników.

Minął termin składania projektów w ramach drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego w Bodzentynie. W tym roku budżet gminy na ten cel wynosi ponad 80 tys. zł. Do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęło pięć wniosków. Teraz trwa ich szczegółowa weryfikacja.

W zeszłym roku pula Budżetu Obywatelskiego wyniosła 66 481,40 zł. Pieniądze zostały rozdzielone pomiędzy dwa zwycięskie projekty. Pierwszy z nich „Żyj zdrowo i aktywnie w Bodzentynie” dotyczył budowy siłowni zewnętrznej na terenie Gminy, natomiast drugi „Zagospodarowanie i wyposażenie przestrzeni zielonej Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych”, w swoich założeniach miał przede wszystkim udogodnienia dla osób starszych, które na co dzień przebywają w placówce. Tegoroczny Budżet Obywatelski wynosi aż 80 143,93 zł.

W tym roku do UMiG w Bodzentynie wpłynęło pięć projektów. Pierwszy z nich dotyczy modernizacji 6-cio stopniowej strzelnicy na broń ostrą w Bodzentynie mieszczącą się przy Powiatowym Zespole Szkół, kolejny budowy chodnika przy ul. Południowej w Bodzentynie, w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, następny dotyczy zagospodarowania terenu przy gimnazjum w Bodzentynie i przy "Orliku". W założeniach jest wybudowanie wiaty grillowej, utwardzenie podłoża kostką brukową oraz zachowanie elementów małej architektury, w tym ławek, stolików, koszy, hamaków oraz stojaków na rowery. Czwarty projekt związany jest z zagospodarowaniem części działki w Bodzentynie pod potrzeby osób odwiedzających cmentarz parafialny (plac położony przy południowym wejściu na cmentarz). Ostatni ze złożonych projektów to „Żyj zdrowo - Nowoczesna Fizjoterapia w Samorządowym Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie”, który polegałby na zakupie niezbędnego wyposażenia do pracowni fizjoterapii.

Wszystkie złożone projekty, przejdą teraz dokładną weryfikacje, mającą na celu sprawdzenie, czy spełniają wszelkie wymagania formalne. Ten etap potrwa do końca grudnia. Jeżeli projekty pomyślnie przejdą weryfikację, zostaną poddane w styczniu pod głosowanie mieszkańców Gminy Bodzentyn. Głosowanie odbędzie się do końca stycznia.

W Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie 5 grudnia odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Podczas wydarzenia nadany został tytuł Honorowego Obywatela Józefowi Szermentowskiemu malarzowi pejzażyście, który pochodził z Bodzentyna.

W niedzielę, 3 grudnia, w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kielcach odbył się Halowy Turniej Trójek Piłkarskich Kobiet.

W turnieju wzięło udział dziesięć zespołów z województwa świętokrzyskiego. Najlepsze okazały się dziewczęta z Łysicy Bodzentyn - podopieczne trenera Mirosława Rubinkiewicz, które w finale wygrały 6:1 z Moravią Morawica. Trzecie miejsce przypadło KSP Kielc. Najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe puchary.

Szanowni Państwo, 

Liczba zachorowań na choroby nowotworowe stale rośnie, a późna ich wykrywalność powoduje, że śmierć zbiera wielkie żniwo. Każdego dnia na raka szyjki macicy umiera w Polsce 5 kobiet! Podobnie jest z umieralnością na raka piersi.

Weź 39 400zł. Zostań przedsiębiorcą!!! Obszar realizacji: tereny wiejskie gmin obszaru osi woj. świętokrzyskiego.

wez 39400 1

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, szlak „Śladami kultury benedyktyńskiej" w gminach Bodzentyn, Bieliny, Pawłów, Łagów będzie realizowany!

Nadeszła zima więc wiele osób zastanawia się kto i jak często powinien odśnieżać ulice i drogi, przy których Państwo mieszkacie oraz którymi podróżujecie. Wychodząc na przeciw UMiG Bodzentyn przygotował krótką informację dotyczącą organów odpowiedzialnych za odśnieżanie konkretnych dróg. Poniżej przedstawiamy dokładne dane gdzie należy zgłaszać uwagi i zawiadomienia oraz mapę z nakreślonymi drogami. 

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. nowych przepisów dotyczących, obowiązku przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które odbędzie się 5 grudnia 2017 r., o godz. 12:00 w Miejsko Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11.

Spotkanie będzie także uzupełnieniem informacji związanych z dotacjami przeznaczonymi dla przedsiębiorców, rolników. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z formami pomocy, a także dowiedzieć się więcej na temat staży, czy też innych form zatrudnienia.

Planowane spotkanie jest niezbędnym elementem poznania nowych przepisów związanych z wchodzącymi w życie od przyszłego roku nowymi zasadami kontroli podatkowej przez mikroprzedsiębiorców z terenu naszej gminy.


„Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów,

ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób

„twórcą siebie samego””

/Święty Jan Paweł II/

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bodzentynie

ma zaszczyt zaprosić Państwa

 

na uroczystą sesję Rady Miejskiej w Bodzentynie

zwołaną z okazji nadania tytułu

 

Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn

Józefowi Szermentowskiemu

 

Uroczysta sesja odbędzie się w dniu 05 grudnia 2017 roku (wtorek),

o godz. 9.00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki

w Bodzentynieul. Rynek Górny 11

 

 

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum i zatwierdzenie porządku obrad.

3. Wystąpienia.

4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn Józefowi Szermentowskiemu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Józefa Szermentowskiego.

6. Zamknięcie Obrad.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Wojciech Kózka

Wszystkim mieszkańcom przypominamy o funkcjonowaniu mobilnego bezpłatnego systemu ostrzegania i powiadamiania, który funkcjonuje na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn. Wszyscy, którzy zgłoszą chęć otrzymywania informacji o zagrożeniach, czy niebezpieczeństwie będą otrzymywali prosto z UMiG Bodzentynie nieodpłatne SMS-y z dokładnym opisem zdarzenia.

Rada Sołecka w Sieradowicach zorganizowała kolejny wieczór literacki w Sieradowicach. Tym razem tematem przewodnim była poezja księdza Jana Twardowskiego. Mieszkańcy sołectwa Sieradowice -i ci młodsi, i ci starsi czytali i recytowali wybrane utwory. Wiersze Ks. J. Twardowskiego były powodem do chwil refleksji i zadumy nad przemijającym czasem. Kolejne wydarzenie kulturalne przeszło do historii naszej wsi, a mieszkańcy Sieradowic będą mieli co wspominać.

D.S.

Od dwóch miesięcy w naszej Gminie działa System Zgłaszania Obywatelskich Potrzeb – SZOP. To nowoczesne narzędzie pozwalające bez wychodzenia z domu zgłosić np. zagrożenie czy usterkę.

Zakończyły się prace budowlane związane z wymianą nawierzchni na placu targowym w Bodzentynie.

Poprzednie artykuły

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA