Mgr Stefan Rachtan Honorowy Obywatel Miasta Bodzentyn ur. 16 listopada 1932 r. w Dąbrowie pow. kielecki, syn Jana i Władysławy z Goździów. Żonaty, żona Krystyna z domu Wołczyk, ojciec dwójki dzieci Bogusławy i Michała.

Ukończył Szkołę Podstawową w Bodzentynie w 1948 r., Państwowe Liceum Pedagogiczne w Bodzentynie w 1951 r. Po ukończeniu liceum rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Bodzentynie jako nauczyciel w latach 1955 - 1962 r., był zastępcą kierownika szkoły. W 1963 r.  podjął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Bodzentynie  jako nauczyciel języka polskiego. Od 1970 r. był zastępcą dyrektora a od 1974 r. Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Zawodowego Rolniczego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bodzentynie, pracując na tym stanowisku do chwili przejścia na emeryturę tj. do roku 1991 r.

W czasie pracy zawodowej systematycznie doskonalił swoje wykształcenie. I tak: w 1961 r. ukończył Wydział Filologiczno – Historyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, w roku 1973 Studia Podyplomowe dla nauczycieli języka polskiego. W 1978 r. ukończył Studia Podyplomowe z organizacji i zarządzania dla dyrektorów szkół ogólnokształcących w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.

Od najmłodszych lat związany był ze środowiskiem Bodzentyna. Czynnie uczestniczył w działalności społecznej, organizatorskiej i redakcyjnej pełniąc wiele funkcji. Był min.: Radnym Gromadzkiej i Gminnej Rady Narodowej – również jako jej przewodniczący w latach 1982 -1989, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni w Bodzentynie, Prezesem Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bodzentynie w latach 1956 – 1970. Był współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna w 1972 r. a od 1992 r. pełnił funkcję Prezesa TPB.

Jako regionalista interesował się historią i zabytkami Bodzentyna i okolic. Był przewodnikiem dla wycieczek i zorganizowanych grup po zabytkach Bodzentyna. Tematykę zabytkową i historyczną Bodzentyna prezentował  jako prelegent na licznych konferencjach, seminariach i sympozjach naukowych. Jako nauczyciel emeryt nie tracił kontaktu ze szkołami, zapoznając młodzież z historią naszego miasteczka. Ponadto do ostatnich dni swego życia był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Średnich w Bodzentynie.

Za całokształt pracy zawodowej i działalność społeczną był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Był Laureatem nagród Ministra Oświaty i Wychowania II stopnia w 1972 r., I stopnia w 1978 r., i nagrody specjalnej w 1986 r.. Odznaczony został także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem zasługi, złotą odznaką „Za zasługi dla Kielecczyzny” oraz innymi odznaczeniami państwowymi i regionalnymi.

Dzięki Jego staraniom zostało wydane wiele cennych publikacji o historii naszego miasteczka. Był redaktorem i współautorem Kronik jubileuszowych na 80-cio, 90-cio i 100 lecie Szkół Średnich w Bodzentynie. Ponadto był autorem wielu artykułów, które ukazywały się w prasie regionalnej.

Pan mgr Stefan Rachtan był skarbnicą wiedzy o historii naszego miasteczka.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

/TPB

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018, poz. 2204 tekst jednolity ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 3 grudnia 2018 r. do 24 grudnia 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 3 wykazu nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Bodzentyn przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej zorganizował konferencję naukową. Konferencja „100 lat ochrony zabytków w Polsce i regionie świętokrzyskim”odbyła się 29 listopada 2018 r. w Kielcach z okazji 100-lecia prawnej opieki nad zabytkami. W jej trakcie dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen wygłosiła referat zatytułowany: „Zamek w Bodzentynie – historyczne wyzwanie”.

27 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie odbył się wieczór pieśni i poezji patriotycznej. Było to spotkanie środowiskowe, na które przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn – pan Dariusz Skiba, ks. proboszcz Jarosław Majka, ks. prof. Zygmunt Nocoń, radna gminy – pani Anna Obara, sołtys Wilkowa – pan Bogdan Wzorek, przewodnicząca rady rodziców – pani Julia Markiewicz, przedstawicielka rodziny patrona szkoły – pani Maria Borycka, emerytowani nauczyciele i pracownicy, rodzice uczniów a także pani dyrektor Ewa Orzechowska i grono pedagogiczne.

Setna rocznica odzyskania Niepodległości Polski to doniosła i wyjątkowa okazja, aby zachęcić wszystkich do oddania czci bohaterom za ich męstwo i ofiarność, dlatego musimy mówić młodemu pokoleniu o rzeczach trudnych, patriotyźmie, polskości, bohaterach narodowych. Dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce, jednak pragniemy pamiętać i przekazać dzieciom i młodzieży prawdziwe oblicze naszych dziejów, stawiać za wzór tych, którzy w historii naszej Ojczyzny zapisali się złotymi zgłoskami.

W niedzielę 25 listopada br. w Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie odbył się III Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych zainicjowany przez Dyrektora Miejsko Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie pana Marcin Sikorskiego. Wydarzenie organizowane już po raz trzeci z dużym zaangażowaniem Samorządu Miasta i Gminy Bodzentyn pod patronatem Pana Burmistrza Dariusza Skiby z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

 W minioną sobotę, ważny jubileusz obchodził Ludowy Klub Sportowy "Łysica". Od 70 lat w Bodzentynie szkoleni są piłkarze, a od kilku lat zawodniczki „Łysicy” są niezwykle cenione i uznawane  wśród mieszkańców naszej gminy jak również posiadają wielu sympatyków z całego powiatu i województwa. Uroczystości związane z 70. rocznicą powstania Klubu odbyły się 24 listopada w bodzentyńskim Gimnazjum. Składały się z części oficjalnej, która odbyła się w budynku szkoły oraz trzech meczy: dwóch w wykonaniu żeńskiej drużyny Łysicy oraz meczu oldboy'ów Łysicy z zespołem KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Kielce informuje, iż w dniu 2018-12-03 w godzinach 08:00 - 10:00 zaplanowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców zasilanych ze stacji 697 GRABOWA 2.
Przepraszamy za utrudnienia wynikające z planowanej przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do II edycjiogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Zgłaszać można przedsięwzięcia przydatne mieszkańcom i warte popularyzacji, które zostały sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

24.11.2018r. zawodnicy Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Guliwer uczestniczyli w VII Memoriale im. Henryka Wołoszyna w zapasach w stylu wolnym i zapasach kobiet, który odbył się w Gogolinie. W zawodach wzięło udział ponad 160 zawodników z naszego kraju i drużyny zagraniczne. Zawodnicy Guliwera dobrze poradzili sobie podczas zawodów zdobywając łącznie 9 medali.

Masz Pomysł Jak Zmienić Miasto Bodzentyn? Przypominamy, że do 30 listopada 2018 r. można złożyć formularz zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn na 2019 rok. Więcej informacji znajduje się na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie
w zakładce „Budżet Obywatelski” oraz pod nr telefonu 41 311 50 10.

23 października 2018 roku w  Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „ To my tworzymy atmosferę w Górach Świętokrzyskich” organizowanego w ramach "Programu edukacji ekologicznej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2018 rok".

W niedzielę 18 listopada br. w Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego miało miejsce niezwykłe wydarzenie pn. „100 lat wolności – 100 lat tradycji”, której organizatorami byli
Miejsko – Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Edukacji „Nasza Szkoła” w Psarach, Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Psarach Starej Wsi.

Proponowany porządek obrad

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Data obowiązywania:

22.11.2018 r. – 29.11.2018 r.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS