Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z planowanym od 25 czerwca do 9 lipca 2018 roku naborem wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia:

odbędą się spotkania szkoleniowo - informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Konsultacje będą  dla Państwa szansą wyjaśnienia wątpliwości pojawiających
się w momencie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

 

Harmonogram spotkań w gminach:

18 czerwca 2018

godz. 9.00 Bieliny – Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich
w Bielinach, ul. Partyzantów 3

 

21 czerwca 2018

godz. 9.00 Łączna - Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej, Czerwona Górka 1B

godz. 11.00 Suchedniów - Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, pok. 202

godz. 13.00 Wąchock - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7

 

22 czerwca 2018

godz. 9.00 Górno - Gminny Ośrodek Kultury w Górnie, Górno 79A

godz. 11.00 Bodzentyn - Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie,
ul. Rynek Górny 11

 

lgd stopka

godz. 13.00 Masłów - Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”, Ciekoty 76

W dniach 8-9.06.2018 r. w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach odbył się Puchar Polski w Sumo oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek i Młodzików w Sumo. W zawodach wzięło udział prawie 300 zawodników z całego kraju. Organizatorem był Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Guliwer. Mamy skromną nadzieję że naszych dwóch zawodników weźmie udział w tegorocznych Mistrzostwach Europy w sumo.Wyniki zawodników ULKS Guliwer poniżej:

8 czerwca 2018 r. odbyła się kolejna – już II edycja imprezy rekreacyjno-sportowej pn. „Aktywne Świętokrzyskie” organizowanej przez Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie oraz Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jodła”, a współfinansowanej ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

Burmistrz miasta i Gminy Bodzentyn informuje, że 5 czerwca 2018 roku Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację programu pod hasłem Wdzięczni Bohaterom. Jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczy na jego realizację łącznie 3 mln zł.

plakatWEB kopia

 

Wszelkie informacje w tym zakresie dostępne są pod adresem http://www.rig.org.pl/

W kasie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn można już dokonywać płatności kartą płatniczą oraz telefonem komórkowym.

Nasz Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali POS i użyciem WebPOS Paybynet .Wszelkie koszty związane z obsługą płatności, zarówno po stronie klienta jak i urzędu ponosi ministerstwo.

Program jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., która pełni rolę koordynatora Programu oraz wspiera finansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie.

Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie jest odpowiedzią na oczekiwania nowoczesnego społeczeństwa. Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla urzędu przełoży się na usprawnienie prac całej instytucji.

 

 

W minioną niedzielę, na Rynku Górnym w Bodzentynie, świętowano Dzień Dziecka. Dla najmłodszych przygotowano zjeżdżalnie, trampoliny, liczne animacje, występy artystyczne oraz przeróżne gry i zabawy.

Zapraszamy na warsztaty seminaryjne:

"Architektura drewniana a ekonomia społeczna, ZAGRODA CHŁOPSKA - niedoceniany potencjał"

25 czerwca, godz. 10:00

W sobotę 9 czerwca odbył się pogrzeb mjr Józefy Życińskiej. Spoczęła na cmentarzu w Bliżynie obok męża, zamordowanego w 1948 r. przez komunistycznych katów. Jego szczątków szukała przez całe życie. Dwa lata temu po odnalezieniu miejsca pochówku pochowano go uroczyście na bliżyńskim cmentarzu.

Uroczystość pogrzebu mjr Józefy Życińskiej w asyście wojskowej rozpoczęła się nabożeństwem w kościele św. Ludwika w Bliżynie. Trumnę umieszczoną na katafalku przykrył biało-czerwony sztandar ze znakiem Polski Walczącej. Leżała na niej czapka furażerka – charakterystyczny element munduru, w którym zmarła pojawiała się na wszystkich spotkaniach.

W homilii proboszcz parafii Stanisława Wlazło mówił, że Józefa Życińska swoją postawą, udowadniała, że można być Polakiem zawsze, nawet w zniewolonym kraju. Była osobą skromną, ale o niezwykłej sile woli. Pomimo ciężkich doświadczeń nigdy nie poddała się. Przetrwała dzięki miłości rodziny i wsparciu rodaków.

W trakcie nabożeństwa przedstawiciel Związku Strzeleckiego „Strzelec” przypomniał życiorys zmarłej. Mówiąc o jej zasługach dla utrwalania pamięci narodowej swoją wypowiedź zakończył słowami, którymi żegnamy największych Polaków zapisujących się w historii Polski i odchodzących na wieczną wartę – Chwała Bohaterom.

Następnie w kondukcie pogrzebowym z udziałem orkiestry, pocztów sztandarowych udano się na cmentarz. Tutaj pożegnano mjr Józefę Życińską. Żołnierze oddali salwę honorową, pochyliły się sztandary, złożono wieńce. W niebo popłynęła zagrana na trąbce nostalgiczna melodia.

W ostatniej drodze mjr Józefie Życińskiej towarzyszyła licznie zgromadzona rodzina, parlamentarzyści, przedstawiciele Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojska Polskiego, delegacje władz samorządowych, organizacji niepodległościowych, kombatanckich, strzeleckich, szkół, środowiska leśników, policji, okoliczni mieszkańcy.

W imieniu władz Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna udział w uroczystości wzięli Teresa Comber, Aleksander Ponikowski, Urszula i Mirosław Oettingen.

Pogrzeb był manifestacją patriotyczną, oddaniem szacunku postaci, która całe swoje życie poświęciła idei przywracania prawdy historycznej lat powojennej Polski.

                                                                                                        Urszula Oettingen

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen

 

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" 2016 – 2022

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, o naborze wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na przedsięwzięcie:

  • I.10 Współpraca podmiotów z obszaru objętego LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktu lub usług lokalnych

Termin naboru wniosków: od 25 czerwca do 9 lipca 2018 roku

Plakat i program konferencji

 

 

                                              Ciebie jedną kocham, cudowna rodzinna ziemio.

                                               Bądź błogosławiona, stworzona dla nas,

                                               abyś wspierała dusz naszych słabość,

                                               abyś powiększała uczuć małość, piękna, dobra, umiłowana…

                                                              

                                                                                               Stefan Żeromski

Te słowa umieściła Barbara Wachowicz na początku swojej opowieści „Ciebie jedną kocham” poświęconej ziemi Stefana Żeromskiego.

Barbara Wachowicz urodziła się w1937 r. w Warszawie. Jest autorką książek, spektakli, wystaw, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych pamięci wielkich Polaków. O swoich ulubionych bohaterach historycznych i literackich opowiadała posługując się piękną polszczyzną, co przyniosło jej w 2001 r. tytuł Mistrza Mowy Polskiej. Była też laureatką wielu nagród.

Mocno związana z regionem świętokrzyskim, od lat wracała na „Żeromszczyznę”. Pamiętamy jej zaangażowanie w walkę o Szkołę Podstawową imienia Stefana Żeromskiego w Mąchocicach - Scholasterii, starania o budowę dworu Stefana Żeromskiego w Ciekotach.

Uczestniczyła w wielu wydarzeniach poświęconych pamięci autora „Puszczy jodłowej”. W październiku 2014 r. była gościem w Psarach-Starej Wsi, gdzie wzięła udział w obchodach 150. rocznicy urodzin pisarza i odsłonięcia pomnika w miejscu budynku szkoły, do której w latach 1873-1874 uczęszczał Stefan Żeromski. Wtedy, jak zwykle, mówiła pięknie o Polsce i naszej Małej Ojczyźnie.

W dniu 7 czerwca 2018 r. odeszła wielka patriotka, propagatorka polskości. Miłość do kraju przekazywała swoim życiem i twórczością. Była wielką damą polskiej literatury. Zapamiętamy jej postać w fioletach, bo ten kolor był jej ulubionym.

W jednym z wywiadów mówiła: To jest Polska wspaniałych nauczycieli, ofiarnych lekarzy - i młodzieży - mądrej, wrażliwej, odpowiedzialnej. Mam szczęście cieszyć się przyjaźnią i współpracą młodych - od Zakopanego po Gdańsk i od Wrocławia po Białystok. To Oni odwołują się do Testamentu Krzysia Baczyńskiego, który zanim poległ na barykadach Powstania, rzucił przesłanie: "Trzeba nam teraz umierać, by Polska umiała znowu żyć". Oni wierzą, iż to marzenie o Polsce żyjącej, o ideale Polski godnej szacunku - spełnią. I ja tę wiarę podzielam.

                                                                                  

                                                                                                                                                                                               Urszula Oettingen

Na fot. Barbara Wachowicz podczas uroczystości w Psarach-Starej Wsi 12 października 2014 r., fot. Urszula OettingenW dniu 5 czerwca 2018 roku po długich staraniach Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba oraz Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego Jan Reklewski przed Notariuszem dokonali wymiany działek pod budowę ścieżki rowerowej na trasie Święta Katarzyna – Podgórze

Działki przeznaczone  do zmiany usytuowane są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego wzdłuż drogi wojewódzkiej. Budowa bezpiecznej ścieżki rowerowej o długości 3,67 km ulokowanej za rowem oddzielającym ją od jezdni pozwoli połączyć dwie turystyczne miejscowości naszej gminy. Gmina Bodzentyn już w tym roku planuje rozpoczęcie prac nad tym strategicznym obiektem turystycznym dla naszej gminy i całego regionu świętokrzyskiego. Zadaniem ścieżki rowerowej jest przeniesienie ruchu rowerowego z bardzo intensywnie wykorzystanej przez samochody drogi wojewódzkiej nr 752. Zaprojektowana ścieżka rowerowa  połączy istniejący odcinek ścieżki rowerowej Górno – Święta Katarzyna  z budowaną ścieżką rowerową na będącej w przebudowie  drodze 752, na odcinku Podgórze – Bodzentyn. Inwestycja przyczyni się także do ochrony i zabezpieczenia cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków  Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry PLH 260002, poprzez kompleksowe ukierunkowanie ruchu turystycznego. Wykonanie ścieżki  pieszo-rowerowej wraz z tablicami informacyjnymi omawiającymi walory przyrodnicze Parku, pozytywnie wpłynie również na propagowanie idei ochrony przyrody. W związku z powyższym Gmina Bodzentyn dokonała zamiany działek ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym.

Zamiana gruntów z Gminą Bodzentyn i wybudowanie na tych gruntach ścieżki rowerowej dodatkowo spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem mieszkańców, gdyż wychodzi to naprzeciw wieloletnim oczekiwaniom właścicieli gospodarstw agroturystycznych, przedsiębiorców regionu jak również przyjeżdżających w Góry Świętokrzyskie turystów. Nowa droga rowerowa będzie miała tym samym ogromne znaczenie stanowiąc element ciągu komunikacyjnego biegnącego  wokół terenów Świętokrzyskiego Parku Narodowego, w kierunku  Świętego Krzyża. Budowa tego długiego odcinka trasy rowerowej biegnącej przez bardzo atrakcyjne tereny Parku Narodowego wpisuje się w ogólną koncepcję rozwoju ruchu turystycznego w regionie. To całościowe podejście do problemów tras rowerowych pozwoli dzięki staraniom naszych władz rozwijać ruch turystyczny również poza głównym okresem turystycznym.

W ramach projektu wybudowana zostanie ścieżka o długości 3,67 km prowadząca przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 od Krajna przez Św. Katarzynę w kierunku Bodzentyna do Podgórza.

Projekt gminy Bodzentyn pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zostanie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020, działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”.

Na podstawie zawartej pre-umowy gmina Bodzentyn ma przyznane dofinansowanie w wysokości 2 654 708,95 zł.

20180605 102426 001

Do piątku (15.06) do godziny 12:00 można się jeszcze zapisać na Rajd Rowerowy WYKUS 2018, który odbędzie się w dniu 16 czerwca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy miłośników rowerów. Organizatorzy przygotowali dwie trasy: dla dorosłych i dzieci. 

Zapisy: http://www.wykus.pl/rajd/formularz-zgloszeniowy-rajdu-wykus-2018/ 

    Ja Tobie miłość złożyłam w darze,

  O droga Polsko, wyśniona wśród krat.

    I serce niosłam przed Twe ołtarze,

      Choć miałam tylko 18 lat.

    Józefa Życińska, „Moja ukochana Ojczyzno Polsko”

Mjr Józefa Życińska urodziła się w 1930 r. we wsi Wołów w gminie Bliżyn. W czasie II wojny światowej pomagała radzieckim więźniom niemieckiego obozu w Bliżynie. Służyła w oddziale Jana Piwnika „Ponurego”. W październiku 1943 roku złożyła przysięgę i dostała pseudonim „Zośka”. Jej mężem był Aleksander Życiński ps. "Wilczur”, żołnierz Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Po wojnie wspólnie działali w podziemiu antykomunistycznym.

W 1948 r. obydwoje dostali się w ręce Urzędu Bezpieczeństwa, byli przesłuchiwani i okrutnie torturowani. Aleksandra Życińskiego skazano trzykrotnie na karę śmierci i rozstrzelano w nieznanym miejscu.

Józefa Życińska skazana na siedem lat więzienia, w nim urodziła córkę. Ze względu na stan zdrowia zwolniono ją w 1950 r., ale codziennie musiała się meldować na posterunku milicji. Prześladowana, ostatecznie w 1990 r. uzyskała prawa kombatanckie.

Przez kilkadziesiąt lat szukała grobu pierwszego męża. Dopiero w 2015 r. udało się ustalić miejsce pochówku Aleksandra Życińskiego. Jego szczątku odnaleziono po 68 latach w bezimiennym grobie w Zgórsku pod Kielcami i pochowano uroczyście we wrześniu 2016 r. na cmentarzu w Bliżynie.

Józefa Życińska w 2017 roku została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wcześniej otrzymała stopień majora Wojska Polskiego.

Mjr Józefa Życińska głosiła prawdę o Polsce, uczestniczyła w wielu uroczystościach patriotycznych. Stanowiła wzór przywiązania do narodowych dziejów, o których mówiła oddając hołd poległym za Polskę w latach II wojny światowej i czasach powojennych.

Kiedy od 2011 r. zaczęto obchodzić 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych zawsze była obecna na tych uroczystościach. W gminie Bodzentyn była głównym gościem obchodów w 2014 r. w Siekiernie i w 2016 r. w Leśnej.

Pogrzeb mjr Józefy Życińskiej odbędzie się w sobotę, 9 czerwca o godz. 11.00 w kościele św. Ludwika w Bliżynie.                    

Jej postać w wojskowym mundurze i to o co walczyła całe życie na zawsze pozostaną w naszej pamięci.                                                                                                                                                                                                                                       

Urszula Oettingen

Na fot. mjr Józefa Życińska podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2014 r. w Siekiernie-Podmieściu, fot. Urszula Oettingen

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS