6 stycznia odbędą się gminne obchody związane ze świętem Trzech Króli. Dla uczestników, organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, których celem będzie nawiązanie do prawdziwych historycznych wydarzeń.

W niedzielę, 10 grudnia 2017 r. na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyły się jednocześnie dwa przeglądy artystyczne, w których brali udział artyści ludowi z naszej gminy.

Proponowany porządek obrad

 

Na ulicach Bodzentyna czuć świąteczny nastrój. Właśnie zakończyły się prace mające na celu instalację ozdób świątecznych na Rynku Górnym i Dolnym w Bodzentynie.

Pierwszoklasiści ze szkół Podstawowych we Wzdole Rządowym, Bodzentynie (gdzie obecni byli także uczniowie ze szkoły w Leśnej, Śniadce i Psarach) oraz Świętej Katarzynie gościli 14 grudnia nadzwyczajnego gościa. Podczas trwania warsztatów pn. „Bezpieczne pierwszaki”, które zorganizowało Starostwo Powiatowe w Kielcach, do drzwi zapukał koziołek SPOKO. Wszyscy uczestnicy prelekcji byli bardzo zdziwieni, jednak wielkiego pluszaka pokochali niemalże od razu.

Prace zabezpieczające tymczasowo mury zamku biskupów krakowskich w Bodzentynie dobiegły końca. W dniu 12 grudnia dokonano ich odbioru, w którym udział wzięli: pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn Justyna Wiśniewska, Jarosław Dziedziński, przedstawiciele firmyJAR-BUD Jarosław Boćkowski prowadzącej prace;ze strony ŚwiętokrzyskiegoWojewódzkiego Konserwatora Zabytków Anna Adamczyk,inspektor nadzoru Bogdan Met, kierownik budowy Janusz Wołowiec, dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen.

Trwa druga edycja kampani społecznej pn. "Kampania społeczna "Czad i ogień. Obudź czujność".

- Chcemy zrobić wszystko, żeby liczba ofiar czadu i ognia był jak najmniejsza. Chcemy zapewnić bezpieczeństwo, stąd nasza kampania – mówi szef MSWiA.

Celem kampani jest upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń związanych z sezonem grzewczym. Każdy z nas w obliczu zagrożenia czadem i ogniem powinien wiedzieć, jak prawidłowo zachować się, aby się przed nim uchronić.

Czad (tlenek węgla) jest „cichym zabójcą” – jednym z pierwszych objawów zaczadzenia jest ból głowy. Sam czad jest bezwonny i bezbarwny, w wyniku jego działania dochodzi do niedotlenienia organizmu. Zatrucie tlenkiem węgla sprawia, że utrudniony zostaje transport tlenu do płuc. W zeszłym sezonie grzewczym z powodu czadu zmarło 61 osób, w tym już ponad 12. Aby prawidłowo rozpoznać zagrożenie czadem, potrzebujemy specjalnych czujników.

Szczegółowe informacje oraz spot dotyczący kampanii znajdziecie Państwo na stronach internetowych: www.mswia.gov.pl oraz www.straz.gov.pl

źródło: www.mswia.gov.pl

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie zaprasza wolontariusz sportowych na szkolenie "od wolontariatu do kariery"

Każda kobieta choć na chwilę pragnie zapomnieć o swoich obowiązkach i poświęcić wolny czas wyłącznie dla siebie. Nie od dziś wiadomo, iż panie uwielbiają kosmetyki i wszystko co się z nimi wiąże. Dlatego idealną okazją do zanurzenia się w świecie piękna były warsztaty pielęgnacji i makijażu. 

Pod patronatem burmistrza Dariusza Skiby, 11 grudnia w sali konferencyjnej UMiG w Bodzentynie obyły się warsztaty dotyczące profilaktyki raka piersi. Spotkanie poprowadziła prof. nadzw. dr hab. Bożena Zboina, która przedstawiła uczestnikom najważniejsze informacje dotyczące przeciwdziałania i wczesnego wykrywania raka piersi.

W Muzeum Narodowym w Kielcach 7 grudnia 2017 r. odbył się wernisaż wystawy "Uczeń i pierwszy mistrz", na której można obejrzeć prace Józefa Szermentowskiego i jego nauczyciela Franciszka Kostrzewskiego. Udział w uroczystości wzięli licznie zgromadzeni pasjonaci malarstwa obydwu twórców, w tym Sekretarz Miasta i Gminy Bodzentyn Wojciech Furmanek i dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen.

W dniu 29 listopada 2017r. zgodnie z  Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Nr 85/2017 z dnia 29 września 2017r., w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych, po opracowaniu wymaganej dokumentacji przeprowadzono GMINNE ĆWICZENIE OBRONNE na temat :

„OSIĄGANIE STANU GOTOWOŚCI OBRONNEJ CZASU KRYZYSU W GMINIE W TYM PRAKTYCZNE ROZWINIĘCIE AKCJI KURIERSKIEJ SIŁAMI BURMISTRZA MIASTA I GMINY”.

W ćwiczeniu udział wzięli : Burmistrz Miasta i Gminy, Sekretarz Miasta i Gminy, Skarbnik MiG, Kierownicy Referatów UMiG, z-ca Kierownika USC, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi, Obsada personalna Stałego Dyżuru, Obsada MGZZK, Obsada Akcji Kurierskiej, Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP, Komendant Komisariatu Policji w Bodzentynie, pracownicy Urzędu przydzieleni do poszczególnych zespołów funkcyjnych.

Celem Ćwiczenia było :

  • Ugruntowanie wiedzy o istocie wyższych stanów gotowości obronnej państwa

     sposobach realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony  

     cywilnej,

  • Wyrobienie i utrwalenie w uczestnikach ćwiczenia umiejętności i nawyków działania zespołowego, w ramach określonych zespołów funkcjonalnych, na rzecz skutecznego kierowania podległymi zespołami i komórkami organizacyjnymi,
  • Zgrywanie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w wykonywaniu zadań wynikających z wprowadzenia stanu gotowości obronnej czasu kryzysu (w tym sprawdzenie sprawności rozwinięcia stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy),
  • Doskonalenie funkcyjnych akcji kurierskiej (kurierów-łączników, kurierów wykonawców i kurierów) w wykonywaniu zadań na określonych funkcjach (trening praktyczny).

W godz. 7.00 – 12.00 odbyły się 2 pierwsze fazy ćwiczenia. W pierwszej kolejności zgodnie z założeniem przyjmującym wprowadzenie stanu gotowości obronnej czasu kryzysu dokonano uruchomienia Stałego Dyżuru i rozwinięcie Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Następnie pracownik ds. Obronnych przedstawił informację na temat wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej i zasadach realizacji zadań w poszczególnych stanach gotowości obronnej.

Przeprowadzono odprawę informacyjną podczas której przedstawiona została ogólna sytuacja wynikająca ze scenariusza ćwiczenia. Poszczególne osoby funkcyjne udzielały informacji zgodnie z planem przeprowadzenia odprawy i zakresem swych kompetencji. Po odprawie informacyjnej był czas na przygotowanie danych do wypracowania decyzji burmistrza. Następnie odbyła się odprawa decyzyjna na której nastąpiło złożenie meldunków przez kierowników podległych komórek i jednostek organizacyjnych o realizacji zadań w czasie gotowości obronnej czasu kryzysu.

Po zakończeniu odprawy decyzyjnej ogłoszony został zamiar burmistrza o realizacji zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa, porządku publicznego i realizacji zadań obronnych wynikających z konieczności rozwinięcia Akcji Kurierskiej na terenie gminy Bodzentyn w czasie gotowości obronnej czasu kryzysu.          

Po części teoretycznej przystąpiono do trzeciej fazy ćwiczenia - przeprowadzenia części praktycznej. W godz. 12.00 – 16.00 kontynuowano działanie Stałego Dyżuru i obieg informacji po otrzymaniu poszczególnych sygnałów a także, zrealizowano epizod praktyczny polegający na rozwinięciu i prowadzeniu Akcji Kurierskiej. Epizod praktyczny został ograniczony do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie. W czasie ćwiczenia przetrenowano prowadzenie Akcji Kurierskiej Burmistrza od chwili otrzymania hasła o uruchomieniu AK do hasła o zakończeniu Akcji Kurierskiej.

W ćwiczeniu udział wzięło łącznie 47 osób, zakładane cele zostały osiągnięte.

 

(-) Adam Kręcisz
Inspektor ds. Obronnych, Obrony Cywilnej,
Zarządzania Kryzysowego oraz Informacji Niejawnych
Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie

 

Z inicjatywy dr hab. prof. UJK Urszuli Oettingen 4 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnej odwiedzili ośrodek szkolenia wojskowego Sił Zbrojnych RP w Kielcach na Bukówce.

Mjr Andrzej Szostak przybliżył uczniom historię powstania jednostki w tym miejscu, gdzie po zakończeniu I wojny światowej stacjonował 4 Pułk Piechoty Legionów. Przedstawił udział żołnierzy w misjach pokojowych ONZ. Uczniowie obejrzeli wystawę ilustrującą działalność Wojska Polskiego w naszym regionie.

St. szer. Jacek Pastuszka, saper z 31. patrolu rozminowania, obejmującego swoim zasięgiem przeważającą część województwa świętokrzyskiego, zapoznał uczniów z zasadami postępowania z przedmiotami wybuchowymi i niebezpiecznymi w sytuacjach ich znalezienia. Uczniowie obejrzeli najczęściej podejmowane niewybuchy i niewypały.

Pomimo upływu wielu lat od zakończenia II wojny światowej dalej odnajdywane są jej niebezpieczne pozostałości. W 2016 r. 31 patrol rozminowania zlikwidował blisko 5000 sztuk różnego rodzaju niewybuchów, m.in.miny przeciwpancerne i przeciwpiechotne, bomby lotnicze, granaty, pociski artyleryjskie i rakietowe.

Uczniowie zapoznali się z aktualnym osobistym wyposażeniem żołnierzy: pistoletem Wist 94, karabinem szturmowym Wz. 96 „Beryl”, karabinem maszynowym UKM-2000D. Przymierzali strój saperski. Oglądali wojskowy sprzęt transportowy. Mogli do niego wsiąść i zobaczyć wyposażenie pojazdów.

Wizyta w kieleckiej jednostce była ważną lekcją historii, podkreślającą rolę wojska w czasach wojny i pokoju. Pokazała jak odpowiedzialna jest praca saperów dbających o bezpieczeństwo ludności.Uczuliła również na zachowanie ostrożności w przypadkach znalezienia niebezpiecznych materiałów, co również zdarzało się na terenie naszej gminy.

Beata Domańska-Kózka

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnej

Fot. Urszula Oettingen

Zakończyły się prace związane z przebudową dróg we Wzdole Rządowym i Bodzentynie. Dotychczas drogi te nie spełniały swojej funkcji, a zmienne i trudne warunki pogodowe utrudniały ludziom dotarcie do swoich domostw. Mieszkańcy tych miejscowości od wielu lat domagali się modernizacji dróg, jednak dopiero teraz udało się zrealizować to zadanie. Przebudowano 3 odcinki dróg, na których położono asfalt. Ich łączna długość to 392 mb.

Mieszkańcy ulicy Miejskiej w Bodzentynie na nową drogę czekali 15 lat. Woda, która podczas deszczu spływała do tej pory z pól podmywała całą powierzchnię drogi i wypłukiwała kruszywo, którym droga była utwardzona. Teraz wszystko zmieniło się na lepsze. Zmodernizowana droga ma 3 m szerokości i ok. 100 m długości.

Także przy ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie stara i zniszczona droga była dla mieszkańców tej części miejscowości znacznym utrapieniem. Ciągłe podmywanie kruszywa drogowego sprawiało, że na drodze tworzyły się dziury, w których zalegała woda – teraz w tym miejscu jest już położony asfalt. Przebudowana droga ma 3 m szerokości i 182 m długości.

Zanim przebudowano drogę we Wzdole Rządowym, ludzie nieustająco musieli borykać się z błotem oraz spływającą z góry wodą wprost na ich posesję. W pobliżu powstają także nowe domy. Asfaltowa droga z pewnością będzie dla mieszkańców Wzdołu znacznym ułatwieniem. Przebudowany fragment ma 3 m szerokości i 110 m długości.

Przebudowa trzech odcinków dróg wyniosła 133 539,87 zł brutto. Pieniądze w całości pochodziły z budżetu Gminy. Wykonawcą robót był Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.

Burmistrz Miasta i Gminy przypomina rolnikom o obowiązku dokonania spisu zwierząt.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS