W Orzechówce powstanie nowe oświetlenie wzdłuż powiatowej drogi. W sumie powstanie szesnaście słupów wraz siedemnastoma oprawami oświetleniowymi oraz budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej.

Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn podpisał kolejną umowę na budowę oświetlenia. Gmina poniesie koszty w wysokości 74 tysięcy za realizację tej inwestycji. Koszt poniesiony za projekt to kwota 3 198 zł brutto.

Mieszkańcy od bardzo wielu lat czekają na oświetlenie uliczne. Środki z funduszu sołeckiego z roku na rok przeznaczają na ten cel. Nie są to wielkie kwoty, dlatego w tych działaniach wspiera ich Burmistrz: - Środki z funduszu z sołeckiego nie są wystarczające na budowę oświetlania ulicznego czy też dokumentację projektową, dlatego też koszty tej inwestycji pochodzą głównie z budżetu gminy – uzupełnia Dariusz Skiba.

Sukcesywnie w miarę możliwości finansowych w gminie będą budowane kolejne odcinki oświetlenia ulicznego w pozostałych miejscowościach. Obecnie gmina dysponuje kompletną i niezbędną dokumentacja projektową na kilkanaście odcinków o łącznej długości sieci około 4 kilometrów. Dodatkowo projektanci opracowują dokumentację na kolejne kilkanaście odcinków o łącznej długości powyżej 10 kilometrów.

Poniżej prezentujemy Państwu listy gotowych projektów oraz  tych nad którymi prace jeszcze trwają.

Projekty wykonane: Leśna , Orzechówka, Podgórze, Orzechówka (droga powiatowa), Orzechówka (droga gminna), Psary Kąty ( droga powiatowa między ostrymi zakrętami), Psary Katy(droga powiatowa, zakręt od Psar Starej Wsi), Psary Kąty (droga gminna, kierunek Psary Podlesie),Wzdół Parcele(droga powiatowa, przy drodze na Orzechówkę), Bodzentyn, ul. Ogrodowa, Wilków (droga powiatowa, od Ciekot do mostu), Wilków, ul. Łysogórska (droga gminna), Świeta Katarzyna, ul.Klasztorna , Psary Stara Wieś(droga powiatowa, od szkoły w kierunku Psar Kątów).

Projekty w trakcie realizacji: Podgórze, Wzdół Kolonia (Kopcowiec), Celiny –Dąbrowa Dolna, Podlesie, Orzechówka (odcinek przy drodze powiatowej),Orzechówka (odcinek przy drodze gminnej), Orzechówka(odcinek Orzechówka – Skorucin), Orzechówka, Śniadka Parcele, Psary Kąty, Psary-Kąty- Psary Podlesie, Psary-Kąty(od strony Psar Starej Wsi0, Psary Stara Wieś, Wzdół Parcele, Bodzentyn ul. Ogrodowa, Wilków – Ciekoty, Wilków ul. Łysogórska, Święta Katarzyna ul. Klasztorna, Święta Katarzyna(kapliczka)- Grabowa, Święta Katarzyna ul. Spacerowa, Święta Katarzyna, ul. Młynarska, Wilków, ul. Łysogórska.

ZUS ogłosił konkurs na dofinansowanie do projektów poprawiających warunki pracy. Wnioski można składać do 23 sierpnia 2018 r. Dla przedsiębiorców jest w sumie 50 mln zł.

Program adresowany jest do wszystkich firm, a poziom dofinansowania jest zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa i liczbę zatrudnionych w nim osób.
Kto może skorzystać z dofinansowania
Jeśli przedsiębiorca nie zalega z opłacaniem składek do ZUS oraz podatków, jego firma nie jest w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem oraz w ciągu ostatnich trzech lat nie korzystała z dofinansowania z ZUS – może złożyć wniosek o dofinansowanie.
Merytoryczną oceną wniosków zajmie się Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, który będzie także odpowiedzialny za kontrolę projektu w trakcie realizacji, po zakończeniu oraz kontrolę trwałości. Środki którymi dysponuje ZUS mogą być przeznaczone jedynie na realizację działań, które będą odnosić się bezpośrednio do ograniczenia niekorzystnych oddziaływań w miejscu pracy. Dzięki dofinansowaniu można więc zadbać o bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy, zakupić urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym, zapewnić ochronę przed promieniowaniem optycznym i energią elektryczną, czy sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości lub zagłębieniach i wiele innych.
Szczegółowe warunki konkursu oraz dokumenty do pobrania znajdą Państwo na stronie bip.zus.pl.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. wojna polsko-bolszewicka była kolejnym sprawdzianem dla narodu polskiego. W sytuacji zbliżania się Armii Czerwonej do Warszawy, 1 lipca 1920 r. Sejm podjął decyzję o utworzeniu Rady Obrony Państwa pod przewodnictwem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.

Na czele Rządu Obrony Narodowej stanął Wincenty Witos, działacz ruchu ludowego, który kilkakrotnie wyjeżdżał na linię frontu dodając otuchy walczącym. Po zakończeniu wojny uhonorowany został Orderem Orła Białego za wybitne zasługi położone dla Rzeczypo­spolitej Polskiej na polu działalności politycznej i państwowej, zwłaszcza w okresie inwazji bolszewickiej.

Generał Józef Haller stojący na czele Armii  Ochotniczej zwrócił się do rodaków z apelem o służbę ochotniczą w armii. Na to wezwanie zareagowały wszystkie grupy społeczne i zawodowe. Wojska polskie 15 sierpnia 1920 r. rozpoczęły kontrofensywę rozgramiając bolszewików. Dla upamiętnienia tego faktu – Bitwy Warszawskiej zwanej „Cudem nad Wisłą”, w latach II Rzeczypospolitej dzień 15 sierpnia obchodzono jako Święto Żołnierza.

Dopiero po upadku komunizmu na mocy ustawy Sejmu z 30 lipca 1992 r. przywrócono obchody Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia. Dzień ten obchodzony był także od 1936 r. z inicjatywy ruchu ludowego jako Święto Czynu Chłopskiego, pragnąc podkreślić udział chłopów w obronie Ojczyzny.

W dniu tym szczególnie pamiętamy o tych, którzy walczyli o niepodległość Polski, o wielkich bohaterach, ale też o zwykłych żołnierzach. W ramach prowadzonej na terenie Gminy Bodzentyn akcji 100 dębów pamięci na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości upamiętniono posadzeniem dębu wiele osób.

Wśród uhonorowanych znaleźli się: Tadeusz Kościuszko, Marian Langiewicz, Jan Kuchniak – powstaniec 1863 r. z Woli Szczygiełkowej, Józef Piłsudski, Kazimierz Piątek ps. Herwin, który na czele I Kompanii Kadrowej wkroczył 12 sierpnia 1914 r. do Kielc; Józef Haller, Tadeusz Jordan Rozwadowski Szef Sztabu Generalnego w czasie wojny polsko-bolszewickiej i współtwórca polskiego zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej; Stanisław Kuś z Bodzentyna, uczestnik wojny 1920 r.; Zygmunt Cedro ur. w Psarach, żołnierz Armii Ochotniczej 1920 r. i wojny obronnej 1939 r.; Jan Piwnik „Ponury”, Jerzy Woźniak współtwórca placówki ZWZ-AK Bodzentyn „Zamek”, Tadeusz Zawadzki komendant Grup Szturmowych Szarych Szeregów na terenie Warszawy, Stanisław Pokrzywka z Sieradowic, we wrześniu 1939 r. obrońca Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte; Stefan Wilczyński ze Śniadki Trzeciej – żołnierz Armii Polskiej gen. Władysława Andersa, zginął pod Monte Cassino 12 maja 1944 r.; Witold Pilecki żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz, skazany przez władze komunistyczne na karę śmierci i stracony.

W bieżącym roku obchodzimy 98. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Święto Wojska Polskiego przypada w dniu religijnego Święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W kościołach Polski będą odbywać się  uroczyste nabożeństwa, podczas których modlimy się za Polskę, Kościół, za żołnierzy poległych na polu walki i za tych, którzy obecnie stoją na straży polskich granic.

W Bodzentynie w dniu 15 sierpnia odbędą się Gminne Dożynki. Rozpoczną się mszą świętą w miejscowym kościele o godz. 12.00. Przed nabożeństwem złożymy kwiaty i zapalimy znicze na symbolicznej mogile Antoniego Pałysiewicza poległego w 1919 r. na wileńskim froncie i płycie Nieznanego Żołnierza przy ul. Kieleckiej.

Będzie to wyraz pamięci o żołnierzach, którzy wnieśli swój udział w odbudowę i utrzymanie polskiej niepodległości.


                                                                                     Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen

W piątek w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie odbyło się spotkanie z wykonawcami, którzy wygrali postępowanie przetargowe na realizację zadania „Przebudowa i nadbudowa budynku OSP Bodzentyn i Centrum Kultury w Bodzentynie wraz z instalacjami wewnętrznymi”.

Nowoczesne, energooszczędne oświetlenie uliczne powstało przy drodze powiatowej w Leśnej Starej Wsi w całości ze środków budżetu gminy Bodzentyn. Nowe słupy, przewody o długości prawie 1,3 km i lampy zostały zamontowane do Kamiennej Góry.

W bieżącym roku harcerze z Gminy Bodzentyn po raz drugi pojechali na obóz. Tym razem do miejscowości Łazy nad naszym pięknym Morzem Bałtyckim. Uczestnicy zostali zakwaterowani w Ośrodku wypoczynkowym „Bryza” w odległości kilkudziesięciu metrów od morza.

Opiekunami młodzieży są drużynowi: Inga Świderska, Jan Świderski – kierownik obozu oraz Teresa i Witold Comberowie. Dla Państwa Comberów emerytowanych nauczycieli, którzy prowadzili przez wiele lat Drużynę Harcerską „Jodła” w Bodzentynie, to powrót do przeszłości, ale też wyraz przywiązania do wartości zawartych w słowach przyrzeczenia harcerskiego. Warto zaznaczyć, że wszyscy opiekunowie pojechali na obóz w ramach wolontariatu za co należą się im szczególne słowa podziękowania.

Obóz dla 40 druhów mógł odbyć się dzięki współfinansowaniu przez Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn oraz zaangażowaniu rodziców uczestników.

Nad morzem druhowie wypoczywają. Najważniejsze są kąpiele i opalanie, ale też gry sportowe, zabawy, zwiedzanie okolicy, nowe przyjaźnie i sympatie. Drużynowi prowadzą zajęcia z technik harcerskich – nauki musztry, szyfrów, wiązania węzłów. To również nauka piosenek, dyskoteki, zaprawa poranna i konkurs na najbardziej zadbany pokój. Harcerze swoje siły wzmacniają dzięki smacznym posiłkom – do dyspozycji szwedzki stół. Przed nimi jeszcze wycieczka do Kołobrzegu i rejs statkiem.

Harcerski obóz to nie tylko wypoczynek lecz szkoła życia w grupie, wzajemnej pomocy i szacunku, w myśl harcerskich zasad. Nasi harcerze wracają 16 sierpnia. Na razie są na półmetku. Wspomnieniami będą dzielić się później po powrocie do domów.

Życzymy dalszej pięknej pogody i wielu wspaniałych wrażeń.

Urszula Oettingen

harcerze

Fot. Witold Comber

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie zapraszają na Gminne Dożynki w Bodzentynie

 

000148

18.08.2018 (sobota): bieg 10km, bieg 21km. 19.08.2018r.(niedziela): MTB Family 18km, MTB Fan 37km, MTB Master 58km.

PLAKAT BODZNTYN

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

Jak postępować przy upałach - poradnik

 

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn zaprasza mieszkańców na spotkanie dotyczące dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne