Informujemy o powstaniu internetowej giełdy rolnej o nazwie Rynek – Rolny.pl. Serwis skierowany jest przede wszystkim do rolników, ogrodników i sadowników. Przy pomocy giełdy rolnicy mogą w szybki i łatwy sposób sprzedać lub nabyć środki do produkcji rolnej. Giełda i portal Rynek- Rolny.pl to niezwykle przydatne narzędzie do pracy w nowoczesnym rolnictwie. Serwis znajduje się pod następującym adresem: https://www.rynek-rolny.pl/ oraz w zakładce Przydatne linki na stronie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

W województwie świętokrzyskim zarejestrowanych jest 19 Zagród Edukacyjnych. Z naszej gminy 3 gospodarstwa przynależą do Ogólnopolskiej Sieci. Zagrody dają korzyść rolnikom i uczniom miejskich szkół, bowiem dzieci mogą poznać wiejską kulturę, kuchnię czy zdobyć wiedzę na temat roślin i zwierząt. Z kolei rolnicy zyskują dodatkowe źródło dochodu.

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Wiącka zapraszają na V Święto Ziemniaka 22 września 2019 r. godzina 14:00 Plac przy Domku Wiejskim w Wiącce

 

V wieto Ziemniaka

W sobotnie popołudnie – 7 września stowarzyszenie Inicjatywa z Sieradowic zorganizowało spotkanie integracyjne dla najmłodszych.

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości z inicjatywy Wojewody Świętokrzyskiego, Agaty Wojtyszek powstał projekt „Świętokrzyskie dla Europy”. Jego celem jest włączenie do udziału w nim wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego, kształtowanie właściwej postawy patriotycznej i etyczno-moralnej wśród dzieci i młodzieży, wzrost zainteresowania wydarzeniami historycznymi, które na przestrzeni lat odbywały się na terenie województwa świętokrzyskiego.

W ramach projektu dla mieszkańców Ziemi Świętokrzyskiej zorganizowany został konkurs fotograficzny „Świętokrzyskie dla Europy”, którego ideą jest wykorzystanie umiejętności sprawnego posługiwania się współczesnymi zdobyczami technologii przez wszystkich Polaków. Za pośrednictwem innowacyjnej platformy internetowej www.swietokrzyskiedlaeuropy.pl uczestnicy konkursu mogą umieszczać na niej zdjęcia upamiętniające lokalnych bohaterów oraz krótkie informacje tekstowe na temat danej osoby oraz wydarzenia, które upamiętnia sfotografowane miejsce. W bazie umieszczać można także zdjęcia prezentujące to, w jaki sposób zmieniło się województwo świętokrzyskie dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej.

Platforma będzie wspaniałym źródłem wiedzy o lokalnych miejscach, wydarzeniach i postaciach, dzięki którym Polacy kultywować mogą waleczność, bohaterstwo i miłość do Ziemi Ojczystej. Dostępny bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego, internetowy serwis który ma możliwość stać się wspaniałym przewodnikiem i albumem dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

Konkurs jest jednoetapowy i otwarty dla wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach:

     I kategoria: Uczniowie szkół podstawowych

     II kategoria: Uczniowie szkół ponadpodstawowych

     III kategoria (OPEN): Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, którzy ukończyli 18. rok życia

Wyboru najlepszych zdjęć i opisów dokonają internauci poprzez głosowanie on-line w mediach społecznościowych. Kluczowym w konkursie będzie zaangażowanie twórców w promocję swojego dzieła. Każde udostępnienie oraz „lajk” przybliży autora do zwycięstwa w konkursie.

Wszelkie formularze uprawniające do udziału w konkursie oraz regulamin dostępne są bezpośrednio na stronie www.swietokrzyskiedlaeuropy.pl.

Autorskie projekty można przesyłać za pośrednictwem platformy www.swietokrzyskiedlaeuropy.pl do 26 września 2019 r.

plakat 13107790 3505199

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje, że jest przygotowywane zadanie inwestycyjne: przebudowa drogi gminnej Hucisko-Kapkazy o nr działek 480 i 479/2 na odcinku o długości 900m. (czytaj więcej>>>)

Organizatorzy zapraszają na 500 Milionowe Urodziny Łysicy – Rajd Rowerowy 22 września 2019 r. (niedziela), start o godzinie 10:00 na Rynku Górnym w Bodzentynie

 

Urodziny ysicy

Stowarzyszenie Świętokrzyskie Tkaczki zaprasza na DZIEŃ TKACZKI w pierwszą sobotę października 05.10.2019 r. o godzinie 11:00, LNIANA OSTOJA – Ściegnia 45

Dzien Tkaczki

Ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos – przedsięwzięcia, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby mieszkańcom żyło się wygodniej, ciekawiej, łatwiej. Chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin bądź czystszym powietrzu? Dołącz do akcji Masz Głos – rejestracja trwa przez cały wrzesień na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a zgłosić się może każdy – wystarczy zapał do działania na rzecz Twojej miejscowości. Najskuteczniejsi mogą zdobyć nagrodę Super Samorząd.

W akcji Masz Głos pokazujemy co i jak można zmienić dla siebie i innych, wspieramy w realizacji pomysłów, pomagamy działać skutecznie, przekonywać mieszkańców i władze do współpracy, podpowiadamy z jakich rozwiązań skorzystali z sukcesem inni. W poprzednich latach uczestnicy akcji wdrażali budżet obywatelski, zakładali rady młodzieżowe i rady seniorów i dzięki temu remontowali place zabaw, poprawiali warunki życia zwierząt w schronisku, nadawali nazwy ulicom, urozmaicali program w bibliotece i realizowali wiele innych pomysłów. Za najskuteczniejsze działania rokrocznie wręczana jest na Zamku Królewskim w Warszawie nagroda Super Samorząd. Otrzymują ją zarówno uczestnicy akcji, jak i władze, które podjęły współpracę z mieszkańcami i mieszkankami – obydwie strony doceniamy za otwartość i dialog.

Do akcji Masz Głos mogą zgłosić się organizacje społeczne: stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady osiedli, lokalne gazety i portale informacyjne oraz grupy nieformalne, a także instytucje publiczne (np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury). Udział w akcji Masz Głos daje uczestnikom i uczestniczkom wsparcie doświadczonego zespołu w planowaniu i realizacji działań, udział w szkoleniach, wymianę doświadczeń z uczestnikami akcji z całej Polski, materiały edukacyjne i promocyjne, a także szansę na mikrogrant.

Zarejestruj swoją organizację lub grupę na stronie www.maszglos.pl w zakładce Dołącz do akcji albo przyjdź na szkolenie, aby poznać akcję Masz Głos i dowiedzieć się, jak zacząć działać lokalnie. Szkolenia są otwarte i bezpłatne. Aby zgłosić się na szkolenie, trzeba zarejestrować się na stronie szkolenia wojewódzkie (za pomocą formularza zgłoszeniowego przy konkretnym szkoleniu). Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do aktywności lokalnej w ramach akcji Masz Głos!

więcej informacji: www.maszglos.pl

Organizatorką akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego wraz z partnerami: Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Homo Faber oraz Stowarzyszeniem POLITES, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab.

zdjcie w tle 960x365px

Do 30 września 2019 r. można składać wnioski o nadanie Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. Jest to szczególne wyróżnienie ustanowione przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego za zasługi w dziedzinie rozwoju społeczno –gospodarczego, nauki, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego oraz zasługi w dziedzinie popularyzacji walorów i osiągnięć województwa świętokrzyskiego na arenie krajowej i międzynarodowej.

Odznaka może być nadawana osobom fizycznym i prawnym, organizacjom społecznym, związkom zawodowym, pracodawcom, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, miejscowościom oraz innym podmiotom.

Odznakę nadaje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego na wniosek Komisji Odznaki, która może wystąpić o uhonorowanie 10 pretendentów w trakcie roku kalendarzowego.

Uchwała Nr XXXII/586/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków na stronie: https://www.swietokrzyskie.pro/ w zakładce: Nagrody – Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego – VI edycja(2019 rok)

W miniony piątek na Rynku Górnym w Bodzentynie odbyła się 8. edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie.

W wydarzeniu udział wzięło kilkadziesiąt osób, zaproszeni goście, mieszkańcy, uczniowie oraz sympatycy. Tegoroczne czytanie rozpoczęli gospodarze Pani Marta Janicka Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzentynie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba a następnie czytali : Senator Krzysztof Słoń, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Bodzentyna Michał Rachtan, emerytowany Dyrektor LO w Bodzentynie Józef Lesisz, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi, uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bodzentynie oraz osoby które zgłosiły się na ochotnika.

W tym roku czytane były: „Rozdziobią nas kruki, wrony” Stefana Żeromskiego, „Dym” Marii Konopnickiej oraz „Katarynka” Bolesława Prusa.

Z okazji 8. edycji ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie wykonana została przez Kancelarię Prezydenta RP okolicznościowa pieczęć, która została przesłana do wszystkich urzędów i instytucji organizujących Narodowe Czytanie. Uczestnicy spotkania mogli odcisnąć pamiątkowy stempel na przyniesionych przez siebie egzemplarzach nowel polskich.

Organizatorzy akcji - Dyrektor MGBP W Bodzentynie Pani Marta Janicka ora Burmistrz MiG Bodzentyn Dariusz Skiba składają serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy wzięli udział w Narodowym Czytaniu 2019.

Regionalny Konkurs Grantowy, czyli RKG to otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury, bibliotek gminnych i grup nieformalnych, maksymalna kwota dotacji 8 500 zł na projekty trwające 6 miesięcy. Przy organizacji RKG Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży  współpracuje z czterema Partnerami Regionalnymi.

Wnioski można składać do 7 października 2019 roku do godziny 12:00.

Więcej informacji:  Pismo oraz na stronie: https://rownacszanse.pl/ 

Podczas wakacyjnej przerwy w placówkach oświatowych na terenie gminy Bodzentyn zostały zrealizowane zadania mające na celu poprawić komfort pracy uczniów, przedszkolaków i nauczycieli.

Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie

W ramach prac remontowych w szkole pomalowano sale lekcyjne, korytarze, szatnie oraz łazienki o łącznej powierzchni 2300 m2. Zaadoptowano również poddasze na pokój nauczycielski, a także przystosowano pomieszczenie na gabinet pedagoga szkolnego. Nowo powstały oddział przedszkolny wyposażono w meble oraz zakupiono trzy dywany. Koszty zadania wyniosły 53 942 zł. W szkole zainstalowano także trzy monitory interaktywne w ramach programu „ Aktywna tablica”.

Samorządowe Przedszkole we Wzdole Rządowym

W budynku wykonane zostały następujące prac remontowe: gruntowanie , szpachlowanie oraz malowanie ścian i sufitów, wykonanie posadzki Tarcett, ,wykonanie posadzki z płytek terrakota oraz z płytek glazurowanych, wykonanie wszelkich prac eklektycznych tj. np. przygotowanie podłoża dla osadzenia gniazd i łączników, montaż gniazd internetowych natynkowych. Wartość prac wyniosła 79.140,00 zł. Prace remontowe zrealizowane zostały z dwóch Funduszy Sołeckich: Wzdół Kolonia 20 777,58 zł i Wzdół Rządowy 29 088,61 zł oraz ze środków budżetu gminy Bodzentyn.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie

W ramach zwycięskiego projektu z Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn „BODZENTYN-DZIECIOM. Doposażenie i remont Samorządowego Przedszkola w Bodzentynie” zostały pomalowane sale, korytarz, stołówka i toalety. Do kuchni zakupiono piec konwekcyjno-parowy wraz z okapem, manualny zmiękczacz wody, zmywarkę do naczyń. Sale zyskały nowe meble w postaci krzesełek przedszkolnych i stolików oraz szafek na zabawki i pomoce dydaktyczne. Przedszkole wzbogaciło się w nowe zabawki min.: warsztaty dla majsterkowiczów, wózki i domki dla lalek, stragany sklepowe, nowoczesne kuchnie, bujaki, klocki, różne modele samochodów. Nowy wizerunek przedszkola cieszy dzieci, rodziców i nauczycieli. Koszty realizacji projektu wyniosły: 86 072,58 zł.

W pozostałych placówkach oświatowych zostały również przeprowadzone drobne prace remontowe mające na celu przygotowanie szkoły na powrót dzieci z wakacji.

Szkoła   Podstawowa w Psarach Starej Wsi istnieje już 150 lat, a 5 lat temu szkole tej nadano imię Stefana Żeromskiego. Minął rok od objęcia przeze mnie funkcji dyrektora. Upłynął on w miłej, twórczej atmosferze z udziałem  uczniów i pracowników tej szkoły. Dzięki dobrej współpracy z rodzicami i organem prowadzącym udało się w szkole poprawić bazę lokalową oraz wyposażyć szkołę w wiele pomocy dydaktycznych . Po   remoncie, nowego blasku nabrały hole, korytarze szkolne, klatki schodowe oraz sale lekcyjne. W nowych gablotach wyeksponowano dyplomy i puchary z osiągnięciami uczniów oraz fotorelacje z bieżących ważnych wydarzeń szkolnych. Tuż przy wejściu do szkoły zrobiono kącik patrona szkoły, w którym obok tablicy pamiątkowej znajduje się obraz namalowany w 1974 roku przez uczniów tej szkoły, pod kierunkiem nauczyciela plastyki pana Witolda Combra. Na   dolnym holu na całej ścianie z oknami założono werticale.  Gruntownie zostało wyremontowane pomieszczenie socjalno- kuchenne. W salach lekcyjnych, pomalowano ściany, w okna założono roletki, wymieniono wiele mebli.  Innym ważnym celem obok poprawy bazy lokalowej było wzbogacenie szkoły w wiele pomocy dydaktycznych. Na ten cel pozyskano z zewnątrz środki finansowe.   W celu poprawy jakości nauczania   utworzono pracownie przedmiotowe: matematyczną, językową, biologiczno- geograficzną oraz fizyczno- chemiczną. Sale te są bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne, w tym też w sprzęt multimedialny. Uczniowie klas 1-3 na swoich zajęciach korzystają z nowo zakupionych monitorów interaktywnych. Od września w szkole pracuje pedagog szkolny i dla niego utworzono też gabinet. Dzięki dofinansowaniu z różnych projektów, w tym z projektu realizowanego przez Miasto i Gminę Bodzentyn „Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu Gminy Bodzentyn” w szkole prowadzonych jest wiele zajęć dodatkowych: z matematyki, języka angielskiego, języka polskiego, przyrody, koło wokalne, zajęcia plastyczno-rękodzielnicze, koło warcabowo-szachowe, zajęcia z grami i zabawami logicznymi. W oddziale przedszkolnym stawiamy na rozwój dzieci w zakresie umiejętności z języka angielskiego. Korzystając z cateringu,  w szkole można zjeść ciepły posiłek. W ubiegłym roku, dziennie wydawanych było ponad 50 obiadów.

Podsumowując moją pracę przez ostatni rok szkolny, pragnę gorąco podziękować wszystkim nauczycielom i innym pracownikom szkoły, uczniom, rodzicom oraz panu Burmistrzowi Dariuszowi Skibie za dotychczasową współpracę i pomoc w realizacji wszystkich przedsięwzięć. Pragnę też podziękować radnym, sołtysom i wszystkim mieszkańcom z sołectw Psary Stara Wieś oraz Psary Kąty za przekazanie środków finansowych na remont ogrodzenia wokół szkoły. Prace te zakończą się jeszcze we wrześniu. Na koniec chcę przypomnieć, że obejmując funkcję dyrektora, w szkole był już realizowany projekt termomodernizacji, dzięki któremu budynek ocieplono a na dachu zainstalowano baterie fotowoltaiczne.

Przed nami jeszcze wiele nowych wyzwań i zadań do realizacji, tych zaplanowanych już i tych jeszcze nieokreślonych na obecną chwilę. Proszę wszystkich o dalszą współpracę tak by szkoła w Psarach dalej się rozwijała a uczniowie chętnie do niej przychodzili.

Dyrektor szkoły Barbara Świetlik

 

Archiwum Państwowe w Kielcach w imieniu organizatorów serdecznie zaprasza na

spotkanie ze źródłem archiwalnym

"Kultura ludowa Bodzentyna w źródle archiwalnym".

11 września 2019 r. (środa); godz. 16:00

w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach przy ul. J. Kusocińskiego 57.

 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS