Burmistrz Miasta i Gminy w Bodzentynie przekazuje informację dla rolników w sprawie zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS. 

Informacja

Effect Glass S. A. zaprasza na spotkanie w dniu 30.05.2018r. o godz. 16.00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie Rynek Górny 11.

plakat ogloszenie

Zakończyły się prace związane z budową długo oczekiwanej drogi gminnej w miejscowości Grabowa. Dotychczas droga nie spełniała swojej funkcji, zmienne warunki atmosferyczne utrudniały ludziom dotarcie do domów a szkolny bus nie miał możliwości przejazdu. Mieszkańcy okolicy od wielu lat domagali się wybudowania nowej drogi.

- Jest to bardzo ważny odcinek, na który czekało wiele osób z miejscowości Grabowa, Święta Katarzyna, Wilków. To piękny trakt zarówno dla samochodów jak i dla rowerzystów. Teren spokojny, mało zurbanizowany. Wydaje mi się, że nowo powstała droga w przyszłości zachęci do budowy domostw. Na tę inwestycję czekali dość długo mieszkańcy, wiele, wiele lat, wydawało się to nie możliwe a jednak zostało zrealizowane – powiedział Burmistrz Dariusz Skiba.

Inwestycja zrealizowana jest w ramach projektu „ Przebudowa dróg gminnych w msc. Bodzentyn ( ul. Błotna i Podgórska), Śniadka Pierwsza, Kamieniec, Orzechówka, Wilków, ul. Łysogórska – Grabowa i Święta Katarzyna (ul. Spacerowa i Świętokrzyska)”. Projekt jest współfinansowana przez Unię Europejską w  ramach Program Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Dofinansowanie 63,63 % koszty kwalifikowalna.

- W imieniu swoim i mieszkańców, składam serdeczne podziękowania Burmistrzowi Dariuszowi Skibie za zaangażowanie w dążeniu do założonych celów, za zrozumienie i przychylność dla potrzeb naszej społeczności –powiedział Grzegorz Sobieraj Sołtys Świętej Katarzyny.

Inwestycja pozytywnie wpłynie na estetykę wsi jak również przyczyni się do poprawy życia mieszkańców a przede wszystkim umożliwi dojazd szkolnemu busowi oraz otworzy tereny pod budowę domów.

W dniu 21.05.2018, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn została podpisana umowa na kwotę brutto 25 625 820 zł, na zadanie polegające na „Rozbudowie i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W obecności Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn - Dariusza Skiby, Zastępcy Burmistrza – Andrzeja Jarosińskiego umowy z przedstawicielem Wykonawcy – VARIA TECH Sp. z o.o., Prezesem Zarządu – Andrzejem Witkowskim podpisali Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp z o.o. --Marek Kitliński oraz Zastępca Prezesa, Pełnomocnik ds. Projektu nr POIS.02.03.00-00-0120/17 - Monika Jamróz.

Dzięki realizacji umowy rozbudowana i gruntownie zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Bodzentynie. Działania prowadzone w ramach ww. umowy pozwolą na przystosowanie obiektu do spełnienia standardów i norm europejskich. Umożliwią przyjęcie zwiększonej ilości ścieków z terenów nowo przyłączanych w ramach realizacji projektu.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach informują o wydarzeniu promującym honorowe krwiodawstwo pn. "Trasa Czerwonej Nitki", które odbędzie się 9 czerwca 2018 r. w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach.