„To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia”.
/Paul Holbach

30 lipca 2016 roku z inicjatywy Rady Sołeckiej odbyło się niecodzienne spotkanie. W związku z Rokiem Sienkiewicza postanowiliśmy przeczytać jego nowelę pt. „Janko Muzykant”.  Dlaczego wybraliśmy „Janko Muzykanta” ?

Odpowiedź jest taka, że  chcieliśmy  porównać problemy wsi teraźniejszej i tej dziewiętnastowiecznej, a także porozmawiać na temat  dzieci „innych” czyli mających talent.

Piękną dekorację przygotowała pani Urszula Sokół, a rekwizyty zebrane były z całej wsi Sieradowice.  Spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej części - piękny, wzruszający i skłaniający do myślenia wiersz o Janku Muzykancie wyrecytowali: Ania Borek i Jakub Jędrzejczyk, najmłodsi uczestnicy spotkania. Następnie czytaliśmy tekst noweli z podziałem na role. Trzeba zaznaczyć, że czytały dzieci, młodzież i dorośli. Kiedy wybrzmiało ostatnie zdanie nowelki, zaległa krótka chwila zadumy. Potem dyskutowaliśmy o losach utalentowanej młodzieży dawniej i dziś, o emigracji „za chlebem” lub po „lepsze życie”. Młodzieży i dzieciom starsze mieszkanki Sieradowic przybliżyły znaczenie słów: parobek, komornica, stójka, karbowy, potrzódka, przednówek itp.

Późnym wieczorem nasza świetlica zamieniła się w XIX wieczną izbę, w której przędło się kądziel, czochrało wełnę, darło pióra, zwijało wełnę z przędzion na kłębki, nawijało lniane nici na motowidło. Jedna z pań pracowicie dziergała na drutach. Sieradowskie gospodynie  przygotowały smalec i świeżo ukiszone ogórki oraz domowe bułeczki z jagodami, które okazały się przysmakiem wieczoru.

Spotkanie to, było pierwszym z cyklu „Czytanie nocą”. Niebawem przygotujemy kolejne. Dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie.

M. Borek

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach informuje, że w związku z zagrożeniem rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium naszego kraju, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Transportu Drogowego oraz Policja otrzymały polecenie wzmożenia działań kontrolnych, dotyczących:.

1) Środków transportu przewożących zwierzęta (zwłaszcza świnie) na drogach publicznych;

2) Kontroli targowisk, pokazów, punktów skupu, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których może dochodzić do nielegalnego obrotu zwierzętami (zwłaszcza świniami);

3) Kontroli podmiotów prowadzących obrót zwierzętami, przewoźników oraz kontrole w gospodarstwach hodowców;

Przypominam, że świnie przemieszczane z gospodarstwa do rzeźni muszą być oznakowane numerem gospodarstwa i zaopatrzone w informację dotyczącą łańcucha pokarmowego, podpisaną przez hodowcę.

Świnie przemieszczane pomiędzy gospodarstwami lub na targi muszą być ponadto zaopatrzone w świadectwa zdrowia wystawiane przez urzędowego lekarza weterynarii.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków wobec tych hodowców mogą być zastosowane sankcje karne, zgodnie z art. 77 lub 85 ustawy z dnia 11 marca 2004r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz.U. z 2014r poz.1539 t.j.).

Ponadto zwierzęta, których pochodzenia i statusu epizootycznego nie da się ustalić w sposób urzędowy, muszą zostać zabite i poddane utylizacji z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej.

Proszę również o przeciwdziałanie nielegalnej sprzedaży prosiąt lub świń, a także przekazywanie informacji Inspekcji Weterynaryjnej lub Policji, gdyby takie przypadki były Państwu znane.

                                                      Z poważaniem
Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Kielcach
lek. wet. Wiesław Wyszkowski

Afrykański Pomór Świń - podstawowe fakty i informacje

Afrykański Pomór Świń - realne zagrożenie

Zasady bioasekuracji dla gospodarstw (ferm) utrzymujących trzodę chlewną

 

Proponowany porządek obrad

Miejsko – Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie zaprasza do udziału w konkursie organizowanym przez „Echo Dnia” na Najlepszy Agrobiznes Województwa Świętokrzyskiego w roku 2016, w którym zaprezentowana i nagrodzona będzie przedsiębiorczość mieszkańców wsi województwa świętokrzyskiego w kategoriach Gospodarstwo Agroturystyczne i Produkcja.
Nagrodami głównymi w tym konkursie są kampanie promocyjne i powierzchnie reklamowe o łącznej wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych, które będzie można wykorzystać w „Echu Dnia” oraz na portalu strefaagro.echodnia.eu.


Serdecznie Zapraszamy kandydatów do udziału w Konkursie.

Karty zgłoszenia prosimy wysyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 05.09.2016 r.

Linki do karty zgłoszeniowej oraz opisu konkursu znajduje się poniżej:

http://www.strefaagro.echodnia.eu/artykul/agrobiznes-2016-pokazmy-agroturystyke-i-dzialalnosc-produkcyjna-rolnikow-zglos-kandydata

W bieżącym roku obchodziliśmy 96. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Dla jej upamiętnienia, nawiązując do tradycji obchodów w II Rzeczypospolitej, od 1992 r. dzień 15 sierpnia jest Świętem Wojska Polskiego.

Bitwę Warszawską uznaje się za 18. najważniejszą bitwę w dziejach świata. Ocaliła ona Polskę i Europę przed bolszewickim najazdem, zatrzymała Armię Czerwoną w marszu na zachód.

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest w dniu religijnego Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W kościołach Polski odbywały się nabożeństwa, podczas których wymiar religijny łączył się z przekazem patriotycznym. Modlono się za Polskę, Kościół, za żołnierzy poległych na polu walki i za tych, którzy obecnie stoją na straży polskiej niepodległości.

W kościele parafialnym w Bodzentynie podniosłe nabożeństwo odprawił ks. Tadeusz Łakomiec. Ks. dr Leszek Sikorski wygłosił kazanie, mówiące o roli Święta Matki Boskiej Zielnej w polskiej kulturze religijnej. Nabożeństwo zakończyło się odśpiewaniem Roty Marii Konopnickiej.

W imieniu władz i mieszkańców Miasta i Gminy Bodzentyn złożono kwiaty i zapalono znicze na płycie Nieznanego Żołnierza przy ul. Kieleckiej w Bodzentynie oraz przy tablicy upamiętniającej postać Józefa Piłsudskiego i jego pobyt w mieście w 1914 r.

W tych znaczących w krajobrazie kulturowym miejscach zebrali się: Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, radni Teresa Bzymek i Wojciech Kózka, Urszula Oettingen Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury Miasta i Gminy Bodzentyn, Witold Comber, Józef Bąkowski, Mirosław Oettingen.

Ten ważny dzień w polskim kalendarzu historycznym to czas, w którym przypominamy zasługi żołnierzy w obronie Ojczyzny, wskazujemy młodym pokoleniom na wartości i idee kształtujące patriotyzm i polską świadomość historyczną.

Urszula Oettingen

Fot. Mirosław Oettingen, Urszula Oettingen.

Gmina Bodzentyn podpisała umowę o dofinansowanie "Przygotowania Programu Rewitalizacji Gminy Bodzentyn na lata 2016-2023".

fundusze euro

Gmina Bodzentyn podpisała umowę o dofinansowanie "Przygotowania Programu Rewitalizacji Gminy Bodzentyn na lata 2016-2023". Wniosek o przyznanie dotacji został złożony w kwietniu br. w odpowiedzi na konkurs zorganizowany przez Województwo Świętokrzyskie oraz Ministerstwo Rozwoju (więcej na: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/rewitalizacja/item/567-ogloszenie-listy-projektow-ktore-uzyskaly-dofinansowanie-w-ramach-konkursu-dotacji-na-opracowanie-lub-aktualizacje-programow-rewitalizacji). Konkurs zakładał pomoc w przygotowaniu bądź aktualizacji programów rewitalizacji, które stanowią podstawę przy ubieganiu się o środki unijne w nowej perspektywie 2014-2020. Na podstawie zawartej umowy Gmina uzyska dofinasowanie w wysokości 32.922,00 zł tj. 90% kosztów kwalifikowanych założonych w projekcie. Do kosztów tych należą m.in. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Bodzentyn na lata 2016-2023”, które przygotowuje wybrana w wyniku przeprowadzonego postepowania firma GraczkowskiDotacje Sp. z o.o., czy też wyjazd studyjny do Nowego Wiśnicza i Starego Sącza. Wyjazd, planowany na najbliższą sobotę 20 sierpnia, będzie okazją do poznania dobrych praktyk i przykładów działań rewitalizacyjnych w gminach o podobnym potencjale i walorach. Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Więcej informacji na temat działań rewitalizacyjnych w naszej gminie można znaleźć w zakładce "Rewitalizacja Gminy Bodzentyn 2016-2023".

J. Gawlik

W dniach od 1 do 15 września 2016r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

- uczniom szkól publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich , nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych

- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

 - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki - uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych - do ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 - słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 514,00 zł. netto. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Bodzentyn.

Stypendium nie przysługuje:

- uczniom klas zerowych

- uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie gminy Bodzentyn

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na wniosek:

- rodziców (prawnych opiekunów),

- pełnoletniego ucznia,

- dyrektora szkoły lub kolegium.

Terminy przyjmowania wniosków:

- od 1 do 15września 2016r. – dotyczy składania wniosków uczniów,

- od 1 do 15 października 2016r. - dotyczy składania wniosków dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników socjalnych.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto wszystkich członków rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony).

Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego będą dostępne w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkól i Przedszkoli w Bodzentynie.

Szczegółowych informacji udziela Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Bodzentynie tel. 41 31 15 799.

Świadczenie wychowawcze „500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy udzielaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Do wniosku należy załączyć odpowiednio zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj:

1) z tytułu wynagrodzenia za pracę (netto)

2) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),

3)oświadczenia o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,

4) zaświadczenie lub oświadczenia albo decyzja z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny , zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny itp.)

5) zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych,

6) odcinek renty/emerytury,

7) dochody z gospodarstwa rolnego – dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o liczbie

ha przeliczeniowych (dochód miesięczny z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 288,00 zł.).

8) dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej:

- działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie

o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalności w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy,

- działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie,

9) zaświadczenia ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej).

Prosimy o składanie kompletnej dokumentacji.

W załączeniu:

wniosek o przyznanie stypendium

druki oświadczeń

lp. Sołectwo Data Godzina Miejsce
1 WOLA SZCZYGIEŁKOWA 19.08. (Pt.) 19.00 Szkoła
2 SIERADOWICE 25.08. (Czw.) 18.00 Świetlica
3 ŚNIADKA 25.08.(Czw.) 20.00 Szkoła
4 PODGÓRZE 26.08. (Pt.) 19.00 Mieszk. sołtysa
5 CELINY 26.08. (Pt.) 17.00 Mieszk. sołtysa
6 PSARY ST.WIEŚ 29.08. (Pon.) 18.00 Szkoła
7 PSARY KĄTY 29.08. (Pon.) 20.00 Szkoła
8 PSARY PODŁAZY 16.09. (Pt.) 19.00. Szkoła
9 HUCISKO 02.09. (Pt.) 19.00. Mieszk. sołtysa
10 WZDÓŁ RZĄDOWY 07.09. (Śr.) 18.00 Klub Rolnika
11 WIĄCKA 07.09.(Śr.) 20.00 Świetlica
12 ŚCIEGNIA 08.09. (Czw.) 18.00 Mieszk. sołtysa
13 KAMIENIEC 08.09. (Czw.) 20.00 Mieszk. sołtysa
14 ORZECHÓWKA 09.09. (Pt.) 18.00 Mieszk. sołtysa
15 WZDÓŁ PARCELE 09.09. (Pt.) 20.00 Klub Rolnika
16 PODMIELOWIEC 14.09. (Śr.) 18.00 Mieszk. sołtysa
17 SIEKIERNO 15.09. (Czw.) 17.00 Świetlica
18 LEŚNA 15.09. (Czw.) 19.00 Szkoła
19 WILKÓW 23.09. (Pt.) 19.00 Świetlica
20 ŚW. KATARZYNA 12.09. (Pn.) 19.00 Szkoła
21 WZDÓŁ KOLONIA 22.09. (Czw.) 19.00 Szkoła
22 DĄBROWA DOLNA 28.09. (Śr.) 17.00 Mieszk. sołtysa
23 DĄBROWA GÓRNA 28.09.(Śr.) 19.00 Mieszkanie P. Alicji Borowiec (pos. nr 46)
24 MIASTO BODZENTYN  do ustalenia
  MGCKiT

W związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego dotyczącym wygaszenia mojego mandatu, pragnę wyjaśnić Państwu kulisy tej decyzji, gdyż wokół tej sprawy narosło wiele kłamstw, nieścisłości i plotek.

List do mieszkancow2 A5 internet 1

List do mieszkancow2 A5 internet 2

Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Edukacji "Nasza Szkoła" serdecznie zapraszają na Dożynki Gminne - 30-lecie parafii w Psarach pw. Matki Bożej Pięknej Miłości, Festyn Rodzinny w Psarach-Starej Wsi - 21 sierpnia 2016 r.

Ponad 550 artystów ludowych wystąpiło na chmielnickiej scenie podczas XVII Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów. Zwyczajowo już przed rozpoczęciem części konkursowej na scenie wystąpili laureaci zeszłorocznego przeglądu.

Występy wszystkich artystów oceniało jury w składzie: Aleksandra Imosa z Muzeum Wsi Kieleckiej, Wioletta Krzyżanowska ze Starostwa Powiatowego w Kielcach i Grzegorz Michta, dyrektor Szkoły Muzycznej w Jędrzejowie.

Naszą Gminę reprezentowały Stowarzyszenia „Dąbrowa”, „Wzdolskie Kołowrotki”, „Wolanie spod Łysicy”, Zespół Pieśni i Tańca „Leśnianie” oraz „Furmani”. Dodatkowo wśród kategorii solistów wystąpili: Wiktoria Michta, Lucyna Lipczyńska, Marta Stojecka i Szczepan Królikowski.

Przegląd rozpoczęła 15-sto letnia Wiktoria Michta, prezentując jurorom dwa utwory: „Tobie śpiewam chatko moja” oraz „Jest drozyna, jest”. Kolejne zespoły, soliści mieli do dyspozycji 10 min, aby przekonać oceniających, że ich występ jest tym najlepszym.

Komisja konkursowa miała bardzo trudny orzech do zgryzienia, bowiem artyści prezentujący się na scenie dali z siebie wszystko. Grzegorz Michta podkreślał: - Nieważne są miejsca, ale to, że tutaj jesteście. Każdy może czuć się nagrodzony.

Jury przyznało również wyróżnienia naszym artystom. W kategorii Zespół Pieśni i Tańca wyróżnienie otrzymali: „Furmani” i „Leśnianie”, a w kategorii Soliści - wyróżnienie otrzymał Szczepan Królikowski.

Podczas Przeglądu odbyła się także ceremonia wręczania Dorocznych Nagród Starosty Kieleckiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznych, Upowszechniania i Ochrony Kultury. Nagrody te przyznawane są już od 14 lat!

Do tytułu najlepszego twórcy artystycznego zgłoszono trzynastu wykonawców w dwóch kategoriach: twórca dzieła lub wydarzenia oraz zespół artystyczny z powiatu kieleckiego. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Lucyna Lipczyńska, kierowniczka „Świętokrzyskich Jodeł”,  za wkład w rozwój amatorskiego ruchu artystycznego i inspirowanie działań na rzecz promocji kultury ludowej powiatu kieleckiego.

- Jestem bardzo wzruszona i bardzo dziękuję starostwu za docenienie mojej działalności. Wyróżnienie na pewno będzie mnie mobilizowało do dalszej pracy w dziedzinie kultury. Całe serce oddaje zespołowi i śpiewaniu – dziękowała Lucyna Lipczyńska.

Specjalnym wyróżnieniem za twórczość, bogaty wkład w rozwój amatorskiego ruchu artystycznego i inspirowanie działań na rzecz promocji, kultury ludowej powiatu oraz swoją długoletnią działalność kulturalną Starostwo Powiatowe obdarowało Zespół Pieśni i Tańca Leśnianie.

- Dla nas to wielki sukces, wyróżnienie i ogromne przeżycie – mówiła Krystyna Kuropatwa. – Ta nagroda to 25 lat pracy społecznej. Jesteśmy bardzo wzruszeni – komentowały Panie z Zespołu.

Wszystkim reprezentantom naszej gminy składamy gorące podziękowania za udział w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych i Solistów.

/Fot. MGCKiT

Jestem żołnierzem. Kocham żołnierkę i byłem tym, któremu los pozwolił w wielkiej wojnie światowej, gdy wielkie, olbrzymie państwa rzuciły na kartę miliony ludzi, miliardy pieniędzy, cały przepych nowoczesnej techniki, któremu los dał szczęście, żem nie miał w imieniu Polski zginąć w tym tłumie, żem wzniósł ubogi, maleńki domek żołnierza polskiego i nad nim postawił i wywiesił sztandar polski

Józef Piłsudski

 

 

W dniu 15 sierpnia obchodzimy święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 r., podczas wojny polsko-bolszewickiej. W ten sposób dajemy wyraz pamięci o dziejowym wydarzeniu zwanym też „Cudem nad Wisłą”. To również święto wszystkich obrońców Ojczyzny, którzy od wieków walczyli o jej niepodległość.

Dzień ten to święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Obchody tych dwóch świąt: religijnego i państwowego łączą obronę narodu, jego bytu społecznego z wartościami sakralnymi. Uzewnętrzniają się w słowach: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Pamiętajmy o bohaterach, którzy spoczęli na polskiej ziemi, zapalmy znicze, odmówmy modlitwę przy mogiłach uczestników walk narodowowyzwoleńczych, legionistów, żołnierzy Wojska Polskiego poległych w latach II wojny światowej, Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych.

W dniach 6-12 sierpnia drogą strzelców Józefa Piłsudskiego z Krakowa do Kielc podążają uczestnicy  50. Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, upamiętniając czyn legionowy w latach I wojny światowej, który rozpoczął się na ziemi kieleckiej w sierpniu 1914 r.

Zatrzymajmy się przy mogile Antoniego Pałysiewicza poległego w 1919 r. na wileńskim froncie i jednocześnie  Grobie Nieznanego Żołnierza przy ul. Kieleckiej w Bodzentynie. Wspomnijmy postać Józefa Piłsudskiego, od 1935 r. Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn, który 30 i 31 października 1914 r. przebywał w naszym mieście ze swoim 1.Pułkiem Piechoty Legionów Polskich.

Niech dzień ten będzie czasem refleksji o roli armii w zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności granic Państwa Polskiego.

 

 

                                                                                             Dariusz Skiba

                                                                           Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

                                                                             

                                                     

                                                                           Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen

                                                                                         Przewodnicząca

                                                                Społecznej Rady Kultury Miasta i Gminy Bodzentyn

 

 

         

Bodzentyn Rynek Górny, 27.08.2016r. - biegi terenowo-górskie, 2 dystanse: "dyszka", półmaraton, 28.07.2016 - Świętokrzyska Liga Rowegowa, 3 dystanse: Family, Fan, Master.

PLAKAT BODZENTYN CROSS 2016  PLAKAT BODZENTYN MTB 2016

W minioną sobotę artyści ludowi z gminy Bodzentyn zaprezentowali się na X Folkloriadzie Jurajskiej zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Poraju.

Na scenie pojawiły się Zespół Śpiewaczy "Świętokrzyskie Jodły”, Stowarzyszenie "Dąbrowa” oraz Zespół Obrzędowy "Wzdolskie Kołowrotki”.  Wszystkie zespoły nagrodzono gromkimi brawami, natomiast "Wzdolskie Kołowrotki" zajęły I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w kategorii Zespoły Obrzędowe za "Kusoki w karcmie".

W Poraju  można było podziwiać rękodzieło artystyczne i zakupić pamiątki od wystawców, którzy wzięli udział w Targach Sztuki Ludowej. Gminę Bodzentyn reprezentowały "Alebabki".

/MGCKiT

Zapraszamy na artykuł Echo Dnia: 

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/kultura/inne-wydarzenia/a/sukces-wzdolskich-kolowrotkow-z-gminy-bodzentyn-na-ogolnopolskim-konkursie,10501245/

fot. /MGCKiT

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

"Moja Gmina w obiektywie"

Celem konkursu jest ukazanie Gminy Bodzentyn przez pryzmat mieszkańców, zmian urbanistycznych i architektury. ­

Czekamy na fotografie miejsc, obok których nie można przejść obojętnie. Drodzy uczestnicy, chwyćcie zatem aparaty w ręce, rozejrzyjcie się wokół i zatrzymajcie na fotografiach to, co waszym zdaniem najpiękniejsze i warte pokazania w naszej gminie.

Termin nadsyłania prac konkursowych do dnia 30 września 2016 r.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS