W wtorek 27 marca w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach z udziałem Wojewody Agaty Wojtyszek, Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn podpisał umowę o dofinansowanie na sprzęt ratujący ludzkie życie, a z którego każdego dnia korzystają Strażacy Ochotnicy. Umowa podpisana została w Ramach Funduszu Sprawiedliwości.

Dzięki dofinansowaniu Burmistrz przeznaczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bodzentyn na nowy sprzęt aż 76 824,00 zł. Zostanie zakupione nowoczesne wyposażenie, za pomocą którego strażacy skutecznie udzielą niezbędnej pomocy ofiarom. Nowe wyposażenie to m.in.: defibrylator, torba medyczna, torba ratownicza, aparaty powietrzne ODO (aparat przeznaczony do izolowania dróg oddechowych oraz ewakuacji osób z terenów zanieczyszczonych np. gazem, pyłem, parą), narzędzia typu Halligan (uniwersalne narzędzie ratownicze jedno z podstawowych narzędzi ratowniczych w każdej jednostce straży służące do tworzenia wejść ratowniczych i otworów wentylacyjnych) a także zestaw narzędzi hydraulicznych.

Posiadanie przez jednostki profesjonalnego sprzętu może znacząco podnieść jakość niesionej pomocy w sytuacji ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

Autor: Barbara Rubinkiewicz

Aż 27 organizacji pozarządowych w 2018 r. złożyło oferty w trybie konkursowym na realizację zadań w ramach Pożytku Publicznego. To więcej niż w ubiegłym 2017 r. Pieniądze przez klubu, stowarzyszenia, czy fundacje przeznaczane są przede wszystkim na rozwój oferty sportowej i kulturalnej w Gminie Bodzentyn.

Uległ zmianie termin zebrania wiejskiego w sołectwie Wola Szczygiełkowa. Spotkanie odbędzie się  w dniu 5 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej. Za utrudnienia przepraszamy.

Matematyczne igraszki, pod takim hasłem odbył się w poniedziałek, 26 marca pierwszy gminny konkurs matematyczny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie. W zmaganiach z liczbami wzięło udział szesnaścioro uczniów z terenu całej Gminy Bodzentyn.

O tytuł najlepszego i najmłodszego matematyka w Gminie walczyli uczniowie z klas trzecich ze szkół podstawowych w Bodzentynie, Świętej Katarzynie, Leśnej, Śniadce oraz we Wzdole Starej Wsi. Według Bożeny Pożogi, dyrektora ZSP w Bodzentynie: - celem konkursu jest przede wszystkim rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród najmłodszych. Ponadto wszyscy jesteśmy zaskoczeni bardzo wysokimi zdolnościami liczenia wśród uczniów. Konkurs przebiegał bardzo sprawnie, uczniowie znakomicie poradzili sobie nawet z najtrudniejszymi zadaniami przygotowanymi przez nauczycieli.

Taki konkurs grono pedagogiczne z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie przygotowało po raz pierwszy. Jednak to wydarzenie z pewnością odbywać będzie się cyklicznie.

Podczas wręczania nagród obecny był Burmistrz Dariusz Skiba, który serdecznie podziękował wszystkim uczniom za zaangażowanie i udział w konkursie: - matematyka jest królową nauk, bez niej wszystkie inne pozostałe dziedziny nauki takie jak: biologia, chemia, czy fizyka po prostu by nie istniały. Warto więc rozwijać i pielęgnować swoje matematyczne zdolności.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy pamiątkowe. Najlepiej z zadaniami poradzili sobie:

I miejsce – Wojciech Kózka, Bodzentyn

II miejsce – Maja Michta, Leśna oraz Ula Latała, Bodzentyn

III miejsce – Kornelia Raczyńska, Św. Katarzyna oraz Wiktoria Zaczkowska, Wzdół

Matematyczni Mistrzowie z rąk Burmistrza Dariusza Skiby otrzymali nagrody w postaci gier, które z pewnością pomogą uczniom matematykę poznawać coraz bardziej.

W niedzielę, 25 marca w budynku OSP w Sieradowicach odbyło się szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W spotkaniu uczestniczyły dzieci, które miały możliwość poznać pracę Strażaków ochotników niemalże od „podszewki”.

W związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości zachęcamy do upamiętnienia tego faktu poprzez posadzenie dębu pamięci. W Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn od 9 kwietnia będzie można otrzymać sadzonkę drzewka, jednocześnie określając jaką postać zasłużoną w walce o niepodległość będzie upamiętniać. Mogą to być postaci ogólnie znane, ale też ważne w dla historii regionu i lokalnej społeczności. Zostaną one również uwiecznione w specjalnie przygotowanej księdze pamiątkowej.

I Otwarty Turniej Gór Świętokrzyskich Młodziczek i Młodzików oraz Dzieci w zapasach w stylu wolnym odbył się 24 marca 2018r. w Bodzentynie.

Proponowany porządek obrad

 

Bezpłatne szkolenia informatyczne dla dorosłych organizowane przez Chorągiew Kielecką ZHP! Zapisz się już dziś na www.latajaca.pl.

Liderami Cyfrowymi w ramach Latającej Akademii Edukacji Cyfrowej w Gminie Bodzentyn zostali Pan Wojciech Furmanek oraz Pan Michał Furmańczyk. Kontakt z liderami w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz pomocy w zapisie na szkolenia pod numerami telefonów:

698 614 238 - Wojciech Furmanek

884 052 260 - Michał Furmańczyk

 

latajaca

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. będziecie mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom.

Gmina Bodzentyn działając zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr RPSW.08.03.02-IZ.00-26-177/18 w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.

Treść otwartego naboru Partnerów

Wzór oferty

Prosimy również o zapoznanie się z dokumentacją konkursu RPSW.08.03.02-IZ.00-26-177/18 zamieszczoną na stronie Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1989-ogloszenie-konkursu-numer-rpsw-08-03-02-iz-00-26-177-18-w-ramach-poddzialania8-3-2-wsparcie-ksztalcenia-podstawowego-w-zakresie-kompetencji-kluczowych

 

Serdecznie zapraszamy na

I Otwarty Turniej Gór Świętokrzyskich Młodziczek i Młodzików oraz Dzieci

w zapasach w stylu wolnym