Zapraszamy na III Dyktando Gwarowe 23 lutego 2019 r. godz. 10.00 Świetlica Wiejska w Wilkowie

Zapisy do 22 lutego 2019 r.  do godziny 12:00 pod nr tel. 693 690 333

III Dyktando Gwarowe Nowe 1

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zawiadamia, że uległa zmianie data zebrania wiejskiego Sołectwa Wilków, którego tematem będzie wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w dniu 24 lutego 2019 r. (niedziela) o godzinie 15.30 (I termin), 16.00 (II termin) w świetlicy wiejskiej w Wilkowie

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Komunikat

Formularz uwag

Załącznik 1 - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Zapraszamy na III Dyktando Gwarowe 23 lutego 2019 r. godz. 10.00 Świetlica Wiejska w Wilkowie

Zapisy do 10 lutego 2019 r. pod nr tel. 693 690 333

III Dyktando Gwarowe 1

Rozpoczęto prace przygotowawcze które są pierwszym etapem realizacji inwestycji budowy ścieżki rowerowej o długości 3,67 km prowadzącej przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 od Krajna przez Św. Katarzynę w kierunku Bodzentyna do Podgórza.

W ramach realizacji umowy wykonawca P.B.U MARBURK dokona wytyczenia ścieżki rowerowej oraz wycinki drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni i odwozem drewna poza teren budowy.

Inwestycja ta jest realizowana w ramach projektu „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, który zostanie dofinansowany w ramach działania 4.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”. Przyznana kwota dofinasowania to 2 654 708,95 zł.

W dniu 29 stycznia 2019 r.  w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn zostały podpisane dwie umowy  w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na:

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BODZENTYN ogłasza: Otwarty konkurs ofert na wspieranie/powierzenie zadań publicznych w roku 2019 związanych z realizacją zadań samorządu gminnego realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2018.450 ze zm.).

 

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie i Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

oraz KRUS w Kielcach

ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ROLNIKÓW NA SZKOLENIE

 KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

05.02.2019 r.

o GODZ. 1000

w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie

TEMATYKA SZKOLENIA:

 

1. „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”,

„Restrukturyzacja małych gospodarstw” -  mgr inż. Marta Gil-Barańska                                                                                     

2.  „Zasady przechowywania nawozów naturalnych w aspekcie wymagań Ustawy Prawo Wodne” – mgr Jolanta Lachowska

 

Temat szkolenia prowadzonego przez OR KRUS w Kielcach to „Wypadek to nie przypadek – zasady BHP w gospodarstwie rolnym”

 

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci w przebraniu karnawałowym i nie tylko na Bal Karnawałowy.

 

0000000000001 23 3119 w780

Zapraszamy mieszkańców gminy Bodzentyn na bezpłatny KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Wszelkie informacje dotyczące szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu: 510 748 100

plakat kielce

E-akta „ Program Płatnik” – nie czekaj pobierz nową wersję.

Przedsiębiorco! Do Twojej dyspozycji udostępniliśmy już nową wersję programu Płatnik (wersja 10.02.002). Z tej wersji programu wszyscy użytkownicy powinni zacząć korzystać 26 stycznia 2019 r. Zachęcamy już teraz do zapoznania się ze zmianami w Płatniku i pobrania nowej wersji programu. Płatnik został uaktualniony w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG).

Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z przepisami - w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją - (Dz.U. z 2018 r. poz. 357) dla wszystkich nowo zatrudnianych osób akta pracownicze za pracownika zatrudnionego na umowę o pracę lub zlecenie będą przechowywane przez 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub zakończyła się umowa zlecenia.

Program Płatnik w wersji 10.02.02 umożliwia obsługę nowych i zmienionych formularzy ubezpieczeniowych takich jak: ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS ZWUA, ZUS RPA czy ZUS DRA cz.II i ZUS RCA cz.II. Inną nowością w programie jest prezentacja w kartotece płatnika informacji o złożonym lub odwołanym ZUS OSW i złożonym ZUS RIA czy też informacji o najniższej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej.

Najważniejsze zmiany w programie związane są z projektem e-akta – elektronizacją akt pracowniczych. Najnowsza wersja programu jest do pobrania ze strony zus.pl.

Jeśli przedsiębiorca lub jego biuro rachunkowe, korzysta z programu kadrowo-płacowego, który nie rejestruje danych wymaganych przepisami o e-aktach, powinni jak najszybciej zaktualizować oprogramowanie.

Zachęcamy także Państwa do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, w których krok po kroku pokazaliśmy m. in. jak wypełniać nowe dokumenty.

Filmiki są dostępne na stronie zus.pl i kanale ZUS na YouTube.

Projekcja filmu „The Liberation of Auschwitz” – Kielce, ul. Warszawska 5, 30 stycznia 2018 r., godz. 17.00

Wyzwolenie obozu koncentracyjnego Auschwitz będzie tematem kolejnego spotkania w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach, 30 stycznia 2019 r.

 Film dokumentalny w reż. I. von zur Muhlena zawiera pełną wersję materiałów nakręconych po wyzwoleniu KL Auschwitz 27 stycznia 1945 r. Ujęcia przedstawiają m.in. tereny obozu bezpośrednio po wkroczeniu żołnierzy 1. Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej, wyzwolonych więźniów, ciała ofiar, a także Sowietów zbierających dowody niemieckich zbrodni.  Fragmenty filmu zostały wykorzystane jako materiał dowodowy w czasie procesów norymberskich skierowanych przeciwko zbrodniarzom wojennym. Zdjęcia dokumentalne przeplatane są wywiadem z Aleksandrem Woroncowem, sowieckim kamerzystą towarzyszącym żołnierzom Armii Czerwonej i autorem większości ujęć. Całości towarzyszy komentarz opisujący m.in. proces selekcji i zagłady, eksperymenty medyczne i codzienne życie więźniów w obozie koncentracyjnym Auschwitz.

Projekcja filmu dokumentalnego „The Liberation of Auschwitz” będzie kolejnym spotkaniem w stałym cyklu „Seans historyczny” w którym prezentujemy filmy fabularne, dokumentalne oraz reportaże z towarzyszącym im komentarzem historyka. 

seans historyczny

Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna od 2011 r. uczestniczą w corocznych uroczystościach poświęconym kolejnym rocznicom wybuchu Powstania Styczniowego.

Proponowany porządek obrad

 

W niedzielę, 20 stycznia pomiędzy 13:00 a 20:00, mieszkańcy Bodzentyna w sumie oddali 445 głosów, w tym 3 głosy były nie ważne. To już trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego miasta Bodzentyn. Środki w wysokości 80 143, 93 złotych zostaną przeznaczone na realizację zwycięskiego projektu.

Poniżej prezentujemy dokładne wyniki.

 

 

 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS