Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu „Rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Serdecznie zapraszamy Panie w wieku 25 – 59 na bezpłatne badania cytologiczne realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii, które odbywać się będą na Rynku Górnym w Bodzentynie w mobilnym gabinecie, 15 listopada 2018 r. w godzinach 12:00 – 18:00.

Dnia 24.10.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” w Starej Wsi odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas I. Dzieci wraz z opiekunkami przygotowały program artystyczny, w którym zaprezentowały swoje umiejętności i zdolności artystyczne dla zgromadzonych gości: pana  dyrektora Romana Pytla, pana Burmistrza Dariusza  Skiby, nauczycieli, uczniów  klas starszych oraz rodziców.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h z zachodu w nocy skręcający na połnocno-zachodni, od godz. 17:00 dnia 23.10.2018 do godz. 18:00 dnia 24.10.2018.

 

SKW 2604 SW 20181023062924 1

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza przedsiębiorców do udziału w PAIH EXPO 2018 – Pierwszym Forum Wsparcia Polskiego Biznesu Za Granicą, które odbędzie się na PGE Narodowy w Warszawie, 25 października 2018 r.

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Bodzentyn, poniżej prezentujemy wyniki wyborów samorządowych na burmistrza i do Rady Miejskiej w Bodzentynie.

W związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

hpai

hapi 2

W dniu 4 października br. sąd konkursowy dokonał oceny 2 prac, które wpłynęły na konkurs dotyczący opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania i odmulenia 4 stawów biskupich, budowy amfiteatru/muszli koncertowej oraz utworzenia ścieżki edukacyjnej.

Działania te realizowane są w ramach projektu „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II”. Przedmiotem konkursu objęty był teren zlokalizowany między zabudowaniami Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego a rzeką Psarką, tuż u podnóża wzgórza zamkowego, zaś budowa amfiteatru planowana jest w obniżeniu terenu na działce, gdzie znajduje się gimnazjum.

Sąd konkursowy, w skład którego wchodzili m.in. przedstawiciele Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Świętokrzyskiego Parku Narodowego wybrali do realizacji pracę złożoną przez firmę z Bilczy. Praca ta podkreśla oraz eksponuje walory przyrodnicze terenu, kształtując projektowane elementy tak, by jak najlepiej wpisały się w zastany krajobraz przyrodniczo-kulturowy oraz umożliwiły dokładną jego obserwację.

Ścieżka zaczyna się tuż przy kładce między ulicą Suchedniowską i Kielecką. Przy wejściu na ścieżkę oraz na trasie utworzono niewielkie placyki na których usytuowano miejsca odpoczynku – ławki oraz stojaki na rowery. Ścieżka prowadzona jest ponad poziomem terenu i dostępna jest jedynie z dwóch wejść: od strony kładki oraz od strony drogi przy amfiteatrze. Ukształtowanie ścieżki oraz przyjęte rozwiązania uniemożliwią opuszczenie ścieżki w miejscach innych niż projektowane wejścia.

Amfiteatr zlokalizowano w naturalnym zagłębieniu terenu, co umożliwiło zlokalizowanie trybun z wykorzystaniem spadku terenu. Trybuny skierowane są w stronę ruin zamku, na osi widokowej. Pod sceną znajdują się pomieszczenia techniczne, garderoby oraz łazienka.

Plansze konkursowe można zobaczyć na wystawie w UMiG w Bodzentynie. Prezentujemy je również poniżej. Kolejnym etapem będzie podpisanie z firmą, która wygrała konkurs architektoniczny umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem wniosków i zaleceń Zamawiającego. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2020-21.

                                                                                                                                                                                                     J. Gawlik

 

Miejsce I

PLANSZA 1 1  PLANSZA 2 1

PLANSZA 3 1    PLANSZA 4 1

 

Miejsce II

B1 1 1    B1 2 1

 

B1 3 1  B1 4

Kampania "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej"

Więcej informacji: http://mon.gov.pl/zostan-zolnierzem 

 Na 62 sesjach, w tym 15 wyjazdowych oraz 4 uroczystych radni podjęli 486 uchwał, zgłosili około 870 interpelacji. Najkrótsza sesja trwała 45 min, najdłuższa ponad pięć godzin. W gminie Bodzentyn podsumowano pracę Rady Miejskiej przez minione 4 lata. Przedostatnie spotkanie radnych w tej kadencji było też okazją do przyznania medali i podziękowań.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, na podstawie Uchwały Nr IV/11/2010 Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu „Rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach współpracy międzynarodowej na poziomie Unii Europejskiej koordynuje udział Polski w Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN), dzięki czemu państwa członkowskie mogą wymieniać między sobą informacje i doświadczenia dotyczące zapobiegania przestępczości. Sieć zapewnia także dostęp do dobrych praktyk i rozwiązań legislacyjnych, w tym do projektów profilaktycznych prowadzonych w innych państwach członkowskich. Projekty, które państwa członkowskie zgłaszają do Programu Prac EUCPN, zamieszczane są na stronie internetowej Sieci oraz w Newsletterach UE. Ponadto Sekretariat EUCPN promuje konkretne projekty w mediach społecznościowych (głównie na Twitterze). Jest to niewątpliwie ogromna szansa na promocję swoich projektów na szczeblu międzynarodowym. W załączeniu przesyłam Państwu do zapoznania się - Work Program na rok 2018.

W związku z powyższym jeśli realizują/koordynują Państwo ciekawe projekty profilaktyczne, z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, które będą realizowane bądź kontynuowane w roku 2019, zachęcam do współpracy.

Projekt należy opisać na załączonym formularzu w języku angielskim.

 

Proszę o przesyłanie formularzy do dnia 19.10.2018 r. na adres:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

aleja IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

 

Wybrane projekty zostaną przekazane jako polskie propozycje do promowania w ramach Programu Prac EUCPN na 2019 r.

Formularz EN

Formularz PL

Program

Zapraszamy mieszkańców gminy Bodzentyn dnia 30.10. 2018 r. godzina 10.00 ( Sala Konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn) na konferencję pt. „ Bezpieczna Gmina ”.

 

BEZPIECZNA GMINA Bodzentyn

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ! Formularz zgłoszeniowy dostepny pod adresem: https://bit.ly/2DQJnUG

 

Program:

W  ubiegły piątek w Szkole podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których pierwszoklasiści oficjalnie wstąpili w poczet uczniów szkoły.

Ten wyjątkowy dzień przebiegający w podniosłej atmosferze został połączony z przekazaniem przez Pana Adama Żebrowskiego – Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Pana Piotra Żołądka – członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na ręce Pana Dariusza Skiby – Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn umowy na realizację działań poświęconych doposażeniu oraz wsparciu uczniów i nauczycieli pięciu szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

Dyrektorzy tych szkół oraz Burmistrz złożyli podziękowania przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego za wieloletnią pomoc w realizacji dofinansowanych projektów. 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS