15 kwietnia 2016 roku w szkole w Leśnej Starej Wsi odbyła się debata dotycząca funkcjonowania targu ze zwierzętami w Bodzentynie.

W trosce o dobro zwierząt oraz udoskonalenie pracy targu Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn – Dariusz Skiba zorganizował debatę, w której wzięli udział zaproszeni goście: Powiatowy Lekarz Weterynarii – Wiesław Wyszkowski, Komendant Komisariatu Policji w Bodzentynie – Zbigniew Skrzypczyk, Radni Rady Miejskiej, pracownicy obsługi targu, rolnicy, handlarze i zainteresowani mieszkańcy.

Z zaproszenia skorzystały również fundacje zajmujące się ochroną zwierząt: Animal Welfare Foundation, Viva, Przystań Ocalenie, które podkreślały jak ważne jest przestrzeganie przepisów prawa oraz odpowiednie traktowanie zwierząt.

Głos w dyskusji zabrał również Powiatowy Lekarz Weterynarii, który zwrócił uwagę, że targ w Bodzentynie dużo lepiej funkcjonuje, a zmiany zmierzają w dobrym kierunku.

/EŚ

Dnia 15 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie odbył się I Piknik Strzelecki.

Gośćmi tego wydarzenia byli m.in.: wicestarosta kielecki pan Zenon Janus, członek Zarządu Powiatu w Kielcach pan Józef Szczepańczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn pan Dariusz Skiba, Sekretarz Miasta i Gminy Bodzentyn- pan Wojciech Furmanek , pan Leszek Wnętrzak – Kierownik Oddziału Kultury Fizycznej i Turystyki Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radni Miasta i Gminy Bodzentyn: pani Jolanta Moskwa, pan Dariusz Świetlik i pan Ryszard Tusień.

Po oficjalnym rozpoczęciu imprezy i przemówieniach zebranych gości, ponad stu uczniów wzięło udział w zawodach.

Oprócz strzelectwa sportowego i łucznictwa, organizatorzy przewidzieli szereg konkurencji w formie gier i zabaw

W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół gimnazjalnych w Rudkach, Chybicach, Bodzentynie, Szerzawach, we Wzdole Rządowym oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bodzentynie.

 Zwycięzcami w konkursie okazali się zawodnicy w poszczególnych kategoriach:

 1) Kategoria szkoły podstawowe:

I miejsce – ex aequo: Zuzanna Szafraniec i Kamila Wzorek
II miejsce – Aleksandra Więckowska
III miejsce – Oliwia Kupis

 2) Kategoria szkoły gimnazjalne:

Dziewczęta:

I miejsce – Julia Gąsior (Rudki)
II miejsce – Michalina Kowalska (Rudki)
III miejsce – Paulina Bielecka (Szerzawy)

 Chłopcy:

I miejsce – Dawid Stępień (Bodzentyn)
II miejsce – Szczepan Pożoga (Szerzawy)
III miejsce – Jakub Orczyk (Szerzawy)

 3) Zwycięzcy turnieju:

I miejsce – gimnazjum w Szerzawach
II miejsce – gimnazjum w Rudkach
III miejsce – gimnazjaliści z Bodzentyna
IV miejsce – najmłodsi uczestnicy ze szkoły podstawowej w Bodzentynie
V miejsce – gimnazjum z Chybic
VI miejsce – gimnazjum we Wzdole Rządowym.

 4) Kategoria VIP:

I miejsce zajął pan Dariusz Skiba – Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn
II miejsce pan Wojciech Furmanek – Sekretarz
III pan Ryszard Tusień - Radny

Do rywalizacji w kategorii VIP stanęli nauczyciele wychowania fizycznego z bodzentyńskiej podstawówki wspólnie z Samorządowcami i zaproszonymi gośćmi.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy wysokich wyników.

Szersza relacja dostępna na stronie: www.zspbodzentyn.pl

 

/EŚ

 

 

 

NIE  ZWLEKAJ,  JUŻ  DZIŚ  ZŁÓŻ  WNIOSEK O PRZYZNANIE  PŁATNOŚCI OBSZAROWYCH ZA 2016 ROK, 16 MAJA UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

ARiMR zaprasza do składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2016 r.

Od 15 marca można składać w ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2016 r. Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski wraz z załącznikami do 16 maja, mogą liczyć na otrzymanie dopłat w należnej im wysokości. Kto nie zdąży złożyć kompletnego wniosku w tym terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 10 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1%. Jeżeli rolnik pomyli się, a błąd nie będzie dotyczył płatności związanych do zwierząt oraz płatności do zachowania zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, będzie  mógł złożyć korektę lub uzupełnienie do wniosku bez żadnych konsekwencji finansowych do 31 maja. Zmiany dokonane po tym terminie spowodują zmniejszenie należnych płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany dokonane we wniosku lub załączniku graficznym dokonane po 10 czerwca nie będą uwzględnianie.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje, że w dniu 30 kwietnia o godzinie 18.00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki, odbędzie się zebranie z mieszkańcami Bodzentyna.

Na zebraniu zostaną poruszone następujące tematy:

1. Dotychczasowa działalność samorządu Miasta i Gminy Bodzentyn.
2. Planowane inwestycje Miasta i Gminy Bodzentyn.|
3. Sprawy różne.

Proponowany porządek obrad

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

zaprasza na otwartą debatą społeczną na temat funkcjonowania targu w Bodzentynie oraz prawnych aspektów obowiązku przestrzegania dobrostanu zwierząt.

Spotkanie odbędzie się dnia 15 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej w Leśnej Starej Wsi o godzinie 13.00.

W spotkaniu wezmą udział m.in. przedstawiciele Fundacji Animal Welfare Foundation, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Komendant Komisariatu Policji w Bodzentynie, firmy zajmujące się handlem i transportem zwierząt oraz pracownicy obsługi targu.

 

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do oddania głosu na

NASZE NAJSYMPATYCZNIEJSZE PRZEDSZKOLAKI!

Echo Dnia wybiera najsympatyczniejsze przedszkolaki w powiecie kieleckim.

Każda grupa biorąca udział w głosowaniu miała za zadnie przygotować wiersz lub piosenkę. Efekty ich pracy można podziwiać na portalu echodnia.eu, oglądając film z prezentacją.

Jest o co walczyć, dlatego też doceńmy pracę i trud, jakie nasze pociechy włożyły przygotowując się do konkursu.

Więcej informacji o sposobie głosowania:  http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/powiat-kielecki/a/wybieramy-najsympatyczniejsze-przedszkolaki-w-powiecie-kieleckim,9863200/

 

W dniu 9-10 kwietnia odbył się pierwszy Maraton Pieszy „Przedwiośnie”.

Organizatorami akcji byli: Centrum Edukacyjne Szklany Dom, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Miejsko Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, Świętokrzyski Park Narodowy, Gmina Masłów, Miasto i Gmina Bodzentyn.

Mimo niesprzyjającej pogody wszyscy zawodnicy z uśmiechem wyruszyli na trasę marszu, pokonując kolejne kilometry. Na poszczególnych punktach kontrolnych rejestrowali swą obecność. Jeden z punktów zlokalizowano w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie na 46.3 kilometrze trasy. Tu piechurzy mogli się rozgrzać ciepłą zupą, przebrać w suche ubrania i wyruszyć dalej.

Uczestnicy zorganizowanego marszu przemierzali trasy prowadzące przez gminę Masłów, Bodzentyn, Bieliny i Nową Słupię zmagając się z przeciwnościami topograficznymi i pogodowymi, które wyraźnie wzmagały trud wędrówki. Pomimo złej pogody wszyscy wracali na metę zadowoleni z dobrej zabawy i wspólnej rywalizacji. Każdy z uczestników w drugim dniu maratonu, został nagrodzony dyplomem i okolicznościowym medalem. Niektórzy zawodnicy mieli szczęście wygrać w losowaniu dodatkowe nagrody ufundowane przez sponsorów.

/MGCKiT

W niedzielę 10 kwietnia 2016 r. w całej Polsce odbywały się uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy pod Smoleńskiem.

W uroczystym nabożeństwie w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie uczestniczyli przedstawiciele władz Miasta i Gminy Bodzentyn na czele z Burmistrzem Dariuszem Skibą, Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, Społecznej Rady Kultury Miasta i Gminy Bodzentyn, radni, sołtysi.

Nabożeństwo koncelebrował ks. kanonik Zbigniew Stanios kustosz Sanktuarium. Kazanie głosił ks. Andrzej Wróblewski, wracając do tragedii 10 kwietnia 2010 r., i jednocześnie podkreślając rolę wartości chrześcijańskich w budowaniu tożsamości narodu polskiego i wspólnoty europejskiej.

Po nabożeństwie uczestnicy udali się w stronę Golgoty Wschodu – miejsca wyjątkowego, upamiętniającego martyrologię Polaków. Tutaj zgromadzono się pod Pomnikiem katastrofy smoleńskiej. Modlono się za dusze 96 osób, które zginęły w katastrofie, parę prezydencką Marię i Lecha Kaczyńskich; zapalono znicze.

Tym ważnym uroczystościom towarzyszyła wspólna refleksja konieczności pamiętania o polskich bohaterach. Tych, którzy sześć lat temu lecieli do Katynia w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej i tych, zamordowanych przez radzieckie władze wiosną  1940 roku.

W ten sposób dwie daty 1940 i 2010 splotły się w dramatyczne symbole polskich dziejów.

/Urszula Oettingen

Fot. (1-9) - Urszula Oettingen, Mirosław Oettingen
Fot. 10 - /Archiwum MGCKiT

Wystartował projekt "Powrót na rynek pracy" realizowany przez firmę Consultor Sp. z o.o. skierowany do osób w wieku powyżej 29 roku życia, niepracujących z powiatu opatowskiego, starachowickiego, skarżyskiego, kieleckiego, ostrowieckiego. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do naszego biura projektu w Kielcach na ul. Sandomierskiej 89 lub do kontaktu pod numerem telefonu 500 026 613. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

www.powrotnarynekpracy.consultor.pl

 

PNRPPlakat

 

Dnia 11 kwietnia (poniedziałek) w godzinach od 10.30 do około 13.00 nastąpi przerwa w przyjmowaniu interesantów z powodu pilnego, służbowego wyjazdu Burmistrza.

W dniu 15 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bodzentynie odbędzie się

I Piknik Strzelecki. 

Patronat Honorowy wydarzenia objął Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Pan Dariusz Skiba, Starosta Kielecki Pan Michał Godowski oraz Prezes ŚGW IPA.


Zaplanowano konkurencje strzeleckie z broni pneumatycznej, łuku sportowego oraz gry i zabawy
z elementami trafiania do celu.

Regulamin imprezy dostępny jest na stronie szkoły www.zspbodzentyn.pl

"Zrób pierwszy krok w wierze.
Nie musisz widzieć całej drogi.
Po prostu zrób pierwszy krok."

                                   Martin Luther King Jr

 

Początki zawsze są trudne, lecz to one zbliżają nas do sukcesu. Tak można powiedzieć o IV Biegu na Grochowiska, który dla wielu był pierwszym krokiem, jaki uczynili wchodząc na drogę biegacza.

2 kwietnia 2016 r. o godzinie 12.00 w Pińczowie rozpoczął się IV Bieg na Grochowiska na dystansie 10 kilometrów. W biegu wzięło udział 221 osób. Wśród nich znaleźli się uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie pod opieką Pani Magdaleny Tusień-Kuzki – nauczycielki wychowania fizycznego i Pani Agnieszki Łapki – nauczycielki języka polskiego.

10-kilometrowa trasa prowadziła głównie przez las. Ułatwiało to bieg, ze względu na schronienie przed słońcem, które tego dnia grzało bardzo mocno. Wszyscy uczestnicy ukończyli bieg. Spośród reprezentantów szkoły jako pierwszy do mety dobiegł Norbert Grudzień z czasem 00:39:15, drugi z czasem 00:44:43 był Ernest Niemaszewski, trzeci natomiast Adam Pocheć który pokonał założony dystans w czasie 00:47:55. Najlepszą zawodniczką spośród ekipy okazała się być pani Magdalena Tusień-Kuzka z czasem 00:53:19, a po niej Ania Pankowska, która przekroczyła linię mety z czasem 01:02:48.

Reszta  naszej biegowej drużyny osiągnęła następujące wyniki:

Mariusz Pankowski - 00:50:23
Dominik Rubnkiewicz - 01:02:55
Damian Długosz - 01:02:56
Paula Kłusek - 01:04:15
Emilia Graba - 01:06:15
Mikołaj Kępiński - 01:07:48
Weronika Łapka - 01:08:09
Klaudia Kuropatwa - 01:10:25
Edyta Niewczas - 01:13:36
Beata Łakomiec - 01:23:25
Klaudia Snopek - 01:24:16
Sandra Koszarska - 01:24:16
Wiktoria Świerczyńska - 01:24:16
Małgorzata Miśkiewicz - 01:25:43

- Było super! W następnym roku na pewno przyjadę tu, aby sprawdzić swoje siły – powiedziała po biegu jedna z debiutantek – Sandra Koszarska.

- Był to mój pierwszy bieg, ale myślę, że nie ostatni. Jestem bardzo zadowolona, dumna z siebie. Trasa była fajna. Zawody przekonały mnie, że wszystko jest możliwe, trzeba tylko chcieć” – tak o udziale w rywalizacji opowiadała uczennica klasy I a Edyta Niewczas.

Po ukończeniu biegu, wszyscy zawodnicy otrzymali medale. Mogli również spróbować pieczonej kiełbasy i grochówki.

Podczas uroczystej dekoracji pucharem za zajęcie I miejsca w kategorii wiekowej K16 - nagrodzony został Norbert Grudzień, a za zajęcie II miejsca w kategorii K30 - Pani Magdalena Tusień-Kuzka, której szczęście sprzyjało także w losowaniu nagród, podobnie jak naszemu koledze Damianowi Długoszowi.

Po zakończeniu uroczystej dekoracji uczestnicy mieli możliwość skorzystania z darmowego pobytu na pływalni „Delfinek” w Pińczowie.

Niewątpliwie był to wyjątkowy bieg, ponieważ do grona „Biegaczy ZSP” dołączyło aż 10 uczniów, którzy po raz pierwszy spróbowali sił w biegu długodystansowym. Również dla p. Agnieszki Łapki był to debiut i niezwykły sukces, gdyż udało jej się pokonać trasę w czasie: 01:05:27.

Bieg ten, pomimo że wyczerpujący i trudny, skończył się dla wszystkich pomyślnie. I kto wie, może dla niektórych będzie on początkiem drogi do biegowego sukcesu?

/Paula Kłusek i Sandra Koszarska

Fot.: /Archiwum szkoły

Jeśli chcesz podziękować policjantowi, który Ci pomógł w trudnej sytuacji związanej z przemocą w rodzinie koniecznie zgłoś go do konkursu „Policjant, który mi pomógł”.

Już po raz IX Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia ogłasza konkurs pt. „Policjant, który mi pomógł”.

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Komenda Główna Policji oraz Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Celem konkursu jest: 

  • promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie;
  • podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;
  • zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.

Nasza gmina może się pochwalić funkcjonariuszami, którzy dzięki swojemu profesjonalizmowi i wytrwałości, również przyczyniają się do poprawy sytuacji osób dotkniętych przemocą domową. Warto zatem docenić policjantów, którzy nie czekają na pochwały - choć to co robią, bez wątpienia na wyróżnienie zasługuje.

Zatem jeśli znamy policjanta, któremu chcielibyśmy w nietuzinkowy sposób dodatkowo podziękować - zgłośmy go do konkursu.

W 2012 roku w ramach konkursu „Policjant, który mi pomógł” wyróżnienie zdobył funkcjonariusz pracujący w Komisariacie Policji w Bodzentynie - aspirant Witold Fijas. 

Każdy może zgłosić swojego kandydata. Zarówno osoby indywidualne jak i również organizacje i instytucje. Termin: do 31 maja 2016 roku.
Zgłoszenia wysyłać można za pomocą poczty tradycyjnej na adres: "Niebieska Linia", ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa

oraz za pomocą formularza elektronicznego, który znajduje się na stronie  www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php

 

Więcej informacji o konkursie na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl.

Załączniki:

 

      W sobotę 2 kwietnia 2016 r. w klasztorze Misjonarzy Oblatów na Świętym Krzyżu odbyło się Sympozjum naukowe "Dziedzictwo Świętego Krzyża. Sacrum - kultura - natura". W ten sposób zainaugurowano w regionie świętokrzyskim obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski, 200. rocznicy założenia Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i 80. rocznicy ich obecności na Świętym Krzyżu.

      Dzień obchodów to kolejna rocznica odejścia Świętego Jana Pawła II, dla którego Święty Krzyż był miejscem wyjątkowym.

       Organizatorami sympozjum byli: Wojewoda Świętokrzyski, Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu, Świętokrzyski Park Narodowy.

     Współorganizatorzy wydarzenia to m.in. Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Miasto i Gmina Bodzentyn reprezentowane w Komitecie organizacyjnym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusza Skibę oraz Przewodniczącą Społecznej Rady Kultury Miasta i Gminy Bodzentyn prof. Urszulę Oettingen.

       Obchody odbyły się pod patronatem Biskupa Sandomierskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

       Do świętokrzyskiego Sanktuarium Misjonarzy Oblatów przyjechali historycy, przyrodnicy, duchowni, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, posłowie, miłośnicy regionu i jego dziejów. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Miasta i Gminy Bodzentyn.

         Konferencję otworzył superior klasztoru ojciec Zygfryd Wiecha, który odczytał list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Zawarte w nim słowa podkreślały wielkie znaczenie Świętego Krzyża, najstarszego polskiego sanktuarium, jako ośrodka tworzącego polską tożsamość narodową i religijną.

        Następnie głos zabrała Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, która mówiła o Świętym Krzyżu jako sercu naszego regionu, miejscu kultu religijnego, do którego od wieków przybywają setki pielgrzymów.

       W imieniu Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko list gratulacyjny dla organizatorów odczytał podsekretarz stanu Andrzej Szweda-Lewandowski - Główny Konserwator Przyrody.

       Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego Piotr Szafraniec, witając gości, wyeksponował rolę łysogórskiego klasztoru w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym Gór Świętokrzyskich.  

            W czasie konferencji naukowcy, reprezentujący różne ośrodki badawcze w Polsce mówili o roli Świętego Krzyża w krajobrazie kulturowym Polski, zabytkach polskiego piśmiennictwa, gromadzonych w benedyktyńskim opactwie, dziejach świętokrzyskiego klasztoru w latach niewoli narodowej i w okresie międzywojennym, jego architekturze i niezwykłym usytuowaniu. 

        Sympozjum było również okazją do rozmów dotyczących zabytków Bodzentyna i potrzeby ich wyeksponowania w krajobrazie kulturowym ziemi świętokrzyskiej. Temu celowi mają służyć przygotowane przez Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn projekty rewaloryzacji wzgórza zamkowego i stworzenia parku kulturowego z wyeksponowaniem jego wartości przyrodniczych i architektonicznych.

      Święty Krzyż i wyrosły u jego podnóża Bodzentyn to dwa najważniejsze ośrodki życia duchowego Polaków w okresie średniowiecza i wczesnych czasach nowożytnych w regionie świętokrzyskim. W pierwszym kwitło życie monastyczne benedyktynów, opiekunów Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Bodzentyn zaś był odbiciem działalności biskupów krakowskich, będących właścicielami miasta, którzy wpłynęli na jego rozwój w zakresie  religijnym, społecznym, kulturalnym, gospodarczym, urbanistyki i architektury.

      Wydarzenie stanowiło cenną lekcję historii i wyraz pamięci o wszystkich chroniących spuściznę narodową. Było przeżyciem duchowym i jednocześnie przygotowaniem do planowanych obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn.

                                                                                        Urszula Oettingen

 Fot. Maria Cedro-Bąkowska, Mirosław Oettingen

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS